Author photoMartina Gregová 27.11.2022 18:00

Krásny park patrí do každého mesta. Neďaleko Bratislavy môže vzniknúť vzorová mestská zeleň

Veľkorysá rozloha riešeného územia, jedinečné miesto s veľkým potenciálom a kvalitne obsadená krajinársko-architektonická súťaž. To všetko sú parametre, ktoré naplnila súťaž na novú podobu Mestského parku v Dunajskej Strede.

1. miesto. Zdroj: LABAK, n/a architekti

1. miesto. Zdroj: LABAK, n/a architekti

Mesto Dunajská Streda dlhodobo postráda kvalitné oddychové zelené plochy. So zámerom vytvoriť pre svojich obyvateľov a návštevníkov novú oddychovú zónu preto mesto vyhlásilo v júni tohto roku krajinársko-architektonickú súťaž návrhov na novú podobu Mestského parku - Városliget. Ten by mal po vzniknúť na okraji mesta, na mieste, kde sa v súčasnosti nachádza motorkárska dráha. Rozloha riešeného územia je takmer 42-tisíc metrov štvorcových. 

Odborná porota prihlásené súťažné návrhy hodnotila nielen z hľadiska krajinárskeho a architektonického riešenia, ale kládla dôraz aj na naplnenie funkčných a environmentálnych požiadaviek a tiež na ekonomickú realizovateľnosť návrhu. Do súťaže sa zapojilo dokopy 26 autorských kolektívov, čo je pre podobný typ súťaží na našom území pozoruhodná obsadenosť.  

Za víťazným návrhom na novú podobu mestského parku v Dunajskej Strede stoja architekti z ateliérov LABAK a n/a architekti. Víťazný návrh ťaží predovšetkým z jestvujúcich benefitov a možností daného územia. Z tohto dôvodu sa architekti rozhodli ponechať zelený masív na ploche bývalého riečneho ramena a tiež relatívne veľkorysé jestvujúce spevnené plochy motorkárskej dráhy. Terénnymi úpravami, ktoré na území budúceho mestského parku navrhujú, následne reagujú na udržateľnosť. Práca s terénom je zároveň nástrojom na tvorbu rôznorodých a rozmanitých priestorov.

Galéria

  • 1. miesto. Zdroj: LABAK, n/a architekti
  • 1. miesto. Zdroj: LABAK, n/a architekti
  • 1. miesto. Zdroj: LABAK, n/a architekti
  • 2. miesto. Zdroj: ORA - ARCHITEKTI
  • 2. miesto. Zdroj: ORA - ARCHITEKTI
  • 3. miesto. Zdroj: SIMPLE CODE
  • 3. miesto. Zdroj: SIMPLE CODE

„Pokračujeme v rekonfigurácii terénu v prospech priestorovej a programovej rozmanitosti, manažmentu dažďovej vody, prúdeniu vzduchu, oslenenia a tienenia. Niekedy aj kvôli nadhľadu, pohľadom, závetriam či zábave," opisujú architekti na svojom súťažnom paneli. Tieto ciele pritom dosahujú nielen terénnymi úpravami, ale aj navrhovaním jednoduchých konštrukcií, vďaka čomu vznikajú nevšedné priestory, slúžiace nielen na oddych, ale aj na hru. Otvorenosť navrhovaného konceptu navyše ponúka možnosti variácie a modifikácie riešenia bez straty koncepcie, čo vyzdvihla aj odborná porota. 

Súčasťou návrhu sú aj viaceré drobné objekty z prefabrikovaných materiálov, ktoré ponúkajú priestory na aktivity pre všetky vekové kategórie. V rámci parku by tak mala vzniknúť herná a pobytová zóna, workout časť, výbeh pre psov, skate line, dopravné ihrisko či mini pump aréna. „Architektúra, hracie a rekrečné objekty oscilujú od priemyselných ready made po subtílne ale veľkorysé strešné konštrukcie, avšak vždy s ambíciou o kultúrnu interakciu s novým terénom," objasňujú svoj hlavný zámer autori víťazného návrhu.

Odborná porota vo svojom hodnotení vyzdvihla aj zámer autorov na ponechanie existujúcej dráhy, ktorej spevnené plochy sú lokálne narúšané a perforované pre angažovanie tvrdých plôch do zelených, a to s využitím princípov sukcesie.

 

1. miesto. Zdroj: LABAK, n/a architekti

 

Existujúca motorkárska dráha sa stala ústredným prvkom aj v rámci súťažného návrhu, ktorý sa umiestnil na druhom mieste. Jeho autormi sú architekti z ORA – ARCHITEKTI s.r.o. Dráhu, v tomto prípade po celej jej dĺžke, dopĺňajú nové funkcie a aktivity, vďaka čomu vzniknú priestory venované hrám, športu aj oddychu. Ďalšou vrstvou návrhu je aj zadefinovanie priestorov, ktoré dráha vymedzuje. V týchto medzipriestoroch architekti naznačili umiestnenie hlavného pavilónu a viaceré pobytové či herné prvky.  

Dôležitým bodom je aj reorganizácia zelene a riešenie modrej infraštruktúry. Severná časť parku je v tomto prípade ponechaná skôr vo voľnejšom koncepte krajiny s ovocným sadom a bylinnou záhradou. V pokojnejšej časti je navrhované cvičisko aj výbeh pre psov. Pozdĺž celej dráhy sú zároveň umiestnené systémy na zadržiavanie dažďovej vody.

 

2. miesto. Zdroj: ORA - ARCHITEKTI

 

So zaujímavou víziou nového mestského parku prišli aj architekti z ateliéru SIMPLE CODE. V rámci ich návrhu je charakter parku po krajinárskej stránke navrhnutý ako prírodný, s dôrazom na nízku údržbovosť a bohatú biodiverzitu.  

Na rozmiestnenie jednotlivých aktivít pre rôzne záujmové aj vekové skupiny návštevníkov architekti využili predovšetkým vnútorné plochy vymedzené tvarom motorkárskej dráhy a tiež jej spevnené plochy. Zaujímavým prvkom je aj vyhĺbené jazero v severnej časti parku, ktoré je preklenuté lávkou s rozponom 20 metrov a šírkou 1,5 metra. „Návrh sa zdarne vo veľkej miere venuje aj programovej náplni prvkov mobiliáru,” zaznelo v komentári odbornej poroty.  

 

3. miesto. Zdroj: SIMPLE CODE

 

Výsledky krajinársko-architektonickej súťaže na novú podobu mestského parku priniesli hneď niekoľko zaujímavých princípov. Ponechanie motorkárskej dráhy, ktorá svojím spôsobom tvorí genius loci daného verejného priestoru, je súčasťou všetkých ocenených návrhov. Týmto gestom architekti poukázali na fakt, že ani značné spevnené plochy v rámci zelého parku nemusia byť vždy na príťaž a nie vždy je nutné ich pri návrhu takýchto priestorov odstraňovať. Práve naopak, vedia sa stať ich zaujímavou súčasťou a poskytnúť dostatočné plochy pre vytváranie nových aktivít.

Ďalším zaujímavým prínosom ocenených návrhov je navrhovanie drobnej architektúry, ktorá nemusí mať striktne danú funkciu, vďaka čomu si vedia jej využívanie návštevníci prispôsobiť svojím požiadavkám. Jednoduché, v rámci parku nenádpadné konštrukcie, tak vedia poskytnúť priestory pre rôzne vekové aj záujmové skupiny. V návrhoch takisto nechýbali kvalitne spracované riešenia vegetácie a vodozádržných opatrení.

Množstvo prihlásených vstupov poukazuje na ochotu mnohých slovenských architektov riešiť obdobné verejné priestory, s cieľom vytvárať kvalitné zelené oddychové priestranstvá ako neoddeliteľnú súčasť našich miest. Na nich je teraz tá náročnejšia časť - výsledky súťaží aj skutočne realizovať. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Kategórie

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube