Author photoMartina Gregová 27.05.2023 15:45

Mesto kultúry ukazuje cestu: Búranie kultúrneho strediska sa ruší, dostane kultivovanú podobu

Trenčín sa má v roku 2026 stať Európskym hlavným mestom kultúry. Z tohto dôvodu prehodnocuje viaceré staršie zámery a pripravuje úplne nové. To je aj prípad Kultúrneho strediska Dlhé Hony, ktoré sa malo zbúrať. Namiesto toho sa ale obnoví v zmysle výsledkov architektonickej súťaže, ktorá bola vyhlásená koncom minulého roka.

1.miesto. Zdroj: INDEX

1.miesto. Zdroj: INDEX

Cieľom súťaže bola rekonštrukcia a revitalizácia objektu, avšak s nutnosťou odstránenia niektorých staticky nevhodných konštrukcií a ich nahradenie novými a vhodnejšími. Práve to malo byť dôvodom predtým uvažovanej asanácie. Vtedy sa však počítalo s tým, že nový projekt na mieste strediska bude obsahovať nielen komunitné centrum, ale aj bývanie vo vyšších podlažiach. V súvislosti s titulom EHMK sa ale plány prehodnotili.

Ako mesto uviedlo v súťažných podmienkach, návrh novej podoby objektu nemusí rešpektovať súčasný vzhľad ani konštrukčno-materiálové riešenie existujúcej stavby. Nový dizajn by však mal zachovať aspoň niektoré špecifiká budovy, napríklad jej pôdorysné riešenie aj výškové rozmery. V súčasnosti sa budova Kultúrneho strediska rozprestiera na viac ako 1.800 metroch štvorcových. Vyznačuje sa rozsiahlym átriom, ktoré sa nachádza v jej centrálnej časti. „Nová stavba by mala mať nápaditý a zaujímavý koncept a nemala by pripomínať štandardnú “ekonomickú” architektúru. Mala by sa stať estetickým akceptom tejto zóny,” uvádza mesto v súťažných podmienkach.

Vyhodnocovanie odovzdaných návrhov prebiehalo v dvoch kolách. V tom prvom odborná porota hodnotila najmä referenčné projekty jednotlivých súťažných kolektívov, no tiež aj základný koncept projektu Kultúrneho strediska Dlhé Hony. Do druhého kola postúpili štyri autorské kolektívy. Po niekoľkohodinovej diskusii sa napokon víťazným stal návrh od kancelárie INDEX z Bratislavy. 

 

1. miesto. Zdroj: INDEX

 

Ako INDEX opisuje vo svojom súťažnom paneli, najdôležitejším bodom návrhu bola zmena orientácie celého objektu smerom k trhovisku. „Za užívateľsky najatraktívnejší (a najviac využívaný) priestor v území považujeme priestor trhoviska. Práve preto tam orientujeme čelnú fasádu objektu kultúrneho centra, respektíve novovytvorenú kolonádu s prechodom do vnútorného átria,” tvrdia autori.

V priestoroch bývalého Kultúrneho strediska Dlhé Hony po novom vzniknú nielen prevádzky samotného kultúrneho centra, ale aj komunitné priestory a kaviareň. Kľúčovú úlohu zohráva verejný priestor, ktorý vznikne vďaka vybudovaniu novej kolonády smerom k trhovisku. Rovnako dôležitú úlohu bude hrať aj redizajn átria, ktoré funkčne a vizuálne nadviaže na vnútorné priestory riešeného objektu. „Výhodou tohto konceptu otvoreného átria je variabilnosť - možnosť úplného vzájomného zdieľania verejných priestorov, no v prípade potreby získania väčšej intimity a útulnosti pre kultúrne a komunitné aktivity, je možné priestor átria čiastočne vizuálne uzatvoriť,” dočítame sa v komentári poroty.  

Porota ďalej v tomto návrhu ocenila aj architektonický výraz nového objektu, ktorý hmotovo aj materiálovo odkazuje na obdobie moderny. Za negatívum, ktoré je možné v ďalších krokoch dodatočne preriešiť, bola označená miera vydláždenej plochy v okolí objektu. „Zo strany zadávateľa bol očakávaný viac komunitný a mäkší charakter s väčším využitím zelene, čo je však technicky a koncepčne ľahko riešiteľné v ďalších stupňoch projektovania,” dopĺňa hodnotenie porota.  

 

2. miesto. Zdroj: ROAR Architekti

 

Na druhom mieste sa umiestnil návrh od štúdia ROAR Architekti, ktorý bol, rovnako ako víťazný, hodnotený ako veľmi kvalitný. Aj v tomto prípade je objekt centra orientovaný smerom k trhovisku. Od tohto verejného priestoru ho však oddeľuje recepcia s celopresklennou fasádou, čím sa síce zabezpečilo vizuálne prepojenie, no zamedzilo sa priamemu priestorovému prepojeniu.

Architekti stavili na návrh atypickej stavby, ktorá sa mala stať akcentom v prostredí okolitej zástavby. Najvýraznejším prvkom návrhu sa stala takzvaná lomenicová konštrukcia sál, ktorá svojím tvarom nadviazala na neďaleké trhovisko. Aj keď tento prístup porota ohodnotila kladne, vo všeobecnosti označila architektonické stvárnenie objektu za príliš komplikované. „V danom urbanistickom kontexte sa však žiada viac priamočiary a jednoduchší estetický akcent tejto mestskej zóny,” konštatuje porota.  

 

3. miesto. Zdroj: BETWEEN

 

Návrh, ktorý sa umiestnil na treťom mieste, zvolil úplne odlišné princípy ako predchádzajúce dva. Architekti z BETWEEN sa rozhodli objekt kultúrneho strediska neprepojiť s existujúcim trhoviskom. Tento prístup však porota neocenila. Práve prepojenie nového centra a plochy trhoviska bolo totiž dôležitým parametrom posudzovania návrhov zo strany všetkých členov poroty.  

Vďaka súťaži, ktorú mesto Trenčín vyhlásilo koncom minulého roka, sa otvára cesta k aspoň čiastočnému zachovaniu objektu bývalého Kultúrneho strediska Dlhé Hony. Navyše, do nového života môže vstúpiť v atraktívnej podobe, danej prepracovaným architektonickým návrhom. Je to pozitívnejší osud ako v prípade mnohých obdobných stavieb v iných slovenských mestách. Vďaka riešeniu víťaznému návrhu sa navyše obyvatelia mesta môžu tešiť nielen na novú podobu budovy, ale aj na nový verejný priestor, ktorý vznikne v jej okolí.

Ide o dôležitý krok na ceste ku kultúrnejšiemu mestu, ktorým Trenčín chce byť. Novým projektom môže ukázať cestu pre ostatné samosprávy a urobiť si dobré meno aj pred medzinárodným publiko. Kľúčové ale je, že to prispeje k hlavnému cieľu - k zvýšeniu kvality života a jeho dlhodobej udržateľnosti. 

 

(SKA, YIM.BA) 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • 1. miesto. Zdroj: INDEX
  • 1. miesto. Zdroj: INDEX
  • 2. miesto. Zdroj: ROAR Architekti
  • 2. miesto. Zdroj: ROAR Architekti
  • 3. miesto. Zdroj: BETWEEN
  • 3. miesto. Zdroj: BETWEEN

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube