Author photoMartina Gregová 05.12.2022 19:00

Centrum sídliska namiesto opustenej školy: Výnimočný projekt poukazuje na potenciál starších objektov

Zvolen je o čosi bližšie k novému polyfunkčnému centru, ktorého budúca podoba vzišla z architektonickej súťaže už v roku 2020. Z budovy bývalého gymnázia, v ktorej má centrum vzniknúť, len nedávno odviezli už vyše 45 ton odpadu. O financovanie projektu sa začínajú zaujímať aj banky.

Zdroj: n/a architekti

Zdroj: n/a architekti

Už začiatkom roka 2020 Banskobystrický samosprávny kraj vyhlásil súťaž na revitalizáciu budovy a areálu bývalého gymnázia Mateja Bela vo Zvolene. Vo svojej finálnej podobe by malo nové polyfunkčné centrum slúžiť pre komunitné, vzdelávacie a komerčné účely. V súčasnosti je budova bývalého gymnázia charakteristická svojim priestorovým členením v tvare písmena H s jedným centrálnym uzlom. Toto priestorové členenie tak dovoľovalo budove vytvárať polouzatvorené exteriérové priestory.  

Ako architekti stručne opisujú vo svojom súťažnom paneli, ich zámer bol namiesto tvaru H navrhnúť tvar 8, z čoho vychádza aj pomenovanie nového komunitného centra Osmička. Z niekdajších poloátrií tak autori vytvorili plnohodnotné átriá, do ktorých vložili rozličné funkcie. Jedno átrium poskytne zvýšený priestor obchodných prevádzok, kým na jeho streche vznikne nová intímna záhrada pre seniorov, ubytovaných v novom dennom stacionári. V druhom átriu sa zas stretávajú všetky komunitné programy. „Náš návrh počíta s tým, že budova by sa mohla stať centrom sídliska. Má potenciál na to, aby priťahovala ľudí, pretože jej funkčná skladba je mimoriadne pestrá,” povedal architekt Benjamín Bradňanský z víťazného ateliéru n/a.  

Galéria

  • Zdroj: n/a architekti
  • Zdroj: n/a architekti
  • Zdroj: n/a architekti
  • Zdroj: n/a architekti
  • Zdroj: n/a architekti
  • Zdroj: n/a architekti
  • Zdroj: n/a architekti

Víťazný návrh podľa odbornej poroty: „... kompaktným spôsobom intenzifikoval a zahusťoval hmotu jestvujúceho objektu a po celom obvode kompaktnej hmoty vytváral zaujímavé, viacfunkčné pavlačové rozhranie, slúžiace najmä na vstupovanie do jednotlivých nových prevádzok služieb a obchodov." Vďaka ľahkej oceľovo-drevenej konštrukcii loggie, ktorá poskytuje v prízemí krytý predpriestor pred vstupmi, sa budova stáva atraktívna zo všetkých strán a lepšie prepája svoje okolie. Zároveň umožňuje vzájomne nezávislú prevádzku jednotlivých služieb, poskytuje fasádam nevyhnutné tienenie a slúži aj ako horizontálna komunikačná sieť riešeného objektu. 

Súčasťou návrhu je aj transformácia námestia pred budovou nového komunitného centra. V predpolí budovy by mali vzniknúť zjednotené spevnené plochy po celej dĺžke fasády. Všetky novonavrhované plochy budú vodopriepustné. Súčasťou námestia bude aj bežecký ovál, zeleň, nový mobiliár, zastrešený pavilón a suchý polder s vysokými trávami. „Víťazný návrh svojou koncepciou posilňuje ťažiskovú funkciu priľahlého námestia a objekt bývalého gymnázia sa tak spolu s námestím stáva novým atraktívnym centrom sídliska Sekier - Lipovec," zaznelo v komentári odbornej poroty. 

Zároveň návrh počíta aj s ekologickým konceptom, a to práve vďaka kompaktnejšej hmote a pasívnému tieneniu v letných mesiacoch. Rovnako ráta so zachytávaním dažďovej vody v plochách intenzívnej zelene na strechách alebo prostredníctvom suchých poldrov na námestí.  

K návrhu sa po ukončení súťaže a vyhlásení jej výsledkov vyjadrila aj Hana Kasová, vedúca oddelenia územného plánovania a životného prostredia Úradu BBSK. Víťazný návrh podľa nej: „... najlepšie naplnil lokalitný program, rovnako najviac zaujal svojím jasným dispozičným riešením. Navrhuje jednopodlažnú dostavbu severovýchodného átria so zelenou strechou a dvojpodlažnú prístavbu nového krídla, čím vznikne zaujímavé a priestorovo optimálne riešenie pre všetky navrhované funkcie."

Po vyhlásení výsledkov bola suma na celkovú revitalizáciu budovy a areálu odhadovaná na 4,2 milióna eur a v ideálnom prípade mala byť celá revitalizácia ukončená do konca roka 2022. Predseda BBSK Ondrej Lunter sa vyjadril: „Úver na rekonštrukciu budú splácať nájmy z komerčných prevádzok. To znamená, že projekt bude samofinancovateľný a nezaťaží rozpočet kraja."

Pôvodne odhadovaný termín sa už síce nepodarí naplniť, no v posledných týždňoch sa plány na revitalizáciu budovy bývalého gymnázia konečne o čosi viac priblížili k realite. V objekte sa nedávno uskutočnil kontrolný deň pred začatím prípravných stavebných prác. Ondrej Lunter zároveň média informoval: „Aktuálne sú usporiadané všetky pozemky, na ktorých by sa zmeny mali realizovať. V rukách máme tiež projekt pre stavebné povolenie. Predpokladáme, že na prelome rokov 2022 a 2023 by sme mohli toto povolenie dostať." V prvom štvrťroku 2023 by mala byť vyhlásená súťaž na dodávateľa stavebných prác s tým, že výstavba sa začne v druhom štvrťroku 2023. Otvorenie centra Osmička Lipovec je najnovšie odhadované na rok 2024.  

Projekt na revitalizáciu budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene je príkladom toho, že architektonické súťaže majú zmysel. Zhruba desaťročie nevyužívaná budova gymnázia sa vďaka víťaznému návrhu premení na nové komunitné a vzdelávacie centrum, ktoré poskytne obyvateľom Zvolena nielen nové možnosti trávenia voľného času, ale aj nové pracovné miesta. Revitalizácia vychádza zo snahy kraja dať nevyužívaným budovám druhú šancu tak, aby tieto projekty nezaťažovali rozpočet kraja. Projektu navyše predchádzala rozsiahla participácia, ktorá poukázala na možnosti rozvoja takéhoto typu budov. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube