Author photoAdrian Gubčo 16.03.2022 17:01

Známa je budúca podoba kúpaliska Krasňany

Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) pokračujú v odhaľovaní plánov v oblasti rozvoja verejných priestranstiev. Najnovším predstaveným projektom je revitalizácia kúpaliska Krasňany. Obľúbené, no už pomerne zanedbané kúpalisko prejde veľkou modernizáciou, ktorá ho prenesie do 21. storočia a urobí z neho celoročne využívané rekreačné zariadenie. Ide o ďalší projekt z iniciatívy Živé miesta.

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Ako uvádza MIB, areál slúži už od 60-tych rokov 20. storočia a za tú dobu sa stal mimoriadne obľúbeným miestom pre relax a športovanie miestnych obyvateľov. Za tú dobu však napríklad bazény neprešli výraznejšou obnovou a sú v zlom technickom stave, objekt bistra bol uzatvorený a dobre na tom nie sú ani športové ihriská. Kúpalisko je jednoducho zanedbané, zastarané a postupne dosluhuje. Aj preto sa po konzultácii s mestskou časťou Hlavné mesto rozhodlo kúpalisko zaradiť do programu obnovy verejných priestranstiev Živé miesta.

Pre vypracovanie architektonickej štúdie oslovil MIB architektov z kancelárií Plural, Zerozero a Diervilla, ktorí patria k tzv. zmluvným architektom. Oceňovaní autori pritom vychádzali aj z výsledkov participačného procesu s miestnou verejnosťou. Tak obyvatelia, ako aj zástupcovia samosprávy, športových klubov a organizácií priniesli podnety pre zadanie, ale priniesli aj vstupy pre dopracovanie architektonickej štúdie. Ako kľúčové hodnoty sa ukázali „lokálnosť, rodinný a komunitný charakter“. Pre miestnych ide o dôležité miesto, výrazne sa podpisujúce na kvalite života.

V súčasnosti je areál tvorený 33 metrov dlhým bazénom pre plavcov a neplavcov, menším detským bazénom, zázemím a okolitými otvorenými zelenými plochami. Umiestnené tu sú detské preliezky, workoutové ihrisko alebo ihrisko na plážový volejbal. Architekti konštatujú, že objekty v rámci zázemia sú nevhodne umiestnené. Nové riešenie má byť síce založené na kontinuite a nadviazaní na súčasnú podobu kúpaliska, zároveň ale takej reorganizácii jednotlivých funkcií a objektov, aby sa zabezpečila optimálna prevádzka jednotlivých častí areálu.

Rekonštrukcia kúpaliska tak prinesie hneď niekoľko zásadných noviniek. Súčasný 33 metrov dlhý plavecký bazén bude rozdelený na plavecký 25-metrový a relaxačný bazén. Plavecký bazén bude aj naďalej obsahovať plavecké dráhy, umiestnené tu budú demontovateľné štartovacie bloky a obsahovať bude aj reguláciu teploty. Relaxačný bazén bude plytší, s regulovateľnou teplotou a po obvode budú umiestnené sedacie stupne. Pôvodný detský bazén bude odstránený, namiesto toho sa vybuduje trojica nových s atrakciami. Umiestnené budú neďaleko bistra, budú tak pod dobrým dohľadom rodičov a budú aj čiastočne zatienené výsuvnou textilnou markízou na oceľovej konštrukcii.

V severnej časti areálu sa navrhuje vybudovanie plochy so športoviskami. Prenesené sem budú dve ihriská plážového volejbalu, niekoľko fitness a workoutových prvkov umiestnených takisto v piesku a viacúčelová trávnatá plocha. Umiestnená tu bude aj menšia tribúna a uzamykateľné skrinky. Daná časť areálu bude od zvyšku kúpaliska oddelená uzamykateľnými vstupmi tak, aby sa dala prevádzkovať aj mimo sezóny. Plocha je vo vlastníctve Hlavného mesta a v súčasnosti je nevyužívaná.

Úpravami prejde aj vstup a súvisiaci objekt bistra. To bude prestavané, pričom bude zabezpečovať obojstrannú prevádzku – smerom do kúpaliska aj na Černockého ulicu. Hlavný vstup bude v juhovýchodnej časti objektu. Čo sa týka ďalších zariadení, pri detských bazénoch bude umiestnená letná šatňa, pri plaveckom celoročná šatňa. Oplotenie bude možné čiastočne využiť existujúce, možno ho ale nahradiť aj novým. Pri hlavnom vstupe bude od ulice ustúpené, aby vznikol predpriestor pri vstupe do kúpaliska. Oddeliteľná a čiastočne oddelená oplotením bude severovýchodná časť, kde budú športoviská. Nové osvetlenie bude umožňovať aj večerné kúpanie. 

Prvkom, ktorý bude jednotlivé časti prepájať a ktorý je podľa architektov kľúčovým prvkom návrhu, je nová kolonáda, ktorá slúži ako komunikačná a organizačná chrbtica obnoveného areálu. Autori sa voľne inšpirovali návrhom kúpaliska v mestečku Bellinzona vo Švajčiarsku (mimochodom, o Bellinzone a susednom Monte Carasso veľmi zaujímavo hovorí Adam Gebrian) a navrhli subtílnu pergolu porastenú zeleňou, ktorá prepája jednotlivé časti kúpaliska. Kolonáda zároveň umožňuje osamostatnenie objektov, ich budúce úpravy a etapizáciu výstavby.

Modernizácia má totiž prebehnúť v troch etapách. V prvej sa obnovia a doplnia bazény a vybudujú nové šatne, spolu s prvou časťou kolonády a novým vstupom. V druhej sa zrekonštruuje objekt bistra a dobuduje sa ďalšia časť kolonády. Napokon v tretej vzniknú ihriská v zadnej časti areálu.

MIB dodáva, že do konca roka architekti dopracujú projektovú dokumentáciu, na základe ktorej sa určí bližší harmonogram prác obnovy. Predpokladaný začiatok rekonštrukcie je budúci rok. Predbežný rozpočet na všetky tri etapy rekonštrukcie je vyčíslený na 3 milióny eur bez DPH. Projekt bude hradený z rozpočtu Hlavného mesta a prostriedkov Správy telovýchovných a rekreačných zariadení (STARZ).

 

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

 

Najnovší projekt z dielne Hlavného mesta a zmluvných architektov patrí dosiaľ k tomu najlepšiemu, čo iniciatíva Živé miesta priniesla. Rekonštrukcia kúpaliska v Krasňanoch pôsobí kultivovane, komorne a príťažlivo. Výrazne by sa mal zlepšiť jeho rekreačný potenciál – vďaka danému riešeniu totiž bude možné veľký a relaxačný bazén počas zimy prekryť nafukovacou halou. Kúpalisko sa tak bude dať využívať prakticky celoročne, čo je pozitívom nielen pre obyvateľov, ale aj pre STARZ, ktorý tak bude môcť zvýšiť tržby.

Miestna verejnosť vďaka obnove navyše získa ďalšie nové športoviská, bistro bude využiteľné väčším počtom návštevníkov a benefitom bude aj rozvoj a revitalizácia zelene. Areál získa súčasnejší charakter, hoci stále bude tým, čím bol predtým – lokálnym kúpaliskom, ktoré má dôležité miesto v živote miestnej komunity a ktorá je naň zvyknutá. Mestská časť Rača si zas bude môcť pripísať ďalšie obnovené miesto, jedno z mnohých, ktoré tu v uplynulých rokoch pribúdajú.

Jedinou smolou tak ostáva už len stav okolitých priestranstiev, no predovšetkým športovísk a plôch pre ne vyhradených. Lepšiu úroveň by si zaslúžil areál a objekty, patriace Slovenskému stolnotenisovému zväzu, ako aj futbalové ihrisko so zázemím. Najväčšie otázniky však vyvoláva veľký priestor severne od futbalového ihriska. Podľa starších plánov tu má vzniknúť veľkorysý projekt LBG Arény, obsahujúci športoviská na vysokej technickej a architektonickej úrovni. Investícia sa však už dlhšie nehýbe, podľa posledných správ projekt viazne na právnych sporoch.

Je to obrovská škoda. Keby boli všetky aktivity v území skoordinované a previazané, Rača a v podstate aj celá severovýchodná časť Bratislavy a jej najbližšieho okolia by mala k dispozícii špičkový športový areál. Išlo by o niečo podobné, ako sa plánuje v Dúbravke, Podunajských Biskupiciach a vo väčšom rozsahu aj v Petržalke. Metropola v minulosti utrpela výrazné straty, čo sa týka počtu športovísk, preto by bolo namieste, aby to vyvážila ochranou existujúcich areálov a zvýšením ich kvality. V Rači je na to príležitosť, no fragmentácia záujmov môže zabrániť akýmkoľvek ambíciám či ich realizácii.

V každom prípade, upravené kúpalisko bude pozitívnou zmenou. Pokiaľ už nie susedných aktérov, aspoň snáď naštartuje STARZ a bude začiatkom vlny rekonštrukcií a skvalitňovania mestských kúpalísk. Napokon, priestoru pre vylepšovanie je v Bratislave aj v tomto smere viac než dosť.    

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Vstup a kúpalisko v zimných mesiacoch. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Pohľad na areál v lete. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Súčasný stav kúpaliska. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Situácia. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube