Author photoAndrej Sárközi 25.02.2023 13:01

NIMBYs neuspeli. Verejné priestory v centre mesta smerujú k obnove

Verejný priestor v Bratislave prechádza postupnými zlepšeniami. Intervencie sa pripravujú aj na Radlinského ulici, kde sa má upraviť parčík pri zastávke Blumentál, alebo na Žilinskej v susedstve rovnomennej električkovej zastávky. Voči obom týmto zámerom však bola v minulosti spísaná petícia. O ďalšom postupe rokovali mestskí zastupitelia.

Parčík Žilinská. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Parčík Žilinská. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Zlepšenie verejného priestoru v Bratislave je v súčasnosti hlavnou náplňou práce Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB), ktorý sa okrem tvorby koncepčných materiálov a vyhlasovania architektonických súťaží venuje aj konkrétnym zásahom. V roku 2021 bola spustená iniciatíva Živé miesta, v rámci ktorej už bolo oživených niekoľko prehliadaných či zanedbaných lokalít. Ďalšie projekty sa pripravujú alebo plánujú.

Vo väčšine týchto realizácii došlo k obnove zelene a nahradeniu nevyhovujúcich drevín novými, prípadne pribudla aj nová výsadba. Opravené alebo vybudované boli nové chodníky z priepustných materiálov a pribudli aj nové miesta na sedenie, mobiliár alebo sa zlepšilo osvetlenie. Podstatná časť zrealizovaných aj pripravovaných zásahov sa týka mestskej časti Staré Mesto.

Už dlhšie je naplánovaný projekt obnovy parčíka na Radlinského ulici. Chodníky pri frekventovanej zastávke Blumentál majú po novom získať kamennú dlažbu, ktorá nahradí asfalt, vysadiť sa má aj nová zeleň a v podobe 20 nových vzrastlých stromov s výškou približne sedem metrov. Plocha ich korún sa podľa MIBu zvýši desaťnásobne oproti ploche korún terajších stromov – na vyše tritisíc metrov štvorcových. Pribudne viac ako štyritisíc kusov menších trvalkových rastlín a 22 viackmenných krov s korunou minimálne 2,5 metra od povrchu. Plocha trávnika ostáva na 80 percentách plochy priestoru. Celkovo sa tak má zvýšiť odolnosť územia voči klimatickým zmenám. Nové rastliny zase zaručia, že plocha bude estetickejšia a príjemnejšia. Tento zámer už má zverejnené upovedomenie o začatí stavebného konania

Parčík Radlinského. Zdroj: MAPA Architekti / Metropolitný inštitút Bratislavy

Zámer na Žilinskej rieši dva samostatné celky. Časť A sa týka menšieho mestského parku s oceľovou konštrukciou prepojenou lankovým systémom. Ten má slúžiť na popínanie rastlín so zachovaním existujúcich perspektívnych stromov. Uvažuje sa aj s podsvietením navrhovanej „zelenej pasáže“ - pergoly. Časť B zase predstavuje revitalizáciu trávnatej plochy. Stavebné konanie začalo aj pri tomto zámere. 

Voči obom projektom ale bola spísaná petícia, podpísaná 1.285 obyvateľmi (z pôvodných 1.292 bolo 7 podpisov duplicitných). Podľa aktivistov malo prísť k redukcii zelene, rovnako malo plánovanie prebehnúť bez plnohodnotného zapojenia obyvateľov, ako i poslancov a príslušných komisií dotknutej mestskej časti. Obavy plynuli aj z vysokých projektových výdavkov. 

K tejto iniciatíve sa už v minulosti vyjadril aj Metropolitný inštitút Bratislavy. Podľa neho boli všetky projekty v súlade s prijatými strategickými materiálmi a rátajú s dopĺňaním zelene. Rovnako boli všetci dodávatelia aj i ceny vysúťažení cez verejné obstarávanie. Navyše, realizáciu finančne podporia súkromní partneri. 

Petícia bola predmetom rokovania na ostatnom zastupiteľstve. Magistrát i starosta mestskej časti Bratislava - Staré Mesto Matej Vagač zámery plánovaných rekonštrukcii obhajovali a postavili sa za plány Metropolitného inštitútu Bratislavy. Starosta Starého Mesta poukázal na nesprávnosť pomenovania parčíku na Radlinského, podľa neho má tento priestor niesť názov Park Antona Srholca, ktorý bol schválený ešte v máji roku 2022. Občania aj naďalej poukazovali na nesprávnosť navrhovaných riešení MIB-u. „My chceme, aby sa tieto zóny urobili šetrnejším spôsobom, ak sa majú revitalizovať,” vyjadrili sa na zastupiteľstve. Mestské zastupiteľstvo nakoniec hlasovaním zamietlo túto petíciu a požiadalo o pokračovanie v príprave projektov, čím sa konečne posunuli k realizácii. 

Námietky od aktivistov boli nepochopeným obrazom toho, ako má dobrý a použiteľný verejný priestor v meste vyzerať, prípadne ako vyzerá dobre udržiavaná zeleň. Vznikajú tak populárne heslá o „ochladzovaní mestského priestoru", „zhoršení klimatických podmienok" alebo „likvidácii zelene", ktoré v týchto prípadoch nemali svoje opodstatnenie. Podobne na tom bol aj argument o slabej komunikácii, keďže každý drobný zásah je predmetom širokej občianskej participácie. Tá však nie je plebiscitom o tom, či sa má zásah realizovať. 

Bratislava v poslednom období čelí zvláštnej dobe spisovaniu petícií pravdepodobne proti všetkému - dokonca aj proti zlepšovaniu parku. Dôvera v odbornosť architektov a expertov na zeleň je na minimálnej úrovni, čo je v roku 2023 skutočne problém. Tentokrát našťastie nevyústila v zastavenie sľubných projektov. Frekventované verejné priestory v centre mesta tak smerujú k revitalizácii. 

 

Pozrite si rekonštrukcie bratislavských verejných priestorov vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Parčík Žilinská. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Parčík Žilinská dnes. Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA
  • Parčík Radlinského. Zdroj: MAPA Architekti / Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Parčík Radlinského. Zdroj: MAPA Architekti / Metropolitný inštitút Bratislavy

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube