Author photoAdrian Gubčo 14.03.2022 14:10

Upravené verejné priestory: na Hodžovo námestie sa vracia zeleň, zanedbaný kút vo Vajnoroch prejde premenou

Rok 2022 by sa mal v Bratislave niesť v znamení úprav verejných priestorov a príprav na väčšie zásahy v budúcnosti. Veľmi viditeľným zásahom sú napríklad intervencie na Hodžovom námestí, kde boli odstránené staré kochlíky so zeleňou. Hlavné mesto pokračuje aj v rozvíjaní svojej iniciatívy Živé miesta. Najnovšie ukázalo podobu zanedbaného priestranstva na Ulici Kataríny Brúderovej vo Vajnoroch.

Hodžovo námestie

Hodžovo námestie

Na Hodžovom námestí v úplnom centre mesta došlo k mimoriadne viditeľnému zásahu, kedy boli odstránené nevzhľadné a poškodené kochlíky so zanedbanou zeleňou v okolí fontány Mier. Na určitú dobu sa tak otvorilo celé priestranstvo. Dnes sa sem však vracia zeleň – mesto začalo osádzať mobilné kvetináče. Tieto aktivity sú súčasťou snáh o dočasné zlepšenie Hodžovho námestia predtým, ako prejde celá lokalita komplexnou revitalizáciou.

Plán zlepšiť stav námestia oznámil primátor Matúš Vallo už v lete minulého roka, v januári 2022 boli predstavené aj konkrétne vizualizácie. Tie ukázali, že pôjde o jednoduché úpravy, ktoré prinesú okamžité zlepšenie. Okrem zvýšenia estetickej úrovne verejného priestoru bolo cieľom odstránenie vlhkosti, ktorá z pôvodných kochlíkov prenikala do podchodu na námestí a poškodzovala ho. Podľa primátora išlo o neudržateľný stav, ktorý bolo nutné napraviť okamžite. Komplexná úprava je totiž otázka mnohých rokov.

Nové mobilné kvetináče sú postupne dopĺňané výsadbou. Nachádzať sa v nich budú okrasné stromy, vhodné do mestského prostredia. Ich rozmiestnenie reaguje na pôvodnú polohu kochlíkov so zeleňou, sú však omnoho subtílnejšie. Okrem toho chce mesto osadiť aj tridsať Pražských lavičiek a desať košov, opraviť a doplniť dlažbu, ako aj zazeleneniť ďalšie ostrovčeky v rámci okolitých komunikácií. Všetky práce majú byť dokončené ešte na jar. Autorom úprav je Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB).

MIB v uplynulých dňoch zverejnil aj víziu, ako by sa mohlo zmeniť menšie a prehliadané priestranstvo vo Vajnoroch na Ulici Kataríny Brúderovej. Ulica sa tu križuje s Ulicou Za farou, pričom vzniká zvyškový priestor, dnes využívaný na parkovanie. Komplikáciou pre dopravu je aj studňa, umiestnená v styku dvoch ciest. Prioritou tak bolo zlepšiť fungovanie dopravy, zvýšiť bezpečnosť a priniesť celkové pozdvihnutie tohto územia.

Architektonickú štúdiu (mimochodom, treba podotknúť, že táto štúdia je aj zverejnená – veľmi vítaná novinka) vypracovali architekti z kancelárií Átrium architekti, ARZ, Livinark a DOXA. Ako konštatujú, pre miestnych vznikne krajší a bezpečnejší verejný priestor, kde sa budú môcť deti hrávať a dospelí stretávať. „Na ulici dnes chýba zeleň, tieň a dôvod na tomto mieste pobudnúť,“ hovorí architekt Ondrej Jurčo z ateliéru DOXA. „V našom návrhu prinášame riešenie, ako tento verejný priestor sceliť a zatraktívniť, aby v ňom radi trávili čas všetky vekové kategórie. Prioritou zadania je bezpečnosť chodca, spomalenie automobilovej dopravy, vytvorenie jednoliateho bezbariérového verejného priestoru s hojdačkou a lavičkami pre miestnych.“

Časť ulice sa tak v zmysle návrhu premení na pešiu zónu so zachovaním dopravnej obsluhy rodinných domov. Okolo studne však vznikne verejný priestor, umožňujúci stretávanie sa obyvateľov. Asfaltová plocha bude nahradená dlažbou, prípadne zelenými ostrovčekmi s lavičkami, vďaka čomu sa zlepší pobytová funkcia. Zeleň bude doplnená aj v podobe alejovej výsadby stromov, dažďovej záhrady, kríkov či trvaliek. Nové riešenie umožní teda aj lepšie hospodárenie s dažďovou vodou.

Podľa MIBu ide o dobrý príklad toho, ako pristupovať k úprave verejného priestoru v rezidenčných štvrtiach v okrajovejších častiach mesta. „Návrh na obnovu tejto ulice prináša úplne nový pohľad na využitie verejných priestorov v rezidenčných štvrtiach mimo centra. Stačí niekoľko zásahov a aj obyčajná ulica sa dokáže zmeniť na miesto, kde budú ľudia radi tráviť svoj voľný čas, tak ako pri svojom dome so záhradou,“ vysvetľuje Marcel Dzurilla, riaditeľ Sekcie tvorby mestských priestorov na MIB-e. Priestor pre revitalizáciu vzišiel z konzultácie medzi Hlavným mesto a mestskou časťou.

Do konca tohto roka architekti dopracujú projektovú dokumentáciu, samotná realizácia sa začne najskôr na budúci rok. Predpokladaný rozpočet na revitalizáciu ulice je okolo 320-tisíc eur bez DPH, financie budú pochádzať z rozpočtu Hlavného mesta.

 

Úprava na Ulici Kataríny Brúderovej. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

 

Popri týchto novinkách aktuálne mesto napreduje aj pri iných projektoch. Práce prebiehajú na Námestí slobody, kde sa opravuje fontána Družba, a na viacerých miestach v Bratislavskom lesoparku. Spomenúť možno areál muničných skladov na Peknej ceste, opravu bufetu na Partizánskej lúke alebo vybudovanie pobytových schodov pri jednom z rybníkov. V priebehu najbližších mesiacov sa očakáva spustenie prác aj na revitalizácii parčíku na Legionárskej, Radlinského a Dunajskej, obnove vnútrobloku na Poľskej a Justičnej, okolia zastávky na Žilinskej či dokončenie parčíku na Karloveskej. Tento rok by mal priniesť aj kultiváciu priestoru v okolí pamätníka Daniela Tupého na Tyršovom nábreží. Všetky patria pod iniciatívu "Živé miesta", zameranú na obnovu zanedbaných či prehliadaných priestranstiev v meste.

K týmto úpravám treba ešte pripočítať opravy ulíc, na ktorých sa budú skvalitňovať chodníky. Na viacerých z nich by mala byť namiesto asfaltu osadená dlažba, vrátane tzv. Bratislavskej dlažby. Mesto už v tomto smere vypísalo aj ukončilo verejné obstarávanie, v rámci ktorého žiadalo od víťazného zhotoviteľa určenie ceny za vydláždenie 20-tisíc metrov štvorcových chodníkov v meste. Pre dlažbu v objeme 16,5-tisíc metrov štvorcových tak napríklad jeden z účastníkov žiada vyše 710-tisíc eur. Nejde o celkom nízku sumu, Hlavné mesto však zvýšilo nároky na úroveň verejného priestoru.

Kde presne sa nová dlažba objaví, ešte nie je známe. „Momentálne máme rozpracovanú zonáciu povrchov, podľa nej sa objaví napríklad na kompozičných osiach mesta, pozdĺž električkových radiál, v kompaktnom meste, pozdĺž individuálnej a malopodlažnej zástavby a na iných významovo a historicky dôležitejších peších trasách a plohách,“ hovorí nekonkrétne Annamária Ondrejková, PR špecialistka na Metropolitnom inštitúte Bratislavy. „Použitie bratislavskej dlažby na tento rok bude závisieť od priebehu verejného obstarávania.“ Čo-to by mohol naznačiť plán opráv chodníkov a ciest, no rovnako ako vyššie zmieňovaný a dlhšie sľubovaný manuál však ešte zverejnený nebol.

MIB to vysvetľuje zložitosťou a komplexnosťou materiálu. „Prvú verziu plánujeme zverejniť v priebehu prvého polroka 2022,“ tvrdí Ondrejková. Dodáva však, že prebiehajúce opravy a rekonštrukcie chodníkov a ulíc už postupujú v zmysle pripravovaného manuálu, a rovnako sú v tomto smere inštruovaní aj investori. „PaŠ povrchov chodníkov (tak ako aj iné dokumenty) je určený pre územie celého mesta bez rozdielu vlastníckych vzťahov alebo správy, v tomto duchu ho budeme určite komunikovať so súkromným sektorom a mestskými časťami aj pre potencionálne plochy použitia v súkromnom alebo inom vlastníctve,“ dopĺňa PR špecialistka. Mesto chce poskytnúť práva na využívanie tejto dlažby, podobne ako pri pražskom mobiliári.

V dohľadnej dobe by sa tak bratislavský verejný priestor mohol začať citeľne zlepšovať. Niekoľko miest, kde by sa dlažba mohla objaviť, už bolo zmienených (napríklad pred vstupom do Slovenského rozhlasu na Mýtnej, na Dunajskej, na Ul. 29. augusta, na Námestí SNP a i.). Čiastočne sa tak nadviaže na rekonštrukcie a úpravy, ktoré prebehli v priebehu minulého roka.

Kým však úpravy chodníkov vyzerali dobre tesne po dokončení, treba upozorniť, že bez údržby tak nebudú vyzerať dlho – čo sa už začína ukazovať. Na Jeséniovej a na Mlynských nivách pri Malom trhu sa už začína nová dlažba deštruovať, keďže chodníky využívajú aj automobily na parkovanie. Kým v prípade Jeséniovej sú vinní podľa všetkého miestni poslanci, ktorí odmietli redukciu parkovacích miest, na Mlynských nivách je zlý najskôr aj projekt, ktorý obsahoval dlažbu, vhodnú pre pojazďovanie automobilmi (napokon, na obrubníku pri ceste je skosená hrana, takže sa predpokladalo, že autá po chodníku prejdú). Dnes je tak už dlažba uvoľnená a miestami aj polámaná.

Opäť sa tak ukazuje, že problémom Bratislavy je rovnako ako celková morálna zastaranosť verejných priestorov, čo si vyžaduje nové projekty a riešenia, aj ich údržba. Opraviť časť ulice a nechať ju okamžite zdevastovať je takmer až pravidlo. Nanešťastie sa nezdá, že by sa na tom niečo zmenilo. S ohľadom na ceny novej dlažby ide o obrovské mrhanie prostriedkami. A tých Hlavné mesto nemá nazvyš.

Nutnosť urobiť toho čo najviac a najrýchlejšie by nemala byť dôvodom pre zanedbávanie údržby. Snáď tak Jeséniova a Mlynské nivy ostanú len smutnými, no ojedinelými výnimkami.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Úprava na Ulici Kataríny Brúderovej. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Úprava na Ulici Kataríny Brúderovej. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Úprava na Ulici Kataríny Brúderovej. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Poškodená dlažba na ulici Mlynské nivy

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube