Author photoAdrian Gubčo 29.03.2022 17:32

Veľká vlna úprav verejných priestorov začína

V týchto týždňoch sa v centre Bratislavy začali vo väčšej miere realizovať úpravy verejných priestranstiev, zamerané na zvýšenie ich pobytového potenciálu, funkčnosti alebo estetickej úrovne. Malo by ísť o začiatok mohutnejšej vlny zásahov, ktoré budú predchádzať jesenným komunálnym voľbám. Na konci tohto roka by tak metropola mala byť výrazne krajšia.

Štúrova ulica so stromami v mobilných kvetináčoch

Štúrova ulica so stromami v mobilných kvetináčoch

Najaktívnejším v transformácii verejných priestranstiev je Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) dokončil viaceré zásahy, na ďalších pracuje alebo ich pripravuje. Okrem iniciatívy Živé miesta, ktorej cieľom je revitalizovať zanedbané či prehliadané miesta, sa začal vo väčšej miere zameriavať aj na známe a frekventované lokality, ktorých úroveň sa dá zlepšiť za pomoci menších, no premyslených intervencií.

Už známym príkladom tohto prístupu je takmer dokončená úprava Hodžovho námestia. Jedno z najrušnejších, najcentrálnejších a najvýznamnejších námestí v Bratislave nanešťastie nemá aj takú vysokú pobytovú kvalitu. Okrem toho, že centrálny priestor pred Prezidentským palácom v okolí fontány Mier je obklopený hlukom a prachom z dopravy, doterajšia úprava s veľkými zanedbanými kvetináčmi nevytvárala veľmi lákavé miesto pre oddych. Navyše, kvetináče, alebo skôr ohrádky s hlinou a neupravenou zeleňou, položené na dlažbe, poškodzovali podložie a podchod pod námestím.

Mesto preto rozhodlo o ich odstránení. Namiesto toho bolo na Hodžovom námestí umiestnených 90 mobilných kvetináčov so stromami, okolo ktorých boli umiestnené tri desiatky pražských lavičiek a nové pražské koše. Priestor sa tým otvoril a spriehľadnil. Ide o jednoduchú úpravu, ktorá je považovaná za dočasnú do momentu, kým nebude námestie obnovené komplexne po architektonickej súťaži. Zásah nadväzuje na minulý rok dokončenú opravu fontány.

Mobilné kvetináče pomohli zobytniť a zlepšiť ďalší významný priestor v podobe Štúrovej ulice. Dôležitá spojnica historického jadra s nábrežím a Starým mostom síce prešla obnovou, dokončenou v roku 2016, problémom v podobe nelegálneho parkovania vozidiel na chodníku alebo slabej údržby zelene sa nevyhýba. To vyvolalo aktivitu lokálneho občianskeho združenia Štúrova ulica, ktoré si nechalo vypracovať štúdiu úprav ulice, zameranú na posilnenie chôdze, zelene či aktiváciu letných terás. Okrem toho navrhlo aj sériu „quick wins“, teda rýchlo realizovateľných úprav, zvyšujúcich kvalitu ulice.

MIB teraz pristúpil k realizácii týchto jednoduchších zmien v podobe osadenia mobilných kvetináčov do priestoru medzi jednotlivými záhonmi na juhozápadnej strane ulice. K ďalším krokom má patriť doplnenie pražského mobiliáru a pôvodnú výsadbu nahradia nízke živé ploty. Vďaka týmto prvkom má byť ulica príjemnejšia, zvýši sa potenciál pre osadenie letných terás, vytvorí sa psychologická bariéra medzi chodníkom a cestou a zlepšia mikroklimatické pomery. Opäť tak ide o jednoduchšie, no viditeľné a citeľné zlepšenie.

Čo sa týka komplexnejších zmien, ako ich predkladá občianske združenie, nie je známe, že by sa ich mesto v dohľadnej dobe plánovalo zrealizovať. Aktivisti vytvorili trojicu variánt úprav, ktoré predpokladajú zlepšenie pešieho pohybu až do takej miery, že zo Štúrovej budú autá úplne vytlačené. Okrem toho chcú aj zazeleniť električkovú trať. V tejto chvíli považujem takéto vízie za nerealistické.

Okrem quick wins Hlavné mesto realizuje aj zásah trvalého charakteru v podobe rekonštrukcie fontány Družba na Námestí slobody. Projekt vychádza z návrhu kancelárií 2021 a LABAK, ktoré boli víťazom architektonickej súťaže na rekonštrukciu námestia v roku 2018. V prípade fontány sa počíta s odstránením pôvodnej podoby bazénov, ktoré sa po novom stanú prístupné a umožnia ľuďom užiť si vodný element. Tento plán si však vyžaduje komplexnú rekonštrukciu fontány. Tá aktuálne prebieha, dokončenie sa však očakáva až na budúci rok.

Okrem Magistrátu sa „rozbieha“ aj mestská časť Staré Mesto. V týchto dňoch finišuje s rekonštrukciou Soferových schodov medzi Zámockou a Svoradovou ulicou. Schody boli kompletne obnovené, pričom stavebník zachoval pôvodné kamenné stupne, doplnené o novú kamennú dlažbu. Okrem toho sa zrealizovali aj terénne úpravy a očakáva sa doplnenie lavičiek na jednotlivých stupňoch alebo informačnej tabule o histórii lokality. Za projektom stojí autorsky architekt Ľudovít Urban z Ateliéru Urban, ide zároveň o nultú etapu úprav priestranstiev v Zóne Panenská a okolie. Jednotlivé projekty sa opierajú o existenciu lokalitného manuálu verejných priestranstiev.

Staré Mesto má v pláne pokračovať už v najbližších týždňoch rekonštrukciou časti Konventnej ulice pred objektom Evanjelického lýcea. Súčasťou projektu majú byť aj úpravy infraštruktúry, teda rozvodov kanalizácie, vody, plynu a dátových sietí. Materiálovo by sa malo nadviazať na opravu Soferových schodov – opäť teda pôjde o kameň. Kamenná dlažba sa osádza aj v parčíku na Vajanského nábreží, čo je pokračovanie minuloročného dláždenia okolia Propeleru.

 

Opravené Soferove schody

 

Zatiaľ sa tak realizujú skôr menšie projekty (okrem opravy fontány na Námestí slobody, tu však ide o dlhšie vyvíjaný zámer), v dohľadnej dobe však pribudnú aj zásadnejšie úpravy väčšieho rozsahu. Mesto už dávnejšie rozmiestnilo informačné tabule, informujúce o skorom začiatku úprav parčíku na Radlinského pri zastávke Blumentál, parčíku na Legionárskej pri internáte Bernolák alebo na Tyršovom nábreží v susedstve pamätníka Daniela Tupého. Vo vysokom štádiu príprav je aj obnova vnútrobloku na Poľskej a Justičnej alebo obnova okolia zastávky Žilinská.

Niektoré z týchto zámerov by už možno boli v realizácii, keby sa voči nim nezdvihol odpor zo strany lokálnych aktivistických skupín. Tie napadli mesto a MIB, že idú devastovať zeleň, idú proti vlastným záväzkom ohľadne boja proti zmenám klímy alebo slabo o zmenách informujú. MIB následne prisľúbil určité úpravy, čo však viedlo k zdržaniam v projektovej príprave. Realizáciu má údajne odsúvať aj aktuálna situácia na trhu so stavebnými materiálmi, v dôsledku čoho sa sťažili verejné obstarávania. V každom prípade, stavebné práce sa pravdepodobne spustia v najbližších mesiacoch, aby sa stihli projekty dokončiť do volieb.

Zmeny vo verejnom priestore a otváranie upravených parkov, ihrísk, námestíčok, sôch a podobných prvkov patrí už k pravidelnému folklóru v predvolebnom období. Rok 2018 bol v tomto smere mimoriadne silný. V Starom Meste sa opravovala jedna ulica za druhou, vrátane vozoviek i chodníkov, ktoré sa dláždili. Mestskej časti sa s pomocou súkromného partnera navyše podarilo obnoviť park na Šafárikovom námestí (Park Gábora Barossa). Hlavné mesto považovalo za najväčší úspech dokončenie opravy podchodu na Trnavskom mýte, taktiež v spolupráci s partnerom.

Pokiaľ samosprávy nemajú v rukách projekty, pripravené na realizáciu, pokúšajú sa v súčasnosti zaujať aspoň nádejnými výsledkami architektonických súťaží. Hlavné mesto po založení MIBu nastavilo určitý štandard, v dôsledku čoho naberajú aj mestské časti odvahu zorganizovať vlastné súťaže. Kým v minulom období sa dá celkový počet samosprávami vyhlásených súťaží zrátať na prstoch jednej ruky, v tom aktuálnom ich je nepomerne viac. Ide o prísľub do budúcna, že sa budú realizovať kvalitné priestranstvá alebo domy. To má pritiahnuť verejnosť, teda voličov.

Každopádne, zvýšenie významu diskusií o verejnom priestore je ďalšou zmenou oproti minulosti. Dnes už nemožno povedať, že ide len o marketing. Magistrát sa netají, že ide o jeho absolútnu prioritu, na čo musia reagovať aj ostatní. Bratislava tak v každom prípade smeruje k zvýšeniu úrovne verejných priestranstiev.

Treba povedať, že v najvyšší čas, keďže degradácia verejných priestorov v slovenskej metropole bola už extrémna. Kombinácia zanedbanosti, nízkeho materiálového štandardu, morálnej zastaranosti, reklamného smogu, parkujúcich áut a neupravenej zelene v meste kričí voči súčasným a udržiavaným súkromným developmentom. V horšom stave nie je azda žiadne významné veľkomesto v okolitých krajinách (s výnimkou Ukrajiny), čo vypovedá veľmi nepekne nielen o Bratislave, ale aj o Slovensku. Hĺbková zmena bola už nevyhnutná.

Popri všetkých projektoch, ktoré sa realizujú alebo pripravujú, preto nakoniec môžu mať najväčší dosah menej viditeľné, no nemenej dôležité zmeny: zmena Územného plánu, ktorá dáva pravidlá umiestňovaniu reklamy (čo už prináša konkrétne zlepšenia), alebo prijatie Manuálu verejných priestranstiev, spolu s jeho Princípmi a štandardami, resp. Technickými listami mesta Bratislava. Veľmi významná je aj parkovacia politika, ktorá postupne dostane parkujúce autá z chodníkov. Cesta k lepšiemu verejnému priestoru nevedie len cez dlažbu, fyzicky položenú na ulici, ale aj cez legislatívu a pravidlá, ktoré ho definujú.

Je tak predpoklad, že stav verejných priestorov v Bratislave sa bude zlepšovať nielen v najbližších mesiacoch, ale aj rokoch. Voľby už snáď nebudú takým determinantom ich rozvoja ako doteraz.

 

Fotografie z 27.3.2022. Pozrite si úpravy bratislavských verejných priestranstiev vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube