Author photoAdrian Gubčo 03.08.2021 12:35

NBS začala s obnovou priestorov pred budovou, verejné priestranstvá sa menia aj inde

Národná banka Slovenska (NBS) konečne pristúpila k obnove plôch pred vstupom do tejto významnej inštitúcie. Ide o jeden z príkladov zmeneného prístupu k verejnému priestoru aj zo strany iných aktérov ako len samospráv. Medzičasom, v iných lokalitách pomaly napredujú práce na obnove ďalších priestranstiev.

NBS ohlásila svoj zámer zrevitalizovať priestranstvá pred bodovou zo strany Ulice Imricha Karvaša na konci leta minulého roka. Predmetom projektu bolo vytvorenie novej podoby plôch, spočívajúcej v predláždení pôvodného asfaltového chodníka, výsadbe nových stromov, zúžení súčasnej cesty s parkovacím pásom a zrealizovaní kvetinovej výsadby. Obnova súvisí s kooperáciou s mestskou časťou Bratislava – Staré Mesto. NBS s miestnou samosprávou podpísala Memorandum o spolupráci, ktoré je zamerané práve na skvalitnenie verejných priestranstiev.

Práce sú v tejto chvíli ešte len v počiatočnej fáze, dokončené však budú ešte v priebehu tohto roka. Ide o veľmi potrebný zásah. NBS je jednou z najvýznamnejších inštitúcií v štáte, čo si vyžaduje adekvátnu podobu a reprezentatívnosť okolitého prostredia. Doteraz to v žiadnom prípade neplatilo, hoci samotná budova má vynikajúcu architektonickú úroveň. Nízka kvalita verejného priestoru je však jav typický nielen pre bežné bratislavské ulice, ale aj blízke okolie najdôležitejších vládnych budov a areálov.

Týka sa to nanešťastie aj štvrte v okolí banky. V bezprostrednej blízkosti budovy sa nachádza Ministerstvo dopravy a výstavby SR, niekoľko fakúlt Slovenskej technickej univerzity, Slovenský rozhlas, Ministerstvo financií SR alebo Úrad vlády SR. Priamo pod budovou smerom k areálu nemocnice sa rozkladá prázdny nezastavaný pozemok s náletovou zeleňou. Existujúce chodníky sú zanedbané a obparkované autami, kým zeleň je ošetrovaná len minimálne. Celkovú mizériu územia dotvára fakt, že najväčšou udalosťou v rozvoji verejného priestoru v poslednom období bolo odstránenie reklamy spred budovy rozhlasu.

Takto dnes vyzerá bratislavský, resp. slovenský pokus o vybudovanie reprezentatívnej vládnej a univerzitnej štvrte. Architektúra jednotlivých budov je veľkorysá, no údržba ich okolia mimoriadne zlá. V mnohom to svedčí o meste aj o štáte.

Na druhej strane, predsa len existuje viacero dôvodov pre optimizmus. Okrem úprav v réžii NBS pripravuje v spolupráci s ČSOB nadáciou Hlavné mesto revitalizáciu električkovej zastávky Žilinská. Pozemok pod NBS by mal byť v dohľadnej dobe zdevelopovaný, pričom architektúru nových objektov majú mať na starosti kancelárie ako Vietzke&Borstelmann, GutGut a JRKVC – teda vysoko renomované pracoviská. Nepochybne sa popritom „zvezú“ aj verejné priestranstvá. Napokon, Hlavné mesto sľubuje v dohľadnej dobe aj revitalizáciu fontány na Námestí Slobody, spoločne s ukončením jeho obnovy.

Nemožno popritom prehliadnuť, že výrazne sa na obnove verejného priestoru v meste podieľa súkromný sektor, príp. organizácie mimo samosprávu. Či už ide o NBS, Nadáciu ČSOB, alebo z nedávnych príkladov aj nákupné centrum Avion alebo developer HB Reavis, Bratislava ťaží zo spolupráce s firmami a inštitúciami. Pre týchto aktérov ide o dobrú reklamu, mesto či mestská časť môžu získať benefit trvalejšieho charakteru.

 

Vydláždený priestor na nábreží - našťastie bez reklamy

 

Najviac sa snaží zo spolupráce s firmami a externými partnermi vyťažiť už dlhodobo mestská časť Staré Mesto. V minulosti sa podarilo vďaka spolupráci s developermi obnoviť alebo zafinancovať obnovu Barossovho parku (donedávna známeho ako Landererovho parku) na Šafárikovom námestí, parčíku na Kmeťovom námestí alebo nábrežnej promenády medzi Mostom SNP a River Parkom. Dnes sa vyvíjajú podobné snahy v prípade Medickej záhrady (partner HB Reavis) a nábrežnej promenády pred Námestím Ľudovíta Štúra.

Druhý menovaný projekt, vznikajúci v spolupráci s Priorom Bratislava, si vyslúžil v poslednej dobe pozornosť verejnosti aj médií. Miestny poslanec totiž upozornil, že v rámci výmeny povrchu bude do dlažby osadená smerová ružica – zhodou okolností rovnaká ako logo sponzora. Išlo by teda o trvalé osadenie reklamy do verejného priestoru. Vedenie mestskej časti odpovedalo veľmi nepresvedčivo. Podľa starostky Zuzany Aufrichtovej pôjde o malú kocku, ktorá priestor osvieži.

Práce sa dnes blížia k dokončeniu a predláždený je už takmer celý priestor. Reklama sa tu našťastie, asi aj po kritike, nenachádza. Použité boli kamenné kocky, uložené do vejárovitého vzoru. Ide o nový typ, vzor či farbu dlažby, ktorá sa tak pridáva k minimálne piatim iným, ktorého možno na Námestí Ľ. Štúra nájsť. Priestor vyzerá skutočne lepšie, zároveň ale nejde o veľmi koncepčnú úpravu. Staré Mesto síce hovorí, že zámer bol prekonzultovaný s Hlavným mestom, očividne však bola riešená len technologická, nie architektonická stránka projektu.

Nie každý zásah tak prináša len pozitíva. Mnohé dôkazy svedčia o tom, že investície do verejného priestoru musia v Bratislave vydržať dlhodobo. Aj napriek snahám mesta a mestských častí, metropola jednoducho nie je tak bohatá, aby dokázala pred väčšinou ľudí ospravedlniť prerábanie nedávno dokončených úprav. Z tohto dôvodu by tak mali všetky intervencie vychádzať z vopred stanovenej koncepcie, mať vysokú úroveň a byť kvalitne udržiavané.

Doteraz boli problémom všetky tri podmienky. Pokrok azda nastal v koncepčnosti, ale iba na strane Hlavného mesta – toto postupne prijíma dokumenty a vízie, vrátane jednotlivých sekcií Manuálu verejných priestorov alebo Technických listov. Pred ich vznikom však zrealizovalo niekoľko sporných zásahov (asfaltové chodníky na Palisádach alebo Radlinského) a bez vôle mestských častí nedokáže vyžadovať, aby tieto mestské koncepcie dodržiavali. O zlepšení v iných otázkach je ešte skoro hovoriť.

Lepšia úroveň verejného priestoru v Bratislave je každopádne jednou z kľúčových tém súčasnosti. Na rozdiel od minulosti, dnes je zreteľné, že ide o prioritu. Mesto z toho musí vyťažiť čo najviac a využiť všetky možnosti, ako zapojiť do realizácie zmien externých partnerov – tak, ako sa to podarilo pri NBS, na zastávke Žilinská, pri Avione a s určitými výhradami aj na nábreží. Zároveň je potrebné, aby boli existujúce koncepčné dokumenty aktívne využívané v čo najväčšej miere a prípadne postupne skvalitňované.

Ak sa to podarí, budú podobné úpravy, ako v tomto článku, bežnou súčasťou života v čoraz príťažlivejšom meste. Nepôjde o stále ešte pomerne výnimočné aktivity, ktoré len po troškách menia obraz zanedbanosti a úpadku. Lebo aj napriek ekonomickým úspechom, presne tak Bratislava ešte stále vo veľkej miere pôsobí.  

 

Fotografie z 1.8.2021 a 5.7.2021 (parčík Krížna - Karadžičova). Pozrite si meniace sa verejné priestory vo fotoalbume.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Priestor pred NBS, 1.8.2021
  • Priestor pred NBS, 1.8.2021
  • Zdroj: NBS
  • Zastávka Žilinská, 1.8.2021
  • Určité úpravy sa realizujú aj na Rudnayovom námestí, 1.8.2021
  • Nábrežie, 1.8.2021
  • Nábrežie, 1.8.2021
  • Nábrežie, 1.8.2021
  • Parčík Krížna - Karadžičova, 5.7.2021
  • Parčík Krížna - Karadžičova, 5.7.2021. Úprava bude plne dokončená po odstránení bariér, vrátane reklamy

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube