Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Ďalšie informácie  

YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 13.04.2021 09:36

Staré Mesto a HB Reavis obnovia Medickú záhradu

Mestská časť Staré Mesto má v správe jeden z najobľúbenejších bratislavských parkov – Medickú záhradu – tá je však už dlhé roky pomerne zanedbaná. Posledná výraznejšia rekonštrukcia prebehla v roku 2008, čo sa na jej stave podpísalo. Už v dohľadnej dobe by sa to však malo začať meniť, keďže mestská časť uzavrela zmluvu o spolupráci s developerom HB Reavis, ktorej cieľom je jej revitalizácia.

Article Big

Zdroj: Google Maps

Medická záhrada patrí k sérii veľkých záhrad, ktoré v Bratislave vznikali predovšetkým v 18. storočí, za vlády cisárovnej a kráľovnej Márie Terézie. Mesto vtedy zažívalo mimoriadny rozvoj a sídlili tu viacerí poprední šľachtici. Jedným z nich bol aj gróf Ján Nepomuk Gobert z Aspremontu, ktorý tu vybudoval v roku 1770 letný palác – Aspremontov letný palác. Autorom bol architekt Jan Josef Talherr a palác sa považuje za vynikajúci príklad tzv. barokového klasicizmu. Gróf popritom prikúpil aj susedné polia a záhrady.

Spolu s palácom tu začala vznikať rozsiahla záhrada vo francúzskom štýle. Hoci po smrti Márie Terézie význam Bratislavy rýchlo upadol, vrcholné obdobie zažila záhrada na začiatku 19. storočia, kedy ju odkúpil jeden z najbohatších ľudí v Uhorsku, gróf Esterházy. Ten ju využíval na usporadúvanie záhradných koncertov a zábav, na ktoré pozýval vzácne návštevy a hostí (údajne tu koncertoval aj Joseph Haydn), záhradu zároveň sadovnícky dotvoril. Dodnes sa v Medickej záhrade nachádza čo-to z pôvodnej výsadby, najmä hodnotné lipy.

Hescon

Esterházyovci neskôr záhradu predali Jankovitsovcom a tí podnikateľovi Schiffbeckovi. Záhrada začala chátrať a zmenšovať sa, keďže v jej okolí vznikali cesty, dobytčí trh a viacero budov, najmä na východnej strane. Schiffbeckovci záhradu na konci 19. storočia darovali pripravovanej Alžbetínskej univerzite, ktorá tu plánovala umiestniť svoje fakulty (lekársku však nie). Tieto vízie sú zreteľne viditeľné (182-185) na koncepciách riešenia rozsiahleho priestoru medzi dnešným Úradom vlády a Medickou záhradou, kde sa na sklonku existencie monarchie uvažovalo nad umiestnením akéhosi univerzitného mesta.

Lekárska fakulta tu nakoniec vznikla, no v podstate až po vzniku Československej republiky. Univerzita využívala susednú záhradu, napríklad na organizovanie rozličných podujatí a majálesov, prístupná však bola aj pre verejnosť. Vtedy tu vznikli aj detské ihriská, ktoré sa tu nachádzajú dodnes. V rokoch 1985-1988 sa zrealizovala generálna rekonštrukcia Medickej záhrady, ktorá ju pripravila o niektoré prvky, typické pre francúzske aj anglické záhrady. Pribudla však Labutia fontána od Pavla Mišíka alebo sochy Martina Kukučína a Sándora Petőfiho. Ďalšie úpravy prebehli, ako bolo spomínané, po roku 2008.

Verejný priestor si udržuje svoju popularitu, hoci aktívne využívanie sa podpisuje na stave viacerých prvkov. Mestská časť preto začala uvažovať nad možnosťami revitalizácie. S ohľadom na nedostatok vlastných prostriedkov došlo k rozhodnutiu osloviť v mestskej časti (a okolí) pôsobiacich investorov – v tomto prípade HB Reavis – ktorí by mali podporiť obnovu záhrady prostredníctvom grantovej schémy Fond architekta Weinwurma, založenej mestskou časťou. 

„Cieľom fondu je podpora kvalitnej architektúry a zlepšenie verejného priestoru v Starom Meste,“ hovorí predsedníčka správnej rady Fondu architekta Weinwurma a starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová. „Rok 2020 bol prvým rokom fungovania fondu a primárne sme sa zamerali na obnovu historických brán, fasád, plotov, predzáhradiek a na odstraňovanie graffitov. V roku 2020 však fond zareagoval aj na negatívne dôsledky pandémie a podporil tiež kultúru a sociálnu oblasť.“ Súkromné spoločnosti vystupujú ako donori organizácie.

Ďalším projektom fondu má byť revitalizácia Medickej záhrady. Tento plán developer s mestskou časťou potvrdili Dohodou o spolupráci, v rámci ktorej sa investor zaväzuje k vypracovaniu dokumentácie pre zhotovenie stavby. Cieľom je zlepšenie pobytových možností záhrady pri zachovaní jej historických a krajinárskych hodnôt. Medická záhrada je totiž Národnou kultúrnou pamiatkou. HB Reavis okrem toho obnoví fontánu a chodníky, kým mestská časť zabezpečí revitalizáciu zelene, kvetinových záhonov a mobiliáru. HB Reavis bude mať umožnenú sebaprezentáciu.

„Medickú záhradu vnímame nielen ako suseda našich Nových Nív, ale predovšetkým ako dôležitú časť histórie mesta, v ktorom sme vyrástli a kde žijeme,“ vysvetľuje dôvody svojej podpory Rene Popik, CEO HB Reavis Slovakia. „Preto nám záleží aj na samotnom odkaze Medickej záhrady ako priestoru, kde ľudia radi trávia čas, lebo sa tu cítia dobre, obklopení zeleňou a s množstvom kultúrnych zážitkov.“ Revitalizácia by mala trvať približne tri roky, práce sa tak budú realizovať postupne. Vizualizácie zatiaľ zverejnené neboli.

 

Rekonštrukcia podoby Medickej záhrady v minulosti. Zdroj: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

 

Postup Starého Mesta pripomína osvedčený model z minulosti, kedy bývalé vedenie mestskej časti (ale aj Hlavného mesta) využilo spoluprácu s developerom na realizáciu vlastných plánov. Vďaka tomu sa podarilo zrealizovať tzv. Landererov park v dotyku so Šafárikovym námestím, alebo spustiť (dodnes nedokončenú) obnovu Námestia slobody. Tieto zásahy sa však líšili organizáciou architektonickej súťaže v predstihu.

Je na diskusiu, či by bola súťaž v tomto prípade zmysluplná, keďže Medická záhrada je prísne chránená a koncept má pomerne jasne založený. Na druhej strane, aj do takéhoto prostredia sa dá citlivo vstúpiť súčasnými zásahmi a tým podporiť obsah a využiteľnosť verejného priestoru. Staré Mesto pravdepodobne radikálnejšie zásahy v tomto smere nepripravuje. Návrhom revitalizácie bola poverená skúsená krajinná architektka Tamara Reháčková.

Advertising

Staré Mesto tak zrealizuje, hoci s pomocou partnera, aspoň nejaký výraznejší zásah do verejného priestoru v dohľadnej dobe. V minulosti bolo takýchto úprav viac a okrem Landererovho parku prešlo obnovou hneď niekoľko ulíc. Tieto priniesli organizáciu parkovania, nové vozovky, ale aj vydláždenie chodníkov – síce lacnou dlažbou, ale aj tak s výrazným prínosom pre estetiku ulíc. V súčasnosti sa takéto projekty nepripravujú, čo však mestská časť ospravedlňuje tým, že na minulé projekty bolo minutých priveľa peňazí. Zrealizovať by sa mala aspoň rekonštrukcia ďalšej časti Blumentálskej.

Neaktivitu mestskej časti vyvažuje Hlavné mesto, ktoré v rámci iniciatívy Živé miesta pripravuje premenu viacerých lokalít – a najviac z nich s prehľadom v centre Bratislavy. Novú podobu získa viacero prehliadaných priestorov, spomenúť možno okolie zastávky Blumental, okolie zastávky Žilinská, parčík na Legionárskej, Karadžičovej, okolie Mostu SNP, Odborárske námestie, fontánu na Námestí slobody a ďalšie. Úpravy verejných priestorov bude korunovať veľkorysá obnova Námestia SNP a Kamenného námestia a rekonštrukcia kúpeľov Grössling s okolím v najbližších rokoch.

Nielen centru Bratislavy by však najviac pomohla kombinácia veľkej rekonštrukcie ulíc od fasády k fasáde s masívnym zlepšením údržby. Hlavné mesto avizuje, že pripravuje v najbližších mesiacoch odhalenie ďalších „Princípov a štandardov“, tentokrát pre tzv. bratislavskú dlažbu, ktorá prinesie štandardizáciu dláždenia bratislavských ulíc. Detaily nie sú známe, preto ťažko povedať, ako sa bude ich podoba či materialita odlišovať s ohľadom na mestské časti. Masívne predláždenie desiatok ulíc by však prinieslo hlbokú transformáciu obrazu mesta.

Ruka v ruke s tým ide zlepšenie údržby, čo je ešte väčší problém. Bratislava je zanedbaná ako celok, čo je obzvlášť šokujúce po príchode z vyspelejších miest. Nový Komunálny podnik je cestou k zlepšeniu, pomohlo by mu však, keby mal pod správou aj verejné priestory, ktoré dnes udržiavajú mestské časti (a v súlade s tým by sa zväčšil). Ak by sa niečo také podarilo, a podnik by zvládal svoju prácu na úrovni, potom by možno nebolo treba verejné priestory obnovovať každých desať rokov – a samospráva by mohla s investormi spolupracovať na závažnejších otázkach, ako je v podstate udržiavacia rekonštrukcia obľúbenej záhrady.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Okolie NBS by mohlo prejsť výraznejšími zmenami

08.09.2021 18:23:00 Adrian Gubčo

Už nejakú dobu prebiehajú pred vstupom do budovy Národnej banky Slovenska (NBS) na Ulici Imricha Karvaša zmeny. Nástup do významnej inštitúcie získa príjemnejší vzhľad, daný skvalitnením povrchu a doplnením zelene. Postupne by sa takto mali upraviť aj iné chodníky okolo budovy, najvýraznejšou zmenou by však mohla prejsť križovatka Mýtnej a Vazovovej ulice.

Čítať viac

MIB odhaľuje ďalšiu plánovanú revitalizáciu, zmenou prejde park Mudrochova v Rači

31.08.2021 13:30:00 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) pokračuje v odhaľovaní podoby verejných priestranstiev, ktoré by sa mali v dohľadnej dobe obnoviť. Najnovším projektom je premena parku na Mudrochovej ulici v Rači, popri ktorom sa má upraviť aj okolie miestneho úradu na Kubačovej a obchodného centra Račan. Tak ako väčšina ostatných zámerov, aj tento pôjde do realizácie tesne pred voľbami, teda v druhej polovici roka 2022.

Čítať viac

Práce na Blumentálskej sú obnovené, južná časť ulice získava definitívnu podobu

24.08.2021 15:17:58 Adrian Gubčo

Rekonštrukcia ďalšej časti Blumentálskej ulici patrí k najdôležitejším zmenám verejného priestoru v réžii Starého Mesta v priebehu tohto roka. Napriek tomu sa istú dobu zdalo, že realizácia je pozastavená. Dnes sú však práce opäť obnovené a južná strana ulice získava finálny vzhľad, vďaka čomu sa mení na príjemný a bezpečný verejný priestor.

Čítať viac

MIB odhalil ďalší projekt premeny verejného priestoru, tentokrát pri Dome služieb v Dúbravke

20.08.2021 15:09:32 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) odhaľuje jeden pripravovaný projekt úprav verejných priestranstiev za druhým. Po naposledy predstavenej transformácii okolia Vozovne Krasňany či zámeru vzniku parku pri Kazanskej je to tentokrát plocha pri Dome služieb v Dúbravke. Tak ako pri ostatných revitalizáciách, aj táto sa má zrealizovať v druhej polovici roka 2022.

Čítať viac

Verejný priestor na Kazanskej prejde úpravami, vzniknúť má nový park

19.08.2021 13:35:00 Adrian Gubčo

Priestranstvo medzi Kazanskou ulicou a zdravotným strediskom Bebravská vo Vrakuni je dnes zanedbanou plochou s vysokým výskytom sociopatogénnych javov a osôb s asociálnym správaním. Pre chodcov ide o nepríťažlivú, tranzitnú plochu. Zmeniť to chce Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) spoločne s Hlavným mestom a mestskou časťou Vrakuňa, ktoré tu chcú zriadiť nový park.

Čítať viac

Metropolitný inštitút ukázal budúcu podobu ďalšieho zanedbaného verejného priestoru

06.08.2021 13:30:06 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) pokračuje v odhaľovaní svojich predstáv o budúcej podobe zanedbaných verejných priestranstiev naprieč mestom. Tentokrát ukázal vizualizáciu plochy v dotyku s Vozovňou Krasňany. Na projekte pracujú kancelárie GutGut a 2ka landscape architekti, ktoré patria k pracoviskám, patriacim medzi tzv. zmluvné ateliéry.

Čítať viac

Súťaž na lávky cez Chorvátske rameno má víťazov

03.08.2021 17:33:21 Adrian Gubčo

Hlavné mesto, METRO a Metropolitný inštitút Bratislavy odhalili podobu štvorice lávok, ktoré preklenú Chorvátske rameno v Petržalke. Ide o výsledok architektonickej súťaže, ktorá bola vyhlásená v súvislosti s prípravou na vznik novej električkovej trate. Vďaka lávkam sa stane električková trať a zástavky lepšie prístupné a okolie Chorvátskeho ramena posilní svoj rekreačný charakter.

Čítať viac

NBS začala s obnovou priestorov pred budovou, verejné priestranstvá sa menia aj inde

03.08.2021 12:35:00 Adrian Gubčo

Národná banka Slovenska (NBS) konečne pristúpila k obnove plôch pred vstupom do tejto významnej inštitúcie. Ide o jeden z príkladov zmeneného prístupu k verejnému priestoru aj zo strany iných aktérov ako len samospráv. Medzičasom, v iných lokalitách pomaly napredujú práce na obnove ďalších priestranstiev.

Čítať viac

Vajnorská sa opravuje, komplexná rekonštrukcia je len v príprave

30.07.2021 12:07:22 Adrian Gubčo

Časť Vajnorskej ulice prechádza úpravami, ktoré sú pomerne rozsiahle. Mesto tu opravuje vozovku a chodníky, pričom v duchu nového prístupu k verejným priestorom osádza kamenné obrubníky alebo realizuje prídlažbu popri budovách. Rozsah prác vyvoláva otázky, či nie sú opravy v rozpore s plánmi na komplexnú rekonštrukciu ulice v rámci modernizácie Vajnorskej radiály.

Čítať viac

Obnova ihriska na Vazovovej sa spustila

21.07.2021 13:33:28 Adrian Gubčo

Školský dvor, patriaci k základnej škole na Vazovovej ulici v centrálnej Bratislave, nepatril k areálom v najlepšom stave. Jeho úroveň už dlhšie poburovala vedenie školy aj rodičov, čo bolo podnetom pre vytvorenie architektonickej štúdie revitalizácie priestoru. Nový školský dvor, ktorý má byť popoludní prístupný aj pre obyvateľov okolia, sa teraz začína stávať realitou.

Čítať viac

Ďalšie verejné priestranstvá prejdú zmenami

15.07.2021 17:45:32 Adrian Gubčo

Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy štartujú jeden zámer v oblasti obnovy verejných priestranstiev za druhým. Nové projekty sa pripravujú v Starom Meste v okolí frekventovanej zastávky Zochova, ako aj v Lamači, kde sa zmení jadro pôvodnej obce. Popri nových projektoch mierne viazne realizácia už rozbehnutých, napriek tomu sa niektoré lokality už začínajú transformovať.

Čítať viac

Staré Mesto mení dlažbu na nábreží, chce do nej osadiť reklamu

08.07.2021 12:00:00 Adrian Gubčo

Už niekoľko týždňov prebieha na najexponovanejšom úseku bratislavskej nábrežnej promenády, naproti Námestiu Ľudovíta Štúra, obnova dlažby. Ide o projekt mestskej časti Staré Mesto, ktorý nadväzuje na minuloročné škandalózne umiestnenie ruského kola. Staré Mesto teraz šokuje opäť – v dlažbe má byť totiž umiestnená reklama na privátny obchodný dom.

Čítať viac

Hlavné mesto pripravuje úpravy Hodžovho námestia a možno aj architektonickú súťaž

07.07.2021 17:20:00 Adrian Gubčo

Hodžovo námestie patrí k najvýznamnejším námestiam Bratislavy. Dôležitá križovatka viacerých významných ulíc spoločne s oficiálnym sídlom prezidentky Slovenskej republiky z neho robí jedno z jadier metropoly. Stav námestia však už nezohľadňuje súčasné požiadavky na užívateľskú prívetivosť, udržateľnosť ani reprezentatívnosť, preto tu Hlavné mesto pripravuje v dohľadnej dobe zmeny.

Čítať viac

Hlavné mesto dokončilo zásah na Trnavskom mýte

23.06.2021 11:55:00 Adrian Gubčo

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) dokončil intervenciu na Trnavskom mýte, ktorej cieľom bolo skvalitniť verejný priestor pri zastávke MHD pred Novou tržnicou. Jej súčasťou bolo vysadenie pätice mohutných platanov a čiastočné vydláždenie povrchu. Podľa mesta to prinesie ochladenie prostredia a lepšie podmienky pre ľudí, čakajúcich na spoje MHD.

Čítať viac

Metropolitný inštitút rozbieha prípravu súťaže na Sad Janka Kráľa

18.06.2021 17:00:22 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) plánuje už na prelome rokov 2021 a 2022 vypísať urbanisticko-krajinársko-architektonickú súťaž na revitalizáciu Sadu Janka Kráľa. V súvislosti s tým rozbieha počas tohto leta prípravné aktivity, vrátane participácie so širokou aj odbornou verejnosťou či lokálnymi aktérmi. Oslovenie verejnosti prebehne pod gesciou Sekcie mestských štúdií a participácie na MIBe.

Čítať viac

Metropolitný inštitút predstavuje ďalšie lokality pre revitalizáciu verejných priestorov

09.06.2021 15:47:00 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) predstavil ďalšie lokality, ktoré by mali prejsť revitalizáciou v rámci iniciatívy Živé miesta. Tá je zameraná na úpravu tradične zanedbaných či prehliadaných plôch, ktoré by sa dali relatívne jednoduchými zásahmi zmeniť na atraktívne miesta pre pobyt či rekreáciu. Významnými majú byť zásahy v okolí mestských hradieb.

Čítať viac

Verejný priestor v okolí Horského parku prechádza zmenami

07.06.2021 17:46:46 Adrian Gubčo

Horský park a jeho priľahlé okolie je obľúbenou rekreačnou lokalitou, ktorej popularita rastie zvlášť v posledných rokoch. Hlavné mesto aj mestská časť preto pristúpili k viacerým krokom, ktoré majú úroveň územia ešte zvýšiť. Tie sú spojené so stavebnými prácami aj otváraním nových priestranstiev, čím sa rekreačná zóna rozširuje.

Čítať viac

V Bratislave pribudnú zlepšenia pre chodcov, cyklistov aj verejnú dopravu

19.05.2021 16:47:03 Adrian Gubčo

V hlavnom meste v poslednom období rastie podpora alternatívnych foriem dopravy, a to už nielen vo forme proklamácií, ale aj konkrétnych fyzických krokov. Len za posledný týždeň bolo oznámených niekoľko nových projektov, ktoré síce v menšom, ale predsa len prispejú k zlepšeniu úrovne alternatívnych foriem dopravy oproti automobilom. Zamerané sú na centrum, ale aj ostatné štvrte.

Čítať viac

Záhorská Bystrica chce vytvoriť verejný priestor v zóne Krče

12.05.2021 10:54:00 Adrian Gubčo

Mestská časť Záhorská Bystrica v súčasnosti prechádza búrlivým vývojom. Development v posledných rokoch zdvojnásobil počet obyvateľov kedysi malej záhorskej obce v zázemí Bratislavy. Najväčší rozvoj prežila oblasť, známa ako Krče, hoci verejných priestorov a vybavenosti tu pribudlo doteraz len málo. Onedlho by sa to malo zmeniť.

Čítať viac

Hlavné mesto upraví priestor pred Novou tržnicou

21.04.2021 17:00:19 Adrian Gubčo

Predpolie Novej tržnice na Trnavskom mýte patrí k najnehostinnejším verejným priestranstvám v Bratislave. Takmer nič na tom nezmenila ani nedávna revitalizácia, kedy bola celá plocha masívne preasfaltovaná. Čoskoro by sa to však malo zmeniť. Hlavné mesto SR Bratislava tu totiž plánuje vysadiť stromy a lokalitu zveľadiť.

Čítať viac

Hlavné mesto priblížilo zámery v oblasti rozvoja verejných priestranstiev

31.03.2021 15:24:43 Adrian Gubčo

Primátor Hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo dnes priblížil program obnovy verejných priestranstiev v meste, nazvaný Živé miesta. Tento nadväzuje na program rekonštrukcií a intervencií, predstavený pred viac ako rokom, hoci s konkrétnejšími detailami. Mesto chce viacero zámerov zrealizovať už tento rok, niektoré sú už dokončené. V priebehu roka budú predstavené ďalšie vízie.

Čítať viac

MIB vyhlasuje architektonickú súťaž na lávky cez Chorvátske rameno

26.03.2021 17:30:35 Adrian Gubčo

Hlavné mesto, Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) a METRO Bratislava plánujú zlepšiť možnosti pešieho pohybu v okolí Chorvátskeho ramena. Pre tento účel by sa mala vybudovať štvorica nových premostení v predĺžení prirodzených peších ťahov. Na ich podobu bola vypísaná séria architektonických súťaží, ktorá má preriešiť aj podobu predpolia nových lávok.

Čítať viac

Metropolitný inštitút Bratislavy rozbieha nové súťaže a aktivity

25.03.2021 14:42:40 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) sa po ukončení súťaží na nájomné bývanie v Prievoze alebo zmluvné ateliéry či výberovom konaní na riaditeľa pripravuje na nové aktivity. Predstavené boli súťaže nové, ako aj plány na revitalizáciu verejných priestranstiev. Na prvých projektoch sa už postupne rozbiehajú realizačné práce.

Čítať viac

Ďalšie petržalské námestie by mohlo prejsť obnovou

08.03.2021 15:21:32 Adrian Gubčo

Mestská časť Petržalka uvažuje nad obnovou ďalšieho verejného priestranstva. Po predstavení koncepcie revitalizácie Šrobárovho námestia a spustení občianskej participácie k obnove Námestia republiky sa teraz zamerala na Nobelovo námestie v severnej časti sídliska. S výhľadom rekonštrukcie chce teraz osloviť lokálnu verejnosť.

Čítať viac

Kde v Bratislave vzniknú nové skateparky?

03.03.2021 12:50:00 Adrian Gubčo

Skateboarding je v poslednom období prudko sa rozvíjajúci šport, ktorý láka nových a nových záujemcov. Bratislava však v tomto smere neposkytuje ideálnu infraštruktúru – profesionálnych skateparkov je tu v súčasnosti minimum a priaznivci tejto aktivity využívajú iné priestory. Už čoskoro by sa to však mohlo zmeniť. V príprave je totiž hneď niekoľko skateparkov.

Čítať viac

Metropolitný inštitút a Hlavné mesto predstavili nové lokality pre zlepšenie verejných priestranstiev

26.02.2021 13:17:00 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) spoločne s Magistrátom Hlavného mesta dnes predstavili zoznam lokalít a priestranstiev v mestských častiach, ktoré budú predmetom revitalizácií v najbližšom období. Ich umiestnenie vychádza z konzultácií s mestskými časťami a navrhovať ich budú architekti, ktorí vzišli zo súťaže na zmluvné ateliéry.

Čítať viac

Šrobárovo námestie v Petržalke prejde revitalizáciou

11.01.2021 10:37:00 Adrian Gubčo

Mestská časť Petržalka pripravuje obnovu ďalšieho verejného priestoru. Zmenou by malo prejsť Šrobárovo námestie, prevažne zelená plocha v severnej časti sídliska, v blízkosti železničnej trate. Revitalizácia by sa mala dotýkať aj areálu susediacej základnej školy. Prostriedky na obnovu získala mestská časť z dotácie z Úradu vlády SR ešte v priebehu minulého roka.

Čítať viac

Metropolitný inštitút dokončil Manifest verejných priestorov, úvod k Manuálu verejných priestorov

05.10.2020 09:00:39 Adrian Gubčo

Hlavné mesto spolu so svojim Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) urobilo zásadný krok k zvyšovaniu kvality verejných priestorov koncepčným spôsobom. Expertný tím MIBu dokončil Manifest verejných priestorov, kľúčový úvod k budúcemu a dlhoočakávanému Manuálu verejných priestorov. Na materiál čoskoro nadviažu ďalšie, ktoré sa budú venovať jednotlivým aspektom verejného priestoru.

Čítať viac

Hlavné mesto pripravuje rozsiahle opravy ciest, chodníkov a verejných priestranstiev

21.02.2020 17:55:00 Adrian Gubčo

Vedenie Bratislavy odhalilo konkrétne zámery, do ktorých chce investovať prostriedky získané vďaka finančnej podpore Vlády SR a zvýšením daní z nehnuteľností. Naplánované sú opravy ciest, chodníkov, ale aj väčšieho počtu verejných priestranstiev. Súčasťou rozsiahleho výpisu jednotlivých zámerov sú zásahy vo väčšine mestských častí.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube