Author photoAdrian Gubčo 02.12.2020 17:05

Pred nákupným centrom Avion bol dokončený nový verejný priestor

Avion Shopping Park je najväčším bratislavským nákupným centrom, napriek tomu sa musí neustále inovovať, ak si chce udržať v kontexte rozvoja iných nákupných centier svoju pozíciu. Cestou k tomu majú byť zásahy v interiéri – napríklad nedávne otvorenie nového foodcourtu - ale aj v exteriéri. Tu vznikol upravený verejný priestor, „bulvár“, ktorý má byť bodkou za aktuálnymi zmenami centra.

Majiteľ nákupného centra, spoločnosť INGKA Centres Slovensko, bulvárom nazýva nový upravený peší ťah, ktorý vznikol premenou nevyužitého trávnika medzi vonkajšou prevádzkou rýchleho občerstvenia a križovatkou s Galvaniho ulicou. Pre návštevníkov, prichádzajúcich peši či verejnou dopravou, ide o kľúčovú spojnicu k hlavnému vchodu do centra. Doteraz existujúci chodník bol nevhodne navrhnutý a ľudia si cestu skracovali krížom cez trávnik.

Developer tu namiesto toho vybudoval nové chodníky a vytvoril plochy pre okrasnú zeleň alebo lúku. „Chceme, aby nový bulvár spríjemnil najmä peším návštevníkom z okolia príchod do Avionu,“ hovorí Vladimír Bereš, riaditeľ nákupného centra Avion v Bratislave. "Nevyužité priestranstvo s rozlohou 5-tisíc štvorcových metrov získalo po novom, napriek limitom ochranných pásiem, parkovú úpravu. Modernizáciou interiéru aj exteriéru v Avione chceme vyjsť v ústrety novým spotrebiteľským trendom.“

Nido

K týmto trendom má patriť silnejší dôraz a dopyt po kvalitnejších verejných priestranstvách. Developer avizuje aj ďalšie zmeny. „Súčasťou projektu bolo aj odstránenie bilbordových plôch od Galvaniho ulice. V našom pláne je postupne odstrániť všetky klasické bilbordové a bigbordové plochy umiestnené v zónach zelene. Do budúcnosti pripravujeme aj ďalšie projekty úpravy zelene v areáli Avionu a na priľahlých pozemkoch. Veríme, že je to správny krok a prispejeme tak k zatraktívneniu tejto časti Ružinova, čo ocenia aj naši návštevníci,“ dodáva Vladimír Bereš.

Investor pre návrh úprav oslovil kanceláriu KubisArchitekti, ktorí sa museli vyrovnať s ruchom z frekventovanej cesty aj ochrannými pásmami vedenia vysokého napätia, ktoré sa nachádza priamo nad parčíkom. „Naše riešenie sa snažilo rešpektovať prirodzené cesty pre chodcov a zároveň eliminovať problém s vyšliapanými cestičkami. Zámerom konceptu bolo vytvoriť vizuálnu bariéru od frekventovaných komunikácií,“ vysvetľuje Martin Malachovský z KubisArchitekti.

Existencia pásiem zároveň zabránila výsadbe stromov. „Celkové riešenie limitujú ochranné pásma inžinierskych sietí, najmä vysoké napätie, pod ktorým sa nachádza časť revitalizovaného územia. Koncept sme preto založili na terénnych modeláciách, zeleni a spevnených plochách, ktoré navodzujú priestorovú dynamiku. Bohatá neformálna výsadba je nielen esteticky príťažlivá, ale spĺňa aj environmentálne parametre,“ dopĺňa M. Malachovský. Namiesto stromov tu aspoň vzniknú trvalkové záhony a lúčne spoločenstvá.

Developer očakáva, že zeleň získa definitívnu podobu približne do dvoch rokov. Približne rovnako dlhú dobu trval aj proces prípravy a realizácie zásahu.

 

Priestor pre sedenie v blízkosti zastávky verejnej dopravy

 

Úpravu verejného priestoru pred nákupným centrom bude lepšie hodnotiť až na jar, kedy sa zeleň skutočne rozvinie a vytvorí kontrast voči novým spevneným plochám. V princípe možno ale povedať, že ide o vhodnú intervenciu – až je zvláštne, že ku nej došlo takmer dve desaťročia po vzniku nákupného centra. Priestor bol doteraz odpudzujúci a jasne nasvedčoval tomu, že koridor pre chodcov je oveľa menej zaujímavý ako okolie parkoviska, kde záhradné úpravy pribudli už dávnejšie.

Ďalšími vhodnými zásahmi by mohli byť úpravy v prospech cyklistov. Víziu odstrániť vonkajšiu reklamu hodnotím vysoko pozitívne (všimnime si, že úprava vonkajších reklamných plôch bola jednou z prvých vecí, čo po akvizícii urobil aktuálny majiteľ Auparku).

V okolí mnohých budov v Bratislave, nielen nákupných centier, ale aj bizniscentier či objektov verejných inštitúcií, sa nachádzajú takéto zvyškové a zabudnuté plochy, ktoré ostávajú ležať ladom. Pritom už pomerne jednoduché zásahy by vedeli podstatne zvýšiť ich úroveň a tým aj napomôcť dojmu zo samotnej budovy či inštitúcie. Príkladom je plocha pozdĺž Ulice Imricha Karvaša pred Národnou bankou Slovenska, kde bolo až v priebehu tohto roka oznámené, že sa priestor zrevitalizuje.

Horší prípad je plocha priamo naproti na Mýtnej ulici – okolie budovy RTVS (Obrátenej pyramídy), kde sa v bezprostrednom okolí kultúrnej pamiatky nachádzajú zničené chodníky, ktoré sú navyše využívané ako divoké parkovisko, zbytočná vonkajšia reklama alebo zanedbaná zeleň. Chodníky sú v správe Hlavného mesta SR Bratislavy, zelená plocha je vo vlastníctve mesta tiež. Obdobných situácií by sa však našlo veľa.

Zo strany verejných inštitúcií by bolo podľa môjho názoru vhodné, aby mali takéto plochy zmapované a transparentne informovali o potenciálnych plánoch – hoci aj časovo vzdialených – na ich revitalizáciu. Je zrejmé, že sa nedá všetko upraviť a zveľadiť v priebehu krátkej doby, verejnosť by však mala vedieť, že sa na niektoré menšie verejné priestory nezabudlo a do budúcna sa nimi ráta. V tejto chvíli má Hlavné mesto aj nástroj na ich úpravu, teda Metropolitný inštitút Bratislavy, takže sú splnené predpoklady pre zmenu aj spoluprácu s inými aktérmi.

Podobných noviniek, ako práve prišli spred Avion Shopping Parku, tak snáď v dohľadnej dobe bude omnoho viac.  

 

Fotografie z 22.11.2020.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube