Author photoAdrian Gubčo 20.05.2020 09:51

Hlavné mesto odhalilo prvú časť technických listov, súčasť budúceho Manuálu verejných priestorov

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy odhalil prvý z technických dokumentov, ktoré majú regulovať zásady realizácie opráv ciest, chodníkov či obrubníkov v metropole, vrátane mestských častí. Tzv. Technické listy mesta Bratislavy (TLMB) sú prvou dokončenou a verejne predstavenou súčasťou budúceho Manuálu verejných priestranstiev, dlhoočakávaného dokumentu, ktorý má priniesť zásadné zvýšenie kvality mestského exteriéru.

Prvý materiál sa venuje detailom prevedenia vozoviek či obrubníkov

Prvý materiál sa venuje detailom prevedenia vozoviek či obrubníkov

Ako zdôvodňuje Magistrát, za vznikom technických listov je snaha o štandardizáciu určitých procesov a zásahov do verejného priestoru v snahe o garanciu dobrej úrovne prevedenia opráv a rekonštrukcií. Týkať sa majú veľkoplošných zásahov i lokálnych úprav, záväzné budú pre Hlavné mesto, ale aj pri projektoch realizovaných inými subjektami, napríklad súkromnými developermi. Držať sa ich majú aj mestské časti, ktoré sa na ich príprave podieľali.

Prvá odhalená časť TLMB sa týka veľmi aktuálnej témy – formy prevedenia ciest a chodníkov (teda komunikácií), vďaka čomu sa nazýva aj Manuál asfaltovania. Materiál sa veľmi detailne venuje osádzaniu jednotlivých prvkov, ako sú obrubníky či prídlažba, a ich kontaktu s obrusnými časťami vozoviek. Dobrá úroveň prevedenia týchto prvkov do budúcna vytvára predpoklady pre jednoduchšiu opravu obrusných častí aj ich dlhšiu trvanlivosť.

Nido

Hlavné mesto dopĺňa, že sa veľká pozornosť sústredila na to, aby boli bezbariérové úpravy skutočne použiteľné – týka sa to sklonov alebo výškových rozdielov medzi jednotlivými hranami. Ich implementácia zlepší funkčnosť napríklad priechodov pre chodcov pre osoby so zhoršenými možnosťami pohybu.

Materiál je už v tejto chvíli platný a využívaný pri opravách, ktoré mesto realizuje, napríklad v Karlovej Vsi, Starom Meste či v Podunajských Biskupiciach. Zhotoviteľ bude mať k dispozícii presný návod, ako postupovať, a užitočný bude aj pre investora, aby vedel overiť kvalitu prevedenia. Veľmi presné návody sa snažia postihnúť základné typy prác – veľkoplošné opravy ciest, vyspravovanie výtlkov, opravy lokálnych porúch, opravy nerovností, údržbu chodníkov, úpravy vývodov inžinierskych sietí, opravy povrchov zastávok verejnej dopravy a debarierizáciu. Postupy sú špecifikované aj pri vodorovnom dopravnom značení. Materiál je doprevádzaný praktickými ukážkami v podobe rezov vzorových riešení.

TLMB má byť otvoreným dokumentom, ktorý sa bude priebežne dopĺňať s ohľadom na nové skúsenosti, poznatky a potreby. Materiál bude reaktívny a priebežne aj upravovaný, ak experti dospejú k záveru, že pôvodné postupy treba inovovať. Treba však otvorene povedať, že existencia už súčasného materiálu je zásadným krokom vpred smerom k lepším a efektívnejším investíciám naprieč mestom.

 

Príklad riešenia obrubníka pri chodníku širšom ako 2,5 metra. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Technické listy mesta Bratislavy by sa mali časom rozrásť na veľký „katalóg“ detailných vzorových riešení, pokrývajúcich ďalšie tematické oblasti. Postupne by tak mal vzniknúť manuál pre všetky aspekty vonkajšieho priestoru mesta – Bratislava získa svoj Manuál verejných priestorov.

Ten tak možno nebude mať vizuálne príťažlivú podobu, ako napríklad pražský alebo prešovský manuál – tieto sú však skôr koncepčné, ako by obsahovali konkrétne riešenia (jedným z dôsledkov je, že prvý verejný priestor, zrealizovaný presne podľa pražského Manuálu, vznikol až päť rokov po jeho vzniku). Namiesto toho pôjde o veľmi funkčný nástroj, ktorý skôr pripomína stavebnú normu ako dizajnmanuál.

Pre potreby Bratislavy je však táto forma azda oveľa lepšia. V uplynulých rokoch sa zrealizovalo množstvo opráv povrchov vozoviek aj rekonštrukcií ulíc, najmä v Starom Meste, no ich kvalita bola nevyrovnaná, rovnako ako forma prevedenia. Mestská časť Staré Mesto napríklad neobnovovala prídlažbu, no opätovne využívala pôvodné obrubníky, kým mesto používalo betónové obrubníky. Do toho vstupovali súkromní investori, ktorí nemali k dispozícii žiaden regulatív, a preto postupovali s ohľadom na vlastné ekonomické záujmy.

Aktuálne nie je známe, kedy bude zverejnená ďalšia časť TLMB, viacmenej dokončená by však mala byť úvodná časť Manuálu – Manifest verejných priestorov, ktorý už Metropolitný inštitút Bratislavy využíva pri tvorbe podmienok architektonických súťaží. Nanešťastie, MIB stále nemá vlastný web, ktorý by tieto podklady obsahoval.

Každopádne, konečne začínajú byť viditeľné snahy o koncepčnejší prístup k rozvoju mesta, ktoré sa už veľmi skoro prejavia v jeho fyzickej podobe. V týchto aktivitách treba pokračovať a aspoň dorovnať úroveň akejkoľvek významnejšej metropoly, kde sú rozličné manuály štandardom už desaťročia. Zložitý organizmus, akým urbánny celok je, sa nedá nikdy riadiť bez existencie aspoň základných regulácií. Bratislava spravila krok k vyspelému svetu.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube