Author photoAdrian Gubčo 27.09.2019 10:35

Verejné priestranstvá v downtowne sa menia, absencia spoločného manuálu je citeľná

S blížiacim sa dokončením viacerých projektov a projektovaním nových v oblasti nového centra mesta na Nivách sa postupne začína odhaľovať podoba niektorých verejných priestranstiev – chodníkov, križovatiek, ale aj námestí či promenád. Z porovnania jednotlivých zámerov a realizácií nemožno povedať nič iné ako to, že aj v downtowne bude v tomto smere panovať chaos.

Časť Továrenskej popri Twin City

Časť Továrenskej popri Twin City

Týmto chaosom je myslené úplne rozdielne poňatie prevedenia jednotlivých verejných priestranstiev, ktorým chýba akýkoľvek jednotiaci prvok, ktorý by jasne vyjadril, že ide o súčasť novej centrálnej mestskej oblasti. Namiesto toho každý projekt disponuje vlastnou fillozofiou tvorby exteriérového priestoru, bez koordinácie so susednými investormi.

Príkladom je Továrenská ulica, kde bol pred niekoľkými rokmi dokončený administratívny súbor Twin City od developera HB Reavis, kým na druhej strane ulice sa realizuje Penta Real Estate s projektom Sky Park. Keďže sa postupne finišuje aj juhovýchodná strana ulice prináležiaca ku Sky Parku, je možné porovnať materialitu, šírku alebo poňatie uličného profilu Továrenskej.

Penta vydláždila chodník iným typom dlažby ako HB Reavis, odlišujúcim sa materiálom aj veľkosťou dlaždíc a v rámci profilu ulice vybudovala parkovacie plochy, ktoré zužujú chodník, ktorý by bol inak pomerne veľkorysý a umožňoval vytvoriť rozsiahlu nástupnú plochu pred vstupom do retailových prevádzok, pričom teoreticky by bolo možné doplniť aj stromoradie.

Výsledkom bude, že časť ulice, ktorá bola celá vybudovaná len pred niekoľkými rokmi, bude disponovať dvomi odlišnými podobami – čo považujem za smiešne.

 

Dokončená časť Továrenskej pri Sky Parku s iným typom dlažby aj profilom chodníka

 

Ďalší prípad, kedy je veľmi pravdepodobné, že vznikne verejný priestor úplne odlišný od všetkého, čo sa nachádza v novom centre mesta, je pripravovaná premena Pribinovej ulice a nábrežnej promenády, ktorú pripravuje v rámci konceptu Eurovea City developer J&T Real Estate. V týchto dňoch obdržali plánované zmeny ulíc aj promenád záväzné stanovisko od Hlavného mesta.

Verejný priestor tak ponesie pečať katalánskej architektky Beth Galí a jej štúdia BB+GG, bude teda v princípe na mimoriadne vysokej úrovni. Je potrebné zdôrazniť, že tá sa netýka len vnútroblokových priestorov alebo zelených plôch vnútri developmentu, ale aj uličných priestorov, čo je menej tradičný prístup aj v rámci downtownu, kde developeri budujú svoje „vlajkové lode“.

Súčasťou verejného priestoru tak bude Pribinova ulica (bulvár – tentokrát snáď už naozaj), nástupné námestie pri vstupe do nákupného centra, nábrežná promenáda s terasami, prírodná časť nábrežia smerom k Dunaju a plochy športovísk pod Mostom Apollo.

K zmenám, ktoré sa podarilo zapracovať do riešenia Pribinovej po zásahu BB+GG, patrí presun vjazdov do podzemného parkingu a vytvorenie podzemného prepojeného systému tak, že povrch ostane takmer bez parkovania (s výnimkou drop-off plôch), vylúčenie tranzitu, presun cyklotrasy do stredovej polohy, pričom táto bude mať šírku 2,5 metra (čo považujem za kontroverzné rozhodnutie), rozšírenie chodníkov, vytvorenie celistvých stromoradí, ale aj vymedzenie priestoru pre potenciálnu električkovú trať.

Každopádne, keď všetky tieto aspekty zhrniem, kvalitatívne pôjde o vyššiu úroveň uličného verejného priestoru ako kdekoľvek inde v downtowne. JTRE si týmto zvýši hodnotu vlastného developmentu, nehovoriac o jeho atraktivite. Na druhej strane však bude Eurovea City týmto aj úplne odlišná od zvyšku oblasti, ktorá by mala mať určitú jednotnú identitu.

 

Verejný priestor v Eurovea City bude úplne odlišný od priestranstiev vo zvyšku downtownu. Zdroj: J&T Real Estate

 

Viacerí developeri tvrdia, že svoje zámery vzájomne koordinujú, aby bol výsledok vyvážený a celá lokalita mohla ťažiť zo vzájomnej symbiózy. V skutočnosti je však miera tejto koordinácie minimálna a len výnimočne zasahuje nad rámec toho, čo vyžadujú úrady. Aj pri formovaní verejných priestranstiev, ktoré majú presah do okolia, sa spoliehajú len na to, čo sa nachádza v existujúcich podkladových dokumentoch, teda normách, územných rozhodnutiach alebo v územných plánoch (a Územnom pláne zóny).

Ako zaznela aj včera sťažnosť na podujatí Dunajské fórum, kde bol zorganizovaný diskusný panel developerov pôsobiacich v centre mesta (hlavne na nábreží, ale týka sa to aj downtownu), situáciu by zásadne zmenila existencia Manuálu tvorby verejných priestranstiev, ktorú má vypracovať Hlavné mesto. Ak by takýto dokument k dispozícii bol, investori by údajne veľmi radi formovali priestranstvá v súlade s manuálom, doteraz však také niečo také k dispozícii nemali a preto sa museli rozhodovať podľa vlastných kritérií a možností.

Toto vyjadrenie však nepovažujem za vhodné. Pre nikoho v brandži nie je tajomstvom, že Hlavné mesto nebolo až donedávna schopné vypracovať koncepčné dokumenty takéhoto významu a že vznik manuálu je úplne nereálny – koniec-koncov, priznal to aj sám ex-primátor Ivo Nesrovnal, podľa ktrého bol manuál zbytočný, lebo Hlavné mesto nemá vlastný stavebný úrad (aký to má súvis, nevysvetlil).

Je teda zrejmé, že ak mali developeri skutočný záujem o lepší verejný priestor, mali sa sami dohodnúť na vzájomnej koordinácii zámerov a načrtnúť spoločný manuál so základnými pravidlami. V kontexte masívnych rozpočtov vynakladaných na PR stámiliónových developmentov by išlo o málo významnú čiastku, navyše s nepopierateľne pozitívnym dosahom. Nepochybne by s takouto iniciatívou našli odozvu aj u časti odbornej obce, ktorá by sa na príprave materiálu ochotne podieľala.

To sa však nestalo, v dôsledku čoho treba stále čakať na dokončenie manuálu. Ten je však už aspoň v reálnej príprave, hoci si netrúfam odhadnúť, kedy by mohol byť dokončený a predstavený. Mesto ani MIB neprezradil, aká bude jeho metodika, známy je iba fakt, že sa na ňom podieľa len veľmi malý tím ľudí (ak vôbec možno hovoriť o tíme), narozdiel od pražského Manuálu, kde ho polroka pripravovala celá vtedajšia Sekcia verejného priestoru, t.j. asi 7-8 expertov.

Ďalším faktom je, že kým bude bratislavský dokument pripravený, bude už do veľkej miery neskoro. Podoba Továrenskej je už definitívna, pravdepodobne je ujasnená aj forma podstatnej časti ulice Mlynské nivy, ktorú prebudováva HB Reavis. JTRE má svoju jasnú víziu, ktorá tvorí podstatnú časť reklamnej kampane Eurovea City, čiže ani tam nedôjde k zmenám. Otvorený ešte ostáva Zwirn od YIT Slovakia. Menší developeri pravdepodobne investujú len nutné minimum.

 

Ulica Mlynské nivy prešla zmenami, či však stihne jej podobu ešte ovplyvniť pripravovaný bratislavský Manuál tvorby verejných priestranstiev, je otázne. Zdroj: HB Reavis

 

Nové komerčné centrum Bratislavy, ktoré bude popri historickom jadre jej najvýstavnejšou časťou a symbolom transformácie nielen Hlavného mesta, ale aj celej krajiny, tak bude napriek veľkolepej modernej architektúre disponovať sériou zle prepojených, nedostatočne nadväzujúcich a neujasnených verejných priestranstiev, kde bude veľmi zreteľný rozdiel medzi tým, čo je verejné, a čo súkromné.

Metropola tak nevyužila šancu na kvalitatívny skok, ktorý sa núkal pri výstavbe novej štvrte, namiesto toho potvrdí, že záujem o verejný priestor bol doteraz veľmi nízky, rovnako ako miera spolupráce s investormi, odbornosť zastupiteľov alebo zásadovosť pri napĺňaní sľubov a stratégií, ktoré sa tejto problematike aspoň okrajovo venovali.

Opäť sa tak potvrdzuje stará známa pravda: verejný priestor je odrazom spoločnosti a úrovne verejného života. O tom bratislavskom nebude downtown vypovedať vôbec lichotivo.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube