Author photoAdrian Gubčo 13.01.2021 11:30

Hlavné mesto zrevitalizuje parčík na Radlinského ulici

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy pokračuje aj v roku 2021 v predstavovaní zámerov revitalizácií verejných priestorov v rámci metropoly. Zatiaľ posledným predstaveným projektom je obnova parčíku na Radlinského ulici, v blízkosti prestupnej zastávky Blumentál. Na podobe parčíku pracovala kancelária MAPA architekti spoločne s Metropolitným inštitútom Bratislavy.

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Predmetom projektu je dnes zanedbaná a prakticky nevyužívaná zelená plocha, ktorá vznikla odstúpením zástavby od osi Radlinského ulice. V minulosti tu bola vysadená zeleň, tá však má len estetickú funkciu a nevytvára podmienky pre dlhší pobyt. Pre drvivú väčšinu ľudí ide len o tranzitný priestor, čo je umocnené blízkosťou k mimoriadne frekventovanej prestupnej zastávke Blumentál. Tá tu vznikla v roku 2014, okolitý verejný priestor však neriešila.

Zanedbaný priestor však bol predmetom záujmu lokálnych aktivistov, združených v rámci platformy Blumentálska partia. Toto združenie, ktorého súčasťou sú predstavitelia miestnych komunitných občianskych organizácií, developerov alebo verejných inštitúcií, vytypovalo dané miesto ako ideálny priestor pre revitalizáciu. V roku 2020 sa síce neobjavilo v zásobníku projektov pre lepšie verejné priestory vďaka zvýšeniu daní z nehnuteľností, v roku 2021 však bol plán zaradený do rozpočtu.

Advertising

Dnes už máme k dispozícii aj konkrétnu víziu architektonickej kancelárie MAPA architekti, jednej zo šiestich kancelárií, ktoré budú teraz spolupracovať s Hlavným mestom ako jeden z tzv. zmluvných ateliérov. Koncepcia architektov sleduje niekoľko cieľov: v prvom rade by sa mali lokálne rozšíriť priestory pred prevádzkami v záujme aktivácie parteru a priestory v okolí zastávky MHD. Ďalej by sa mala doplniť vzrastlá zeleň, teda stromy, a územie by sa malo stať viac priepustným. Zároveň by sa mali zadefinovať plochy zelene, a spevnené povrchy by mali byť vodopriepustné v záujme lepšej adaptácie na klimatické zmeny.

V konkrétnom vyjadrení, mesto chce dnešné asfaltové plochy nahradiť kamennou dlažbou (snáď už definitívnou v zmysle pripravovanej Koncepcie dláždenia), prípadne mlatom, doplniť cyklostojany a na mieru prispôsobené lavičky, osadiť herný prvok a trávnik nahradiť za pôdopokryvné rastliny, ktoré majú lepšie zadržiavať vodu a chrániť tak pôdu pred suchom. Mesto pripomína, že dané druhy rastlín sezónne kvitnú a budú slúžiť aj opeľovačom. Vizualizácie naznačujú, že v parku bude použitý nový mobiliár – smetné koše a stojany - ktorý Magistrát prebral od Prahy.

Hlavné mesto prisľúbilo, že úprava priestoru prebehne už v priebehu roka 2021. V rozpočte je na tento účel vyčlenených 124-tisíc eur, ďalšie prostriedky by mala poskytnúť spoločnosť Swiss Re. Na projekte bude spolupracovať aj mestská firma Generálny investor Bratislavy.

 

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Obnova tohto priestoru je pomerne nenáročným zásahom, ktorý možno vďaka exponovanosti susednej zastávky a popularite lokálnych prevádzok nazvať doslova „low-hanging fruit“ (nízko ležiace ovocie, teda niečo, čo sa dá realizovať vcelku rýchlo, pričom prínos je veľmi viditeľný). Budúca podoba parku pôsobí z vizualizácií príťažlivo a kvalitu prostredia jednoznačne zlepší. V podstate je prekvapením, že si tohto potenciálu doteraz nikto nevšimol.

Na druhej strane však nejde o komplexné preriešenie územia, ktorému by pomohlo vylúčenie individuálnej automobilovej dopravy z priestoru zastávky Blumentál. Hoci má zastávka už viac ako šesť rokov, aj naďalej tu dochádza ku konfliktom medzi užívateľmi verejnej dopravy a vodičmi automobilov. Frekvencia spojov je vysoká a zastávkový priestor veľmi obmedzený. Hoci sa architekti snažia problém riešiť nadizajnovaním širokého chodníka, smerujúceho k zástavbe, považujem za veľmi otázne, či ho budú chodci naozaj využívať na vyčkávanie.

Nanešťastie sa ale nezdá, že by sa v tomto smere plánovali akékoľvek zmeny. Mesto takisto neplánuje ani výmenu prístreškov na zastávke, ktoré neposkytujú prakticky žiadnu ochranu pred vplyvmi počasia. Zrušenie tzv. viedenskej zastávky, rozšírenie pešieho priestoru o jej súčasný povrch a inštalovanie kvalitných veľkokapacitných prístreškov – podobných, ako bol nedávno nainštalovaný na zastávke Záhumenice v Rači – by urobilo z tohto územia skutočne kvalitný mestský priestor.

Advertising

Výziev v území ostáva viac, tie sú však vecou dlhších a komplikovanejších procesov. Najväčšou je pravdepodobne revitalizácia Floriánskeho a poťažmo aj Amerického námestia, dvoch priestorov, ktoré ostávajú napriek rozličným zásahom pomerne prehliadané. Historicky sa pritom uvažovalo s tým, že by išlo o úplné jadro Bratislavy: známi medzivojnoví architekti Alois Balán a Jiří Grossmann tu plánovali umiestniť nové hlavné námestie či radnicu. Dnes je niečo také samozrejme vylúčené, ale úroveň priestoru by mala byť rozhodne ďaleko vyššia.  

Aktivisti, ktorí sú súčasťou Blumentálskej partie, tu plánovali transformáciu verejného priestoru, ktorej štúdiu predstavili v roku 2018. Mesto zatiaľ nespresnilo, kedy plánuje pristúpiť k nadviazaniu na výsledky štúdie a k vyhláseniu prípadnej architektonickej súťaže. Optimálne riešenie by mohlo urobiť z tejto lokality ohnisko mestského života.

Komplexnejšie výzvy však ostávajú s výnimkou Námestia SNP a Kamenného námestia hudbou budúcnosti. Bratislava zatiaľ získa najmä lokálnejšie a rýchlo realizovateľné zásahy, ktoré premenia menšie intímnejšie priestory. Oproti minulosti je to veľký pokrok, postupne však bude potrebné pristúpiť aj k náročnejším témam a s vyššou dynamikou obstarávania konkrétnych návrhov. Jedno obnovené veľké námestie za štyri roky je totiž aj na Bratislavu málo.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Axonometria. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube