Author photoRED 29.07.2022 14:56

Školský dvor na Riazanskej sa zmení na viacgeneračný areál

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto chce po dokončení obnovy školského dvora na Pionierskej pokračovať v podobných projektoch. Ako ďalší by sa mal upraviť zanedbaný areál na Riazanskej, v ktorom sa očakáva vznik viacgeneračného areálu pre široké skupiny užívateľov. Na zámer majú navyše nadviazať aj aktivity mesta a Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB), v rámci ktorých sa má zrevitalizovať miestny parčík.

Zdroj: Rudolf Kusý - starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

Zdroj: Rudolf Kusý - starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

V priestore pribudne celý rad nových funkcií

Ako na svojom facebookovom profile informuje starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý, po minuloročnej rekonštrukcii športového areálu Ladzianskeho na Kramároch a dokončovanej obnove školského dvora a športového areálu na Pionierskej ulici, začína mestská časť s modernizáciou vonkajšieho areálu Školak klubu na Riazanskej ulici 75. V klube nedávno dokončila renováciu vnútorných priestorov, obnova exteriéru je tak prirodzeným pokračovaním. Vynovený viacgeneračný areál má slúžiť tak deťom zo Základnej školy Riazanská a Materskej školy Letná, ako aj miestnej komunite.

Okrem obnovy vonkajšieho dvora, ktorá sa dotkne multifunkčných aj florbalových ihrísk (očakáva sa výmena ich povrchov za nové a moderné), dostane celý priestor pridané nové funkcie. Pribudnúť tu má bežecký ovál okolo multifunkčného ihriska, vynovené doskočisko, nové dopravné ihrisko, zóna s rozmanitými hracími prvkami pre deti, nové chodníky, lezecké prvky, lavičky, ale aj stojany na bicykle. Sprístupnenie areálu pre celú verejnosť podporí plánovaná viacgeneračná oddychová zóna s malým pódiom pre rodičov s deťmi aj seniorov a v neposlednom rade tiež revitalizácia pôvodnej zelene a výsadba novej. Autorom obnovy sú architekti Irenej Šereš a Lenka Gulačová z kancelárie GUSE.

Práce na revitalizácii sa už spustili a sú v úvodnej fáze. Napredovať by však mali rýchlo. „V novembri sme hotoví,“ sľubuje starosta Kusý na sociálnej sieti.

Obyvatelia mestskej časti reagujú na avizovanú rekonštrukciu vo väčšine kladne. Našli sa však aj takí, čo sú presvedčení, že celý areál mal byť zachovaný pre potreby školy a škôlky a skutočnosť, že zámer nebol komunikovaný s rodičmi školákov, kritizujú.

Galéria

  • Zdroj: Rudolf Kusý - starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
  • Zdroj: Rudolf Kusý - starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
  • Zdroj: Rudolf Kusý - starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
  • Zdroj: Rudolf Kusý - starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
  • Zdroj: Rudolf Kusý - starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
  • Zdroj: Rudolf Kusý - starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
  • Zdroj: Rudolf Kusý - starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
  • Zdroj: Rudolf Kusý - starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

Na Pionierskej prístup verejnosti akceptovali

Rekonštrukcia školského dvora na Riazanskej nepredstavuje izolovanú jednorazovú aktivitu. Mestská časť postupne revitalizuje viaceré školské ihriská. V niektorých prípadoch sa k nej pridáva aj Magistrát, ktorý obnovuje susedné objekty alebo verejné priestory. Týka sa to zmieňovanej Pionierskej, ale aj Riazanskej. 

Aktivity Hlavného mesta súvisia so snahou zlepšiť stav športovísk či centier voľného času. V Novom Meste sa usiluje skvalitniť podmienky pre viacero druhov športov prestavbou športovej haly na Pionierskej ulici (za ZŠ Sibírska). Hoci pôvodne Magistrát zvažoval halu len zrekonštruovať, po novom sa ju s ohľadom na jej zlý stav rozhodol zrovnať so zemou a postaviť nanovo vo vyššej kvalite. Športový areál na Pionierskej tak bude vybavený komplexnejšie, ako sa pôvodne predpokladalo. 

Aj tam, rovnako ako pri projekte na Riazanskej, vznikla otázka, kto bude mať právo areál využívať. Logický model – doobeda školáci, podvečer a počas víkendov ostatní – tu ľudia akceptovali bez výhrad a ich prvé reakcie naznačujú, že sa osvedčí. Miestna komunita, ktorá sa veľmi aktívne na príprave celej revitalizácie podieľala, však veľmi otvorene vyjadrila názor, že športové kluby alebo profesionáli na nové ihriská nepatria. 

 

Predštúdia parku na Hálkovej / Letnej. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

 

Revitalizáciou prejde aj park na rohu Hálkovej a Letnej

Pre úplnosť treba ešte dodať, že rekonštrukcia školského dvora nie je jedinou aktivitou, ktorá sa v oblasti Riazanskej ulice pripravuje. Hneď oproti obidvom školám a požiarnej zbrojnici HaZÚ-HS3 Nové Mesto, na križovatke Hálkovej a Letnej ulice, sa nachádza zanedbaný park, ktorý prejde takisto revitalizáciou. Ide o súčasť iniciatívy Živé miesta, zameranej na prehliadané a zanedbané verejné priestory. 

Ako informuje MIB na svojom webe, vzhľadom na pohyb detí v okolí, nebezpečné priechody pre chodcov a výjazdy vozidiel hasičskej techniky, bude súčasťou obnovy parčíka aj nové riešenie organizácie dopravy, vrátane vyhradeného miesta na dočerpávanie hasičských áut vodou z hydrantu, aby neprekážali v križovatke. Obnova, ktorá má parkový priestor upraviť a skvalitniť, ho zároveň obohatí aj o tzv. pobytové zóny a o trasu na pohyb, respektíve vodenie domácich zvierat. Doplní tiež tunajší nízky podiel vzrastlých stromov a nočné osvetlenie.

Ako uvádza správa TASR, projekt vznikol v spolupráci mesta Bratislava, MIB a mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Jeho autormi sú ateliéry GRIDO a DUMA, ktoré majú v dohľadnej dobe predstaviť definitívnu podobu projektu. Vypracovaniu štúdie prechádzala participácia s miestnymi obyvateľmi. 

 

Zdroje: MIB, TASR a FB – Rudolf Kusý

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube