Author photoAdrian Gubčo 14.07.2022 16:02

Predstavili víziu pre zlepšenie východnej časti Dulovho námestia

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) predstavil ďalšiu architektonickú štúdiu zo série Živé miesta. Najnovší počin sa zameriava na východnú časť Dulovho námestia, dnes neprívetivý priestor, obklopený parkujúcimi autami. Architekti vo svojom návrhu však plochu pretvorili tak, aby tu vznikol atraktívny verejný priestor pri plnom zachovaní možností pre parkovanie.

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Dulovo námestie tvorí jadro východnej časti štvrte Nivy, atraktívnej časti mesta, ktorá prechádza v posledných rokoch revitalizáciou. Zástavba v oblasti začala vznikať už v prvej polovici minulého storočia, v najväčšej miere sa tu však stavalo v 50-tych rokoch, kedy vznikli okolité bloky aj samotné námestie. Jeho rozsiahlejšia západná časť tvorí predpolie hotela Apollo (kedysi Dukla), kým východná časť, oddelená potenciálnym bulvárom Košickej ulice a v styku so zelenou Trenčianskou ulicou, je dnes v neupravenom stave.

Ide pritom o premárnený potenciál. Plocha je okrem zmienených ulíc vymedzená cestami a dvojicou obytných budov v štýle socialistického realizmu s kamennými podlubiami a prevádzkami. V jej strede sa nachádza prízemný objekt reštaurácie, ktorá je však obklopená zanedbanou zeleňou, spevneným okolím autobusovej zastávky a predovšetkým parkujúcimi autami. Ide tak o veľký kontrast voči opravenej západnej časti a námestiu v postupne rozvíjanom projekte Zwirn od YIT Slovakia. Naostatok, atraktivitu zóny zvýši aj budúca električková trať na Košickej.

MIB tak v rámci svojej iniciatívy, zameranej na obnovu schátraných alebo prehliadaných miest, pristúpil k hľadaniu novej podoby priestoru. Inštitút najprv vykonal analýzy územia, ktorých súčasťou bolo pozorovanie priestoru, ale aj oslovenie verejnosti. Tá deklarovala, že jej tu chýba zeleň, osvetlenie, mobiliár alebo lepšie podmienky pre cyklistov. Ľudia by tu taktiež radi videli organizáciu rozličných komunitných aktivít. Za nedostatok označili automobilovú dopravu, ktorá je tu príliš hustá.

Tieto podklady potom prispeli k tvorbe konkrétnej architektonickej štúdie. Základnou zmenou je presun parkovania, dnes obklopujúceho stredový ostrovček, na Trenčiansku ulicu. Z pôvodných 29 stojísk sa tak stane 31. Zmena organizácie priestoru umožní vytvorenie celistvej plochy, v rámci ktorej vznikne pomerne veľký pobytový priestor s osvetlením, lavičkami, smetnými košmi a novou zeleňou (vrátane veľkých stromov), ktorá poskytne ľuďom tieň. Plocha námestia bude výškovo zjednotená, čím sa prepoja jednotlivé strany priestoru, vrátane podlubí pod domami. Námestie sa stane bezpečnejším a, ako pripomína MIB, bude vo väčšej miere pripomínať skutočné námestie.

Inštitút pripomína, že sa architektom – kolektívu autorov z ateliérov Studený architekti s.r.o., ateliér Ľubomír Závodný s.r.o., Peter Stec Studio a Terra Florida, v.o.s. – podarilo nájsť aj riešenie pre zlepšenie kvality cyklistického pohybu. Po novom by mali cyklisti prechádzať obojsmernou segregovanou trasou po južnej strane námestia, kde sa napoja na trasu a priechod na Košickej ulici. Automobilová doprava v tejto časti námestia už nebude obojsmerná, pohyb bude možný len z Košickej smerom na Trenčiansku cestou paralelnou s cyklotrasou na južnej strane priestranstva.

Podrobnejšia štúdia prináša aj koncepciu postupného formovania priestoru. V tejto chvíli sa tu totiž ešte nachádza autobusová zastávka. Do budúcna, keď na Košickej vznikne električková trať, sa však predpokladá vznik zdieľanej zastávky električiek a autobusov v stredovom ostrovčeku Košickej ulice (zastávka sa ale bude volať Dulovo námestie), v dôsledku čoho má byť doterajšia zastávka zrušená a jej spevnená plocha nahradená výsadbou. Čo sa týka zostávajúcich spevnených plôch, štúdia tu navrhuje kombináciu rozličných typov dlažby, ktorá sa bude líšiť podľa toho, či bude na plochách pre peších alebo pre parkujúce automobily.

MIB je presvedčený, že takto koncipovaný návrh prinesie výrazné zvýšenie kvality a využiteľnosti priestoru. „Architektonická štúdia načrtla, ako vytvoriť príjemný bezbariérový priestor vhodný pre všetky generácie,“ hodnotí Marcel Dzurilla, riaditeľ Sekcie tvorby mestských priestorov z MIB. „Vznikne tu atraktívnejšie a zdravšie prostredie, ktoré budú môcť ľudia využívať na stretávanie sa či oddych. Zlepší sa aj cyklistické prepojenie Trenčianskej ulice s Košickou a reorganizáciou parkovacích miest docielime viac miesta pre peších.“

Projektová dokumentácia úpravy námestia má byť sfinalizovaná do konca tohto roka. So samotnou výstavbou sa začne po tom, čo sa podarí získať všetky potrebné povolenia a obstará sa zhotoviteľ stavby. Odhadovaný rozpočet na revitalizáciu východnej časti Dulovho námestia je podľa MIBu viac ako 427-tisíc eur.

 

Situácia priestoru po celkovom dokončení, vrátane električkovej trate. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

 

Koncept riešenia obnovy východnej časti Dulovho námestia je v podstate jednoduchý a logický, rozhodne však zvyšuje potenciál využiteľnosti priestoru. „Zabolieť“ by tento projekt nemal takmer nikoho – na časti Trenčianskej sa síce o môže čiastočne zvýšiť dopravná záťaž, keďže severná vetva, prepájajúca ulicu s Košickou zanikne a autá budú vchádzať cez Oravskú, inak ale k veľkým zmenám nedôjde. Zámer neublíži parkovaniu, pomôže cyklodoprave, zeleni a hlavne mimoriadne zvýši pobytový potenciál priestoru. Asi najväčším beneficientom bude prevádzkovateľ reštauračného zariadenia, ktoré však prostredie vhodne dotvára.

Rekonštrukcia priestoru, ktorú odhadujem približne na rok 2024, prichádza v dôležitom momente. V tomto čase sa začne zvyšovať aktivita v území s ohľadom na otváranie prvých etáp Zwirnu a azda bude rozhodnuté aj o budúcnosti električkovej trate. Kompletná realizácia týchto projektov zásadne zmení celú štvrť a zvýši jej exponovanosť. Preto je nanajvýš vhodné, aby kvalita verejného priestoru sekundovala zmenám – najmä ak mesto pojme vznik trate na Košickej komplexne a zrekonštruuje celú ulicu.

Potom sa môže ľahko stať, že úroveň východnej strany „Duláku“ predstihne západnú. Tá je síce v relatívne dobrom stave (rekonštrukcia prebehla v rokoch 2008-2009), problémom sú však hrany námestia. Aj tie trpia na neregulované alebo zle umiestnené parkovanie, zbytočné a nelogické bariéry alebo zle riešené väzby na okolie. Najväčším nedostatkom je najmä parkovanie pred hotelom a v susednej Kvačalovej ulici, ktorá by inak mohla byť príjemnou pešou zónou. Parkovanie zaberá veľa miesta aj pri vstupe do Páričkovej, ktorá je tu mimoriadne široká.

Azda by si tak menšie úpravy zaslúžila aj táto časť námestia – príp. veľkú rekonštrukciu, spojenú so vznikom podzemných garáží pod námestím a úplným vytlačením parkovania z jeho povrchu. Ak by sa niečo také podarilo, z Dulovho námestia by sa stalo jedno z najkrajších a najlepších námestí v celej Bratislave.

Tento potenciál má aj naďalej. Predurčuje ho k tomu dobré urbanistické riešenie okolia, dané blokovou zástavbou správnej mierky, prítomnosť aktívneho parteru a v podstate aj funkčného mixu, dostatok zelene a dobré napojenie na centrum mesta. To sa môže vďaka električkovej trati a zastávke ešte zlepšiť. Achillovou pätou je kvalita verejného priestoru – tá sa ale našťastie začína postupne zlepšovať.

 

Pozrite si rekonštrukcie verejných priestranstiev vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube