Author photoAdrian Gubčo 06.08.2021 13:30

Metropolitný inštitút ukázal budúcu podobu ďalšieho zanedbaného verejného priestoru

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) pokračuje v odhaľovaní svojich predstáv o budúcej podobe zanedbaných verejných priestranstiev naprieč mestom. Tentokrát ukázal vizualizáciu plochy v dotyku s Vozovňou Krasňany. Na projekte pracujú kancelárie GutGut a 2ka landscape architekti, ktoré patria k pracoviskám, patriacim medzi tzv. zmluvné ateliéry.

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Predmetom obnovy bude súčasná zanedbaná plocha v priestore medzi električkovou traťou a oplotením Vozovne Krasňany. Využívaná je predovšetkým vodičmi, nezriedka zamestnancami DPB, ako divoké parkovisko – Dopravný podnik totiž nemá vlastné dostatočné kapacity. V tomto koridore však vedie aj peší a cyklistický ťah smerom z Krasnian. Dochádzalo tak k potenciálne nebezpečným situáciám v absolútne nevyhovujúcom priestore.

Podľa MIBu, obnova verejného priestoru spočíva vo vybudovaní bezbariérovej komunikácie pre bezpečný pohyb chodcov a cyklistov od Vozovne Krasňany po Malokrasňanskú ulicu. Vodičom možnosť parkovania zostane a v celom priestore pribudne zeleň. Vznikne totiž štyri metre široká zmiešaná komunikácia, ktorú budú využívať cyklisti aj vodiči. Popri komunikácii budú vytvorené skutočné parkovacie miesta v celkovom počte 26, ktoré budú využívať zatrávňovacie tvárnice. Pre chodcov vznikne samostatný chodník popri električkovej trati.

„Hlavným cieľom nášho návrhu je vytvorenie nových priestorových vzťahov,“ vysvetľuje architekt Lukáš Kordík z ateliéru gutgut. „Cyklochodník je jasne farebne vyznačený, takže vodiči budú vedieť, kde sa práve nachádzajú a prispôsobia tomu jazdu, aby neohrozili cyklistov.“ Súčasťou návrhu je aj výsadba novej zelene. Umiestnené tu majú byť zhluky stromov, ktoré majú vytvárať „záchytné ostrovy s príjemnou atmosférou“. V ich blízkosti bude osadený nový mobiliár, ako lavičky a smetné koše. Vizualizácia ukazuje aj naklonený kôš popri cyklotrase – v Dánsku bežné riešenie pre vyhadzovanie odpadkov cyklistami, u nás však ide o nóvum.

Realizácia projektu má prebehnúť v dvoch fázach. V prvej etape sa má preriešiť priestor pre chodcov, cyklistov či vodičov, druhá etapa rieši širšie okolie spolu so zelenými plochami. Podľa MIBu sa aktuálne vypracúva ďalší stupeň projektovej dokumentácie na základe predstavenej štúdie. Realizácia obnovy, pravdepodobne jej prvej etapy, by mala prebehnúť v druhej polovici budúceho roka. Parkovanie pre zamestnancov DPB bude samostatný projekt v réžii DPB, umiestnené má byť v blízkosti zariadenia Remíza.

Metropolitný inštitút dodáva, že ide o súčasť iniciatívy Živé miesta, v rámci ktorej sa zameriava na premenu menších zanedbaných priestranstiev naprieč Bratislavou. Niektoré rieši vo vlastnej réžii, na iných spolupracuje so zmluvnými ateliérmi tak, aby sa nové projekty tvorili dynamickejšie. MIB pripomína, že úpravy sa netýkajú len Starého Mesta, ale aj iných štvrtí. „Projekty, na ktorých pracujeme sa nezameriavajú len na centrum mesta. Kvalitné a funkčné verejné priestory musia byť vo všetkých mestských častiach Bratislavy,“ zhŕňa Marcel Dzurilla, riaditeľ Sekcie tvorby mestských priestorov na MIBe.

 

Centrála spoločnosti Inoovatrics vznikne v tesnom susedstve Vozovne Krasňany. Zdroj: A.M. Architects

 

Zásah pri Vozovni Krasňany je síce malý a len málo náročný, je však dôležitý. Chodcom aj cyklistom sa zlepší kvalita pohybu a spojenia medzi Krasňanmi a okolím železničnej stanice Vinohrady. Táto veľmi dôležitá stanica je známa katastrofálnou úrovňou okolitého verejného priestoru, teraz by sa to mohlo aspoň čiastočne zlepšiť. Takisto sa zásahom prispeje k vytvoreniu súvislejšieho cyklistického koridoru z Rače do centra mesta. S ohľadom na katastrofálne zápchy na tejto radiále je potenciál cyklistického koridoru vysoký.

Lokalitu navyše čaká významný development. Už pred nejakým časom bola predstavená podoba mimoriadne zaujímavého administratívneho projektu – centrály spoločnosti Innovatrics. Rastúca slovenská firma rýchlo expanduje, čo vedie k potrebe zabezpečenia nových kapacít. Preto sa rozhodla pre vytvorenie vlastnej budovy, doplnenej o verejný priestor či kaviareň. Atraktívny zámer je vo vysokom štádiu povoľovania a do výstavby by mohol ísť už veľmi skoro. Architektom projektu je kancelária A.M. Architects.

Centrála firmy by mala vzniknúť aj na mieste hál bývalej AB Kozmetiky. Tu si chce pre zmenu vybudovať sídlo farmaceutická spoločnosť Unimed Pharma. Vzniknúť má dvojpodlažný objekt, pravdepodobne doplnený aj o výrobné kapacity. Architektúra projektu od štúdia Expoline/Cubedesign je vcelku príťažlivá. Projekt dotvorí revitalizáciu územia, keďže zrekonštruovaná bola aj administratívna budova AB Kozmetiky. Dnes je tu Polyfunkčný objekt ABCamp, kde sú kancelárske priestory (hoci viac pripomínajú apartmány) a retail.

Napokon, pribudnúť má aj rezidenčná funkcia. Plocha na nároží Malokrasňanskej a Račianskej by mala získať bytovku, kde budú aj nájomné byty. Developer YIT Slovakia tu pôvodne plánoval kancelársku budovu, dopyt po štandardných kanceláriách (teda nie vlastných centrálach) je však v tejto oblasti nízky, čo viedlo k uprednostneniu nedostatkového bývania. Územný plán to dnes neumožňuje. Preto je predmetný pozemok v balíku lokalít pre Zmeny a doplnky Územného plánu (08), pričom mesto by malo za to dostať na oplátku niekoľko nájomných bytov.

Úprava verejných priestorov je tak vítaná. Ideálna by bola jej realizácia čím skôr. Spustenie obnovy až o rok je s ohľadom na nízku náročnosť projektu pomerne zvláštne, hoci na druhej strane výhodné – intervencia bude dokončená tesne pred voľbami. Ostáva len (asi naivne) dúfať, že skvalitňovanie verejného priestoru pre ľudí nie je obeťou politického marketingu.

Metropolitný inštitút totiž ukázal už mnoho zámerov a veľa lákavých vizualizácií. Je čas sa začať preklápať do realizačnej fázy, keďže naozaj dokončených alebo rozostavaných je len niekoľko málo projektov. Omnoho viac ich je naďalej len v príprave, pričom zoznam sa postupne rozširuje. Len vizualizácie a sľubné tlačové správy však skutočnú premenu Bratislavy na príjemné mesto s dobrým verejným priestorom neprinesú.  

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Podoba priestoru v budúcnosti. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Stav priestoru dnes. Autor: Marek Velček

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube