Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Ďalšie informácie  

YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 23.06.2021 11:55

Hlavné mesto dokončilo zásah na Trnavskom mýte

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) dokončil intervenciu na Trnavskom mýte, ktorej cieľom bolo skvalitniť verejný priestor pri zastávke MHD pred Novou tržnicou. Jej súčasťou bolo vysadenie pätice mohutných platanov a čiastočné vydláždenie povrchu. Podľa mesta to prinesie ochladenie prostredia a lepšie podmienky pre ľudí, čakajúcich na spoje MHD.

Article Big

Plocha, kde bol zásah zrealizovaný, prešla úpravami už pred niekoľkými rokmi v súvislosti s rekonštrukciou podchodu na Trnavskom mýte. Hlavné mesto vtedy priestor nanovo vyasfaltovalo a vytvorilo tu len drobný ostrovček zelene. Pohľad na rozsiahlu asfaltovú plochu, ktorá v dotyku s rušnou križovatkou vyvolávala dojem nehostinného, prehriateho prostredia, priniesol mestu kritiku. Magistrát však argumentoval, že na výsadbu stromov nie je kvôli prítomnosti podzemných sietí miesto.

Preto bolo prekvapením, keď aktuálne vedenie Hlavného mesta na jar oznámilo, že plocha prejde premenou. Po preverení sa ukázalo, že siete v skutočnosti nie sú problém. Preto tu mala byť expresne zrealizovaná výrazná transformácia, pozostávajúca z výsadby pätice veľkých stromov, predláždenia priestoru a osadenia kruhových lavičiek. V čase odhalenia zámeru bol stanovený harmonogram, podľa ktorého mala byť úprava dokončená do konca mája.

Advertising

V tomto smere sa mesto omeškalo, každopádne, po včerajšku sú práce oficiálne ukončené. Stromy boli vysadené už v priebehu mája, v uplynulých dňoch bolo dokončené dláždenie a osádzanie lavičiek. Dominantou priestoru sú 12-metrové platany, ktoré boli dovezené z Holandska. Umiestnené sú v prekoreňovacích bunkách, čo má napomôcť ich zakoreneniu a uchyteniu sa v lokalite. Mesto pripomína, že mimoriadnu pozornosť venuje závlahe, čo je obzvlášť dôležité. Okrem toho dodáva, že súčasťou premeny plochy na príjemný verejný priestor je aj osadenie dvoch nových kamier mestskej polície.

Od prvotných vizualizácií však prešiel projekt predsa len určitými úpravami. Pôvodne sa uvažovalo s osadením kruhových lavičiek s vyššou kapacitou, nakoniec tu však mesto umiestnilo len individuálne lavičky (podľa všetkého ide o typ Vltau od mmcité). Ide o reakciu na vyššiu koncentráciu ľudí bez domova v tejto oblasti a silný odpor verejnosti na sociálnych sieťach voči kruhovým lavičkám s možnosťou ležania. Vedenie Magistrátu to samozrejme nepíše takto otvorene. Aj z týchto dôvodov však chce okrem kamier zvýšiť aj frekvenciu hliadkovania zo strany Mestskej aj Štátnej polície.

Dojmom nedokončenosti pôsobí aj priestor v bezprostrednom okolí stromov, kde je rozdiel medzi úrovňou dlažby a úrovňou terénu až príliš výrazný. Mesto tu nasadilo trvalky a očividne predpokladá, že postupne tieto plochy zarastú tak, že rozdiel nebude badateľný. Pre pohyb niektorých skupín osôb (napríklad menších detí) to však nemusí byť celkom bezpečné riešenie. Preto by prospelo napríklad osadenie mreží alebo, pokiaľ to je možné, prisypanie substrátu a vysadenie trávy.

Napokon, mesto aj primátor už otvorene hovoria o tieni, ktorý stromy poskytujú. To však zatiaľ nie je celkom pravda. Tienenie je v tejto chvíli len veľmi obmedzené, keďže stromy sa najprv potrebujú uchytiť a rozvinúť svoje koruny. Plný efekt by sa tak mal dostaviť až v najbližších rokoch. Treba však podotknúť, že to bude závisieť od úspešnosti adaptácie platanov. Stromy boli sadené v máji, čo je na úspešnú výsadbu už pomerne neskoro (tá sa najlepšie realizuje v chladnejších mesiacoch). Magistrát (alebo primátor) si však chcel očividne za každú cenu pripísať úspech v podobe výsadby v exponovanej lokalite, preto výrazne zariskoval.

Ak sa však platany dobre uchytia, bude to pre mesto veľký úspech. Zdanlivo jednoduchým zásahom sa podarilo radikálne zmeniť charakter lokality pred vstupom do Novej tržnice. Mohutné platany aj napriek zatiaľ riedkym korunám spríjemnia negatívne vnímanú lokalitu a sú symbolom iniciatív súčasného vedenia v oblasti revitalizácie verejných priestorov a rozvoja zelene. Aj preto do realizácie a následnej päťročnej údržby zelene (bez dláždenia a lavičiek) mesto neváhalo investovať 141-tisíc eur s DPH.

 

Mesto upustilo od plánu osádzania kruhových lavičiek, najmä kvôli ľuďom bez domova a odporu verejnosti

 

Projekt výsadby stromov na Trnavskom mýte je jedným z mnohých, ktoré Hlavné mesto realizuje pod hlavičkou iniciatívy Živé miesta. Ide dnes už o desiatky zásahov, ktoré majú skvalitniť menšie zanedbané a využívané priestranstvá, ktoré však boli z hľadiska údržby či úprav prehliadané. Prvé zámery boli predstavené už na začiatku roka 2020, prípravu úprav výrazne ovplyvnila pandémia koronavírusu COVID-19. Dnes však mesto a MIB opäť napredujú.

Okrem Trnavského mýta tak už bola dokončená úprava parčíka na Husovej ulici na Kolibe, ešte v priebehu minulého roka „pocket park“ na rohu Židovskej ulice, menšie zmeny v blízkosti zastávky MHD pod Mostom SNP a čiastočne príprava nového vstupu do cintorína v Karlovej Vsi. V realizácii je park a skatepark v tej istej mestskej časti, úprava areálu muničných skladov na Peknej ceste a premena nárožia Krížnej a Karadžičovej ulice. Ešte v priebehu leta by sa mali spustiť aj ďalšie intervencie, najmä úprava zelene na Legionárskej, kde vznikne parčík, alebo revitalizácia okolia pamätníka Daniela Tupého.

Advertising

Tieto novodobé „Mestské zásahy“ (vízia zásahov vo verejnom priestore, ktoré prinesú zmenu tradične zanedbaných priestranstiev – iniciatíva architektov z kancelárie Vallo Sadovsky Architects, teda aj súčasného primátora Matúša Valla) majú zobytniť prostredie v Bratislave a zvýšiť jeho pobytový potenciál. Ide o súčasť záväzku vedenia mesta zlepšiť kvalitu verejných priestorov. Okrem priamych úprav chce však mesto nastaviť aj kritériá kvality vo forme štandardizácie práce s priestranstvami. Preto vznikol Manuál verejných priestorov, tvorený „manifestom“ a princípmi a štandardami.

Predstavenie ďalších kapitol princípov a štandardov sa očakáva už v najbližšej dobe, pričom by mali byť bližšie definované najmä prístrešky MHD, výsadba, údržba a starostlivosť o zeleň, vonkajšia reklama či výber a použitie typov povrchov. V prípade poslednej menovanej kapitoly sa majú definovať typy vhodnej dlažby, spôsoby jej kladenia, farba, tvar či charakteristika. MIB chce určiť aj zásady pre zazeleňovanie križovatkových ostrovčekov alebo spôsob revitalizácie sídliskových vnútroblokov.

Zatiaľ tak ide skôr o drobné zásahy a určité koncepčné nastavenia, ktoré treba začať aplikovať do praxe. Úprava tradične zanedbaných plôch nepochybne zmení vnímanie mesta, bude však mať iba lokálny dosah. Realizovať treba aj väčšie projekty s celomestským dosahom. V tomto smere je najväčšou víziou rekonštrukcia Námestia SNP a Kamenného námestia, ktorá však má pred sebou ešte dlhú cestu. Do tej doby treba maximálne využívať existenciu manuálu a zrealizovať komplexnejšie rekonštrukcie ulíc, zahŕňajúce aj chodníky.

Bratislava je bez akýchkoľvek pochýb enormne zanedbané mesto. V nedávnej minulosti sa navyše mnohé zásahy riešili nekoncepčne alebo vo forme lacných a málo trvanlivých riešení v nízkej kvalite. Zmena prístupu tak je žiadúca, zvlášť ak bude sprevádzaná takými úpravami, ktoré nastavia vysoký kvalitatívny štandard aj do budúcna a nebudú mať len obmedzenú trvanlivosť. Prvé lastovičky, zdá sa, pribúdajú. Ide o pozitívne zmeny – hoci popritom nemožno zabúdať na množstvo iných problémov, ktoré slovenská metropola má.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Súvisiace články

Okolie NBS by mohlo prejsť výraznejšími zmenami

08.09.2021 18:23:00 Adrian Gubčo

Už nejakú dobu prebiehajú pred vstupom do budovy Národnej banky Slovenska (NBS) na Ulici Imricha Karvaša zmeny. Nástup do významnej inštitúcie získa príjemnejší vzhľad, daný skvalitnením povrchu a doplnením zelene. Postupne by sa takto mali upraviť aj iné chodníky okolo budovy, najvýraznejšou zmenou by však mohla prejsť križovatka Mýtnej a Vazovovej ulice.

Čítať viac

MIB odhaľuje ďalšiu plánovanú revitalizáciu, zmenou prejde park Mudrochova v Rači

31.08.2021 13:30:00 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) pokračuje v odhaľovaní podoby verejných priestranstiev, ktoré by sa mali v dohľadnej dobe obnoviť. Najnovším projektom je premena parku na Mudrochovej ulici v Rači, popri ktorom sa má upraviť aj okolie miestneho úradu na Kubačovej a obchodného centra Račan. Tak ako väčšina ostatných zámerov, aj tento pôjde do realizácie tesne pred voľbami, teda v druhej polovici roka 2022.

Čítať viac

Práce na Blumentálskej sú obnovené, južná časť ulice získava definitívnu podobu

24.08.2021 15:17:58 Adrian Gubčo

Rekonštrukcia ďalšej časti Blumentálskej ulici patrí k najdôležitejším zmenám verejného priestoru v réžii Starého Mesta v priebehu tohto roka. Napriek tomu sa istú dobu zdalo, že realizácia je pozastavená. Dnes sú však práce opäť obnovené a južná strana ulice získava finálny vzhľad, vďaka čomu sa mení na príjemný a bezpečný verejný priestor.

Čítať viac

MIB odhalil ďalší projekt premeny verejného priestoru, tentokrát pri Dome služieb v Dúbravke

20.08.2021 15:09:32 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) odhaľuje jeden pripravovaný projekt úprav verejných priestranstiev za druhým. Po naposledy predstavenej transformácii okolia Vozovne Krasňany či zámeru vzniku parku pri Kazanskej je to tentokrát plocha pri Dome služieb v Dúbravke. Tak ako pri ostatných revitalizáciách, aj táto sa má zrealizovať v druhej polovici roka 2022.

Čítať viac

Verejný priestor na Kazanskej prejde úpravami, vzniknúť má nový park

19.08.2021 13:35:00 Adrian Gubčo

Priestranstvo medzi Kazanskou ulicou a zdravotným strediskom Bebravská vo Vrakuni je dnes zanedbanou plochou s vysokým výskytom sociopatogénnych javov a osôb s asociálnym správaním. Pre chodcov ide o nepríťažlivú, tranzitnú plochu. Zmeniť to chce Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) spoločne s Hlavným mestom a mestskou časťou Vrakuňa, ktoré tu chcú zriadiť nový park.

Čítať viac

Metropolitný inštitút ukázal budúcu podobu ďalšieho zanedbaného verejného priestoru

06.08.2021 13:30:06 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) pokračuje v odhaľovaní svojich predstáv o budúcej podobe zanedbaných verejných priestranstiev naprieč mestom. Tentokrát ukázal vizualizáciu plochy v dotyku s Vozovňou Krasňany. Na projekte pracujú kancelárie GutGut a 2ka landscape architekti, ktoré patria k pracoviskám, patriacim medzi tzv. zmluvné ateliéry.

Čítať viac

Súťaž na lávky cez Chorvátske rameno má víťazov

03.08.2021 17:33:21 Adrian Gubčo

Hlavné mesto, METRO a Metropolitný inštitút Bratislavy odhalili podobu štvorice lávok, ktoré preklenú Chorvátske rameno v Petržalke. Ide o výsledok architektonickej súťaže, ktorá bola vyhlásená v súvislosti s prípravou na vznik novej električkovej trate. Vďaka lávkam sa stane električková trať a zástavky lepšie prístupné a okolie Chorvátskeho ramena posilní svoj rekreačný charakter.

Čítať viac

NBS začala s obnovou priestorov pred budovou, verejné priestranstvá sa menia aj inde

03.08.2021 12:35:00 Adrian Gubčo

Národná banka Slovenska (NBS) konečne pristúpila k obnove plôch pred vstupom do tejto významnej inštitúcie. Ide o jeden z príkladov zmeneného prístupu k verejnému priestoru aj zo strany iných aktérov ako len samospráv. Medzičasom, v iných lokalitách pomaly napredujú práce na obnove ďalších priestranstiev.

Čítať viac

Vajnorská sa opravuje, komplexná rekonštrukcia je len v príprave

30.07.2021 12:07:22 Adrian Gubčo

Časť Vajnorskej ulice prechádza úpravami, ktoré sú pomerne rozsiahle. Mesto tu opravuje vozovku a chodníky, pričom v duchu nového prístupu k verejným priestorom osádza kamenné obrubníky alebo realizuje prídlažbu popri budovách. Rozsah prác vyvoláva otázky, či nie sú opravy v rozpore s plánmi na komplexnú rekonštrukciu ulice v rámci modernizácie Vajnorskej radiály.

Čítať viac

Obnova ihriska na Vazovovej sa spustila

21.07.2021 13:33:28 Adrian Gubčo

Školský dvor, patriaci k základnej škole na Vazovovej ulici v centrálnej Bratislave, nepatril k areálom v najlepšom stave. Jeho úroveň už dlhšie poburovala vedenie školy aj rodičov, čo bolo podnetom pre vytvorenie architektonickej štúdie revitalizácie priestoru. Nový školský dvor, ktorý má byť popoludní prístupný aj pre obyvateľov okolia, sa teraz začína stávať realitou.

Čítať viac

Ďalšie verejné priestranstvá prejdú zmenami

15.07.2021 17:45:32 Adrian Gubčo

Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy štartujú jeden zámer v oblasti obnovy verejných priestranstiev za druhým. Nové projekty sa pripravujú v Starom Meste v okolí frekventovanej zastávky Zochova, ako aj v Lamači, kde sa zmení jadro pôvodnej obce. Popri nových projektoch mierne viazne realizácia už rozbehnutých, napriek tomu sa niektoré lokality už začínajú transformovať.

Čítať viac

Staré Mesto mení dlažbu na nábreží, chce do nej osadiť reklamu

08.07.2021 12:00:00 Adrian Gubčo

Už niekoľko týždňov prebieha na najexponovanejšom úseku bratislavskej nábrežnej promenády, naproti Námestiu Ľudovíta Štúra, obnova dlažby. Ide o projekt mestskej časti Staré Mesto, ktorý nadväzuje na minuloročné škandalózne umiestnenie ruského kola. Staré Mesto teraz šokuje opäť – v dlažbe má byť totiž umiestnená reklama na privátny obchodný dom.

Čítať viac

Hlavné mesto pripravuje úpravy Hodžovho námestia a možno aj architektonickú súťaž

07.07.2021 17:20:00 Adrian Gubčo

Hodžovo námestie patrí k najvýznamnejším námestiam Bratislavy. Dôležitá križovatka viacerých významných ulíc spoločne s oficiálnym sídlom prezidentky Slovenskej republiky z neho robí jedno z jadier metropoly. Stav námestia však už nezohľadňuje súčasné požiadavky na užívateľskú prívetivosť, udržateľnosť ani reprezentatívnosť, preto tu Hlavné mesto pripravuje v dohľadnej dobe zmeny.

Čítať viac

Metropolitný inštitút rozbieha prípravu súťaže na Sad Janka Kráľa

18.06.2021 17:00:22 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) plánuje už na prelome rokov 2021 a 2022 vypísať urbanisticko-krajinársko-architektonickú súťaž na revitalizáciu Sadu Janka Kráľa. V súvislosti s tým rozbieha počas tohto leta prípravné aktivity, vrátane participácie so širokou aj odbornou verejnosťou či lokálnymi aktérmi. Oslovenie verejnosti prebehne pod gesciou Sekcie mestských štúdií a participácie na MIBe.

Čítať viac

Metropolitný inštitút predstavuje ďalšie lokality pre revitalizáciu verejných priestorov

09.06.2021 15:47:00 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) predstavil ďalšie lokality, ktoré by mali prejsť revitalizáciou v rámci iniciatívy Živé miesta. Tá je zameraná na úpravu tradične zanedbaných či prehliadaných plôch, ktoré by sa dali relatívne jednoduchými zásahmi zmeniť na atraktívne miesta pre pobyt či rekreáciu. Významnými majú byť zásahy v okolí mestských hradieb.

Čítať viac

Verejný priestor v okolí Horského parku prechádza zmenami

07.06.2021 17:46:46 Adrian Gubčo

Horský park a jeho priľahlé okolie je obľúbenou rekreačnou lokalitou, ktorej popularita rastie zvlášť v posledných rokoch. Hlavné mesto aj mestská časť preto pristúpili k viacerým krokom, ktoré majú úroveň územia ešte zvýšiť. Tie sú spojené so stavebnými prácami aj otváraním nových priestranstiev, čím sa rekreačná zóna rozširuje.

Čítať viac

V Bratislave pribudnú zlepšenia pre chodcov, cyklistov aj verejnú dopravu

19.05.2021 16:47:03 Adrian Gubčo

V hlavnom meste v poslednom období rastie podpora alternatívnych foriem dopravy, a to už nielen vo forme proklamácií, ale aj konkrétnych fyzických krokov. Len za posledný týždeň bolo oznámených niekoľko nových projektov, ktoré síce v menšom, ale predsa len prispejú k zlepšeniu úrovne alternatívnych foriem dopravy oproti automobilom. Zamerané sú na centrum, ale aj ostatné štvrte.

Čítať viac

Záhorská Bystrica chce vytvoriť verejný priestor v zóne Krče

12.05.2021 10:54:00 Adrian Gubčo

Mestská časť Záhorská Bystrica v súčasnosti prechádza búrlivým vývojom. Development v posledných rokoch zdvojnásobil počet obyvateľov kedysi malej záhorskej obce v zázemí Bratislavy. Najväčší rozvoj prežila oblasť, známa ako Krče, hoci verejných priestorov a vybavenosti tu pribudlo doteraz len málo. Onedlho by sa to malo zmeniť.

Čítať viac

Hlavné mesto upraví priestor pred Novou tržnicou

21.04.2021 17:00:19 Adrian Gubčo

Predpolie Novej tržnice na Trnavskom mýte patrí k najnehostinnejším verejným priestranstvám v Bratislave. Takmer nič na tom nezmenila ani nedávna revitalizácia, kedy bola celá plocha masívne preasfaltovaná. Čoskoro by sa to však malo zmeniť. Hlavné mesto SR Bratislava tu totiž plánuje vysadiť stromy a lokalitu zveľadiť.

Čítať viac

Staré Mesto a HB Reavis obnovia Medickú záhradu

13.04.2021 09:36:08 Adrian Gubčo

Mestská časť Staré Mesto má v správe jeden z najobľúbenejších bratislavských parkov – Medickú záhradu – tá je však už dlhé roky pomerne zanedbaná. Posledná výraznejšia rekonštrukcia prebehla v roku 2008, čo sa na jej stave podpísalo. Už v dohľadnej dobe by sa to však malo začať meniť, keďže mestská časť uzavrela zmluvu o spolupráci s developerom HB Reavis, ktorej cieľom je jej revitalizácia.

Čítať viac

Hlavné mesto priblížilo zámery v oblasti rozvoja verejných priestranstiev

31.03.2021 15:24:43 Adrian Gubčo

Primátor Hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo dnes priblížil program obnovy verejných priestranstiev v meste, nazvaný Živé miesta. Tento nadväzuje na program rekonštrukcií a intervencií, predstavený pred viac ako rokom, hoci s konkrétnejšími detailami. Mesto chce viacero zámerov zrealizovať už tento rok, niektoré sú už dokončené. V priebehu roka budú predstavené ďalšie vízie.

Čítať viac

MIB vyhlasuje architektonickú súťaž na lávky cez Chorvátske rameno

26.03.2021 17:30:35 Adrian Gubčo

Hlavné mesto, Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) a METRO Bratislava plánujú zlepšiť možnosti pešieho pohybu v okolí Chorvátskeho ramena. Pre tento účel by sa mala vybudovať štvorica nových premostení v predĺžení prirodzených peších ťahov. Na ich podobu bola vypísaná séria architektonických súťaží, ktorá má preriešiť aj podobu predpolia nových lávok.

Čítať viac

Metropolitný inštitút Bratislavy rozbieha nové súťaže a aktivity

25.03.2021 14:42:40 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) sa po ukončení súťaží na nájomné bývanie v Prievoze alebo zmluvné ateliéry či výberovom konaní na riaditeľa pripravuje na nové aktivity. Predstavené boli súťaže nové, ako aj plány na revitalizáciu verejných priestranstiev. Na prvých projektoch sa už postupne rozbiehajú realizačné práce.

Čítať viac

Ďalšie petržalské námestie by mohlo prejsť obnovou

08.03.2021 15:21:32 Adrian Gubčo

Mestská časť Petržalka uvažuje nad obnovou ďalšieho verejného priestranstva. Po predstavení koncepcie revitalizácie Šrobárovho námestia a spustení občianskej participácie k obnove Námestia republiky sa teraz zamerala na Nobelovo námestie v severnej časti sídliska. S výhľadom rekonštrukcie chce teraz osloviť lokálnu verejnosť.

Čítať viac

Kde v Bratislave vzniknú nové skateparky?

03.03.2021 12:50:00 Adrian Gubčo

Skateboarding je v poslednom období prudko sa rozvíjajúci šport, ktorý láka nových a nových záujemcov. Bratislava však v tomto smere neposkytuje ideálnu infraštruktúru – profesionálnych skateparkov je tu v súčasnosti minimum a priaznivci tejto aktivity využívajú iné priestory. Už čoskoro by sa to však mohlo zmeniť. V príprave je totiž hneď niekoľko skateparkov.

Čítať viac

Metropolitný inštitút a Hlavné mesto predstavili nové lokality pre zlepšenie verejných priestranstiev

26.02.2021 13:17:00 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) spoločne s Magistrátom Hlavného mesta dnes predstavili zoznam lokalít a priestranstiev v mestských častiach, ktoré budú predmetom revitalizácií v najbližšom období. Ich umiestnenie vychádza z konzultácií s mestskými časťami a navrhovať ich budú architekti, ktorí vzišli zo súťaže na zmluvné ateliéry.

Čítať viac

Šrobárovo námestie v Petržalke prejde revitalizáciou

11.01.2021 10:37:00 Adrian Gubčo

Mestská časť Petržalka pripravuje obnovu ďalšieho verejného priestoru. Zmenou by malo prejsť Šrobárovo námestie, prevažne zelená plocha v severnej časti sídliska, v blízkosti železničnej trate. Revitalizácia by sa mala dotýkať aj areálu susediacej základnej školy. Prostriedky na obnovu získala mestská časť z dotácie z Úradu vlády SR ešte v priebehu minulého roka.

Čítať viac

Metropolitný inštitút dokončil Manifest verejných priestorov, úvod k Manuálu verejných priestorov

05.10.2020 09:00:39 Adrian Gubčo

Hlavné mesto spolu so svojim Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) urobilo zásadný krok k zvyšovaniu kvality verejných priestorov koncepčným spôsobom. Expertný tím MIBu dokončil Manifest verejných priestorov, kľúčový úvod k budúcemu a dlhoočakávanému Manuálu verejných priestorov. Na materiál čoskoro nadviažu ďalšie, ktoré sa budú venovať jednotlivým aspektom verejného priestoru.

Čítať viac

Hlavné mesto pripravuje rozsiahle opravy ciest, chodníkov a verejných priestranstiev

21.02.2020 17:55:00 Adrian Gubčo

Vedenie Bratislavy odhalilo konkrétne zámery, do ktorých chce investovať prostriedky získané vďaka finančnej podpore Vlády SR a zvýšením daní z nehnuteľností. Naplánované sú opravy ciest, chodníkov, ale aj väčšieho počtu verejných priestranstiev. Súčasťou rozsiahleho výpisu jednotlivých zámerov sú zásahy vo väčšine mestských častí.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube