Author photoAdrian Gubčo 23.06.2021 11:55

Hlavné mesto dokončilo zásah na Trnavskom mýte

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) dokončil intervenciu na Trnavskom mýte, ktorej cieľom bolo skvalitniť verejný priestor pri zastávke MHD pred Novou tržnicou. Jej súčasťou bolo vysadenie pätice mohutných platanov a čiastočné vydláždenie povrchu. Podľa mesta to prinesie ochladenie prostredia a lepšie podmienky pre ľudí, čakajúcich na spoje MHD.

Plocha, kde bol zásah zrealizovaný, prešla úpravami už pred niekoľkými rokmi v súvislosti s rekonštrukciou podchodu na Trnavskom mýte. Hlavné mesto vtedy priestor nanovo vyasfaltovalo a vytvorilo tu len drobný ostrovček zelene. Pohľad na rozsiahlu asfaltovú plochu, ktorá v dotyku s rušnou križovatkou vyvolávala dojem nehostinného, prehriateho prostredia, priniesol mestu kritiku. Magistrát však argumentoval, že na výsadbu stromov nie je kvôli prítomnosti podzemných sietí miesto.

Preto bolo prekvapením, keď aktuálne vedenie Hlavného mesta na jar oznámilo, že plocha prejde premenou. Po preverení sa ukázalo, že siete v skutočnosti nie sú problém. Preto tu mala byť expresne zrealizovaná výrazná transformácia, pozostávajúca z výsadby pätice veľkých stromov, predláždenia priestoru a osadenia kruhových lavičiek. V čase odhalenia zámeru bol stanovený harmonogram, podľa ktorého mala byť úprava dokončená do konca mája.

V tomto smere sa mesto omeškalo, každopádne, po včerajšku sú práce oficiálne ukončené. Stromy boli vysadené už v priebehu mája, v uplynulých dňoch bolo dokončené dláždenie a osádzanie lavičiek. Dominantou priestoru sú 12-metrové platany, ktoré boli dovezené z Holandska. Umiestnené sú v prekoreňovacích bunkách, čo má napomôcť ich zakoreneniu a uchyteniu sa v lokalite. Mesto pripomína, že mimoriadnu pozornosť venuje závlahe, čo je obzvlášť dôležité. Okrem toho dodáva, že súčasťou premeny plochy na príjemný verejný priestor je aj osadenie dvoch nových kamier mestskej polície.

Od prvotných vizualizácií však prešiel projekt predsa len určitými úpravami. Pôvodne sa uvažovalo s osadením kruhových lavičiek s vyššou kapacitou, nakoniec tu však mesto umiestnilo len individuálne lavičky (podľa všetkého ide o typ Vltau od mmcité). Ide o reakciu na vyššiu koncentráciu ľudí bez domova v tejto oblasti a silný odpor verejnosti na sociálnych sieťach voči kruhovým lavičkám s možnosťou ležania. Vedenie Magistrátu to samozrejme nepíše takto otvorene. Aj z týchto dôvodov však chce okrem kamier zvýšiť aj frekvenciu hliadkovania zo strany Mestskej aj Štátnej polície.

Dojmom nedokončenosti pôsobí aj priestor v bezprostrednom okolí stromov, kde je rozdiel medzi úrovňou dlažby a úrovňou terénu až príliš výrazný. Mesto tu nasadilo trvalky a očividne predpokladá, že postupne tieto plochy zarastú tak, že rozdiel nebude badateľný. Pre pohyb niektorých skupín osôb (napríklad menších detí) to však nemusí byť celkom bezpečné riešenie. Preto by prospelo napríklad osadenie mreží alebo, pokiaľ to je možné, prisypanie substrátu a vysadenie trávy.

Napokon, mesto aj primátor už otvorene hovoria o tieni, ktorý stromy poskytujú. To však zatiaľ nie je celkom pravda. Tienenie je v tejto chvíli len veľmi obmedzené, keďže stromy sa najprv potrebujú uchytiť a rozvinúť svoje koruny. Plný efekt by sa tak mal dostaviť až v najbližších rokoch. Treba však podotknúť, že to bude závisieť od úspešnosti adaptácie platanov. Stromy boli sadené v máji, čo je na úspešnú výsadbu už pomerne neskoro (tá sa najlepšie realizuje v chladnejších mesiacoch). Magistrát (alebo primátor) si však chcel očividne za každú cenu pripísať úspech v podobe výsadby v exponovanej lokalite, preto výrazne zariskoval.

Ak sa však platany dobre uchytia, bude to pre mesto veľký úspech. Zdanlivo jednoduchým zásahom sa podarilo radikálne zmeniť charakter lokality pred vstupom do Novej tržnice. Mohutné platany aj napriek zatiaľ riedkym korunám spríjemnia negatívne vnímanú lokalitu a sú symbolom iniciatív súčasného vedenia v oblasti revitalizácie verejných priestorov a rozvoja zelene. Aj preto do realizácie a následnej päťročnej údržby zelene (bez dláždenia a lavičiek) mesto neváhalo investovať 141-tisíc eur s DPH.

 

Mesto upustilo od plánu osádzania kruhových lavičiek, najmä kvôli ľuďom bez domova a odporu verejnosti

 

Projekt výsadby stromov na Trnavskom mýte je jedným z mnohých, ktoré Hlavné mesto realizuje pod hlavičkou iniciatívy Živé miesta. Ide dnes už o desiatky zásahov, ktoré majú skvalitniť menšie zanedbané a využívané priestranstvá, ktoré však boli z hľadiska údržby či úprav prehliadané. Prvé zámery boli predstavené už na začiatku roka 2020, prípravu úprav výrazne ovplyvnila pandémia koronavírusu COVID-19. Dnes však mesto a MIB opäť napredujú.

Okrem Trnavského mýta tak už bola dokončená úprava parčíka na Husovej ulici na Kolibe, ešte v priebehu minulého roka „pocket park“ na rohu Židovskej ulice, menšie zmeny v blízkosti zastávky MHD pod Mostom SNP a čiastočne príprava nového vstupu do cintorína v Karlovej Vsi. V realizácii je park a skatepark v tej istej mestskej časti, úprava areálu muničných skladov na Peknej ceste a premena nárožia Krížnej a Karadžičovej ulice. Ešte v priebehu leta by sa mali spustiť aj ďalšie intervencie, najmä úprava zelene na Legionárskej, kde vznikne parčík, alebo revitalizácia okolia pamätníka Daniela Tupého.

Tieto novodobé „Mestské zásahy“ (vízia zásahov vo verejnom priestore, ktoré prinesú zmenu tradične zanedbaných priestranstiev – iniciatíva architektov z kancelárie Vallo Sadovsky Architects, teda aj súčasného primátora Matúša Valla) majú zobytniť prostredie v Bratislave a zvýšiť jeho pobytový potenciál. Ide o súčasť záväzku vedenia mesta zlepšiť kvalitu verejných priestorov. Okrem priamych úprav chce však mesto nastaviť aj kritériá kvality vo forme štandardizácie práce s priestranstvami. Preto vznikol Manuál verejných priestorov, tvorený „manifestom“ a princípmi a štandardami.

Predstavenie ďalších kapitol princípov a štandardov sa očakáva už v najbližšej dobe, pričom by mali byť bližšie definované najmä prístrešky MHD, výsadba, údržba a starostlivosť o zeleň, vonkajšia reklama či výber a použitie typov povrchov. V prípade poslednej menovanej kapitoly sa majú definovať typy vhodnej dlažby, spôsoby jej kladenia, farba, tvar či charakteristika. MIB chce určiť aj zásady pre zazeleňovanie križovatkových ostrovčekov alebo spôsob revitalizácie sídliskových vnútroblokov.

Zatiaľ tak ide skôr o drobné zásahy a určité koncepčné nastavenia, ktoré treba začať aplikovať do praxe. Úprava tradične zanedbaných plôch nepochybne zmení vnímanie mesta, bude však mať iba lokálny dosah. Realizovať treba aj väčšie projekty s celomestským dosahom. V tomto smere je najväčšou víziou rekonštrukcia Námestia SNP a Kamenného námestia, ktorá však má pred sebou ešte dlhú cestu. Do tej doby treba maximálne využívať existenciu manuálu a zrealizovať komplexnejšie rekonštrukcie ulíc, zahŕňajúce aj chodníky.

Bratislava je bez akýchkoľvek pochýb enormne zanedbané mesto. V nedávnej minulosti sa navyše mnohé zásahy riešili nekoncepčne alebo vo forme lacných a málo trvanlivých riešení v nízkej kvalite. Zmena prístupu tak je žiadúca, zvlášť ak bude sprevádzaná takými úpravami, ktoré nastavia vysoký kvalitatívny štandard aj do budúcna a nebudú mať len obmedzenú trvanlivosť. Prvé lastovičky, zdá sa, pribúdajú. Ide o pozitívne zmeny – hoci popritom nemožno zabúdať na množstvo iných problémov, ktoré slovenská metropola má.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube