Author photoAdrian Gubčo 21.11.2023 12:50

Krajší verejný priestor, krajšie mesto. Zlepšovanie Bratislavy pokračuje, nie však nadlho

Skvalitnenie verejného priestoru mesta bolo jednou z hlavných priorít jeho súčasného vedenia a na trend postupne naskočili aj mestské časti. Výsledkom je revitalizácia mnohých plôch, ktorá pokračuje doteraz. Nie je však vylúčené, že sľubné zlepšovanie sa v dohľadnej dobe výrazne obmedzí. Aktuálne realizované úpravy môžu byť na dlhú dobu poslednými.

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Po komunálnych voľbách v roku 2018 sa pojem verejný priestor stal jedným z najviac opakovaných spojení v rétorike mesta. Vedenie Magistrátu svoje odhodlanie zvýšiť úbohú kvalitu priestranstiev v Bratislave ukázalo pomerne skoro: veľmi rýchlo bol založený Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB), ktorý mal priniesť do plánovania verejného priestoru kvalitu a vysoký štandard. Čoskoro sa tak rozbehla príprava manuálu, súťaží aj konkrétnych projektov.

Dnes sú viaceré výstupy viditeľné a realizujú sa konkrétne projekty v zmysle manuálov, zásad a štandardov, ako aj zlepšujú dlhodobo prehliadané a zanedbávané lokality. Práca Magistrátu podľa všetkého inšpirovala aj mestské časti, ktoré sa taktiež usilujú o zvýšenie kvality prostredia pre svojich občanov.

Výsledkom je relatívna živá aktivita na viacerých miestach v meste. Najväčšími aktuálne realizovanými projektami sú obnova parku na Račianskom mýte či revitalizácia Grassalkovichovej záhrady, ktoré sa vďaka financiám z eurofondov prispôsobujú klimatickým zmenám. Okrem toho ale vznikajú aj viaceré menšie úpravy, ktoré zvýšia potenciál mnohých lokalít pre trávenie času, vytvoria klimaticky odolnejšie miesta alebo zlepšia pešiu a cyklistickú mobilitu.

Galéria

 • Parčík Radlinského. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Parčík Radlinského. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Parčík Radlinského. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Cintorínska. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Cintorínska. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Školský dvor Plickova. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Školský dvor Plickova. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Park Strelkova. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Park Strelkova. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Námestie Východné. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Námestie Východné. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Olympijské námestie. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Olympijské námestie. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Námestie pred Vivo! Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Námestie pred Vivo! Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Park Kaskády. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Park Kaskády. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Park Kaskády. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Živé miesta aj lepšie ulice

Hlavné mesto sa sústredí na dva typy projektov. Prvým z nich je realizácia tzv. Živých miest, teda relatívne malých intervencií, ktorých cieľom je oživenie a zatraktívnenie opustených a zanedbaných lokalít. Postupne sa majú obnoviť desiatky priestorov, pričom úroveň zásahov je štandardne vyššia, ako to bolo v minulosti. MIB totiž na projektoch spolupracuje so skúsenými externými kanceláriami.

K najviditeľnejším aktuálne realizovaným Živým miestam patrí úprava parčíku na Legionárskej. Donedávna išlo o banálnu zelenú plochu, ktorá bola od okolia oddelená nízkym múrikom a využívaná len psíčkarmi. Po novom tu ale má vzniknúť plnohodnotný park so zlepšenými možnosťami pre oddych aj trávenie voľného času, doplnený o novú zeleň.

Práce sú aktuálne vo vysokom štádiu realizácie, takže budúca podoba parku sa už zreteľne črtá. Jadrom bude priestor okolo busty Sama Chalupku, príjemným miestom by mala byť aj alej japonských čerešní, ktoré sú darom od veľvyslanectva Japonského cisárstva. Premena priestoru prinesie zlepšenie peších väzieb, keďže v pôvodnom múriku vznikli priechody, prepojené novými chodníkmi. Psíčkari by mali dostať ohradený psí výbeh.

Dokončenie parčíku sa očakáva v prvej polovici budúceho roka. Autorom je MIB a krajinný architekt Eugen Guldan. Projekt nadviaže na iné upravené zelené priestory v okolí, napríklad v rámci developmentu Stein2, na Kmeťovom námestí, ale aj na park na Račianskom mýte, ktorý je v podstate naproti.

V Starom Meste prechádza úpravami aj parčík na Dunajskej ulici. Hlavným cieľom je zlepšenie potenciálu pre trávenie voľného času s deťmi. Doplnené budú viaceré nové prvky, napríklad lepšie ihrisko s novými dopadovými plochami alebo detská vodná hra s vodozádržnou funkciou v terénnej modelácii trávnika, ktorá bude zabezpečovať ekostabilizačnú funkciu prostredia. V parku ale nebude možné venčiť psy. Ukončenie prác sa očakáva v dohľadnej dobe.

K ďalším novým zeleným miestam patrí nový parčík na Kazanskej ulici vo Vrakuni, v susedstve Zdravotného strediska Bebravská. Priestor bol dlho spájaný najmä s prítomnosťou sociopatogénnych javov, po novom tu má ale vzniknúť nové príjemné miesto s omnoho väčším rozsahom zelene a priestorom pre usporadúvanie rozličných podujatí, najmä trhov. Stavebné práce začali v auguste, MIB avizuje dokončenie ešte tento rok. Autorom riešenia sú kancelárie Plural, zerozero a Diervilla

Napokon, séria úprav sa realizuje v Sade Janka Kráľa. Mesto pracuje na obnove modernistického objektu, navrhnutého významným architektom Ferdinandom Končekom. Donedávna slúžil ako salón, ešte predtým bol cukrárňou. Po novom sa má premeniť na bistro so zázemím pre správu parku. Nová podoba budovy vzniká v spolupráci so zmluvnými architektmi z kancelárií Studený architekti s.r.o., ateliér Ľubomír Závodný s.r.o., Mag. arch. Peter Stec, ArtD. a Terra Florida, v.o.s. MIB naznačuje, že rekonštrukciu chce ukončiť ešte tento rok.

V susedstve Sadu Janka Kráľa sa pracuje aj na úprave podmostia pod Mostom SNP. Naplánovaný tu je skatepark medzinárodnej úrovne, vhodný aj pre organizáciu súťaží. Na projekte spolupracovala známa architektonická kancelária U/U. Dátum ukončenia nie je presne známy, hoci sa pôvodne očakávalo, že bude dokončený už v roku 2022. V máji sa naznačovalo, že by mal byť realitou do zimy.

V prípade ulíc treba spomenúť najmä úpravu Cintorínskej ulice. Hlavné mesto po rekonštrukcii východnej časti ulice medzi Rajskou a vstupom do Medickej záhrady opravilo teraz aj západnú časť. Ide len o krátky úsek, zaujme však detailmi – použité boli kamenné obrubníky aj dlažba, vydláždené boli aj parkovacie miesta. Ide o demonštráciu princípov manuálov verejných priestorov v centre. Súčasťou projektu je aj vytvorenie podfarbených ochranných pruhov pre cyklistov.

 

Na Cintorínskej sa obnovila ulica v zmysle manuálu verejných priestorov. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Zásahy v mestských častiach

Bratislavské mestské časti nie sú zvyčajne spájané s takým nasadením pri úprave verejných priestranstiev. Výnimku v tomto smere predstavuje Rača, ktorá aktuálne pracuje na úpravách dvoch exteriérových plôch.

Prvou z nich je športovisko základnej školy na Plickovej ulici. Škola bola dlhodobo opustená, čo platilo až do tohto školského roka, keď bola otvorená po rozsiahlej rekonštrukcii. Vďaka spolupráci s architektonickou kanceláriou Pantograph sa z nej stala moderná vzdelávacia inštitúcia s vysokou technickou úrovňou. Jediným nedostatkom bol absentujúci školský dvor a športoviská, čo sa však mení. V priebehu budúceho roka bude projekt, opäť od Pantographu, skompletizovaný a plne funkčný.

Druhým verejným priestorom je parčík na parčík na Strelkovej ulici. Areál v priestore medzi domami sídliska Experimentálka a električkovou traťou bol donedávna schátraný a nachádzala sa tu rovnako narušená budova bývalých jaslí. Na jar však boli čiastočne zrovnané so zemou a otvoril sa priestor pre revitalizáciu celého priestoru. Vzniknúť má príjemné miesto, určené pre všetky vekové kategórie – špeciálne ale pre rodiny s deťmi.

Projekt je financovaný z eurofondov, keďže patrí k zásahom, zameraným na zlepšenie narábania s dažďovou vodou. Vzniknú tu tak dažďové záhrady alebo priepustné povrchy. Autorkou architektonického riešenia je Lucia Marušicová. Dokončenie sa predpokladá ešte tento rok.

Tretia úprava sa nedávno rozbehla v štvrti Východné. Na Dopravnej ulici v blízkosti zastávky MHD sa začala rekonštrukcia spevnených plôch, v dôsledku čoho tu vznikne akési námestie. Jeho realizácia prinesie zvýšenie bezpečnosti, prehľadnosti aj estetiky priestoru. Predpokladaná je obnova spevnenej plochy (hoci použitý bude asi asfalt), vysadenie niekoľkých stromov a oprava zastávky verejnej dopravy. Relatívne komorný projekt prispeje ku vzniku akéhosi referenčného bodu pre celú štvrť.

Okrem Rače sa mení aj Nové Mesto, kde okrem Račianskeho mýta pribúda dvojica upravených plôch – hoci nie priamo z iniciatívy mestskej časti. V susedstve Domu športu sa pracuje na obnove priľahlého parčíka, ktorý sa mení na Olympijské námestie. Aktuálne sa realizuje prvá etapa projektu, ktorý vo výsledku prinesie nielen revitalizáciu zelene, ale aj obnovu umelecky zaujímavej fontány. Celý projekt má byť dokončený ešte pred začiatkom Olympijských hier v Paríži.

Menší, no príjemný zásah od kancelárie Cubedesign a investora, ktorým je Slovenský olympijský a športový výbor v spolupráci s Domom športu, podčiarkne športový charakter lokality. Zároveň nadviaže na nedávnu modernizáciu Domu športu, ktorý je dnes sídlom viacerých športových zväzov a slovenských olympionikov. Nachádza sa tu aj Slovenské olympijské a športové múzeum s atraktívnou interaktívnou zbierkou predmetov, viažucich sa k dejinám slovenského športu.

Úprava verejného priestoru prebieha aj v neveľkej vzdialenosti od Domu športu. Majiteľ nákupného centra Vivo!, spoločnosť Immofinanz, resp. CPI Property Group, začal prestavbu nástupného námestia. Do marca 2024 tu má vzniknúť prehľadnejšia plocha, ktorá umožní organizáciu podujatí, vytvorí priestor pre terasy prevádzok a bude obsahovať viac zelene či priestoru pre deti. Zriadená bude aj nová fontána.

Poslednou mestskou časťou, ktorú možno spomenúť, je Karlova Ves, kde bol pred niekoľkými týždňami dokončený parčík Kaskády. Priestor sa nachádza na Dlhých Dieloch, na mieste, kde sa v čase projektovania sídliska predpokladalo umiestnenie veľkorysého scénického parku. Zostal z neho len aktuálny parčík, ktorý prešiel drobnou revitalizáciou, zameranou na zlepšenie zadržiavania dažďovej vody. Ide o príjemný zásah, hoci by mu prospel vyšší rozpočet a kvalitnejšie materiály.

 

Nové projekty sa budú realizovať najmä vďaka podpore z externých zdrojov, napríklad ako Park Kaskády. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Prestávka v okrášľovaní mesta?

Nové projekty zvyšujú atraktivitu aj funkčnosť mesta. V porovnaní so stavom v roku 2018 sa slovenská metropola v tomto smere citeľne posunula. Hoci stále ešte bojuje s problémami a mnohé známe lokality sú tragicky zanedbané, dosiahnutý bol reálny pokrok. Predtým sa hodnotné úpravy realizovali len v réžii súkromných developerov. Teraz je v tomto smere mesto vcelku schopným partnerom.

S jedlom rastie chuť, preto verejnosť očakáva, že tempo obnovy a skvalitňovania mestského prostredia bude pokračovať. Nanešťastie, toto je možné pravdepodobne na najbližšie roky vylúčiť. Nedávne legislatívne zmeny a podpora sociálneho systému prostredníctvom peňazí, určenými pre samosprávy, sa výrazne podpísali na rozpočtoch miest a obcí – vrátane Bratislavy. Jej financovanie sa dostalo do stavu, keď bolo narušené bežné fungovanie mesta.

Mesto muselo značne obmedziť svoje výdavky. Ako tvrdí Magistrát, nová legislatíva v kombinácii s infláciou obrala Bratislavu o desiatky miliónov. Preto musel začať šetriť. „Len na opravy ciest a chodníkov, obnovu športovísk, opravy a údržby mestských bytov aj verejných priestorov mesto zoškrtalo takmer 20 miliónov eur,“ tvrdí mesto. „Ani tieto úspory však nepokryli celý výpadok príjmov.“

Preto jeho vedenie pristúpilo k nepopulárnemu kroku – zvýšeniu daní z nehnuteľností a poplatkov za odpad. Priniesť to má približne 19 miliónov eur. Skvalitňovania verejných priestorov však tieto peniaze až tak neovplyvnia. „V prípade mesta Bratislava takmer polovica peňazí z vyššej dane musí ísť na pokrytie zvýšených personálnych aj prevádzkových nákladov dopravného podniku,“ približuje Magistrát. „Tieto príjmy budú použité aj na vykrytie zvýšeného príspevku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, zvýšených platov v sociálnych zariadeniach, ako aj v školských zariadeniach, a tiež zvýšeného príspevku na prevádzku materských škôl.“

Všetko tak nasvedčuje tomu, že ak dôjde v najbližších rokoch k nejakých citeľným zlepšeniam, bude sa to týkať najmä zásahov, financovaných z externých zdrojov, najmä eurofondov, prípadne z peňazí developerov či poplatkov za rozvoj. To je ale príliš málo oproti potrebám mesta, kde sa verejný priestor desiatky rokov zanedbával, čo viedlo ku vzniku obrovského investičného dlhu.

Je to do veľkej miery hanebné s ohľadom na pozíciu Bratislavy ako hlavného mesta štátu. Slovensko však od svojho vzniku veľmi tento fakt nereflektovalo, čo je v kontexte okolitých metropol netradičná situácia. Je len málo pravdepodobné, že sa na tom niečo v dohľadnej dobe zmení. Bratislava sa bude rozvíjať aj po budúce roky, čo zahŕňa aj úpravy verejného priestoru. Ani zďaleka ale nebude taký masívny, ako sa ešte pred niekoľkými rokmi očakávalo – a ako by sa aj patrilo.

 

Pozrite si rekonštrukcie verejných priestorov vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube