Author photoAdrian Gubčo 08.04.2022 10:06

Rača chce upraviť parčík na Strelkovej

Mestská časť Bratislava – Rača chce zvýšiť úroveň ďalšieho verejného priestoru. Revitalizáciou by mal prejsť parčík na Strelkovej ulici, v tesnom dotyku s rozostavaným projektom Rínok Rača alebo električkovou traťou. Súčasťou projektu je aj odstránenie časti starých zanedbaných jaslí, čím sa priestor otvorí a umožní lepšie spojenie medzi časťami sídliska.

Zdroj: Michal Drotován / Lucia Marušicová

Zdroj: Michal Drotován / Lucia Marušicová

O aktuálnom stave prípravy projektu revitalizácie parku Strelkova informoval na sociálnej sieti starosta Rače Michal Drotován. Ako konštatuje, samospráva dala vypracovať projekt na úpravu územia o výmere 2.650 metrov štvorcových, ktorý sa teraz priblížil realizácii. Zámer má totiž k dispozícii stavebné povolenie, ale aj búracie povolenie na časť nehodnotného objektu jaslí, ktoré boli aj tak 13 rokov zatvorené a chátrali. Dnes sú už v mimoriadne zlom stave a nevyužiteľné. Na mieste zbúranej časti budovy však vznikne príjemný verejný priestor.

Zámer úpravy územia totiž ráta s aktiváciou a rozšírením súčasnej zelenej plochy. Zverejnená architektonická situácia naznačuje, že vznikne hlavný prístupový chodník od vstupu zo Strelkovej, ktorý bude viesť smerom k centrálnej ploche s prístreškom s verejnými toaletami (aj pre ľudí na vozíku) a hernou zostavou pre menšie deti. Naproti toaletám bude zostava pre väčšie deti a chodník smerom k električkovej trati. Naplánované sú aj fitness prvky vo východnej časti parku, pobytová lúčka popri Strelkovej alebo prírodný amfiteáter v severnej časti parku.

Park tak bude veľmi atraktívny predovšetkým pre rodiny s deťmi, keďže deti budú mať k dispozícii niekoľko herných zostáv alebo amfiteáter, kde sa predpokladá organizácia detského divadielka a pod. Verejný priestor však má myslieť aj na dospelých, seniorov alebo ľudí so zdravotným znevýhodnením. Súčasťou parku budú riešenia, zamerané na vsakovanie dažďovej vody (priepustné materiály, dažďová záhrada), zvýšenie biodiverzity rastlinstva či hmyzu alebo zvýšenie bezpečnosti. Areál bude osvetlený a uzamykateľný.

Architektonickú štúdiu pripravila architektka Lucia Marušicová. V tomto prípade mestská časť nespolupracovala s Hlavným mestom alebo Metropolitným inštitútom Bratislavy, ktorý má podobné projekty v portfóliu.

Rača bude žiadať o financovanie z eurofondov, čo vysvetľuje takú vysokú snahu o vysokú ekologickú úroveň parku. Miestne zastupiteľstvo už odsúhlasilo spolufinancovanie vo výške 5%. Na vlastné náklady mestská časť zabezpečí aj búranie prebytočnej časti pôvodnej budovy. Celý stavebný proces je tak v súčasnosti už len otázkou financovania. Termíny realizácie známe nie sú.

 

Zdroj: Michal Drotován / Lucia Marušicová

 

Rača každopádne pokračuje v procese obnov zelených plôch a revitalizácii parkov. Ide o podobný projekt, ako sa pripravuje v Parku J.M. Hurbana neďaleko centrálnej časti Rače, ktorý by mal mať taktiež už vypracovanú dokumentáciu pre stavebné povolenie a bude žiadať o eurofondy. Úpravy sa chystajú aj vo vinohradoch, veľkým zámerom je obnova parku Mudrochova, tá je však v réžii Magistrátu a MIBu. V každom prípade, parky v Rači čaká očividne lepšia budúcnosť.

Dôvodom, prečo sa mestskej časti natoľko darí revitalizovať zelené plochy a verejné priestory, je maximálne využitie rozličných možností dodatočného financovania projektov. Okrem zmienených eurofondov sú to napríklad aj poplatky za rozvoj z výstavby, ktorá v Rači prebieha. Rínok Rača priamo v susedstve parčíku na Strelkovej je napríklad na lokálne pomery veľkým developmentom, ktorý prinesie vznik zelených plôch aj sám osebe. Okrem toho sa tu uvažuje s „promenádou“ s obchodmi či cyklotrasou a v neposlednom rade s verejnou materskou školou.

Ide o inšpiráciu aj pre iné mestské časti. Všetky zápasia s obmedzenými rozpočtovými zdrojmi, ktoré na prvý pohľad neumožňujú veľa investičných aktivít. Pokiaľ sa však spojí využívanie eurofondov z niektorých operačných programov (z ktorých Bratislava nie je vylúčená) s poplatkami za rozvoj, otvárajú sa možnosti pre realizáciu aspoň menších projektov. Zlepšiť život obyvateľov sa dá nielen obrovskými zásahmi, ale aj drobnosťami – napríklad otvorením a oživením zelenej plochy, akou je parčík na Strelkovej ulici.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Michal Drotován / Lucia Marušicová
  • Zdroj: Michal Drotován / Lucia Marušicová
  • Zdroj: Michal Drotován / Lucia Marušicová
  • Zdroj: Michal Drotován / Lucia Marušicová

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube