Author photoAdrian Gubčo 25.10.2021 16:20

Hlavné mesto čoskoro podpíše zmluvu na výstavbu električky v Petržalke

V týchto dňoch by mala byť konečne podpísaná zmluva na výstavbu druhej etapy Nosného systému MHD v Bratislave – teda predĺženia Petržalskej električkovej radiály. Informoval o tom primátor Hlavného mesta SR Bratislava Matúš Vallo s tým, že víťaz verejného obstarávania, Združenie MHD Petržalka, má v priebehu dneška dodať podpísanú zmluvu, na čo ju podpíše aj mesto. Otvára sa tým cesta k spusteniu výstavby dlhoočakávaného projektu.

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Ako uviedol primátor na uplynulom zasadnutí Mestského zastupiteľstva, zhotoviteľ mestu dodal všetky požadované dokumenty a zároveň deklaroval svoj záujem začať stavať aj napriek veľkému nárastu cien stavebných materiálov v poslednom období. Mesto bude trvať na zachovaní vysúťaženej ceny 89,5 milióna eur (s DPH). Téma zvyšovania cien sa ale má riešiť ešte aj na pôde Európskej komisie. V prípade, že by k podpisu zmluvy zo strany víťaza súťaže nakoniec nedošlo, mesto osloví druhého v poradí.

Okrem zmluvy so zhotoviteľom stavby je momentálne v riešení aj výkon stavebného dozoru, pričom zmluva so spoločnosťou METRO Bratislava by mala byť podpísaná v novembri tohto roku. Zmluvne je ošetrený výkon autorského dozoru, hoci sa ešte rieši jeho rozsah. Mesto pracuje aj na defintívnej cost-benefit anaýze, štúdii dopadov klimatických zmien či definovaní cieľov ochrany chránených území. Zhrnutím, v najlepšom prípade by mohol zhotoviteľ prebrať stavenisko a spustiť prvé práce v novembri, hoci naplno sa realizácia rozbehne asi až na jar 2022.

Vedenie Bratislavy na základe aktuálnej situácie aj naďalej verí, že dokončenie projektu a sprevádzkovanie trate do konca roka 2023 je reálne. V tejto chvíli pripúšťa len toľko, že dotiahnuté nemusia byť všetky administratívne otázky. Reaguje tým na kritiku z vládnych kruhov, podľa ktorej sa dobudovanie druhej etapy Petržalskej radiály nestíha a financie prepadnú, resp. trať nebude z čoho dokončiť. Magistrát to odmieta s tým, že ak by sa nestihli vyčerpať všetky alokované zdroje, za zvyšné peniaze sa zafinancujú iné pripravené projekty a zdroje na dokončenie električky sa už nájdu.

Projekt druhej etapy Nosného systému MHD prinesie rýchle električkové spojenie medzi centrom mesta a južným okrajom Petržalky. Nový úsek bude mať dĺžku 4,2 kilometra a vytvorených bude 7 zastávok, umiestnených tak, aby sa zabezpečili optimálne prestupy na autobusy. Trať bude úrovňová a z veľkej časti zazelenená. Súčasťou projektu je aj súbežná cyklotrasa v parametroch cyklodiaľnice, teda so šírkou 4 metre. Petržalka tak okrem kvalitného električkového spojenia získa aj cykloinfraštruktúru na najvyššej úrovni v Bratislave. Vzhľad zastávok má byť na vysokej dizajnovej úrovni, garantovanej Kanceláriou hlavnej architektky.

V súvislosti s projektom električkovej trate dôjde aj ku vzniku minimálne štvorice nových mostov cez Chorvátske rameno. Ich dizajn bol predmetom medzinárodnej architektonicko-dizajnovej súťaže. Dobudované by mali byť v čase dokončenia výstavby trate a ich vznikom sa výrazne zlepšia lokálne možnosti pešieho pohybu. Okrem toho, spolu s výstavbou trate by sa mala konečne svojho provizórneho stavu zbaviť Jantárová cesta, ktorá patrí miestami snáď k najškaredším uliciam v Bratislave.

 

Aktuálny stav príprav projektu. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Projekt novej električkovej trate je vyvrcholením desaťročia trvajúcej snahy o vybudovanie chrbticovej línie verejnej dopravy na najväčšom slovenskom sídlisku. Pôvodne tu mala vzniknúť rýchlodráha, teda metro, ktorého výstavba sa spustila v druhej polovici 80-tych rokov 20. storočia. Zmena režimu po roku 1989 však znamenala prakticky okamžitý koniec výstavby. Počas 90-tych rokov sa aj naďalej živili úvahy o metre, pričom sa menila preferovaná technológia. Až na začiatku 21. storočia sa rozhodlo o rozvoji bratislavskej MHD, založenej na električkách.

Ani v tomto prípade však nebola cesta k súčasnému projektu priamočiara. Spočiatku sa preferovalo riešenie vo forme tram-trainu a mimoúrovňovej rýchlodráhy. V druhom desaťročí tohto storočia sa konečne pristúpilo k definitívnemu plánu – v Petržalke vznikne klasická električková trať s úrovňovými priechodmi a križovatkami. V tomto zmysle bola vybudovaná už prvá etapa (hoci s ďalšou koľajou v prípade prerozchodovania alebo pojazďovania mestskými vlakmi). Druhá etapa konečne dodá Petržalke chrbticu, okolo ktorej má vzniknúť ťažisko života a rozvoja.

Pôvodné vízie totiž počítali aj so vznikom „obalovej zástavby“ mestského charakteru, teda s väčšou mierkou, vyššími nárokmi na architektúru, občianskou vybavenosťou či živým parterom s obchodmi. V tomto duchu je načrtnutý aj dnes platný Územný plán Hlavného mesta SR Bratislavy. Hlavné mesto plánuje dokumentáciu aktualizovať, aby lepšie zohľadňovala súčasné nároky – okolo Chorvátskeho ramena má napríklad vzniknúť rozsiahly líniový park. Napriek tomu sa tu bude vyskytovať aj nová zástavba, vrátane uvažovaného nového centra Petržalky.

Táto mestská časť je tak na pokraji vzniku kľúčového projektu, ktorý môže byť katalyzátorom jej rozvoja, významným krokom k zvýšeniu kvality života a prvkom, ktorý zhumanizuje verejný priestor v jej centrálnom koridore. Vyše päť desaťročí trvajúci proces tak konečne speje k svojmu záveru. Až po dokončení električkovej trate sa Petržalka konečne stane plnohodnotnou časťou Bratislavy.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube