Author photoAdrian Gubčo 03.08.2021 17:33

Súťaž na lávky cez Chorvátske rameno má víťazov

Hlavné mesto, METRO a Metropolitný inštitút Bratislavy odhalili podobu štvorice lávok, ktoré preklenú Chorvátske rameno v Petržalke. Ide o výsledok architektonickej súťaže, ktorá bola vyhlásená v súvislosti s prípravou na vznik novej električkovej trate. Vďaka lávkam sa stane električková trať a zástavky lepšie prístupné a okolie Chorvátskeho ramena posilní svoj rekreačný charakter.

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Metropolitný inštitút (MIB) vyhlásil súťaž na začiatku jari, s cieľom nájdenia podoby lávok, ktoré nebudú len dizajnovo príťažlivé, ale aj bezbariérové a vhodné pre ľudí na vozíčkoch, citlivé k lokalite a zeleni, a nadväzujúce na existujúce alebo budúce pešie a cyklistické ťahy. Ako prvá bola vybraná štvorica lokalít. Prvá z lávok bude v úseku medzi Bosákovou a Rusovskou cestou, dve ďalšie budú medzi Rusovskou cestou a Romanovou a štvrtá nahradí existujúcu pontónovú lávku pri Draždiaku.

MIB vyhlásil štyri samostatné súťaže návrhov s rovnakým jadrom zadania, ktoré boli vyhlásené naraz a boli vyhodnocované jednou porotou v jednom termíne. Návrhy sa však posudzovali jednotlivo. Prihlásení súťažiaci mohli riešiť jednu, ale aj viacero lávok. Veľká časť prihlásených súťažiacich sa rozhodla pre odovzdanie návrhov na viacero, resp. všetky plánované lávky. Porota vyberala z  29 návrhov, pričom na prvú, druhú a tretiu lávku prišlo po 8 súťažných návrhov a na štvrtú lávku 5 návrhov.

Najúspešnejšou sa stala brnenská kancelária M2AU + AXXI, ktorej návrhy boli ocenené ako najlepšie v troch prípadoch. „O lávkach sme neuvažovali iba ako o čisto dopravných uzloch, ale vnímali sme aj ich potenciál pre voľnočasové aktivity,“ objasnil základnú filozofiu Daniel Struhařík za M2AU + AXXI. „Vďaka zvýšenému počtu okoloidúcich sa z lávok môžu stať miesta, kde sa obyvatelia budú chcieť stretávať, vychutnávať si pohľad na vodnú hladinu a tiež tu vzniká priestor pre kultúru. Našim cieľom preto bolo, aby sa z lávok stali aktívne prvky v rámci celej štvrte a súčasne rešpektovali charakter okolitého prostredia.“

M2AU + AXXI zvíťazila pri návrhoch na prvé tri lávky (od severu). Porota označila návrhy ateliéru za uskutočniteľné, vhodne osadené do prostredia, v prípade druhej lávky ocenila prístup k vodnej hladine Chorvátskeho ramena vďaka spojeniu s pobytovými schodami. Práve táto lávka bude pravdepodobne najviac exponovaná, keďže vyústi do budúceho hlavného petržalského námestia. Tretia lávka zas oslovila svojim subtílnym riešením a citlivou a sochárskou hrou, čím redukuje zásah do krajiny. Pobytové schody budú umiestnené aj tu.

Jediná štvrtá lávka bude navrhnutá inou kanceláriou – ateliérom DOXA. Ide o kvalitnejšie napojenie Veľkého Draždiaka, pričom architekti podľa poroty navrhujú zaujímavé, no pritom jednoduché prechody medzi „riekou“, parkom a plážou, kde bude aj mólo. „Návrh štvrtej lávky cez Chorvátske rameno sme spracovávali v pomerne početnom kolektíve autorov, pracovalo na ňom šesť architektov a jeden statik. Aj to nám umožnilo premýšľať v omnoho širšom kontexte,“ priblížili architekti z ateliéru DOXA. „Snažili sme sa uchopiť podstatu pohybu človeka. Zvolili sme stratégiu čím prírodnejšie prostredie, tým menej ambiciózny zásah.“

Všetky víťazné lávky budú betónové, čo zjednoduší ich údržbu a predĺži im životnosť. Umiestnenie reaguje okrem existujúcich a plánovaných ťahov aj na pripravovanú zástavbu, najmä v priestore Petržalka City od IURIS Group. Náklady na výstavbu štvorice lávok sa predbežne odhadujú na 2,5 milióna eur. MIB zdôrazňuje, že v kontexte Slovenska ide o výnimočnú súťaž a dodáva, že návrhy boli posudzované interdisciplinárnym tímom architektov, urbanistov a stavebných inžinierov, čo má byť garanciou skutočnej kvality projektov.

Termín dokončenia nových premostení má byť naviazaný na dobudovanie druhej etapy výstavby Petržalskej električkovej radiály. Hlavné mesto aj naďalej tvrdí, že novú trať stíha dobudovať do konca roka 2023. O niečo vyše dva roky by tak mali byť realitou aj štyri moderné premostenia cez Chorvátske rameno.

 

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

 

Vznik nových lávok cez Chorvátske rameno je potrebným a dôležitým projektom, ktorý zásadne zlepší pešie a cyklistické väzby v rámci Petržalky. Ich význam sa výrazne zvýši po dobudovaní električkovej trate, ktorá by takto bola pre mnoho ľudí na pešo dostupná len ťažko či s nutnosťou dlhších obchádzok. Takisto by sa mala naplniť ambícia zlepšenia rekreačného potenciálu okolia ramena. Už dnes ide o obľúbené miesto prechádzok a pribúdajú tu miesta pre oddych a trávenie voľného času. V budúcnosti sa význam lokality ešte zvýši.

Okrem električkovej trate totiž v území pribudne aj nový development, najmä v lokalite medzi Rusovskou cestou a Romanovou. Ten bude primárne naviazaný na bulvár, ktorý sa má dotýkať radiály. Smerom k ramenu sa bude zástavba rozvoľňovať a v jeho bezprostrednej blízkosti vznikne kultivovaný park. Okrem toho sa predpokladá aj vznik centrálneho námestia (ako bolo spomínané vyššie), kde by mohla byť umiestnená dôležitá vybavenosť s veľkým lokálnym významom. V parteri zas budú umiestnené obchody, ale aj reštaurácie či kaviarne.

Rastúci význam má aj Veľký Draždiak, ktorého brehy prejdú pravdepodobne v dohľadnej dobe úpravami. Už teraz je tu naplánovaný jeden projekt, zameraný aj na širokú verejnosť, využívajúcu štrkovisko pre rekreáciu. Nemusí však byť jediný. Do budúcna to bude znamenať väčší prísun návštevníkov, ktorí budú využívať kvalitnejšiu lávku s možnosťou vychutnania si nového pohľadu na vodnú plochu.

Súťaž tak prišla včas a je príkladom správneho riešenia do budúcna veľmi dôležitej témy. Je pravdepodobné, že ešte niekoľko lávok pribudne (pravdepodobne minimálne tri). Nastavená bola určitá latka, ktorú je nutné dorovnať. Nateraz nie je dôležité, čo si myslím o konkrétnych dizajnoch lávok, podstatné je, že proces ich vzniku je presne taký, ako mal byť.

Petržalka tak získa ďalší projekt, ktorý je prísľubom citeľného zvýšenia kvality života. Mestská časť bude onedlho doplnená o predĺženú električkovú trať na dobrej používateľskej úrovni, prvú skutočnú bratislavskú cyklodiaľnicu, nové priečne prepojenia cez rameno, rekultiváciu jeho okolia, centrálne umiestnený development, ktorý prinesie služby a skvalitnenie prostredia, alebo zrevitalizovaný hlavný mestský park (Sad Janka Kráľa). Vo výhľade je aj rozšírenie celomestského centra do priestoru Nového Lida, kde bude umiestnená mestská pláž alebo kultúrny objekt teoreticky až národného významu. Len málo mestských častí čakajú také pozitívne zmeny.

Príklad Petržalky by mohol inšpirovať, keby neboli tieto plány spojené s dlhým vyjednávaním, spormi a odporom hlasnej časti verejnosti. Nakoniec sa však ukáže, že nové projekty sú na prospech širokej verejnosti. Bude potrebné si na to spomenúť, keď budú obyvatelia prechádzať po nových lávkach cez upravené prostredie pri ramene smerom k električkovej trati, pričom budú mať v pešej dostupnosti služby, za ktorými museli predtým cestovať autami alebo na ľavý breh Dunaja.

Ľudia tak získajú lepšie mesto – aj keď ho mnohí vlastne nechceli.

 

Pozrite si všetky víťazné návrhy na webe MIBu

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

 • Lávka č. 1. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
 • Lávka č. 1. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
 • Lávka č. 1. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
 • Lávka č. 2. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
 • Lávka č. 2. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
 • Lávka č. 3. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
 • Lávka č. 3. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
 • Lávka č. 3. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
 • Lávka č. 4. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
 • Lávka č. 4. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
 • Lávka č. 4. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube