YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 09.07.2021 16:21

Petržalka je o krok bližšie k svojmu centru, Petržalka City odhaľuje prvú etapu

Mestská časť Petržalka by mohla v dohľadnej dobe získať svoje skutočné centrum. Odhalená bola prvá etapa rozsiahlejšieho developmentu Petržalka City, ktorý vyplní časť priestoru tzv. Centrálnej rozvojovej osi. Ide o miesto, kde sa dlhodobo počíta so vznikom mestotvornej zástavby a občianskej vybavenosti. Teraz sa zdá, že sa táto vízia začína postupne napĺňať.

Zdroj: IURIS / EIA

Zdroj: IURIS / EIA

Sídlisko Petržalka vzniklo ako výsledok medzinárodnej urbanistickej súťaže, organizovanej v roku 1967. Z 84 architektonických kolektívov bolo vybraných 5 víťazov, ktorých návrhy najlepšie zodpovedali dobovej predstave o budúcnosti tejto časti Bratislavy: na pravom brehu Dunaja mala vzniknúť mestská štvrť, ktorá bude kvalitnejším náprotivkom staršej časti mesta a bude sa vyznačovať atraktívnymi triedami, mnohotvárnymi verejnými priestranstvami a zastúpením všetkých mestských funkcií. Autori sídliska spojili päť víťazných návrhov a postupne sa začala realizovať výstavba.

Pôvodné veľkolepé plány sa však nenaplnili. Ako upozorňuje autorka publikácie Atlas sídlisk, profesorka Henrieta Moravčíková, zámery sa realizovali len čiastočne bez hlavnej komunikačnej osi s vybavenosťou. Sídlisko ostalo prevažne monofunkčné a do veľkej miery závislé od vnútorného mesta. Po páde socialistického režimu sa vybavenosť čiastočne doplnila a zlepšilo sa aj spojenie s centrom Bratislavy, hlavná os ale ostáva stále nedobudovaná.

Zmeniť sa to má čoskoro. Už v dohľadnej dobe by sa mala v centrálnej časti Petržalky, kde mala pôvodne vzniknúť línia metra, resp. rýchlodráhy, vybudovať nová električková trať. S jej výstavbou sa uvoľnia stavebné uzávery v okolí trate a postupne sa začne s urbanizáciou územia. Kľúčovým je pritom priestor medzi Rusovskou cestou, Gessayovou, Romanovou a Chorvátskym ramenom. Práve v tomto území má výhľadovo vzniknúť jadro mestskej časti. V južnej časti tohto priestoru má zároveň vzniknúť aktuálne predkladaný projekty.

Plocha je v Územnom pláne označovaná ako rozvojová a určená pre výstavbu bývania a občianskej vybavenosti spoločne s parkami a sadovníckymi úpravami. Plochu má v dlhodobom prenájme spoločnosť IURIS, ktorá v spolupráci s Hlavným mestom a Kanceláriou Hlavnej architektky už dlhšie pracuje na koncepcii rozvoja územia. Do desiatich rokov tu majú pribudnúť byty, kancelárie, obchody, športoviská, kultivované zelené plochy, ako aj verejná občianska vybavenosť.

V prvej etape, umiestnenej najmä vo väzbe na Romanovu ulicu, vznikne predovšetkým rezidenčná zástavba s prímesou obchodov a služieb, príp. športoviskami a verejnými priestranstvami. Ako uvádzajú autori návrhu, architekti z kancelárie Pantograph, koncepcia je postavená na komplementarite (vzájomnom dopĺňaní) mestského a prírodného charakteru. Mestotvorne bude pôsobiť predovšetkým prostredie popri električkovej trati, kde vznikne aj akýsi bulvár v línii Jantárovej ulice, kým prírodný charakter sľubuje prítomnosť Chorvátskeho ramena, parky v jeho okolí aj rozvoľnený spôsob zástavby smerom k vodnej ploche.

Vzniknúť by mala štvorica nových objektov. Budova B1 bude doskovým domom, tvoriacim obalovú zástavbu v dotyku s bulvárom. Budova bude mať deväť nadzemných podlaží, z toho dve podlažia bude tvoriť parter, pred ktorým bude umiestnený široký chodník a stromoradie. Južná časť budovy bude predovšetkým rezidenčného charakteru s bytmi obrátenými najmä k ramenu, kým v severnej vzniknú samostatné kancelárie. Prevažovať by mali jedno- až trojizbové byty. Architektúra domu sa bude líšiť v závislosti od orientácie buď k ramenu, alebo bulváru, kde bude "uzavretejšia".

Vo vnútri územia vznikne dvojica bytových domov C1 a C3. Osadená bude v „obytných dvoroch“ a pôjde o prvú časť budúcej rozvoľnenej štruktúry smerom k ramenu. Pôjde o bodové objekty nepravidelného tvaru, natočené tak, aby zaručovali optimálne presvetlenie (typický prvok tvorby Pantographu, pracujúceho s parametrickou architektúrou), a zároveň umožňovali priečny pohyb územím. Dom C1 bude mať 15 nadzemných podlaží, C3 7 podlaží. Nachádzať sa tu budú už aj väčšie byty, a to najmä v dome C3.

Napokon, poslednou budovou bude polyfunkčný objekt C2. Pôjde o trojpodlažnú stavbu, ktorá bude dominantou južného námestia, teda hlavného stretávacieho verejného priestoru v južnej časti zóny. Pôjde o miesto akéhosi styku medzi bulvárom a Chorvátskym ramenom, pričom v C2 bude umiestnená vybavenosť – na prízemí kaviareň, na zvyšných dvoch podlažiach športovisko (podľa dokumentácie lezecká stena). Objekt má byť zvonka v čo najväčšej miere minimalistický.

Celkovo by malo vzniknúť v prvej etape Petržalka City 199 bytov pre približne 542 obyvateľov, 3,5-tisíc metrov štvorcových kancelárskych plôch a takmer 3-tisíc metrov štvorcových retailu. Obsluha bude zabezpečená 469 parkovacími miestami. Developer odhaduje stavebné náklady na prvú etapu na 44 miliónov eur.

Projekt je dnes v posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA), výstavba by mohla (vcelku realisticky) prebehnúť medzi 4Q 2022 a 3Q 2025. Na prvú etapu nadviažu ešte minimálne tri ďalšie.

 

Zastavovacia situácia projektu. Na bulvári vzniknú kruhové objazdy, ktoré majú zabrániť jeho zmene na tranzitnú komunikáciu. Zdroj: IURIS / EIA

 

Z predstavených podkladov aj doteraz známych informácií o projekte a koncepcii celej zóny sa zdá, že Petržalka City predstavuje (resp. bude predstavovať) kompromis medzi požiadavkami na mestskosť a s tým spojenú adekvátnu hustotu jej nového centra, a dopytom po zachovaní maxima zelených plôch a parkov v okolí Chorvátskeho ramena. Pás v dotyku s vodnou plochou, rovnako ako celé dnes nezastavané územie, je vnímané ako vzácna zeleň – hoci ide väčšinou len o nálety v dôsledku dlhodobého zanedbávania lokality. Napriek tomu je nemálo obyvateľov za zachovanie status quo bojovať, príp. zmeniť svoje volebné preferencie.

Status quo však nie je možné zachovať. V najbližších rokoch by tu mala konečne vzniknúť desaťročia sľubovaná os kapacitnej verejnej dopravy. Či už ide o metro, rýchlodráhu alebo električku, s nimi vždy prichádza aj mesto a rozvoj. Zvlášť to platí v prípade veľkej a ľudnatej štvrte, ktorá je celá navrhnutá tak, aby tu táto zástavba raz pribudla. Developmentu sa tak nemožno vyhnúť. Otázkou je, v akej bude kvalite a čo Petržalke prinesie.

IURIS má za sebou niekoľko developmentov, z ktorých najväčšiu pozornosť púta N!do, kde aktuálne pribúda už druhá etapa. Na projekt robil architektonickú súťaž, v ktorej sa presadila kancelária GRIDO. Prvá etapa polyfunkčného súboru oprávnene získala ocenenie CEZAAR, čo svedčí nielen o kvalite architektov, ale aj investora, ktorý nemal záujem o najlacnejšie riešenie. Na rozvoj územia v Petržalke si prizval urbanistov z kancelárie Alexy & Alexy a architektov z Pantographu, ktorí patria v tomto smere k slovenským špičkám.

Pre obyvateľov Petržalky to znamená vznik moderného srdca mestskej časti, ktoré prinesie množstvo služieb, nové byty a pracoviská, možnosti pre šport, ale aj verejné priestranstvá na oveľa vyššej úrovni. Kým pravý breh Chorvátskeho ramena má na tomto úseku akú-takú úroveň, o ľavom to nebolo možné donedávna povedať. Zmenu priniesol až vznik veľkého detského ihriska (investorom bol IURIS) a vybudovanie chodníka. Väčšina plochy však ostáva aj naďalej ako predtým, zanedbaná, prakticky nevyužívaná a smutná. V blízkej budúcnosti sa však môže zmeniť na skutočný park. Naplniť sa môže aj sen viacerých aktivistov, aby tu vznikol petržalský centrálny park.

Obyvatelia mestskej časti, a najmä blízkeho okolia, sú z tohto hľadiska čistými víťazmi: v priebehu niekoľkých rokov získajú nové, rýchle, pohodlné a ekologické spojenie do centra mesta, výrazne sa zlepší úroveň verejných priestorov aj prístup k Chorvátskemu ramenu, vzniknú nové premostenia cez rameno, pribudne tu množstvo služieb a možností pre trávenie voľného času a navyše sa rozšíri ponuka nehnuteľností – čo so sebou potiahne aj ceny v okolí. V Bratislave nie je veľa lokalít, kde si majitelia bytov môžu natoľko gratulovať (azda len v 500 bytoch, na Bielom kríži a pri Istropolise).

Čo sa týka širších benefitov, aspoň čiastočne sa Petržalka priblíži vízii 15-minútového mesta, teda oblasti, kde sa dá všetko podstatné vybaviť do 15 minút peši. Poklesnúť by tak mohol dopyt po automobilovej doprave, zlepší sa zdravie obyvateľov, keďže sa posilní chôdza, a v pešej dostupnosti bude aj väčší rozsah obchodov, čo by mohlo pomôcť lokálnej ekonomike. Výsledkom dobre nastaveného developmentu má byť vyššia kvalita života – a to je teraz vďaka Petržalka City možné.

 

Pozn.: Petržalka City v tomto prípade nie je zhodná s rovnomennými projektami na pravom brehu Chorvátskeho ramena. Tie boli alebo budú realizované inými developermi. 

DOPLNENIE: Do galérie boli doplnené nové vizualizácie zámeru. 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: IURIS / EIA
  • Severozápadný pohľad. Zdroj: IURIS / EIA
  • Situácia. Zdroj: IURIS / EIA
  • Zdroj: IURIS
  • Zdroj: IURIS
  • Staršia koncepcia projektu prešla úpravou a rozvoľnením. Zdroj: A. M. Architects

Súvisiace články

Z outsidera trendsetter. Nové centrum Petržalky má mať celomestský význam

18.10.2022 14:15:14 RED

Petržalka, ktorá nikdy nemala charakter mesta s jednoznačne definovaným centrom, je čoraz bližšie k tomu, aby sa to zmenilo. Tentoraz navyše nepôjde o zmenu čiastkovú ani kozmetickú. V príprave napreduje prvá etapa developmentu medzi Rusovskou cestou a Romanovou. Jeho celková realizácia prinesie hĺbkovú transformáciu, ktorá posunie najväčšie bratislavské sídlisko. 

Čítať viac

Z nebezpečného miesta moderná promenáda. Chorvátske rameno čaká masívny rozvoj

12.10.2022 11:18:52 Andrej Sárközi

Promenádou pri Chorvátskom ramene prejdú denne tisícky Bratislavčanov a Bratislavčaniek. Z obľúbeného chodníka sa však po večeroch stávala nebezpečná oblasť – roky tu chýbalo verejné osvetlenie. To sa však zmenilo a Hlavné mesto rozsvietilo chodníky pri niekdajšom dominantnom ramene Dunaja novým osvetlením.

Čítať viac

Lepšia Petržalka na dosah: prvá etapa Petržalka City je v územnom konaní

17.08.2022 14:45:57 Adrian Gubčo

V najbližších rokoch prejde najväčšia mestská časť Petržalka podstatnými zmenami. Vo výstavbe alebo v príprave je viacero veľkých projektov, ktoré prinášajú komplexnú transformáciu pozemkov, na ktorých sú naplánované. Jedným z najdôležitejších je Petržalka City, ktorá prinesie vznik dlhoočakávaného nového centra sídliska.

Čítať viac

Petržalka City prešla „zmenami“, mesto pokračuje v boji proti sebe

01.07.2022 17:10:37 Adrian Gubčo

Petržalka City, veľký development, plánovaný v jadre Petržalky, už 16 rokov zaťažuje vzťahy v Petržalke. Hlavnému mestu sa však podarili viaceré dôležité zlepšenia, ktoré znížia zastavanosť a prinesú viac zelene a vybavenosti. S týmito úspechmi sa aktuálne pochválil primátor Bratislavy Matúš Vallo. V skutočnosti ale nejde o nijaké novinky a nejde ani o také úspechy, ako by sa mohlo zdať.

Čítať viac

MIB vyhlasuje architektonickú súťaž na lávky cez Chorvátske rameno

26.03.2021 17:30:35 Adrian Gubčo

Hlavné mesto, Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) a METRO Bratislava plánujú zlepšiť možnosti pešieho pohybu v okolí Chorvátskeho ramena. Pre tento účel by sa mala vybudovať štvorica nových premostení v predĺžení prirodzených peších ťahov. Na ich podobu bola vypísaná séria architektonických súťaží, ktorá má preriešiť aj podobu predpolia nových lávok.

Čítať viac

Ako môže vyzerať nové centrum Petržalky?

05.08.2020 16:45:09 Adrian Gubčo

Príprava výstavby predĺženia Petržalskej električkovej radiály napreduje a Hlavné mesto avizuje, že termín dokončenia – koniec roka 2023 – zatiaľ stíha. Otvorenie novej trate zásadne zmení nielen dopravu na najväčšom slovenskom sídlisku, ale aj jeho budúci rozvoj. Pre výstavbu by sa mohli odomknúť nové rozsiahle plochy, predovšetkým územie medzi Rusovskou cestou a Romanovou, kde vznikne nové centrum Petržalky.

Čítať viac

Ako som pripomienkoval koncept Urbanistickej štúdie Centrálnej rozvojovej osi

29.03.2019 16:15:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto v súčasnosti obstaráva návrh urbanistickej štúdie tzv. Centrálnej rozvojovej osi, teda širokého koridoru v centrálnej časti Petržalky. Toto územie je už od vzniku sídliska vyčlenené pre rozvoj centralitných funkcií, spoločne s hlavnou líniou verejnej dopravy. Teraz sa táto vízia môže konečne zrealizovať a Petržalka sa zmeniť na plnohodnotnú mestskú štvrť.

Čítať viac

Petržalka sa môže stať lepším miestom pre život. Využije svoju šancu?

06.02.2019 10:30:13 Adrian Gubčo

Už dnes sa koná verejná prezentácia koncepcie Urbanistickej štúdie petržalskej Centrálnej rozvojovej osi, teda širokého pásu územia v strede Petržalky, pôvodne určeného pre výstavbu metra a následne mestskej vybavenosti. Územie ostalo desaťročia prázdne, teraz sa však konečne priblížila možnosť celý priestor dobudovať a zmeniť Petržalku zo sídliska na plnohodnotnú mestskú štvrť.

Čítať viac

Hlavné mesto predstavuje Urbanistickú štúdiu Centrálneho petržalského koridoru

07.01.2019 14:30:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto SR Bratislava zverejnilo na svojej webstránke predstavu o riešení územia tzv. Centrálneho petržalského koridoru, alebo Centrálnej rozvojovej osi, ktorá pretína najväčšie bratislavské sídlisko zo severu na juh. Verejná prezentácia sa bude konať 6.2.2019.

Čítať viac

Prvá časť petržalského centrálneho parku dokončená

16.11.2018 09:30:00 Adrian Gubčo

V minulom roku sa v Bratislave otváralo hneď niekoľko nových alebo obnovených parkov –Park Jama, parčík Svoradova, Panorama Park, Gaštanica a iné. Tento rok nijako nezaostával. Okrem niekoľko obnovených plôch v centre mesta pribudla jedna aj v Petržalke – detský park pri Chorvátskom ramene, prvá časť rozsiahlejšej plochy, ktorá má vytvoriť petržalský „central park“.

Čítať viac

Začal vznikať petržalský Central park

03.05.2018 10:00:00 Adrian Gubčo

V rámci budúceho projektu Petržalka City, ktorý sa má stať centrom mestskej časti, nemá vzniknúť len zástavba, ale aj kvalitné zelené územie v okolí Chorvátskeho ramena, ktoré časť miestnych začala nazývať petržalským "Central parkom". Aktuálne sa buduje jeho prvá časť v podobe detského ihriska.

Čítať viac

Participácia pre Centrálnu petržalskú os

13.02.2018 09:00:00 Adrian Gubčo

Bratislava - hlavné mesto SR naplno spúšťa širokú verejnú participáciu, ktorej cieľom je získať podnety pre lepšie riešenie urbanistickej štúdie na tzv. Petržalskú centrálnu rozvojovú os, široký pás nezastavaného územia pozdĺž Chorvátskeho ramena a predovšetkým budúcej električkovej trate až do Janíkovho dvora, ktorá by mala byť dokončená v roku 2023

Čítať viac

Architektonicko - urbanistická štúdia pre centrálny petržalský koridor

28.12.2017 10:30:00 Adrian Gubčo

Hoci architektonicko-urbanistické štúdie sú v princípe nezáväznými materiálmi, slúžiace ako podklad pre ďalšie rozpracovanie, dávajú už čo-to tušiť o zámeroch ich obstarávateľa v danom území. Inak tomu nie je ani v prípade štúdie pre kľúčovú časť projektu Petržalka City (developer Petržalka City, a.s., blízky developerovi IURIS), ktorá vyrastie v okolí záhybu Chorvátskeho ramena, a ktorá sa prvýkrát objavila v časopise ASB.sk.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube