Author photoAdrian Gubčo 15.02.2021 11:20

Hlavné mesto pripravuje architektonickú súťaž na obnovu Sadu Janka Kráľa

Odkedy prešiel Sad Janka Kráľa, najväčší a najstarší mestský park, do správy Hlavného mesta SR Bratislavy, sa údržba tohto vzácneho verejného priestoru výrazne zintenzívnila. Okrem lokálnych opráv a obnovy zelene sa však mesto pripravuje aj na komplexnejšiu revitalizáciu územia. Podľa najnovších informácií, na rekonštrukciu Sadu Janka Kráľa by mala prebehnúť architektonická súťaž.

Hlavné mesto pred niekoľkými dňami zhodnotilo práce, ktoré od prebratia parku v novembri 2019 v Sade Janka Kráľa vykonalo. Základom bola údržba stromov, ktorá bola v minulosti mimoriadne zanedbaná. To viedlo nielen k zhoršenému zdravotnému stavu niektorých stromov, ale aj k potenciálnemu bezpečnostnému riziku, ktoré niektoré stromy predstavovali. Ošetrených dosiaľ bolo viac ako sto stromov, orezané boli kríky, vysadené boli tisíce nových kvetov a odstránených bolo 49 starých pňov alebo 40 inváznych drevín.

Okrem toho mesto opravilo aj 233 lavičiek, sedenie okolo fontány alebo drevené časti zverokruhov, ktoré tu vznikli v rámci poslednej rekonštrukcie Sadu Janka Kráľa v rokoch 1977-1983. Reštauruje sa gotická veža vo východnej časti parku, slúžiaca ako altán. Okrem týchto zásahov sa aktuálne realizuje aj inventarizácia drevín, geodetické zameranie a pamiatkový architektonicko-historický výskum, keďže Sad Janka Kráľa je Národnou kultúrnou pamiatkou ako historická zeleň (už od roku 1963). Všetky tieto materiály sú podkladom pre vyhlásenie architektonickej súťaže.

Stopka Stopka Stopka Stopka

Ide o posun oproti minulosti, kedy mesto chcelo zorganizovať len súťaž na krajinársko-architektonickú štúdiu – tzn. obstarať vopred architektov, ktorí by vypracovali koncept nového riešenia parku, namiesto klasickej súťaže, kedy sa vyberá medzi viacerými víziami. Katarína Rajčanová, hovorkyňa Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy, túto zmenu postoja potvrdzuje. „Súťaž bude vyhlásená a spoluorganizovaná hlavným mestom a MIB-om, konkrétna forma súťaže sa ešte stanovuje, predbežne počítame s formátom klasickej súťaže návrhov,“ vysvetľuje. „Na výsledky súťaže bude nadväzovať štúdia a projektová dokumentácia od víťaza súťaže.“

Hovorkyňa nechcela špecifikovať, prečo došlo k zmene formátu obstarania návrhu. Malo by však ísť o medzinárodnú súťaž, ktorá bude zahŕňať celý priestor medzi nákupným centrom Aupark a nábrežím Dunaja, teda aj Tyršovo nábrežie, okolie divadla Aréna (ktoré čaká rekonštrukcia), pamätník Daniela Tupého (taktiež pred revitalizáciou, ktorá už má záväzné stanovisko) či plochu pri Starom moste, kde by mohla vzniknúť pláž.

Veľmi aktuálnou témou je možné odkúpenie objektu niekdajšieho erotického salónu, ktorý je na predaj. Hlavné mesto má záujem o odkúpenie tejto nehnuteľnosti. „V súčasnosti prebiehajú rokovania medzi hlavným mestom a zástupcom vlastníka predmetnej nehnuteľnosti, ktorých cieľom je získanie predmetných nehnuteľností do vlastníctva hlavného mesta. V tomto smere vyvíjame maximálne úsilie,“ hovorí Katarína Rajčanová. „V prípade úspešnosti týchto rokovaní plánuje hlavné mesto v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy navrhnúť také riešenie predmetnej nehnuteľnosti, ktoré by vytvorilo zázemie pre správu Sadu Janka Kráľa a zároveň uspokojilo potreby návštevníčok a návštevníkov parku.“

V praxi by tu tak mohla vzniknúť menšia kaviareň. V minulosti sa tu nachádzala populárna cukráreň. Nové riešenie sa pripravuje aj pre neďaleký prekrytý priestor pod Mostom SNP, kde sa už vyše desaťročie uvažuje nad umiestnením skateparku. „Aktuálne je projekt v štádiu prípravy štúdie. Partnerom v tomto projekte je aj STaRZ, s ktorým MIB aktuálne konzultuje vhodné prvky do priestoru, ide totiž okrem skate parku aj o „miesto na rozcvičenie sa“ – napríklad pred behom po nábreží alebo smerom do Sadu Janka Kráľa,“ približuje hovorkyňa Hlavného mesta.

Jasná predstava zatiaľ nie je známa v prípade tzv. lesíka Krasovského, menšej plochy s charakterom lužného lesa medzi Krasovského a Einsteinovou, ktorý je taktiež v správe Magistrátu. Niekedy v budúcnosti sa to snáď zmení. „Revitalizáciu momentálne neplánujeme, ale uvažujeme s ňou do budúcna,“ dodáva Katarína Rajčanová.

 

Ilustračný záber z roku 2009, dodnes sa však park výraznejšie nezmenil

 

Fakt, že sa mesto rozhodlo pre organizáciu „klasickej“ architektonickej súťaže návrhov, na rozdiel od súťaže na štúdiu, hodnotím vysoko pozitívne. Sad Janka Kráľa patrí k najvzácnejším verejným priestorom Bratislavy a jeho pamiatkový status nie je dôvodom, prečo by mala byť obmedzovaná architektonická kreativita pri hľadaní jeho budúcej podoby a funkčnosti. Aj z tohto dôvodu som v minulosti kritizoval alternatívu bez riadnej súťaže, ktorá by bola v kontexte iných zrealizovaných aktivít – napríklad malej súťaže na Komenského námestie – nepochopiteľná.

Sad Janka Kráľa a Tyršovo nábrežie tak má šancu na výraznú zmenu, čo sa týka kvality priestoru. V prípade Sadu sú samozrejme možnosti zásahov limitované pamiatkovým statusom, hoci vizuálne sa zmení – predpokladať sa dá osadenie nového mobiliáru, spevnených povrchov, dotvorenie zelených plôch a podobne. Najzaujímavejšie zmeny by mohli prebehnúť na jeho okrajoch. Okrem skateparku pod Mostom SNP by bolo vhodné zlepšiť prístup k rieke na Tyršovom nábreží, vytlačiť pontóny, vytvoriť tu skutočnú mestskú pláž s infraštruktúrou, skvalitniť možnosti pre športovanie a teoreticky vytvoriť priestor pre kultúru.

Advertising

Bratislava by tak mohla získať len druhý skutočne kvalitný úsek nábrežia Dunaja (po Nábreží M. R. Štefánika), teda možno najdôležitejšieho verejného priestoru mesta. V metropole je dnes len minimum priestranstiev, kde by sa v takej veľkej miere dali doplniť rekreačné aktivity a tým zatraktívniť možnosti pobytu vonku. Tieto však musia byť v adekvátnej kvalite, aká sa očakáva od hlavného mesta štátu Európskej únie v súčasnosti. V hierarchii bratislavských parkov a lesoparkov je Sad Janka Kráľa s priľahlým nábrežím pravdepodobne najvyššie v meste (azda s výnimkou Železnej studničky, kde sa ale začína masívne investovať).

Úspešná revitalizácia by mesto mohla mimoriadne posunúť. V Európe existuje množstvo príkladov, ako premena nábreží a ich silnejšie otvorenie rekreačným aktivitám, rovnako ako revitalizácia parkov, dodala energiu celej metropole. Paríž má momentálne ambíciu stať sa najzelenším mestom Európy do roku 2030, začalo sa to však utlmením dopravy na náplavkách Seiny a ich premenou na pláže. Začiatok veľkej revitalizácie Barcelony, ktorá sa spustila v 90-tych rokoch 20. storočia, sa prisudzuje vyčisteniu a oživeniu miestnej pláže. A modernizácia nábreží Visly vo Varšave výrazne zvýšila úroveň poľskej metropoly, kým pláže sú dôležitou mestskou destináciou.

Bratislava má niečo, čo týmto a iným mestám mnohokrát chýba: teoreticky najkrajší mestský park v priamom susedstve nábrežia veľtoku a takmer v úplnom centre. Súťaž na jeho obnovu by mala byť súťažou roka 2021, tak, ako bola súťaž na revitalizáciu Námestia SNP a Kamenného námestia súťažou rokov 2019 a 2020. Potenciál zmeny celého mesta je nesmierny – a spolu s ním aj vplyv na popularitu toho, kto túto obnovu úspešne zrealizuje...

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube