YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 16.11.2018 09:30

Prvá časť petržalského centrálneho parku dokončená

V minulom roku sa v Bratislave otváralo hneď niekoľko nových alebo obnovených parkov –Park Jama, parčík Svoradova, Panorama Park, Gaštanica a iné. Tento rok nijako nezaostával. Okrem niekoľko obnovených plôch v centre mesta pribudla jedna aj v Petržalke – detský park pri Chorvátskom ramene, prvá časť rozsiahlejšej plochy, ktorá má vytvoriť petržalský „central park“.

Detský park vznikol v ohybe Chorvátskeho ramena na jeho východnej časti a vytvára základy dlhšieho líniového parku, ktorý sa bude tiahnuť medzi vodnou plochou a pripravovanou zástavbou. Na tomto mieste má totiž vzniknúť nielen centrálny park, ale aj samotné centrum Petržalky v podobe projektu Petržalka City.

Investor, ktorým je spoločnosť Petržalka City, a.s., blízka spoločnosti IURIS, citlivo vstúpil do existujúceho prostredia, kde vznikol po rokoch neúdržby divoký porast. Existujúca zeleň ostala do veľkej miery zachovaná a jednotlivé herné prvky sú vložené tak, aby tu vznikol dostatok miest v tieni. Prítomnosť vzrastlej zelene dodáva priestoru ďaleko príjemnejší charakter.

Hlavný vstup do parku je od Chorvátskeho ramena, kde bol zrealizovaný nový chodník. Jednotlivé herné prvky sú vkladané predovšetkým okolo akéhosi centrálneho oválu, pričom oslovia menšie aj väčšie deti. Súčasťou parku je aj bufet či toaleta v kontajneroch, hoci podľa kritiky, publikovanej v časopise Arch 9/2018, ide len o dočasné riešenie v tejto prvotnej fáze.

Že bude parčík súčasťou širšieho konceptu, nasvedčuje aj riešenie chodníkov, ktoré je na dvoch miestach vyvedené do pletiva či do neudržiavanej plochy, aktuálne využívanej na parkovanie. V budúcnosti by mali tieto chodníky pokračovať smerom do kultúrnej zóny – „Hydeparku“ – alebo smerom k plánovanej zástavbe.

Celkovo je detský park veľmi príjemným a hodnotným vstupom do prostredia, pričom si zachováva slušnú dizajnovú aj estetickú úroveň. Autor návrhu, Štefan Koluš, vytvoril príjemný verejný priestor, ktorý je mimoriadne aktívne využívaný, aj keď je jeho dostupnosť od sídliska zatiaľ slabšia. To sa však môže čoskoro zmeniť.

Ako bolo zmienené, okolie prejde v blízkej dobe radikálnou transformáciou. Developer IURIS tu plánuje pokračovať vo výstavbe projektu Petržalka City, pričom vďaka dokončeniu petržalskej električkovej radiály, čo je napriek meškaniu otázka niekoľkých rokov, bude môcť využiť aj územie tzv. Centrálneho rozvojového koridoru. Jeho zástavbu blokoval práve dopravný projekt.

Developer by mal zámer, ktorý prešiel dlhými rokmi príprav, už v blízkej dobe predložiť na posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Návrh bol intenzívne konzultovaný s Hlavným mestom a Kanceláriou Hlavnej architektky, očakávania sú teda veľké. Treba však povedať, že úroveň, s akou sa developer zhostil premeny časti územia v podobe Detského parku, dáva dobrý predpoklad, že zodpovedný prístup bol zachovaný aj pri zvyšku územia.

Predstavenie podoby nového jadra mestskej časti sa očakáva v priebehu najbližších dní až týždňov. Pôjde o jeden z najvýznamnejších projektov nielen v Petržalke, ale aj v celej Bratislave.

 

Fotografie z 9.10.2018.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

 • Vstup od Chorvátskeho ramena
 • Centrálna časť parku
 • Vstup z južnej strany, na ktorý nadviaže kultúrna zóna - Hydepark
 • Herné prvky majú slušnú dizajnovú úroveň
 • Terén nebol výrazne upravovaný, vďaka čomu sú prítomné prirodzené zníženiny
 • Veľmi aktívne sú využívané hojdačky, kde sa koncentrovalo najviac detí (a rodičov)
 • Jednotlivých prvkov je tu celá škála
 • Veľká časť parku je vďaka prítomnosti vzrastlej zelene v tieni
 • Preliezky oslovia mladšie aj staršie deti
 • Architektovi sa podarilo zachovať dokonca aj trstinu
 • Plán ďalšieho rozvoja parku
 • Zdroj: IURIS Group

Súvisiace články

Z outsidera trendsetter. Nové centrum Petržalky má mať celomestský význam

18.10.2022 14:15:14 RED

Petržalka, ktorá nikdy nemala charakter mesta s jednoznačne definovaným centrom, je čoraz bližšie k tomu, aby sa to zmenilo. Tentoraz navyše nepôjde o zmenu čiastkovú ani kozmetickú. V príprave napreduje prvá etapa developmentu medzi Rusovskou cestou a Romanovou. Jeho celková realizácia prinesie hĺbkovú transformáciu, ktorá posunie najväčšie bratislavské sídlisko. 

Čítať viac

Z nebezpečného miesta moderná promenáda. Chorvátske rameno čaká masívny rozvoj

12.10.2022 11:18:52 Andrej Sárközi

Promenádou pri Chorvátskom ramene prejdú denne tisícky Bratislavčanov a Bratislavčaniek. Z obľúbeného chodníka sa však po večeroch stávala nebezpečná oblasť – roky tu chýbalo verejné osvetlenie. To sa však zmenilo a Hlavné mesto rozsvietilo chodníky pri niekdajšom dominantnom ramene Dunaja novým osvetlením.

Čítať viac

Lepšia Petržalka na dosah: prvá etapa Petržalka City je v územnom konaní

17.08.2022 14:45:57 Adrian Gubčo

V najbližších rokoch prejde najväčšia mestská časť Petržalka podstatnými zmenami. Vo výstavbe alebo v príprave je viacero veľkých projektov, ktoré prinášajú komplexnú transformáciu pozemkov, na ktorých sú naplánované. Jedným z najdôležitejších je Petržalka City, ktorá prinesie vznik dlhoočakávaného nového centra sídliska.

Čítať viac

Petržalka City prešla „zmenami“, mesto pokračuje v boji proti sebe

01.07.2022 17:10:37 Adrian Gubčo

Petržalka City, veľký development, plánovaný v jadre Petržalky, už 16 rokov zaťažuje vzťahy v Petržalke. Hlavnému mestu sa však podarili viaceré dôležité zlepšenia, ktoré znížia zastavanosť a prinesú viac zelene a vybavenosti. S týmito úspechmi sa aktuálne pochválil primátor Bratislavy Matúš Vallo. V skutočnosti ale nejde o nijaké novinky a nejde ani o také úspechy, ako by sa mohlo zdať.

Čítať viac

Petržalka je o krok bližšie k svojmu centru, Petržalka City odhaľuje prvú etapu

09.07.2021 16:21:41 Adrian Gubčo

Mestská časť Petržalka by mohla v dohľadnej dobe získať svoje skutočné centrum. Odhalená bola prvá etapa rozsiahlejšieho developmentu Petržalka City, ktorý vyplní časť priestoru tzv. Centrálnej rozvojovej osi. Ide o miesto, kde sa dlhodobo počíta so vznikom mestotvornej zástavby a občianskej vybavenosti. Teraz sa zdá, že sa táto vízia začína postupne napĺňať.

Čítať viac

MIB vyhlasuje architektonickú súťaž na lávky cez Chorvátske rameno

26.03.2021 17:30:35 Adrian Gubčo

Hlavné mesto, Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) a METRO Bratislava plánujú zlepšiť možnosti pešieho pohybu v okolí Chorvátskeho ramena. Pre tento účel by sa mala vybudovať štvorica nových premostení v predĺžení prirodzených peších ťahov. Na ich podobu bola vypísaná séria architektonických súťaží, ktorá má preriešiť aj podobu predpolia nových lávok.

Čítať viac

Ako môže vyzerať nové centrum Petržalky?

05.08.2020 16:45:09 Adrian Gubčo

Príprava výstavby predĺženia Petržalskej električkovej radiály napreduje a Hlavné mesto avizuje, že termín dokončenia – koniec roka 2023 – zatiaľ stíha. Otvorenie novej trate zásadne zmení nielen dopravu na najväčšom slovenskom sídlisku, ale aj jeho budúci rozvoj. Pre výstavbu by sa mohli odomknúť nové rozsiahle plochy, predovšetkým územie medzi Rusovskou cestou a Romanovou, kde vznikne nové centrum Petržalky.

Čítať viac

Ako som pripomienkoval koncept Urbanistickej štúdie Centrálnej rozvojovej osi

29.03.2019 16:15:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto v súčasnosti obstaráva návrh urbanistickej štúdie tzv. Centrálnej rozvojovej osi, teda širokého koridoru v centrálnej časti Petržalky. Toto územie je už od vzniku sídliska vyčlenené pre rozvoj centralitných funkcií, spoločne s hlavnou líniou verejnej dopravy. Teraz sa táto vízia môže konečne zrealizovať a Petržalka sa zmeniť na plnohodnotnú mestskú štvrť.

Čítať viac

Petržalka sa môže stať lepším miestom pre život. Využije svoju šancu?

06.02.2019 10:30:13 Adrian Gubčo

Už dnes sa koná verejná prezentácia koncepcie Urbanistickej štúdie petržalskej Centrálnej rozvojovej osi, teda širokého pásu územia v strede Petržalky, pôvodne určeného pre výstavbu metra a následne mestskej vybavenosti. Územie ostalo desaťročia prázdne, teraz sa však konečne priblížila možnosť celý priestor dobudovať a zmeniť Petržalku zo sídliska na plnohodnotnú mestskú štvrť.

Čítať viac

Hlavné mesto predstavuje Urbanistickú štúdiu Centrálneho petržalského koridoru

07.01.2019 14:30:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto SR Bratislava zverejnilo na svojej webstránke predstavu o riešení územia tzv. Centrálneho petržalského koridoru, alebo Centrálnej rozvojovej osi, ktorá pretína najväčšie bratislavské sídlisko zo severu na juh. Verejná prezentácia sa bude konať 6.2.2019.

Čítať viac

Začal vznikať petržalský Central park

03.05.2018 10:00:00 Adrian Gubčo

V rámci budúceho projektu Petržalka City, ktorý sa má stať centrom mestskej časti, nemá vzniknúť len zástavba, ale aj kvalitné zelené územie v okolí Chorvátskeho ramena, ktoré časť miestnych začala nazývať petržalským "Central parkom". Aktuálne sa buduje jeho prvá časť v podobe detského ihriska.

Čítať viac

Participácia pre Centrálnu petržalskú os

13.02.2018 09:00:00 Adrian Gubčo

Bratislava - hlavné mesto SR naplno spúšťa širokú verejnú participáciu, ktorej cieľom je získať podnety pre lepšie riešenie urbanistickej štúdie na tzv. Petržalskú centrálnu rozvojovú os, široký pás nezastavaného územia pozdĺž Chorvátskeho ramena a predovšetkým budúcej električkovej trate až do Janíkovho dvora, ktorá by mala byť dokončená v roku 2023

Čítať viac

Architektonicko - urbanistická štúdia pre centrálny petržalský koridor

28.12.2017 10:30:00 Adrian Gubčo

Hoci architektonicko-urbanistické štúdie sú v princípe nezáväznými materiálmi, slúžiace ako podklad pre ďalšie rozpracovanie, dávajú už čo-to tušiť o zámeroch ich obstarávateľa v danom území. Inak tomu nie je ani v prípade štúdie pre kľúčovú časť projektu Petržalka City (developer Petržalka City, a.s., blízky developerovi IURIS), ktorá vyrastie v okolí záhybu Chorvátskeho ramena, a ktorá sa prvýkrát objavila v časopise ASB.sk.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube