Author photoAdrian Gubčo 16.11.2018 09:30

Prvá časť petržalského centrálneho parku dokončená

V minulom roku sa v Bratislave otváralo hneď niekoľko nových alebo obnovených parkov –Park Jama, parčík Svoradova, Panorama Park, Gaštanica a iné. Tento rok nijako nezaostával. Okrem niekoľko obnovených plôch v centre mesta pribudla jedna aj v Petržalke – detský park pri Chorvátskom ramene, prvá časť rozsiahlejšej plochy, ktorá má vytvoriť petržalský „central park“.

Detský park vznikol v ohybe Chorvátskeho ramena na jeho východnej časti a vytvára základy dlhšieho líniového parku, ktorý sa bude tiahnuť medzi vodnou plochou a pripravovanou zástavbou. Na tomto mieste má totiž vzniknúť nielen centrálny park, ale aj samotné centrum Petržalky v podobe projektu Petržalka City.

Investor, ktorým je spoločnosť Petržalka City, a.s., blízka spoločnosti IURIS, citlivo vstúpil do existujúceho prostredia, kde vznikol po rokoch neúdržby divoký porast. Existujúca zeleň ostala do veľkej miery zachovaná a jednotlivé herné prvky sú vložené tak, aby tu vznikol dostatok miest v tieni. Prítomnosť vzrastlej zelene dodáva priestoru ďaleko príjemnejší charakter.

Hlavný vstup do parku je od Chorvátskeho ramena, kde bol zrealizovaný nový chodník. Jednotlivé herné prvky sú vkladané predovšetkým okolo akéhosi centrálneho oválu, pričom oslovia menšie aj väčšie deti. Súčasťou parku je aj bufet či toaleta v kontajneroch, hoci podľa kritiky, publikovanej v časopise Arch 9/2018, ide len o dočasné riešenie v tejto prvotnej fáze.

Že bude parčík súčasťou širšieho konceptu, nasvedčuje aj riešenie chodníkov, ktoré je na dvoch miestach vyvedené do pletiva či do neudržiavanej plochy, aktuálne využívanej na parkovanie. V budúcnosti by mali tieto chodníky pokračovať smerom do kultúrnej zóny – „Hydeparku“ – alebo smerom k plánovanej zástavbe.

Celkovo je detský park veľmi príjemným a hodnotným vstupom do prostredia, pričom si zachováva slušnú dizajnovú aj estetickú úroveň. Autor návrhu, Štefan Koluš, vytvoril príjemný verejný priestor, ktorý je mimoriadne aktívne využívaný, aj keď je jeho dostupnosť od sídliska zatiaľ slabšia. To sa však môže čoskoro zmeniť.

Ako bolo zmienené, okolie prejde v blízkej dobe radikálnou transformáciou. Developer IURIS tu plánuje pokračovať vo výstavbe projektu Petržalka City, pričom vďaka dokončeniu petržalskej električkovej radiály, čo je napriek meškaniu otázka niekoľkých rokov, bude môcť využiť aj územie tzv. Centrálneho rozvojového koridoru. Jeho zástavbu blokoval práve dopravný projekt.

Developer by mal zámer, ktorý prešiel dlhými rokmi príprav, už v blízkej dobe predložiť na posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Návrh bol intenzívne konzultovaný s Hlavným mestom a Kanceláriou Hlavnej architektky, očakávania sú teda veľké. Treba však povedať, že úroveň, s akou sa developer zhostil premeny časti územia v podobe Detského parku, dáva dobrý predpoklad, že zodpovedný prístup bol zachovaný aj pri zvyšku územia.

Predstavenie podoby nového jadra mestskej časti sa očakáva v priebehu najbližších dní až týždňov. Pôjde o jeden z najvýznamnejších projektov nielen v Petržalke, ale aj v celej Bratislave.

 

Fotografie z 9.10.2018.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

 • Vstup od Chorvátskeho ramena
 • Centrálna časť parku
 • Vstup z južnej strany, na ktorý nadviaže kultúrna zóna - Hydepark
 • Herné prvky majú slušnú dizajnovú úroveň
 • Terén nebol výrazne upravovaný, vďaka čomu sú prítomné prirodzené zníženiny
 • Veľmi aktívne sú využívané hojdačky, kde sa koncentrovalo najviac detí (a rodičov)
 • Jednotlivých prvkov je tu celá škála
 • Veľká časť parku je vďaka prítomnosti vzrastlej zelene v tieni
 • Preliezky oslovia mladšie aj staršie deti
 • Architektovi sa podarilo zachovať dokonca aj trstinu
 • Plán ďalšieho rozvoja parku
 • Zdroj: IURIS Group

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube