Author photoAdrian Gubčo 27.03.2023 11:47

Úpadok uprostred sídliska. Ako dnes vyzerá budúce centrum Petržalky

V minulom týždni sa podarilo v rozvoji Petržalky dosiahnuť významný pokrok – Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie čistopis Urbanistickej štúdie Centrálna rozvojová os. Otvára sa tak cesta k zmene Územného plánu, ktorá má následne umožniť kvalitnejší rozvoj územia. Dnešnú divočinu – v negatívnom zmysle – nahradí kvalitnejšie mestské prostredie.

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Centrálna rozvojová os je názov širokého nezastavaného územia, ktoré sa v severojužnom smere tiahne naprieč Petržalkou. Malo ísť o miesto, kde vznikne zástavba vyššej úrovne – občianska vybavenosť, administratíva, správne budovy a úrady – pričom by boli tesne naviazané na hlavnú komunikačnú os v podobe Jantárovej cesty a hlavne rýchlodráhy (metra).

Výstavba sa mala realizovať až po dokončení stavebne náročného metra, preto ostal pás prázdny. Nič na tom nezmenila ani zmena dopravného konceptu. Pôvodné ťažké metro bolo nahradené ľahkým metrom, neskôr rýchloelektričkou alebo tram-trainom. Napokon sa dospelo k rozhodnutiu, že hlavnú dopravnú líniu bude tvoriť klasická električka. Aktuálne je vo výstavbe.

Po jej dokončení by sa mohol konečne otvoriť priestor pre výstavbu. V tomto momente ešte nie je známych veľa konkrétnych projektov. Najväčším a najvýznamnejším je SOHO Petržalka od spoločnosti IURIS, ktorý vzniká priamo v jadre Centrálnej rozvojovej osi. Polyfunkčný komplex s bývaním, retailom a výhľadovo aj administratívou, kultúrou či úradmi vznikne v priestore medzi Rusovskou cestou a Romanovou ulicou.

 

Spevnené a neudržiavané plochy v mieste budúceho centra. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Na mieste, kde sa uvažuje s hlavným námestím, je dnes odťahovacia služba. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Náletová zeleň nevytvára kvalitnú alternatívu normálneho parku. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Plochy sú neudržiavané a chýba im potrebná vybavenosť. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Aké-také pokusy o kultiváciu (s výnimkou detského ihriska) nenahradia plnohondotný park. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

SOHO Petržalka, ale aj ďalšie projekty, nahradia súčasný stav, ktorý nemožno nazvať inak ako úpadok. Keďže v území bola v posledných dekádach prakticky stavebná uzávera, postupne sa tu rozrástla náletová zeleň. Tá prekryla niekoľko jednoduchých stavieb s neexistujúcou urbanistickou aj architektonickou kvalitou. Plochy divokej zelene sú oddelené trávnatými plochami s minimálnou údržbou, ktoré sa využívajú predovšetkým na venčenie psov.

Neutešený stav prežíva v tejto časti Petržalky už desaťročia, v dôsledku čoho si mnohí miestni obyvatelia naňho zvykli a považujú ho za prirodzený. Nepomáha tomu ani celkovo nízka miery údržby parkovej zelene v mestskej časti. Samospráva nie je pri obmedzenom rozpočte schopná udržiavať obrovské kvantá zelených plôch v adekvátnom stave. Centrálna rozvojová os je preto len o málo horšia ako mnohé iné časti Petržalky. Aj v dôsledku toho občania bojujú za jej zachovanie v danej podobe.

Zvyk každopádne nie je faktorom, ktorý by mal rozhodovať o rozvoji územia – zvlášť natoľko rozsiahleho. Petržalka má mimoriadnu príležitosť v prítomnosti koridoru v susedstve Chorvátskeho ramena, ale aj priestoru pre novú výstavbu chýbajúcej vybavenosti a typológií bývania. Dnešný stav sa dá radikálne zlepšiť, pričom súčasťou zlepšenia je prestavba územia a jasné vymedzenie budúceho parku v okolí ramena, ktorý bude aj tak pomerne veľký.

Zo súčasnej divočiny sa môže stať atraktívny kultivovaný park s vybavením pre všetky generácie a typy užívateľov. Kľúčom k tomu je ale vytvorenie podmienok pre jeho obnovu, údržbu a program. Tým je práve urbanizácia Centrálnej rozvojovej osi.

 

Fotografie z 22.3.2023. 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube