Author photoAdrian Gubčo 26.03.2021 17:30

MIB vyhlasuje architektonickú súťaž na lávky cez Chorvátske rameno

Hlavné mesto, Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) a METRO Bratislava plánujú zlepšiť možnosti pešieho pohybu v okolí Chorvátskeho ramena. Pre tento účel by sa mala vybudovať štvorica nových premostení v predĺžení prirodzených peších ťahov. Na ich podobu bola vypísaná séria architektonických súťaží, ktorá má preriešiť aj podobu predpolia nových lávok.

Chorvátske rameno

Chorvátske rameno

Hlavným cieľom je podľa MIBu nielen zisk návrhov príťažlivého dizajnu nových lávok pre chodcov a cyklistov, ale aj zlepšenie dostupnosti budúcich zastávok verejnej dopravy. Tie vzniknú ako súčasť druhej etapy výstavby Petržalskej radiály. Lávky by mali prispieť aj k zlepšeniu rekreačného potenciálu Chorvátskeho ramena a byť citlivé k existujúcej zeleni. Architekti sa majú zamerať na chodníčky a krajinné úpravy v blízkosti lávok. Samozrejmosťou má byť bezbariérovosť, preferované má byť „čisté a subtílne“ riešenie.

Umiestnenie lávok bolo vybraté s ohľadom na existujúce pešie či cyklistické komunikácie, ako aj plánované nové prepojenia smerom k zastávkam popri električkovej trati. Vybraté boli nateraz štyri lokality, kde sa dá predpokladať najvyššia frekvencia pohybu. Tá ešte vzrastie potom, ako sa zrealizujú niektoré plánované súkromné investície, ktoré majú okolie Chorvátskeho ramena zmeniť. Najvýraznejším z nich bude development Petržalka City, pripravovaný spoločnosťou IURIS Group, predpokladajúci vznik nového centra mestskej časti.

Prvá z plánovaných lávok bude v úseku trate medzi Bosákovou a Rusovskou cestou a nadväzovať bude na chodník a cyklotrasu na pravom brehu ramena a Mlynarovičovu ulicu na ľavom brehu. Architekti budú musieť zohľadniť terénny rozdiel medzi jednotlivými brehmi. Druhá lávka bude pravdepodobne najexponovanejšia a vznikne v priestore medzi Rusovskou cestou a Romanovou ulicou. Nasmerovaná bude na zastávku Gessayova a bude viesť aj cez možné hlavné petržalské námestie. Tretia lávka je v tom istom úseku a bude pravdepodobne jednoduchšia. V lokalite sa už dnes nachádzajú chodníky či zmiešaný cyklistický chodník.

Posledná z lávok nahradí existujúcu pontónovú a prepojí zastávku Draždiak s rovnomennou vodnou plochou. Podľa predstavy MIBu bude pokračovať až k mólu ponad hladinu a bude mať najviac rekreačný charakter. Vodná plocha je v letných mesiacoch aktívne využívaná a v jej okolí sa plánujú určité zmeny (príkladom je projekt Južná pláž), ktoré zvýšia jej rekreačný potenciál. Vznik lepšieho a atraktívnejšieho prepojenia je tak v súlade s charakterom aj potenciálom územia.

Nové prepojenia nadviažu na úpravy, ktoré Hlavné mesto pripravuje v súvislosti s výstavbou električkovej trate. Očakávaný je napríklad vznik promenády popri trati s cyklodiaľnicou alebo doplnenie osvetlenia pozdĺž ramena. V čase želaného dokončenia trate (koniec roka 2023) by mali byť všetky tieto úpravy už taktiež zrealizované. Nové lávky budú umožňovať zmiešaný pohyb chodcov a cyklistov a v ich okolí má byť inštalovaný prevzatý pražský mobiliár.

MIB vyhlásil štyri samostatné súťaže návrhov s rovnakým jadrom zadania, ktoré sú vyhlásené naraz a budú vyhodnocované jednou porotou v jednom termíne. Návrhy sa však budú posudzovať jednotlivo. Prihlásení súťažiaci môžu riešiť jednu, ale aj viacero lávok. Porota má kvalitné zloženie a jej súčasťou sú domáci aj zahraniční experti. Každá súťaž je anonymná, verejná, jednokolová, architektonicko-konštrukčná s termínom odovzdania návrhov v júni 2021.

 

Staršia vízia Petržalka City naznačuje, že v centrálnej časti Petržalky vznikne zástavba mestského charakteru. Zdroj: A.M. Architects

 

Detaily zadania naznačujú, že napriek tomu, že ide o relatívne malé súťaže, dosah zrealizovaných projektov bude veľký. Lávky sa stanú dôležitými pešími a cyklistickými koridormi pri prepájaní jednotlivých častí sídliska a nová trať, ako aj pripravované súkromné developmenty, sa stanú významným zdrojom peších a cyklistov. Len v Petržalka City by malo pribudnúť viacero bytových a polyfunkčných objektov, spoločne s výškovými budovami, občianskou vybavenosťou a verejnými priestormi. Pre danú časť Petržalky pôjde prvý skutočne mestský priestor.

Štvorica lávok by mala vyjsť na 2,5 milióna eur. Do budúcna je teoreticky možné rozšírenie ich počtu – naznačuje to aj Koncepcia pešieho pohybu v Petržalke, na ktorú sa zadanie aktuálnej súťaže odvoláva. Ak sa stane pohyb v okolí Chorvátskeho ramena príjemnejším a toto bude doplnené aj vybavenosťou, je pravdepodobné, že sa skutočne radikálne zvýši rekreačný potenciál lokality. V takom prípade bude témou kvalita priestranstiev v jeho okolí.

Je totiž nutné povedať, že hoci sú rameno a okolitá zeleň dôležité a príjemné, v skutočnosti je úroveň priestoru nízka. Chodníky sú úzke a neumožňujú oddelený pohyb peších a cyklistov, prístup k hladine ramena je nedostatočný a na nízkej úrovni, priestranstvá sú neudržiavané, chýba tu doplňujúca parková vybavenosť (ihriská, športoviská, picie fontánky atď.) a mobiliár je buď chýbajúci alebo na zlej úrovni. Po súťaži na lávky by tak možno mohla nasledovať aj na širšie okolie Chorvátskeho ramena.

Zrealizovať by sa tak mohla vízia líniového „centrálneho parku“ Petržalky, kľúčovej zelenej plochy pre obyvateľov sídliska, ktorá prepojí dôležité body v území: od Bosákovej (Farského), kde sa v podstate začína zástavba tzv. Celomestského centra Bratislavy (alebo v budúcnosti bude), cez Gessayovu, kde bude nové centrum Petržalky, Zrkadlový háj vedľa Námestia republiky, okolie Technopolu až po Veľký Draždiak, cieľ tisícov ľudí počas pekných letných dní. Ak by mal tento park špičkovú úroveň, dobre by sekundoval priestoru v okolí trate, kde chce Hlavné mesto nové aleje a cyklodiaľnicu.

Otázkou samozrejme ostávajú termíny. Architektonická súťaž je jedna vec, následná projekcia a realizácia druhá. Nanešťastie, mesto to vie samo veľmi dobre, o čom svedčí aktuálna súťaž na zhotoviteľa stavby druhej etapy Nosného systému MHD, teda Petržalskej radiály. Dokončenie zámeru do konca roka 2023 ostáva aj naďalej neisté a s ním aj viacero zlepšení v okolí Chorvátskeho ramena.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube