YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 05.08.2020 16:45

Ako môže vyzerať nové centrum Petržalky?

Príprava výstavby predĺženia Petržalskej električkovej radiály napreduje a Hlavné mesto avizuje, že termín dokončenia – koniec roka 2023 – zatiaľ stíha. Otvorenie novej trate zásadne zmení nielen dopravu na najväčšom slovenskom sídlisku, ale aj jeho budúci rozvoj. Pre výstavbu by sa mohli odomknúť nové rozsiahle plochy, predovšetkým územie medzi Rusovskou cestou a Romanovou, kde vznikne nové centrum Petržalky.

Zdroj: A.M. Architects

Zdroj: A.M. Architects

O možnosti umiestnenia centrálnej zóny Petržalky v tomto území sa hovorí už od počiatkov tvorby sídliska – na pravom brehu Dunaja mala totiž vzniknúť komplexná mestská štvrť, ktorá by obsahovala plnú vybavenosť a uzlové verejné priestory, medzi ktorými malo dominovať práve územie v ohybe Chorvátskeho ramena južne od Rusovskej cesty. Rameno tu malo byť dokonca rozšírené, aby priestor lepšie dotváralo.

Výstavba mala prebehnúť po dokončení prvej línie bratislavskej rýchlodráhy, teda metra, k čomu nikdy nedošlo. Po páde bývalého režimu sa koncepcia riešenia hlavnej dopravnej osi menila, stavebná uzávera však platila aj naďalej. Dnes je jasné, že tadiaľto pôjde električka, ujasnené je aj jej trasovanie, technické detaily a osadenie súvisiacej infraštruktúry. Aj preto sa začína aktívnejšie pracovať na príprave nového developmentu.

Nido

Developer IURIS Grup, ktorý v Bratislave stojí za viacerými vydarenými projektami – zo starších realizácii možno spomenúť polyfunkčný komplex Octopus Habitat, z aktuálnych N!do, ktoré za svoju príťažlivú architektúru dostalo CEZAARa (Cenu za architektúru), tu už niekoľko rokov pracuje na kreovaní ucelenej štvrte s bývaním aj vybavenosťou. Na riešenie zóny dokonca vyhlásil internú architektonickú súťaž, v ktorej, podľa všetkého, zvíťazila kancelária A.M. Architects.

Developera som oslovil s viacerými otázkami, nanešťastie, odpovede som sa nedočkal. Informácie o počte bytov, rozsahu kancelárií a obchodov, výškach objektov alebo nových službách, vybavenosti a atrakciách tak nie sú známe. K potvrdeným faktom patrí len toľko, že pozdĺž Chorvátskeho ramena ostane zachovaná dostatočne široká zelená plocha, kde vznikne líniový park s viacerými zónami. Prvá z nich – detská – je už dokončená. Okolie električkovej trate sa zas premení na mestský bulvár s električkami, cyklodiaľnicou, stromoradiami a aktívnym parterom v celej dĺžke.

Existujúce a ešte nie definitívne vizualizácie zobrazujú aj niekoľko výškových budov. Vymedzovať budú vstupy do zóny a umiestnené budú v blízkosti križovatiek a zastávok verejnej dopravy, čo je z hľadiska komponovania mestského priestoru a umiestňovania dominánt ideálne. Dá sa predpokladať, že južne umiestnená veža bude mať rezidenčnú funkciu, ďalšie relatívne vysoké bytovky vyrastú pozdĺž ulice a smerom k ramenu sa budú znižovať. Nižšie by mali byť aj budovy medzi bulvárom a existujúcou zástavbou na Rovniankovej ulici.

Príprava projektu ešte určitý čas zaberie – developer by mal mať v tejto chvíli schválený investičný zámer, čo je skutočne len prvý krok. Definitívna nie je ani podoba budov, do projektu sú údajne prizývané aj ďalšie architektonické kancelárie, ktoré majú skúsenosti s výškovými budovami. Výstavba si nakoniec musí počkať na dokončenie električkovej trate, reálna tak bude až po roku 2023. Petržalka si na svoje nové centrum musí určitú dobu počkať.

 

Zdroj: A.M. Architects

 

Jeho realizácii môže okrem električky brániť ešte čosi – odpor verejnosti. Ten je v Petržalke prítomný takmer pri každom zámere (azda s výnimkou nákupných centier a supermarketov), bez ohľadu na jeho kvalitu a prínos. Doterajšie skúsenosti s plánovaním tzv. Centrálneho rozvojového koridoru, teda pásu tiahnuceho sa naprieč sídliskom pozdĺž trate, naznačujú, že problém nastane aj v tomto prípade.

Hlavné mesto sa totiž už dlhodobo snaží celé územie lepšie zaregulovať, čo je osvietený prístup – kým v mnohých iných prípadoch totiž verejný sektor vývoj len dobieha, tentoraz mu chce predchádzať a vopred zabezpečiť v území dodržiavanie verejného záujmu. Preto vypracovalo urbanistickú štúdiu, ktorá je podkladom pre zmenu Územného plánu. Ten dnes umožňuje v lokalite výstavbu, no nie v takej kvalite. Navyše, túto štúdiu otvorene a transparentne konzultovalo s odborníkmi a dalo ju na vyjadrenie aj laikom.

A práve tu nastal problém. Bez ohľadu na príkladný prístup mesta (za minulého a do istej doby aj súčasného vedenia), snahu o hľadanie vhodnej formy urbanizácie priestoru, zmenšenie mierky a záťaže, ekologizáciu riešení aj otvorenosť ku kompromisu, verejnosť akékoľvek debaty odmietla. Pre mnohých ľudí je akákoľvek forma výstavby neprípustná, další žiadajú len výstavbu občianskej vybavenosti a verejných budov – a to bez akéhokoľvek zmysluplného ekonomického modelu. Korunu tomu nasadili miestni poslanci, ktorí si schválili populistické a neodborné uznesenie, zakazujúce výstavbu bytov a komerčnej vybavenosti.

Priestoru možného budúceho centra by sa to nemalo až tak týkať, kedže toto by malo byť v súlade s Územným plánom a investor si určite nebude sťažovať situáciu tým, aby robil zásahy nad jeho rámec a čakal ďalšie roky na jeho zmeny. To však neznamená, že povoľovanie jednotlivých stavieb sa nebude komplikovať petíciami, odvolaniami a obštrukciami.

V takýchto situáciách by mala vystúpiť silná odborná autorita, ktorá by vysvetlila, že rozvoj priestoru – samozrejme, v adekvátnej kvalite – je v záujme Petržalky a jej obyvateľov. Vloženie nových funkcií, vrátane rezidencií, kancelárií, obchodov či sociálnej infraštruktúry toto sídlisko obohatí, zjednoduší obyvateľom prístup k službám a prispeje k tvorbe sociálneho mixu, čo je ekonomicky aj spoločensky výhodné. Priestor bude využiteľnejší pre oveľa viac ľudí ako dnes, kedy široký nezastavaný pás využívajú v prevažnej miere len psíčkari.

Mesto takúto autoritu má: je ním Metropolitný inštitút Bratislavy, ktorý sa však takmer vôbec nevyjadruje k rozvojovým otázkam, hoci práve to je jeho kľúčová úloha. MIB je aktívny aj v rozvojovom koridore, keďže pripravuje súťaž na riešenie premostení Chorvátskeho ramena. Okrem toho by však mal sebavedomo a odborne vysvetliť, že dobré mesto sa nebuduje odmietaním výstavby v lokalitách, ktoré sú na ňu pripravené, určené a vhodné. Tento postoj by mal komunikovať bez ohľadu na politickú situáciu.

Ticho, ktoré v tomto smere panuje, by totiž mohlo súvisieť aj s výbušnosťou celej témy. Voľby sa blížia a pokiaľ sa výstavba má spustiť až po roku 2023, potom si šikovný politický marketér môže jednoducho vypočítať, že oveľa výhodnejšie je nehovoriť vôbec nič, ako otvárať náročnú komunikáciu smerom k obyvateľom, ktorí sú dnes v téme stratení. MIB by však nemal zabúdať, že je (alebo má byť) autonómnou organizáciou, ktorá si zachováva tvár bez ohľadu na aktuálne vedenie.

Ak ale podľahne politike, potom sa môže stať, že výmena vedenia mesta bude znamenať jeho koniec. Budúci primátor či primátorka by mohla inštitút bez výčitiek rozpustiť a zbaviť sa aj veľkej koncentrácie odborných kapacít, ktoré sa tu zišli. Takú stratu potenciálne mimoriadne užitočnej organizácie si Bratislava – a Petržalka zvlášť – už teraz dovoliť nemôže.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame

Sledujte YIM.BA na YouTube

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: A.M. Architects
  • Zdroj: A.M. Architects
  • Zdroj: A.M. Architects
  • Zdroj: A.M. Architects
  • Zdroj: A.M. Architects

Súvisiace články

Z outsidera trendsetter. Nové centrum Petržalky má mať celomestský význam

18.10.2022 14:15:14 RED

Petržalka, ktorá nikdy nemala charakter mesta s jednoznačne definovaným centrom, je čoraz bližšie k tomu, aby sa to zmenilo. Tentoraz navyše nepôjde o zmenu čiastkovú ani kozmetickú. V príprave napreduje prvá etapa developmentu medzi Rusovskou cestou a Romanovou. Jeho celková realizácia prinesie hĺbkovú transformáciu, ktorá posunie najväčšie bratislavské sídlisko. 

Čítať viac

Z nebezpečného miesta moderná promenáda. Chorvátske rameno čaká masívny rozvoj

12.10.2022 11:18:52 Andrej Sárközi

Promenádou pri Chorvátskom ramene prejdú denne tisícky Bratislavčanov a Bratislavčaniek. Z obľúbeného chodníka sa však po večeroch stávala nebezpečná oblasť – roky tu chýbalo verejné osvetlenie. To sa však zmenilo a Hlavné mesto rozsvietilo chodníky pri niekdajšom dominantnom ramene Dunaja novým osvetlením.

Čítať viac

Lepšia Petržalka na dosah: prvá etapa Petržalka City je v územnom konaní

17.08.2022 14:45:57 Adrian Gubčo

V najbližších rokoch prejde najväčšia mestská časť Petržalka podstatnými zmenami. Vo výstavbe alebo v príprave je viacero veľkých projektov, ktoré prinášajú komplexnú transformáciu pozemkov, na ktorých sú naplánované. Jedným z najdôležitejších je Petržalka City, ktorá prinesie vznik dlhoočakávaného nového centra sídliska.

Čítať viac

Petržalka City prešla „zmenami“, mesto pokračuje v boji proti sebe

01.07.2022 17:10:37 Adrian Gubčo

Petržalka City, veľký development, plánovaný v jadre Petržalky, už 16 rokov zaťažuje vzťahy v Petržalke. Hlavnému mestu sa však podarili viaceré dôležité zlepšenia, ktoré znížia zastavanosť a prinesú viac zelene a vybavenosti. S týmito úspechmi sa aktuálne pochválil primátor Bratislavy Matúš Vallo. V skutočnosti ale nejde o nijaké novinky a nejde ani o také úspechy, ako by sa mohlo zdať.

Čítať viac

Petržalka je o krok bližšie k svojmu centru, Petržalka City odhaľuje prvú etapu

09.07.2021 16:21:41 Adrian Gubčo

Mestská časť Petržalka by mohla v dohľadnej dobe získať svoje skutočné centrum. Odhalená bola prvá etapa rozsiahlejšieho developmentu Petržalka City, ktorý vyplní časť priestoru tzv. Centrálnej rozvojovej osi. Ide o miesto, kde sa dlhodobo počíta so vznikom mestotvornej zástavby a občianskej vybavenosti. Teraz sa zdá, že sa táto vízia začína postupne napĺňať.

Čítať viac

MIB vyhlasuje architektonickú súťaž na lávky cez Chorvátske rameno

26.03.2021 17:30:35 Adrian Gubčo

Hlavné mesto, Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) a METRO Bratislava plánujú zlepšiť možnosti pešieho pohybu v okolí Chorvátskeho ramena. Pre tento účel by sa mala vybudovať štvorica nových premostení v predĺžení prirodzených peších ťahov. Na ich podobu bola vypísaná séria architektonických súťaží, ktorá má preriešiť aj podobu predpolia nových lávok.

Čítať viac

Ako som pripomienkoval koncept Urbanistickej štúdie Centrálnej rozvojovej osi

29.03.2019 16:15:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto v súčasnosti obstaráva návrh urbanistickej štúdie tzv. Centrálnej rozvojovej osi, teda širokého koridoru v centrálnej časti Petržalky. Toto územie je už od vzniku sídliska vyčlenené pre rozvoj centralitných funkcií, spoločne s hlavnou líniou verejnej dopravy. Teraz sa táto vízia môže konečne zrealizovať a Petržalka sa zmeniť na plnohodnotnú mestskú štvrť.

Čítať viac

Petržalka sa môže stať lepším miestom pre život. Využije svoju šancu?

06.02.2019 10:30:13 Adrian Gubčo

Už dnes sa koná verejná prezentácia koncepcie Urbanistickej štúdie petržalskej Centrálnej rozvojovej osi, teda širokého pásu územia v strede Petržalky, pôvodne určeného pre výstavbu metra a následne mestskej vybavenosti. Územie ostalo desaťročia prázdne, teraz sa však konečne priblížila možnosť celý priestor dobudovať a zmeniť Petržalku zo sídliska na plnohodnotnú mestskú štvrť.

Čítať viac

Hlavné mesto predstavuje Urbanistickú štúdiu Centrálneho petržalského koridoru

07.01.2019 14:30:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto SR Bratislava zverejnilo na svojej webstránke predstavu o riešení územia tzv. Centrálneho petržalského koridoru, alebo Centrálnej rozvojovej osi, ktorá pretína najväčšie bratislavské sídlisko zo severu na juh. Verejná prezentácia sa bude konať 6.2.2019.

Čítať viac

Prvá časť petržalského centrálneho parku dokončená

16.11.2018 09:30:00 Adrian Gubčo

V minulom roku sa v Bratislave otváralo hneď niekoľko nových alebo obnovených parkov –Park Jama, parčík Svoradova, Panorama Park, Gaštanica a iné. Tento rok nijako nezaostával. Okrem niekoľko obnovených plôch v centre mesta pribudla jedna aj v Petržalke – detský park pri Chorvátskom ramene, prvá časť rozsiahlejšej plochy, ktorá má vytvoriť petržalský „central park“.

Čítať viac

Začal vznikať petržalský Central park

03.05.2018 10:00:00 Adrian Gubčo

V rámci budúceho projektu Petržalka City, ktorý sa má stať centrom mestskej časti, nemá vzniknúť len zástavba, ale aj kvalitné zelené územie v okolí Chorvátskeho ramena, ktoré časť miestnych začala nazývať petržalským "Central parkom". Aktuálne sa buduje jeho prvá časť v podobe detského ihriska.

Čítať viac

Participácia pre Centrálnu petržalskú os

13.02.2018 09:00:00 Adrian Gubčo

Bratislava - hlavné mesto SR naplno spúšťa širokú verejnú participáciu, ktorej cieľom je získať podnety pre lepšie riešenie urbanistickej štúdie na tzv. Petržalskú centrálnu rozvojovú os, široký pás nezastavaného územia pozdĺž Chorvátskeho ramena a predovšetkým budúcej električkovej trate až do Janíkovho dvora, ktorá by mala byť dokončená v roku 2023

Čítať viac

Architektonicko - urbanistická štúdia pre centrálny petržalský koridor

28.12.2017 10:30:00 Adrian Gubčo

Hoci architektonicko-urbanistické štúdie sú v princípe nezáväznými materiálmi, slúžiace ako podklad pre ďalšie rozpracovanie, dávajú už čo-to tušiť o zámeroch ich obstarávateľa v danom území. Inak tomu nie je ani v prípade štúdie pre kľúčovú časť projektu Petržalka City (developer Petržalka City, a.s., blízky developerovi IURIS), ktorá vyrastie v okolí záhybu Chorvátskeho ramena, a ktorá sa prvýkrát objavila v časopise ASB.sk.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube