YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 11.10.2021 18:08

Stihne sa dokončiť Petržalská radiála načas?

Minulý týždeň sa opäť zablýskalo okolo projektu výstavby druhej etapy Petržalskej električkovej radiály. Spôsobené to bolo vyjadrením vicepremiérky a ministerky pre investície a regionálny rozvoj Veroniky Remišovej, ktorá zapochybovala o reálnosti dokončenia projektu načas. Pochybnosti naznačil aj minister dopravy Andrej Doležal. Magistrát vidí za kritikou politiku.

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Výstavba druhej etapy Nosného systému mestskej hromadnej dopravy (NS MHD) je najväčším aktuálne pripravovaným projektom Hlavného mesta. Medzi Bosákovou ulicou a Janíkovým dvorom by malo vzniknúť pokračovanie električkovej trate, ktorá bude prepájať najväčšie bratislavské sídlisko s centrom mesta. Dvojkoľajná trať bude mať dĺžku 3,9 kilometra a bude obsahovať sedem zastávok. V súvislosti s traťou vzniknú aj nové chodníky, cyklotrasy, premostenia Chorvátskeho ramena alebo sa upravia cestné komunikácie.

Projekt má pomôcť zásadne zlepšiť dopravu v celej Petržalke. Vo vývoji je prakticky od vzniku sídliska – pôvodne malo ísť v koridore električky metro, po revolúcii sa však plány postupne menili. Viacmenej súčasnú podobu začal zámer nadobúdať po roku 2012, kedy vznikla prvá dokumentácia električkovej trate v povrchovom variante. Odstránené boli široké súbežné komunikácie, v roku 2017 aj mimoúrovňové križovanie Pajštúnskej a po roku 2018 zrealizovalo úpravy už súčasné vedenie Hlavného mesta, aby zvýšilo dizajnovú úroveň trate a zastávok. V apríli 2019 sa stalo právoplatným územné rozhodnutie a v novembri 2020 až marci 2021 aj stavebné povolenia.

V októbri 2020 bolo konečne vyhlásené verejné obstarávanie stavby. Víťazom súťaže sa stalo Združenie MHD Petržalka, zložené z firiem Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o., ďalej Aldesa Construcciones S.A., CEDIS a HANT BA. Trať by mala podľa ponuky konzorcia stáť 89,5 milióna eur s DPH. Stavba bude financovaná z eurofondov.

Aj preto sa k projektu vyjadrovala V. Remišová, ktorá zodpovedá za koordináciu nad využívaním eurofondov. Ako sa vyjadrila, v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra (OPII) je dostatok prostriedkov, no hrozí, že sa mnohé projekty nepodarí dokončiť do konca roka 2023. Vtedy totiž uplynie obdobie, počas ktorého mali byť dokončené zámery, financované v rámci programovacieho obdobia 2013-2020. Vicepremiérka uviedla ako príklad práve bratislavský projekt Petržalskej radiály, ktorý sa podľa nej nestihne určite dokončiť, čo považuje za veľký problém. Naznačuje, že sa projekt neprefinancuje. Na vine má byť bratislavský Magistrát.

Magistrát sa voči tomu samozrejme ohradil. Svoje výhrady oprel o tvrdenie vicepremiérky, že sa ešte ani nezačalo verejné obstarávanie na zhotoviteľa. „Toto verejné obstarávanie je práveže už ukončené a štátny Úrad pre verejné obstarávanie pred dvomi týždňami ukončil aj kontrolu tohto obstarávania, a to bez námietok. Mesto je teda teraz tesne pred podpisom zmluvy s víťazom súťaže, ktorý dovtedy poskytne aj presný harmonogram realizačných prác,“ popisuje skutočný stav hovorkyňa mesta Katarína Rajčanová.

Okrem toho Hlavné mesto dáva na pravú mieru aj iné tvrdenia. „Nie je pravda, že mesto príde o možnosť financovať tento projekt z eurofondov. Ak by aj mala nastať situácia, že nová električková trať nebude v plnej miere hotová do konca roka 2023, dovtedy zrealizované práce môžu byť vďaka fázovaniu projektu plnohodnotne prefinancované z eurofondov,“ pokračuje K. Rajčanová.

Nevyužité prostriedky pôjdu na náhradné projekty – mesto má údajne pripravené zámery za viac ako 200 miliónov eur (pravdepodobne ide o nákup vozidiel pre MHD, najmä električiek. Tie sa však ale nestihnú tak rýchlo skonštruovať). „Podstatné je, ako rýchlo dokáže štát tieto žiadosti o nenávratné finančné príspevky spracovať. Vicepremiérka pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu o tomto postupe, samozrejme, vie, keďže ju osobne o tom informoval aj primátor,“ upozorňuje hovorkyňa mesta.

Katarína Rajčanová dodáva, že oproti pôvodnému harmonogramu stavba mešká len mesiac a naznačuje, že tvrdenia V. Remišovej môžu mať politický podtext.

 

Predpokladaný harmonogram projektu. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Pre verejnosť, ktorá sleduje priebeh prípravy výstavby druhej etapy NS MHD, neprináša táto prestrelka v skutočnosti žiadne novinky. Mnoho z toho bolo povedané už v minulosti – napríklad aj v exkluzívnom rozhovore, ktorý portálu YIM.BA – Yes In My Bratislava poskytol minulý rok minister Andrej Doležal. Už vtedy naznačil, že má obavy, či sa stihne projekt dokončiť, čo potvrdil aj teraz. Hlavné mesto začalo omeškanie pripúšťať na začiatku tohto roka, zároveň však oznámilo, že s financovaním nebude problém, pričom sa hovorí o ďalších náhradných projektoch z nevyčerpaných peňazí.

Aj na základe týchto informácií tak ide pravdepodobne skutočne len o politický konflikt, hoci nie je jasné, o čo vicepremiérke išlo. Trať bude v každom prípade vo vysokom štádiu realizácie. Či sa stihne dokončiť, je samozrejme na diskusiu – kľúčový je teraz zhotoviteľ. Teoreticky je ešte možné celý projekt dobudovať do konca roka 2023, hoci len veľmi tesne.

To všetko neznamená, že projekt je bez problémov. Zlyhania sa tiahnu naprieč všetkými vedeniami Hlavného mesta za posledné desaťročie. Podľa prvotných plánov mala byť napríklad električka už dnes takmer rok hotová. So súčasným vedením sú zas spojené prieťahy pri podávaní projektu na stavebné konanie, meškanie sa vyskytlo aj v prípade štartu verejného obstarávania. Magistrát taktiež fatálne zlyháva pri riešení budúcnosti územia v okolí električky. S jej dokončením by sa malo totiž významné územie v strede Petržalky otvoriť pre stavebný rozvoj.

Hlavné mesto na to chcelo reagovať v predstihu a zmeniť Územný plán a následne vytvoriť územné plány zón, aby okolie trate – Petržalský rozvojový koridor – zaregulovalo. Preto dalo vypracovať urbanistickú štúdiu, teda podklad pre zmenu Územného plánu. Po jej radikálnom odmietnutí zo strany časti petržalskej verejnosti už nenašlo odvahu tému otvoriť opäť. Pripomienky k štúdii neboli doteraz vyhodnotené.

To môže v praxi znamenať, že v koridore vzniknú aj projekty, ktoré nebude miestna verejnosť vnímať s nadšením, priam naopak. Aktuálne znenie Územného plánu totiž v lokalite umožňuje masívnejšiu zástavbu, ako to navrhovala urbanistická štúdia. Tá bola, mimochodom, víťazným návrhom v rámci urbanisticko-architektonickej súťaže. Lokálna verejnosť za podpory miestnych politikov materiál absolútne odmieta, netušiac, že tým robí všetko pre to, aby bol výsledok (pre ňu) ešte oveľa horší. Ak totiž nebude robiť Magistrát účelové obštrukcie, nové zámery dostanú povolenia.

Možno by sa zastupitelia mali venovať skôr tomu, ako hádkam, či sa stihne trať dokončiť do konca roka 2023. Aj keby sa to nepodarilo, až taká katastrofa - okrem nesplnených sľubov súčasného vedenia Hlavného mesta - sa diať nebude. Petržalská radiála sa prinajhoršom dokončí neskôr a prefinancuje z ďalšieho programovacieho obdobia, hoci aj na úkor iných projektov na Slovensku. Skutočné problémy tohto projektu sú dnes niekde úplne inde.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Pokrok na petržalskej trati: Výstavba mosta cez Chorvátske rameno postupuje, vyžiada si to obmedzenia

27.11.2022 11:18:09 Andrej Sárközi

Budovanie druhej etapy Petržalskej električkovej radiály napreduje. Napriek problémom v minulosti dnes práce postupujú rýchlo a citeľne zasahujú život na najväčšom bratislavksom sídlisku. Stavebník – Hlavné mesto SR Bratislava - včera spustil obchádzkovú trasu, ktorá umožní uvoľnenie priestoru pre výstavbu dôležitého premostenia cez Chorvátske rameno. 

Čítať viac

Viditeľný pokrok. Električková trať v Petržalke začína naberať kontúry

17.11.2022 19:50:00 Andrej Sárközi

Diskutovanejší verejný projekt pravdepodobne v Bratislave nenájdete. Druhá etapa budovania Petržalskej električkovej radiály si prešla viacerými problémami, práce na stavbe však teraz reálne postupujú. Budúca nosná línia mestskej hromadnej dopravy na najväčšom bratislavskom sídlisku naberá čoraz reálnejšie kontúry.

Čítať viac

Vysoké tempo, málo informácií: Kedy bude dokončená Petržalská radiála, nevie ani mestská časť

11.10.2022 10:25:06 Andrej Sárközi

Príbeh dlhší ako Remarquove romány a prepletenejší ako detektívky od Agathy Christie. Dramatické zvraty okolo Petržalskej radiály sú známe už asi každému – od oneskoreného spustenia výstavby, cez poľavenie prác na stavenisku až po takmer úplné prerušenie výstavby na celej radiále pre infláciu.

Čítať viac

Kľúčový dopravný projekt sa konečne rozbehol: Práce na električkovej trati v Petržalke postupujú

26.09.2022 11:37:31 RED

Napínavý príbeh s početnými peripetiami okolo Petržalskej električkovej radiály pokračuje. Od polovice augusta 2022, keď primátor hlavného mesta Matúš Vallo oznámil po mesiacoch stavebného ticha obnovenie prác na výstavbe jej predĺženia, sa veci konečne pohli z miesta. Termín dokončenia na konci roka 2023 však ostáva aj naďalej nereálny. 

Čítať viac

Konečne dobré správy: Mesto oznámilo, kedy sa obnovia práce na výstavbe električkovej trate v Petržalke

09.08.2022 16:50:48 Adrian Gubčo

Hlavné mesto po niekoľkomesačnom útlme obnovuje práce na výstavbe Petržalskej električkovej radiály. Najvýznamnejší investičný projekt Bratislavy v posledných rokoch bol takmer úplne pozastavený kvôli významnému nárastu cien materiálov, v dôsledku čoho konzorcium zhotoviteľov odmietlo pokračovať v stavebných prácach. Rokovania s mestom trvali niekoľko týždňov, teraz však primátor Matúš Vallo oznamuje, že sa konečne našlo riešenie.

Čítať viac

Nekonečný príbeh pokračuje: mesto zlyháva v obnovení výstavby električky v Petržalke

05.08.2022 12:33:51 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Ani na začiatku augusta nebadať na stavbe predĺženia Petržalskej električkovej radiály vyššiu aktivitu. Jeden z najväčších dopravných projektov v Bratislave v poslednom období je už niekoľko mesiacov utlmený, čo má byť dôsledkom neúmerného zdražovania materiálov a súvisiacej neochoty zhotoviteľa pokračovať v prácach. Kľúčom k obnoveniu výstavby je podpis dodatku k zmluve zo strany Hlavného mesta, ktorý by tento problém riešil.

Čítať viac

Prestrelka Magistrátu a MIRRI pokračuje, výstavba električky v Petržalke naďalej stagnuje

27.06.2022 15:02:09 RED

Nikoho neteší pohľad na stavenisko bez stavebného ruchu. Dvojnásobne to platí v prípade momentálne najdôležitejšieho a kľúčového dopravného projektu v Bratislave – predĺženia električkovej trate po južný okraj Petržalky. Stavebné práce na ňom už dlhšie poľavujú a časový sklz oproti pôvodnému harmonogramu sa zväčšuje.

Čítať viac

Výstavba Petržalskej radiály sa dostáva do čoraz väčšieho meškania, stavebné práce poľavujú

03.06.2022 16:09:43 Adrian Gubčo

Najvýznamnejší a najväčší mestský investičný projekt v posledných rokoch čelí komplikáciám. Druhá etapa petržalskej radiály má byť dokončená a prevádzkyschopná do konca roka 2023, napriek tomu je aktivita na stavenisku minimálna. Podľa Hlavného mesta situáciu ovplyvňuje masívna inflácia a s tým súvisiaci nárast cien a energií, ako aj nezhody v konzorciu. Vedie to až k úvahám o ohrození financovania stavby z eurofondov.

Čítať viac

Výstavba električkovej trate v Petržalke sa pomaly rozbieha

08.02.2022 11:37:50 Adrian Gubčo

Hlavné mesto pomaly rozbieha stavebné práce na druhej etape Nosného systému MHD, teda Petržalskej radiále. Nová električková trať, ktorá prepojí súčasnú konečnú na Jungmannovej s Janíkovým dvorom, vzniká v koridore, pôvodne určenom pre metro. V týchto dňoch zanikajú posledné zvyšky po jeho výstavbe, aby boli čoskoro nahradené novou traťou.

Čítať viac

Aké sú ďalšie plány rozvoja električkovej siete v Bratislave?

03.12.2021 17:57:36 Adrian Gubčo

Hlavné mesto konečne rozbehlo výstavbu predĺženia Petržalskej električkovej radiály, vďaka čomu dostane najväčšie sídlisko v krajine svoju nosnú dopravnú líniu. Spustenie realizácie projektu zároveň otvorilo otázku, ako sú na tom iné zámery rozvoja električkovej siete v metropole. Po roku od posledného obdobného článku prinášam aktualizovaný prehľad známych a plánovaných projektov.

Čítať viac

Bratislava oficiálne spustila výstavbu električkovej trate v Petržalke

22.11.2021 18:36:30 Adrian Gubčo

Hlavné mesto odovzdaním staveniska zhotoviteľovi 18.11. oficiálne odštartovalo výstavbu druhej etapy projektu druhej etapy Nosného systému MHD, resp. predĺženia Petržalskej električkovej radiály. Realizácia sa naštartovala po dlhej príprave s niekoľkoročným meškaním. Hlavné mesto chce prevádzku na predĺženej trati spustiť ešte pred koncom roka 2023.

Čítať viac

Hlavné mesto podpísalo zmluvu so zhotoviteľom električkovej trate v Petržalke

04.11.2021 15:12:13 Adrian Gubčo

Projekt druhej etapy Nosného systému mestskej hromadnej dopravy v Bratislave, teda predĺženie Petržalskej radiály, sa konečne posúva do fázy výstavby. Hlavné mesto podpísalo zmluvu so zhotoviteľom, ktorému do 15 dní odovzdá stavenisko. Prvé práce by sa tak mohli rozbehnúť ešte v novembri. Podľa mesta majú prvé električky po trati premávať na konci roka 2023.

Čítať viac

Hlavné mesto čoskoro podpíše zmluvu na výstavbu električky v Petržalke

25.10.2021 16:20:47 Adrian Gubčo

V týchto dňoch by mala byť konečne podpísaná zmluva na výstavbu druhej etapy Nosného systému MHD v Bratislave – teda predĺženia Petržalskej električkovej radiály. Informoval o tom primátor Hlavného mesta SR Bratislava Matúš Vallo s tým, že víťaz verejného obstarávania, Združenie MHD Petržalka, má v priebehu dneška dodať podpísanú zmluvu, na čo ju podpíše aj mesto. Otvára sa tým cesta k spusteniu výstavby dlhoočakávaného projektu.

Čítať viac

Hlavné mesto predstavuje výsledok verejného obstarávania na zhotoviteľa druhej etapy petržalskej radiály

22.07.2021 17:30:05 Adrian Gubčo

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislava vyhodnotil verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby druhej etapy Nosného systému MHD v Petržalke – teda petržalskej električkovej trate. Momentálne najväčší dopravný projekt, zameraný na verejnú dopravu, má spojiť Jungmannovu ulicu s Janíkovym dvorom. Ponuka víťazného uchádzača musí ešte prejsť povinnými kontrolami, kým sa spustí samotná výstavba.

Čítať viac

Výstavba električkovej trate v Petržalke sa môže spustiť v roku 2022

10.06.2021 17:05:53 Adrian Gubčo

Výstavba druhej etapy Nosného systému MHD v Petržalke, teda predĺženia petržalskej radiály, sa môže v horšom prípade spustiť až v roku 2022. Pripustil to primátor Bratislavy Matúš Vallo v rámci pondelňajšej verejnej diskusie k projektu Domino. Na projekt práve prebieha verejné obstarávanie, pričom prebieha kontrola ponúk od jednotlivých uchádzačov.

Čítať viac

Ponuky na zhotovenie druhej etapy Petržalskej radiály boli uzavreté, realizácia môže byť ďaleko

24.03.2021 10:27:00 Adrian Gubčo

DOPLNENÉ V priebehu včerajška bolo ukončené predkladanie cenových ponúk v rámci verejného obstarávania na vybudovanie druhej etapy Nosného systému MHD, teda pokračovania električkovej trate v Petržalke. Ponuky predložilo 8 uchádzačov, pričom mesto ich bude teraz vyhodnocovať. Podľa zistení Denníka E však v tomto procese hrozia komplikácie.

Čítať viac

Hlavné mesto pripúšťa omeškanie električky v Petržalke

28.01.2021 09:57:58 Adrian Gubčo

Už o niečo dva týždne by sa mali odovzdávať ponuky v rámci verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby druhej etapy Nosného systému MHD – teda predĺženia električkovej radiály. Harmonogram priebehu obstarávania a realizácie je nastavený tak tesne, že je celkom možné, že sa projekt nestihne dokončiť do sľúbeného konca roka 2023. Magistrát preto pripravuje krízový scenár.

Čítať viac

Stihne sa postaviť električková trať v Petržalke?

07.01.2021 09:30:00 Adrian Gubčo

Jedným z najdôležitejších rozvojových zámerov Hlavného mesta na najbližšie roky je výstavba druhej etapy Nosného systému MHD v Bratislave – teda predĺženia Petržalskej električkovej radiály. Keďže ide o projekt spolufinancovaný z fondov Európskej únie, mesto musí stihnúť trať dobudovať do konca roka 2023. Je to reálne?

Čítať viac

Hlavné mesto vyhlásilo súťaž na zhotoviteľa druhej etapy Petržalskej radiály

21.10.2020 11:11:00 Adrian Gubčo

V priebehu tohto týždňa sa konečne spustila súťaž na zhotoviteľa pokračovania električkovej trate v Petržalke, kľúčového projektu rozvoja verejnej dopravy v Bratislave. Hlavné mesto musí vybrať zhotoviteľa čím skôr, aby stihlo novú dopravnú líniu zrealizovať čo najskôr. Projekt má byť dokončený do konca roka 2023.

Čítať viac

Ako sa bude rozvíjať električková sieť v Bratislave?

20.10.2020 12:15:10 Adrian Gubčo

V metropole sa aktuálne dokončuje veľký projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály či rekonštruuje úsek trate na Americkom námestí. V príprave sú aj modernizácie ďalších radiál a opravy iných úsekov. Aká je ale situácia s výstavbou úplne novej infraštruktúry a rozšírením električkových tratí do nových lokalít? Pozrime si prehľad aktuálneho stavu známych alebo uvažovaných projektov.

Čítať viac

Predĺženie petržalskej električkovej radiály má stavebné povolenie

29.06.2020 08:33:00 Adrian Gubčo

Príprava výstavby asi najdôležitejšieho aktuálneho projektu rozvoja verejnej dopravy v Bratislave dosiahla ďalší dôležitý míľnik: Stavebný úrad v mestskej časti Petržalka vydal stavebné povolenie pre druhú etapu Petržalskej radiály, ktorá prepojí dnešnú konečnú na Jungmannovej s Janíkovym dvorom. Povolenie ešte musí nadobudnúť právoplatnosť.

Čítať viac

Projektová dokumentácia druhej etapy Petržalskej radiály je dokončená, čoskoro by sa mala začať súťaž na zhotoviteľa

22.05.2020 11:25:00 Adrian Gubčo

Asi najdôležitejší pripravovaný projekt rozvoja verejnej dopravy v Bratislave – druhá etapa Nosného systému MHD, lepšie známa ako pokračovanie Petržalskej radiály – sa krok po kroku blíži k začiatku výstavby. V priebehu apríla projektant odovzdal dokumentáciu pre realizáciu stavby, čo je prakticky posledný krok pred štartom súťaže na zhotoviteľa a následnou výstavbou.

Čítať viac

Druhá časť petržalskej električky žiada o stavebné povolenie

08.08.2019 10:25:00 Adrian Gubčo

Jeden z najočakávanejších dopravných projektov v metropole za posledné desaťročia je o krok bližšie k plnému dokončeniu. Hlavné mesto požiadalo petržalský Stavebný úrad o stavebné povolenie k predĺženiu petržalskej električkovej radiály, teda k tzv. druhej etape Nosného systému MHD. Do spustenia výstavby však ešte ostávajú približne dva roky.

Čítať viac

Územné rozhodnutie pre petržalskú električku je potvrdené

10.05.2019 08:28:00 Adrian Gubčo

Enormne dôležitý projekt predĺženia petržalskej električkovej radiály, tzv. II. Etapa Nosného systému mestskej hromadnej dopravy (MS MHD), získal jedno z kľúčových povolení. Rozhodnutie o umiestnení stavby vydala mestská časť Petržalka ešte v októbri 2018, voči nemu sa však odvolalo viacero účastníkov. Okresný úrad však odvolania zamietol a rozhodnutie tak získalo právoplatnosť.

Čítať viac

Hlavné mesto plánuje masívny rozvoj koľajovej dopravy

24.08.2018 15:00:00 Adrian Gubčo

Bratislava - hlavné mesto SR dnes v rámci tlačového brífingu ohlásila plány, týkajúce sa rozvoja koľajovej dopravy v podobe električkových tratí. Primátor mesta Ivo Nesrovnal predstavil zámery, ktoré majú zväčšiť električkovú sieť a zlepšiť dopravnú situáciu v metropole.

Čítať viac

Bratislava potrebuje kvalitnú električkovú dopravu, robí pre to málo

01.08.2018 12:30:00 Adrian Gubčo

Už nejakú dobu je ako všeobecný fakt daný úzus, že nosným systémom verejnej dopravy (NS MHD) v Bratislave sú električky. To by sa malo odzrkadľovať v dynamickom rozvoji tohto dopravného systému a veľkú podporu rozvoju električkovej dopravy vyjadruje aj Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy. Aká je teda súčasná situácia v rozvoji električkovej dopravy a modernizovania tratí?

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube