Author photoAdrian Gubčo 11.10.2021 18:08

Stihne sa dokončiť Petržalská radiála načas?

Minulý týždeň sa opäť zablýskalo okolo projektu výstavby druhej etapy Petržalskej električkovej radiály. Spôsobené to bolo vyjadrením vicepremiérky a ministerky pre investície a regionálny rozvoj Veroniky Remišovej, ktorá zapochybovala o reálnosti dokončenia projektu načas. Pochybnosti naznačil aj minister dopravy Andrej Doležal. Magistrát vidí za kritikou politiku.

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Výstavba druhej etapy Nosného systému mestskej hromadnej dopravy (NS MHD) je najväčším aktuálne pripravovaným projektom Hlavného mesta. Medzi Bosákovou ulicou a Janíkovým dvorom by malo vzniknúť pokračovanie električkovej trate, ktorá bude prepájať najväčšie bratislavské sídlisko s centrom mesta. Dvojkoľajná trať bude mať dĺžku 3,9 kilometra a bude obsahovať sedem zastávok. V súvislosti s traťou vzniknú aj nové chodníky, cyklotrasy, premostenia Chorvátskeho ramena alebo sa upravia cestné komunikácie.

Projekt má pomôcť zásadne zlepšiť dopravu v celej Petržalke. Vo vývoji je prakticky od vzniku sídliska – pôvodne malo ísť v koridore električky metro, po revolúcii sa však plány postupne menili. Viacmenej súčasnú podobu začal zámer nadobúdať po roku 2012, kedy vznikla prvá dokumentácia električkovej trate v povrchovom variante. Odstránené boli široké súbežné komunikácie, v roku 2017 aj mimoúrovňové križovanie Pajštúnskej a po roku 2018 zrealizovalo úpravy už súčasné vedenie Hlavného mesta, aby zvýšilo dizajnovú úroveň trate a zastávok. V apríli 2019 sa stalo právoplatným územné rozhodnutie a v novembri 2020 až marci 2021 aj stavebné povolenia.

V októbri 2020 bolo konečne vyhlásené verejné obstarávanie stavby. Víťazom súťaže sa stalo Združenie MHD Petržalka, zložené z firiem Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o., ďalej Aldesa Construcciones S.A., CEDIS a HANT BA. Trať by mala podľa ponuky konzorcia stáť 89,5 milióna eur s DPH. Stavba bude financovaná z eurofondov.

Aj preto sa k projektu vyjadrovala V. Remišová, ktorá zodpovedá za koordináciu nad využívaním eurofondov. Ako sa vyjadrila, v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra (OPII) je dostatok prostriedkov, no hrozí, že sa mnohé projekty nepodarí dokončiť do konca roka 2023. Vtedy totiž uplynie obdobie, počas ktorého mali byť dokončené zámery, financované v rámci programovacieho obdobia 2013-2020. Vicepremiérka uviedla ako príklad práve bratislavský projekt Petržalskej radiály, ktorý sa podľa nej nestihne určite dokončiť, čo považuje za veľký problém. Naznačuje, že sa projekt neprefinancuje. Na vine má byť bratislavský Magistrát.

Magistrát sa voči tomu samozrejme ohradil. Svoje výhrady oprel o tvrdenie vicepremiérky, že sa ešte ani nezačalo verejné obstarávanie na zhotoviteľa. „Toto verejné obstarávanie je práveže už ukončené a štátny Úrad pre verejné obstarávanie pred dvomi týždňami ukončil aj kontrolu tohto obstarávania, a to bez námietok. Mesto je teda teraz tesne pred podpisom zmluvy s víťazom súťaže, ktorý dovtedy poskytne aj presný harmonogram realizačných prác,“ popisuje skutočný stav hovorkyňa mesta Katarína Rajčanová.

Okrem toho Hlavné mesto dáva na pravú mieru aj iné tvrdenia. „Nie je pravda, že mesto príde o možnosť financovať tento projekt z eurofondov. Ak by aj mala nastať situácia, že nová električková trať nebude v plnej miere hotová do konca roka 2023, dovtedy zrealizované práce môžu byť vďaka fázovaniu projektu plnohodnotne prefinancované z eurofondov,“ pokračuje K. Rajčanová.

Nevyužité prostriedky pôjdu na náhradné projekty – mesto má údajne pripravené zámery za viac ako 200 miliónov eur (pravdepodobne ide o nákup vozidiel pre MHD, najmä električiek. Tie sa však ale nestihnú tak rýchlo skonštruovať). „Podstatné je, ako rýchlo dokáže štát tieto žiadosti o nenávratné finančné príspevky spracovať. Vicepremiérka pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu o tomto postupe, samozrejme, vie, keďže ju osobne o tom informoval aj primátor,“ upozorňuje hovorkyňa mesta.

Katarína Rajčanová dodáva, že oproti pôvodnému harmonogramu stavba mešká len mesiac a naznačuje, že tvrdenia V. Remišovej môžu mať politický podtext.

 

Predpokladaný harmonogram projektu. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Pre verejnosť, ktorá sleduje priebeh prípravy výstavby druhej etapy NS MHD, neprináša táto prestrelka v skutočnosti žiadne novinky. Mnoho z toho bolo povedané už v minulosti – napríklad aj v exkluzívnom rozhovore, ktorý portálu YIM.BA – Yes In My Bratislava poskytol minulý rok minister Andrej Doležal. Už vtedy naznačil, že má obavy, či sa stihne projekt dokončiť, čo potvrdil aj teraz. Hlavné mesto začalo omeškanie pripúšťať na začiatku tohto roka, zároveň však oznámilo, že s financovaním nebude problém, pričom sa hovorí o ďalších náhradných projektoch z nevyčerpaných peňazí.

Aj na základe týchto informácií tak ide pravdepodobne skutočne len o politický konflikt, hoci nie je jasné, o čo vicepremiérke išlo. Trať bude v každom prípade vo vysokom štádiu realizácie. Či sa stihne dokončiť, je samozrejme na diskusiu – kľúčový je teraz zhotoviteľ. Teoreticky je ešte možné celý projekt dobudovať do konca roka 2023, hoci len veľmi tesne.

To všetko neznamená, že projekt je bez problémov. Zlyhania sa tiahnu naprieč všetkými vedeniami Hlavného mesta za posledné desaťročie. Podľa prvotných plánov mala byť napríklad električka už dnes takmer rok hotová. So súčasným vedením sú zas spojené prieťahy pri podávaní projektu na stavebné konanie, meškanie sa vyskytlo aj v prípade štartu verejného obstarávania. Magistrát taktiež fatálne zlyháva pri riešení budúcnosti územia v okolí električky. S jej dokončením by sa malo totiž významné územie v strede Petržalky otvoriť pre stavebný rozvoj.

Hlavné mesto na to chcelo reagovať v predstihu a zmeniť Územný plán a následne vytvoriť územné plány zón, aby okolie trate – Petržalský rozvojový koridor – zaregulovalo. Preto dalo vypracovať urbanistickú štúdiu, teda podklad pre zmenu Územného plánu. Po jej radikálnom odmietnutí zo strany časti petržalskej verejnosti už nenašlo odvahu tému otvoriť opäť. Pripomienky k štúdii neboli doteraz vyhodnotené.

To môže v praxi znamenať, že v koridore vzniknú aj projekty, ktoré nebude miestna verejnosť vnímať s nadšením, priam naopak. Aktuálne znenie Územného plánu totiž v lokalite umožňuje masívnejšiu zástavbu, ako to navrhovala urbanistická štúdia. Tá bola, mimochodom, víťazným návrhom v rámci urbanisticko-architektonickej súťaže. Lokálna verejnosť za podpory miestnych politikov materiál absolútne odmieta, netušiac, že tým robí všetko pre to, aby bol výsledok (pre ňu) ešte oveľa horší. Ak totiž nebude robiť Magistrát účelové obštrukcie, nové zámery dostanú povolenia.

Možno by sa zastupitelia mali venovať skôr tomu, ako hádkam, či sa stihne trať dokončiť do konca roka 2023. Aj keby sa to nepodarilo, až taká katastrofa - okrem nesplnených sľubov súčasného vedenia Hlavného mesta - sa diať nebude. Petržalská radiála sa prinajhoršom dokončí neskôr a prefinancuje z ďalšieho programovacieho obdobia, hoci aj na úkor iných projektov na Slovensku. Skutočné problémy tohto projektu sú dnes niekde úplne inde.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube