Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Ďalšie informácie  

YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 28.01.2021 09:57

Hlavné mesto pripúšťa omeškanie električky v Petržalke

Už o niečo dva týždne by sa mali odovzdávať ponuky v rámci verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby druhej etapy Nosného systému MHD – teda predĺženia električkovej radiály. Harmonogram priebehu obstarávania a realizácie je nastavený tak tesne, že je celkom možné, že sa projekt nestihne dokončiť do sľúbeného konca roka 2023. Magistrát preto pripravuje krízový scenár.

Article Big

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Pochybnosti o tom, či sa projekt výstavby novej trate, ktorá nadviaže na súčasnú konečnú na Jungmannovej a bude viesť až do Janíkovho dvora, zaznievajú už dlhšie. Magistrát však doteraz tvrdí, že sa projekt stíha, čo potvrdzuje aj hovorkyňa mesta Katarína Rajčanová. „Procesy, vedúce k ukončeniu prác na výstavbe „Petržalskej električky" má HMBA nastavené harmonogramom,“ vysvetľuje. „Ten predpokladá podpísanie zmluvy o dielo so zhotoviteľom v termíne do 09/2021. V prípade, že sa nebudú vyskytovať v procese vyhodnocovania ponúk dodávateľov prieťahy, stále vnímame termín dokončenia uvedeného úseku do konca roka 2023 ako reálny.“

Nenápadne však už začalo mesto naznačovať, že to nemusí byť isté. Popritom dodáva, že to nie je v princípe problém. Ako povedal primátor Matúš Vallo v rozhovore s novinárkou Zuzanou Kovačič-Hanzelovou, stavba bude zo strany Európskej únie, ktorá projekt spolufinancuje, preplácaná priebežne. Mesto sa tak kvôli prípadnému meškaniu nedostane do obrovského dlhu.

Advertising

Slová primátora potvrdzuje (40:25) aj minister dopravy Andrej Doležal. Podľa ministra mesto avizovalo, že sa nestihnú preinvestovať všetky prostriedky, v dôsledku čoho sa časť prostriedkov uvoľní, aby neprepadli. Petržalská radiála bude dofinancovaná v rámci ďalšieho programovacieho obdobia. Uvoľnené financie budú určené na iné projekty v meste.

Mesto nevie zatiaľ odhadnúť, koľko financií by to mohlo byť. „Ide o predčasnú otázku, HMBA stále počíta s tým, že sa projekt stihne v termíne. Vzhľadom na nevyspytateľnosť verejného obstarávania sa pripravuje krízový scenár tak, aby pridelené prostriedky boli preinvestovane na území HMBA, aj keď na iných projektoch,“ reaguje K. Rajčanová. Tieto by mali byť smerované do dopravy a budú vo forme zásobníka, z ktorého sa budú vyberať podľa výšky financií.

Magistrát dnes už podľa hovorkyne pripravuje zoznam možných intervencií, hoci zatiaľ nešpecifikoval, o aké projekty by mohlo ísť. V minulosti, keď zlyhal plán výstavby železničnej stanice Filiálka, Hlavné mesto nakúpilo nové električky či trolejbusy, ale vybudovalo aj prvú etapu trate do Petržalky alebo zmodernizovalo trať v Dúbravke. Vtedy však išlo o 420 miliónov eur, v súčasnosti pôjde len o zlomok tejto sumy. Každopádne, reálna je úprava dopravných terminálov alebo možno menší nákup vozidiel pre Dopravný podnik.

Všetko bude závisieť od rýchlosti a úspešnosti verejného obstarávania. Ak sa stihne ukončiť do septembra, dokončenie stavby do konca roka 2023 je podľa mesta reálne. To podľa hovorkyne pri príprave obstarávania nepochybilo. V minulosti dokonca tvrdilo, že oneskorené vyhlásenie obstarávania je práve dôsledok toho, že sa snažilo proces nastaviť tak, aby neboli žiadne pochybnosti o výklade podmienok a aby bolo všetko ukončené čo najskôr.

„HMBA neeviduje chybu, momentálne prebieha proces vysvetľovania súťažných podkladov, v ktorých sa uchádzači najčastejšie dopytujú k výkazu výmer, ktorý spracoval projektant a k procesným otázkam definovaným v požiadavkách obstarávateľa a zmluvných podmienkach,“ osvetľuje aktuálne procesy K. Rajčanová. „Treba poznamenať, že viaceré otázky smerujú k procesom, ktoré nemajú vplyv na zostavenie ponuky uchádzačmi, napriek tomu sa HMBA musí zaoberať aj odpoveďami na ne,“ dodáva.

Predpokladaná hodnota zákazky je viac ako 90,5 milióna eur. Otváranie ponúk je naplánované na 15. február 2021 a bolo už raz predĺžené. Nasledovať bude vyhodnotenie ponúk a v priebehu leta sa očakáva podpis Zmluvy o dielo so zhotoviteľom.

 

Harmonogram realizácie projektu. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Ak sa skutočne nepodarí stihnúť dokončiť električku včas a časť peňazí bude využitá inak, kým projekt bude dokončený a dofinancovaný neskôr, je celkom možné, že Magistrát bude schopný obrátiť problém na víťazstvo. Navonok sa bude zdať, že Bratislava vlastne omeškaním dokončenia Petržalskej radiály získala, lebo bude môcť vďaka tomu realizovať aj iné zlepšenia v oblasti dopravy. Takýto výklad by však bol veľmi nezodpovedný.

Meškanie projektov a chyby v projektovej príprave by nemali byť pravidlom ani málo významnou komplikáciou. Projekt Petržalskej radiály je v podstate jednoduchý, keďže územie je na jej výstavbu pripravené, dopravná sieť a sieť verejnej dopravy prispôsobená a kľúčovými aktérmi v území je trať podporovaná. Meškanie v prípade iných, väčších a komplikovanejších projektov by však mohlo viesť k masívnemu predražovaniu a chýbajúcim prostriedkom inde. Samozrejme, nezanedbateľné je aj odloženie opatrení, ktoré zlepšujú kvalitu života.

Advertising

Niečo podobné môže čakať aj obyvateľov Petržalky, ktorí môžu byť nútení čakať na električku o niečo dlhšie. Hoci doprava vnútri sídliska nie je problematická, ku kongesciám (zápcham) dochádza na mostoch, keď sa väčšina obyvateľov Petržalky presúva za prácou či štúdiom na ľavom brehu Dunaja. Problém to nie je v prípade električkovej trate, ktorá je však teraz dobre dostupná len rezidentom severnej časti sídliska.

Po dokončení projektu sa to však výrazne zmení – nová trať prinesie rýchle a komfortné spojenie centra Bratislavy s južným okrajom Petržalky, pričom do spádovej oblasti trate patrí veľká časť zástavby územia, ako aj nový development Slnečnice, ktorý vzniká na juhu mestskej časti. Súčasťou projektu je navyše aj vznik paralelnej cyklodiaľnice, ktorá bude po vzniku súvisiacich prepojení tvoriť kostru cyklodopravy na pravom brehu Dunaja. Petržalka bude azda prvá mestská časť, ktorá bude mať skutočne solídnu cykloinfraštruktúru.

Vznik električkovej trate by mal navyše pozitívne zapôsobiť na rozvoj jej priľahlého okolia. Mesto už dlhodobo vidí zastávky, ktorých bude sedem, ako prestupné uzly, ktoré však budú mať nielen dopravný, ale aj spoločenský význam. Umiestnené by tu mali byť zariadenia občianskej vybavenosti, niektoré časti trate sa zas stanú súčasťou mestských bulvárov. Petržalka môže konečne získať skutočné centrum, ktoré napriek svojmu rozsahu nemá.

Ide tak o strategicky enormne dôležitý projekt, ktorý má potenciál zásadne zvýšiť kvalitu života desiatkam tisícom ľudí. Petržalka na jeho absenciu dosiaľ výrazne trpela. Pre mesto by malo byť najvyššou prioritou, aby bola trať čo najskôr dokončená a funkčná, a potvrdiť to konkrétnymi krokmi. V omeškaní je totiž v skutočnosti už minimálne tri desaťročia.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Znázornenie trasy električky so zastávkami. Zdroj: iMHD.sk

Súvisiace články

Hlavné mesto predstavuje výsledok verejného obstarávania na zhotoviteľa druhej etapy petržalskej radiály

22.07.2021 17:30:05 Adrian Gubčo

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislava vyhodnotil verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby druhej etapy Nosného systému MHD v Petržalke – teda petržalskej električkovej trate. Momentálne najväčší dopravný projekt, zameraný na verejnú dopravu, má spojiť Jungmannovu ulicu s Janíkovym dvorom. Ponuka víťazného uchádzača musí ešte prejsť povinnými kontrolami, kým sa spustí samotná výstavba.

Čítať viac

Výstavba električkovej trate v Petržalke sa môže spustiť v roku 2022

10.06.2021 17:05:53 Adrian Gubčo

Výstavba druhej etapy Nosného systému MHD v Petržalke, teda predĺženia petržalskej radiály, sa môže v horšom prípade spustiť až v roku 2022. Pripustil to primátor Bratislavy Matúš Vallo v rámci pondelňajšej verejnej diskusie k projektu Domino. Na projekt práve prebieha verejné obstarávanie, pričom prebieha kontrola ponúk od jednotlivých uchádzačov.

Čítať viac

Ponuky na zhotovenie druhej etapy Petržalskej radiály boli uzavreté, realizácia môže byť ďaleko

24.03.2021 10:27:00 Adrian Gubčo

DOPLNENÉ V priebehu včerajška bolo ukončené predkladanie cenových ponúk v rámci verejného obstarávania na vybudovanie druhej etapy Nosného systému MHD, teda pokračovania električkovej trate v Petržalke. Ponuky predložilo 8 uchádzačov, pričom mesto ich bude teraz vyhodnocovať. Podľa zistení Denníka E však v tomto procese hrozia komplikácie.

Čítať viac

Stihne sa postaviť električková trať v Petržalke?

07.01.2021 09:30:00 Adrian Gubčo

Jedným z najdôležitejších rozvojových zámerov Hlavného mesta na najbližšie roky je výstavba druhej etapy Nosného systému MHD v Bratislave – teda predĺženia Petržalskej električkovej radiály. Keďže ide o projekt spolufinancovaný z fondov Európskej únie, mesto musí stihnúť trať dobudovať do konca roka 2023. Je to reálne?

Čítať viac

Hlavné mesto vyhlásilo súťaž na zhotoviteľa druhej etapy Petržalskej radiály

21.10.2020 11:11:00 Adrian Gubčo

V priebehu tohto týždňa sa konečne spustila súťaž na zhotoviteľa pokračovania električkovej trate v Petržalke, kľúčového projektu rozvoja verejnej dopravy v Bratislave. Hlavné mesto musí vybrať zhotoviteľa čím skôr, aby stihlo novú dopravnú líniu zrealizovať čo najskôr. Projekt má byť dokončený do konca roka 2023.

Čítať viac

Ako sa bude rozvíjať električková sieť v Bratislave?

20.10.2020 12:15:10 Adrian Gubčo

V metropole sa aktuálne dokončuje veľký projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály či rekonštruuje úsek trate na Americkom námestí. V príprave sú aj modernizácie ďalších radiál a opravy iných úsekov. Aká je ale situácia s výstavbou úplne novej infraštruktúry a rozšírením električkových tratí do nových lokalít? Pozrime si prehľad aktuálneho stavu známych alebo uvažovaných projektov.

Čítať viac

Predĺženie petržalskej električkovej radiály má stavebné povolenie

29.06.2020 08:33:00 Adrian Gubčo

Príprava výstavby asi najdôležitejšieho aktuálneho projektu rozvoja verejnej dopravy v Bratislave dosiahla ďalší dôležitý míľnik: Stavebný úrad v mestskej časti Petržalka vydal stavebné povolenie pre druhú etapu Petržalskej radiály, ktorá prepojí dnešnú konečnú na Jungmannovej s Janíkovym dvorom. Povolenie ešte musí nadobudnúť právoplatnosť.

Čítať viac

Projektová dokumentácia druhej etapy Petržalskej radiály je dokončená, čoskoro by sa mala začať súťaž na zhotoviteľa

22.05.2020 11:25:00 Adrian Gubčo

Asi najdôležitejší pripravovaný projekt rozvoja verejnej dopravy v Bratislave – druhá etapa Nosného systému MHD, lepšie známa ako pokračovanie Petržalskej radiály – sa krok po kroku blíži k začiatku výstavby. V priebehu apríla projektant odovzdal dokumentáciu pre realizáciu stavby, čo je prakticky posledný krok pred štartom súťaže na zhotoviteľa a následnou výstavbou.

Čítať viac

Druhá časť petržalskej električky žiada o stavebné povolenie

08.08.2019 10:25:00 Adrian Gubčo

Jeden z najočakávanejších dopravných projektov v metropole za posledné desaťročia je o krok bližšie k plnému dokončeniu. Hlavné mesto požiadalo petržalský Stavebný úrad o stavebné povolenie k predĺženiu petržalskej električkovej radiály, teda k tzv. druhej etape Nosného systému MHD. Do spustenia výstavby však ešte ostávajú približne dva roky.

Čítať viac

Územné rozhodnutie pre petržalskú električku je potvrdené

10.05.2019 08:28:00 Adrian Gubčo

Enormne dôležitý projekt predĺženia petržalskej električkovej radiály, tzv. II. Etapa Nosného systému mestskej hromadnej dopravy (MS MHD), získal jedno z kľúčových povolení. Rozhodnutie o umiestnení stavby vydala mestská časť Petržalka ešte v októbri 2018, voči nemu sa však odvolalo viacero účastníkov. Okresný úrad však odvolania zamietol a rozhodnutie tak získalo právoplatnosť.

Čítať viac

Hlavné mesto plánuje masívny rozvoj koľajovej dopravy

24.08.2018 15:00:00 Adrian Gubčo

Bratislava - hlavné mesto SR dnes v rámci tlačového brífingu ohlásila plány, týkajúce sa rozvoja koľajovej dopravy v podobe električkových tratí. Primátor mesta Ivo Nesrovnal predstavil zámery, ktoré majú zväčšiť električkovú sieť a zlepšiť dopravnú situáciu v metropole.

Čítať viac

Bratislava potrebuje kvalitnú električkovú dopravu, robí pre to málo

01.08.2018 12:30:00 Adrian Gubčo

Už nejakú dobu je ako všeobecný fakt daný úzus, že nosným systémom verejnej dopravy (NS MHD) v Bratislave sú električky. To by sa malo odzrkadľovať v dynamickom rozvoji tohto dopravného systému a veľkú podporu rozvoju električkovej dopravy vyjadruje aj Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy. Aká je teda súčasná situácia v rozvoji električkovej dopravy a modernizovania tratí?

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube