Author photoAdrian Gubčo 28.01.2021 09:57

Hlavné mesto pripúšťa omeškanie električky v Petržalke

Už o niečo dva týždne by sa mali odovzdávať ponuky v rámci verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby druhej etapy Nosného systému MHD – teda predĺženia električkovej radiály. Harmonogram priebehu obstarávania a realizácie je nastavený tak tesne, že je celkom možné, že sa projekt nestihne dokončiť do sľúbeného konca roka 2023. Magistrát preto pripravuje krízový scenár.

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Pochybnosti o tom, či sa projekt výstavby novej trate, ktorá nadviaže na súčasnú konečnú na Jungmannovej a bude viesť až do Janíkovho dvora, zaznievajú už dlhšie. Magistrát však doteraz tvrdí, že sa projekt stíha, čo potvrdzuje aj hovorkyňa mesta Katarína Rajčanová. „Procesy, vedúce k ukončeniu prác na výstavbe „Petržalskej električky" má HMBA nastavené harmonogramom,“ vysvetľuje. „Ten predpokladá podpísanie zmluvy o dielo so zhotoviteľom v termíne do 09/2021. V prípade, že sa nebudú vyskytovať v procese vyhodnocovania ponúk dodávateľov prieťahy, stále vnímame termín dokončenia uvedeného úseku do konca roka 2023 ako reálny.“

Nenápadne však už začalo mesto naznačovať, že to nemusí byť isté. Popritom dodáva, že to nie je v princípe problém. Ako povedal primátor Matúš Vallo v rozhovore s novinárkou Zuzanou Kovačič-Hanzelovou, stavba bude zo strany Európskej únie, ktorá projekt spolufinancuje, preplácaná priebežne. Mesto sa tak kvôli prípadnému meškaniu nedostane do obrovského dlhu.

Advertising

Slová primátora potvrdzuje (40:25) aj minister dopravy Andrej Doležal. Podľa ministra mesto avizovalo, že sa nestihnú preinvestovať všetky prostriedky, v dôsledku čoho sa časť prostriedkov uvoľní, aby neprepadli. Petržalská radiála bude dofinancovaná v rámci ďalšieho programovacieho obdobia. Uvoľnené financie budú určené na iné projekty v meste.

Mesto nevie zatiaľ odhadnúť, koľko financií by to mohlo byť. „Ide o predčasnú otázku, HMBA stále počíta s tým, že sa projekt stihne v termíne. Vzhľadom na nevyspytateľnosť verejného obstarávania sa pripravuje krízový scenár tak, aby pridelené prostriedky boli preinvestovane na území HMBA, aj keď na iných projektoch,“ reaguje K. Rajčanová. Tieto by mali byť smerované do dopravy a budú vo forme zásobníka, z ktorého sa budú vyberať podľa výšky financií.

Magistrát dnes už podľa hovorkyne pripravuje zoznam možných intervencií, hoci zatiaľ nešpecifikoval, o aké projekty by mohlo ísť. V minulosti, keď zlyhal plán výstavby železničnej stanice Filiálka, Hlavné mesto nakúpilo nové električky či trolejbusy, ale vybudovalo aj prvú etapu trate do Petržalky alebo zmodernizovalo trať v Dúbravke. Vtedy však išlo o 420 miliónov eur, v súčasnosti pôjde len o zlomok tejto sumy. Každopádne, reálna je úprava dopravných terminálov alebo možno menší nákup vozidiel pre Dopravný podnik.

Všetko bude závisieť od rýchlosti a úspešnosti verejného obstarávania. Ak sa stihne ukončiť do septembra, dokončenie stavby do konca roka 2023 je podľa mesta reálne. To podľa hovorkyne pri príprave obstarávania nepochybilo. V minulosti dokonca tvrdilo, že oneskorené vyhlásenie obstarávania je práve dôsledok toho, že sa snažilo proces nastaviť tak, aby neboli žiadne pochybnosti o výklade podmienok a aby bolo všetko ukončené čo najskôr.

„HMBA neeviduje chybu, momentálne prebieha proces vysvetľovania súťažných podkladov, v ktorých sa uchádzači najčastejšie dopytujú k výkazu výmer, ktorý spracoval projektant a k procesným otázkam definovaným v požiadavkách obstarávateľa a zmluvných podmienkach,“ osvetľuje aktuálne procesy K. Rajčanová. „Treba poznamenať, že viaceré otázky smerujú k procesom, ktoré nemajú vplyv na zostavenie ponuky uchádzačmi, napriek tomu sa HMBA musí zaoberať aj odpoveďami na ne,“ dodáva.

Predpokladaná hodnota zákazky je viac ako 90,5 milióna eur. Otváranie ponúk je naplánované na 15. február 2021 a bolo už raz predĺžené. Nasledovať bude vyhodnotenie ponúk a v priebehu leta sa očakáva podpis Zmluvy o dielo so zhotoviteľom.

 

Harmonogram realizácie projektu. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Ak sa skutočne nepodarí stihnúť dokončiť električku včas a časť peňazí bude využitá inak, kým projekt bude dokončený a dofinancovaný neskôr, je celkom možné, že Magistrát bude schopný obrátiť problém na víťazstvo. Navonok sa bude zdať, že Bratislava vlastne omeškaním dokončenia Petržalskej radiály získala, lebo bude môcť vďaka tomu realizovať aj iné zlepšenia v oblasti dopravy. Takýto výklad by však bol veľmi nezodpovedný.

Meškanie projektov a chyby v projektovej príprave by nemali byť pravidlom ani málo významnou komplikáciou. Projekt Petržalskej radiály je v podstate jednoduchý, keďže územie je na jej výstavbu pripravené, dopravná sieť a sieť verejnej dopravy prispôsobená a kľúčovými aktérmi v území je trať podporovaná. Meškanie v prípade iných, väčších a komplikovanejších projektov by však mohlo viesť k masívnemu predražovaniu a chýbajúcim prostriedkom inde. Samozrejme, nezanedbateľné je aj odloženie opatrení, ktoré zlepšujú kvalitu života.

Advertising

Niečo podobné môže čakať aj obyvateľov Petržalky, ktorí môžu byť nútení čakať na električku o niečo dlhšie. Hoci doprava vnútri sídliska nie je problematická, ku kongesciám (zápcham) dochádza na mostoch, keď sa väčšina obyvateľov Petržalky presúva za prácou či štúdiom na ľavom brehu Dunaja. Problém to nie je v prípade električkovej trate, ktorá je však teraz dobre dostupná len rezidentom severnej časti sídliska.

Po dokončení projektu sa to však výrazne zmení – nová trať prinesie rýchle a komfortné spojenie centra Bratislavy s južným okrajom Petržalky, pričom do spádovej oblasti trate patrí veľká časť zástavby územia, ako aj nový development Slnečnice, ktorý vzniká na juhu mestskej časti. Súčasťou projektu je navyše aj vznik paralelnej cyklodiaľnice, ktorá bude po vzniku súvisiacich prepojení tvoriť kostru cyklodopravy na pravom brehu Dunaja. Petržalka bude azda prvá mestská časť, ktorá bude mať skutočne solídnu cykloinfraštruktúru.

Vznik električkovej trate by mal navyše pozitívne zapôsobiť na rozvoj jej priľahlého okolia. Mesto už dlhodobo vidí zastávky, ktorých bude sedem, ako prestupné uzly, ktoré však budú mať nielen dopravný, ale aj spoločenský význam. Umiestnené by tu mali byť zariadenia občianskej vybavenosti, niektoré časti trate sa zas stanú súčasťou mestských bulvárov. Petržalka môže konečne získať skutočné centrum, ktoré napriek svojmu rozsahu nemá.

Ide tak o strategicky enormne dôležitý projekt, ktorý má potenciál zásadne zvýšiť kvalitu života desiatkam tisícom ľudí. Petržalka na jeho absenciu dosiaľ výrazne trpela. Pre mesto by malo byť najvyššou prioritou, aby bola trať čo najskôr dokončená a funkčná, a potvrdiť to konkrétnymi krokmi. V omeškaní je totiž v skutočnosti už minimálne tri desaťročia.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Znázornenie trasy električky so zastávkami. Zdroj: iMHD.sk

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube