YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 25.03.2022 13:25

Modernizácie Ružinovskej a Vajnorskej radiály sa omeškajú

Hlavné mesto už dlhodobo plánuje výrazne zlepšenie úrovne verejnej dopravy v Bratislavy. Prostriedkom k tomu má byť rozvoj dopravnej infraštruktúry, vrátane komplexných modernizácií električkových radiál. Po ako-tak dokončenej úprave trate v Karlovej Vsi mali už čoskoro prísť na rad Ružinovská a Vajnorská radiála. Ako sa však ukazuje, oba projekty budú meškať. Informoval o tom portál iMHD.sk.

Ilustračný záber

Ilustračný záber

Skvalitňovanie verejnej dopravy je už nejakú dobu označované za prioritu z hľadiska rozvoja mesta. Magistrát preto roky vyvíja iniciatívy, ktoré majú zvýšiť význam mestskej hromadnej dopravy (MHD) na deľbe prepravnej práce. Najvýznamnejšie sa to má prejaviť na električkovej doprave – ide o nosný systém MHD, pričom cieľom je rozšíriť sieť aj zvýšiť úroveň existujúcej infraštruktúry. Popri kľúčovom projekte výstavby trate do Petržalky (Petržalskej radiály) tak mesto navrhlo zmodernizovať aj Dúbravsko-karloveskú, Ružinovskú a Vajnorskú radiálu. Modernizácie súvisia aj s nákupom nových vozidiel.

Jednotlivé projekty sú naviazané na eurofondy, z ktorých sú financované. Prvé zmeny sa realizovali ešte v rámci programovacieho obdobia 2007-2013 (napríklad prvá etapa výstavby Petržalskej radiály, modernizácia Dúbravskej radiály od Hanulovej po Pri kríži alebo obnova trate na Štefanovičovej). V tomto programovacom období sa začali aj projektové práce na modernizácii zvyšku Dúbravsko-karloveskej radiály, Ružinovskej radiály a Vajnorskej radiály. Cieľom bolo rozbehnúť realizáciu v ďalšom programovom období, teda v rokoch 2014-2020.

Ako však mesto uvádza v materiáli, predloženom na marcové Mestské zastupiteľstvo, pri projekcii bol zaznamenaný výrazný časový sklz. Hlavné mesto muselo dokonca vrátiť nevyčerpané prostriedky. V ďalšom programovacom období sa podarilo úspešne doprojektovať a rozbehnúť jedine modernizáciu Dúbravsko-karloveskej radiály - hoci s viacerými nedorobkami a chybami, čo teraz Magistrát otvorene priznáva.

V prípade Ružinovskej radiály sa však až na konci roka 2019 podarilo podpísať Zmluvu o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie, výkon autorského dozoru a inžinierskej činnosti. Zhotoviteľ, Dopravoprojekt, mal pôvodne dokumentáciu dokončiť do augusta 2021. Z dôvodu „mimoriadnej situácie“ sa však tento dátum posunul na december 2022. Pôvodne malo projektovanie vyjsť na 640-tisíc eur, dodatkami sa navýšilo o vyše 190-tisíc eur. Ku konceptu dokumentácie prišlo tisíc pripomienok. Posunul sa aj predpokladaný dátum realizácie – pôvodne sa mala spustiť v novembri 2022, po novom sa má začať v marci 2024 a skončiť v októbri 2025.

Pri Vajnorskej radiále je situácia podobná. Zmluva o dielo, opäť s Dopravoprojektom, bola podpísaná v apríli 2020, pôvodný rozpočet na vypracovanie projektovej dokumentácie bol 790-tisíc eur. Po dodatkoch sa navýšil o 209-tisíc eur. Mesto navyše žiada možnosť zachovania prístupu do vozovne Jurajov dvor, čo si vyžiada náročnejšiu organizáciu výstavby – zachovaná bude jednokoľajná prevádzka medzi Trnavským mýtom a vozovňou. Úprava projektu si vyžiadala ďalší posun v príprave projektu, a to až o 16 mesiacov. Dokumentácia má byť dokončená v júli 2023 namiesto marca 2022, realizácia stavby sa predpokladá medzi januárom 2025 a augustom 2028.

Ide o problém, keďže stav jednotlivých tratí nie je vôbec dobrý. V kriticky zlom stave by mala byť najmä Vajnorská radiála v úseku medzi Zátiším a Zlatými Pieskami. Nie je vylúčené, že ešte pred oficiálnym začiatkom modernizácie sa bude musieť časť trate uzavrieť, resp. sa projekt rozložiť na menšie úseky.

Odsun modernizácie jednotlivých radiál si vysoko pravdepodobne vyžiada aj posun v prípade obnovy súvisiacej infraštruktúry a verejných priestorov. Modernizácia Ružinovskej radiály mala napríklad priniesť rekonštrukciu Krížnej ulice od fasády k fasáde, úpravu Amerického námestia alebo revitalizáciu Ružinovskej ulice, spojenú s výstavbu nových cyklotrás. Rekonštrukcia od fasády k fasáde mala prebehnúť aj na Vajnorskej ulici, ktorá by sa zmenila na pekný mestský bulvár.

Všetky tieto zmeny, ktoré by výrazne zlepšili úroveň verejnej dopravy aj verejného priestoru, sa tak stanú obeťou „mimoriadnej situácie“ a dodatočných úprav v projektoch.  

 

Komplexná rekonštrukcia Krížnej sa v novembri 2022 pravdepodobne nespustí. Zdroj: Google StreetView

 

Keďže materiál nešpecifikuje, akým spôsobom sa mimoriadna situácia podpísala na vývoji projekčných prác, ťažko možno posúdiť, či ide o objektívny problém, alebo skôr manažérske zlyhanie. Verejnosť bude musieť každopádne dlhšie tolerovať nízku úroveň tratí, zastávok a priľahlých ulíc. Hoci sa ukazuje, že trať v Karlovej Vsi má mnoho nedostatkov, predsa len nastavuje omnoho vyššiu latku štandardu. To isté sa teraz očakáva aj v hustejšie zaľudnených častiach Bratislavy v Starom Meste, Novom Meste a Ružinove.

Hlavné mesto a Dopravný podnik preto aspoň rozvíjajú iné dopravné projekty, zamerané na rozvoj infraštruktúry, údržby a zvýšenie komfortu cestujúcich. V zozname projektov, pripravovaných a realizovaných v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, tak figuruje projekcia a realizácia obnovy vozovní v Jurajovom dvore a Krasňanoch alebo nákup nových električiek a trolejbusov. Takisto by sa mali naprojektovať nové trolejbusové trate a zmodernizovať niektoré staršie (prečítajte si, o ktoré ide, v samostatnom článku). Vlajkovým projektom je samozrejme výstavba električkovej trate v Petržalke, ktorá by mala byť sprevádzkovaná do konca roka 2023.

Ďalšie dopravné projekty sa financujú z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Bratislava z IROPu zafinancovala výstavbu cyklotrasy na Starohájskej, ktorá bola dokončená s výrazným meškaním, zrealizovať chcela aj nastavenie preferencie MHD na križovatkách, opäť ale došlo k časovým posunom. K plánovaným projektom patrí výstavba združeného chodníka a cyklotrasy na Kutlíkovej, úprava prestupného uzla Račianske mýto alebo vyhradený pruh na Trnavskej ceste s integrovaným riešením pre cyklistov.

Svoje projekty má aj Dopravný podnik Bratislavy. Ten z eurofondov nakúpil elektrobusy, rozširuje pokrytie zastávok MHD elektronickými infotabuľami, pripravuje masívnu modernizáciu zastávok (105 zastávok, nainštalované majú byť do augusta 2023) a plánuje nákup vodíkových autobusov. Za dôležité Hlavné mesto považuje aktivity Železníc Slovenskej republiky, ktoré sa v rámci modernizácie Bratislavského železničného uzla pripravujú na výstavbu Terminálov integrovanej osobnej prepravy v Boroch, Ružinove a Vrakuni. V Ružinove treba dopracovať projektovú dokumentáciu, na čo by sa mala v bližšie neurčenom termíne vyhlásiť súťaž na zhotoviteľa.

Nedá sa tak povedať, že by mesto v rozvoji verejnej dopravy iba zlyhávalo. Cestujúca verejnosť má možnosť pocítiť určité zlepšenia, súvisiace s nákupom nových autobusov alebo doplnením elektronických informačných tabúľ. Najnovšie Magistrát ohlásil aj ukončenie procesu obstarávania nových električiek (nie celkom bez škandálov). Dopravný podnik pripravil rekonštrukcie krátkych úsekov tratí v Rači a na Americkom námestí, provizórnou opravou prešla aj katastrofálna zastávka na Račianskom mýte. MHD v Bratislave tak jednoznačne zvyšuje svoju úroveň.  

Stále je však problémom projektová príprava nových projektov. Dôsledkom je neschopnosť pritiahnuť do verejnej dopravy väčší počet cestujúcich, zaťaženejšie cesty a parkovacie plochy, vyššie emisie a hluk a celkovo nepríjemnejšie prostredie. Naostatok, mesto sľubovaním termínov a ich následným nedodržaním znižuje dôveru obyvateľov vo výkon verejnej správy. A to je veľký problém, sťažujúci vývoj nielen dopravných projektov.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Mesto získalo dlhoočakávané povolenie: Modernizácia Ružinovskej radiály sa posúva

23.03.2023 14:32:16 Andrej Sárközi

Skvalitňovanie verejnej dopravy je označované za prioritu z hľadiska rozvoja mesta. Magistrát preto roky pripravuje komplexné rekonštrukcie jednotlivých električkových radiál. Jedna z takýchto modernizácií sa už mala začať, no neudialo sa tak. Ružinovská radiála sa dlho trápila so získaním potrebných povolení, po dlhej dobe však nastal progres.

Čítať viac

Zlepšenie verejnej dopravy sa blíži. Mesto žiada o financie na modernizáciu Vajnorskej radiály

12.03.2023 13:00:00 Andrej Sárközi

Pre Hlavné mesto je modernizácia a rozvoj električkových tratí prioritou už roky. Pri niektorých projektoch sa však vyskytli problémy pri projekcii či priamo pri výstavbe, čo oddialilo termíny a nakoniec aj narušilo ich financovanie. Týka sa to najmä Petržalskej radiály, ako sa však zdá, peniaze nielenže neprepadnú, ale využijú sa na iné projekty.

Čítať viac

Konečne postup. Modernizácia Ružinovskej radiály sa priblížila k realizácii

20.02.2023 14:19:37 Adrian Gubčo

Podľa pôvodných plánov sa už malo v týchto mesiacoch pracovať na modernizácii kľúčovej električkovej trate a s ňou aj na veľkej premene viacerých ulíc. Namiesto toho čaká modernizácia Ružinovskej radiály stále ešte len na vydanie potrebných povolení. Teraz nastal po dlhej dobe ďalší pokrok.

Čítať viac

Príjemné prekvapenie: Modernizácia Vajnorskej radiály môže začať skôr

02.12.2022 19:26:06 Adrian Gubčo

Bratislava dlhodobo plánuje komplexnú modernizáciu svojich električkových radiál. Po Dúbravsko-karloveskej mali prísť na rad Ružinovská a Vajnorská. Pri ich projekcii sa však vyskytli zmeny a komplikácie, ktoré odsunuli ich realizáciu o niekoľko mesiacov až rokov. Preto je prekvapením, že už onedlho by sa mohla čiastočne spustiť premena druhá z nich.

Čítať viac

Cestovanie bude kvalitnejšie. Opravami prejde viac zastávok

28.10.2022 14:03:52 Andrej Sárközi

Račianska električková radiála prejde ďalšími zmenami. V uplynulom období na nej pribudli nové prístrešky a frekventované zastávky sa stali kultúrnejšími. Viditeľné zlepšenie zarezonovalo u verejnosti pozitívne, Dopravný podnik Bratislavy (DPB) tak ohlasuje ďalšie plány. Určitý postup nastal aj pri modernizácii Vajnorskej radiály.

Čítať viac

Aké sú ďalšie plány rozvoja električkovej siete v Bratislave?

03.12.2021 17:57:36 Adrian Gubčo

Hlavné mesto konečne rozbehlo výstavbu predĺženia Petržalskej električkovej radiály, vďaka čomu dostane najväčšie sídlisko v krajine svoju nosnú dopravnú líniu. Spustenie realizácie projektu zároveň otvorilo otázku, ako sú na tom iné zámery rozvoja električkovej siete v metropole. Po roku od posledného obdobného článku prinášam aktualizovaný prehľad známych a plánovaných projektov.

Čítať viac

Mesto sa posúva v príprave modernizácie Ružinovskej radiály

08.06.2021 12:25:00 Adrian Gubčo

Bratislava konkretizuje svoje predstavy o podobe zmodernizovanej Ružinovskej radiály. Magistrát udelil kladné záväzné stanovisko pre projekt, ktorý má výrazne zlepšiť nielen prevádzkové a technické parametre trate medzi Americkým námestím a Čmelíkovou ulicou v Ružinove, ale priniesť aj skvalitnenie jej blízkeho okolia. Spustenie realizácie sa predpokladá na konci roka 2022.

Čítať viac

Modernizácia Ružinovskej radiály začne v novembri 2022

16.04.2021 12:16:06 Adrian Gubčo

Hlavné mesto sa už začína otvorene pripravovať na ďalší veľký zámer, ktorý by mal zvýšiť kvalitu verejnej dopravy a súvisiaceho verejného priestoru. Modernizácia Ružinovskej radiály je zároveň reakciou na havarijný stav existujúcej električkovej trate. Realizácia projektu ovplyvní život Bratislavy na viac ako dva roky, na druhej strane, jej efekty by mali tieto komplikácie viac ako vyvážiť.

Čítať viac

Začína sa odhaľovať budúca podoba Krížnej ulice a Amerického námestia

04.02.2021 15:59:00 Adrian Gubčo

Po zavŕšení podstatnej časti modernizácie Dúbravsko-karloveskej radiály pripravuje Hlavné mesto modernizácie ďalšej dvojice radiál. Vajnorská aj Ružinovská by mali prejsť komplexnou premenou, ktorá prinesie nielen zlepšenie technických parametrov tratí, ale aj skvalitnenie okolitého verejného priestoru. Modernizácia Ružinovskej radiály, zahŕňajúca aj úseky v centre mesta, začína získavať konkrétne rysy.

Čítať viac

Projekty modernizácií električkových radiál napredujú

15.05.2020 12:15:00 Adrian Gubčo

Bratislava aj naďalej pracuje na projektoch modernizácií jednotlivých električkových radiál – Karlovesko-dúbravskej, Vajnorskej aj Ružinovskej. V prípade prvej z nich sa spustila záverečná etapa stavebných prác, pri druhej sa podpísala zmluva o dielo s projektantom. Ružinovská radiála by mala byť taktiež tesne pred podpisom.

Čítať viac

Aktivita Metropolitného inštitútu rastie, čoskoro rozbehne ďalšie súťaže a participáciu

11.02.2020 08:50:00 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) začína byť v meste čoraz viac aktívny a na najbližšie obdobie pripravuje rozbeh ďalších projektov a procesov. Ide o súčasť nového prístupu k verejnému priestoru i zapájaniu verejnosti do rozvoja mestského prostredia. Rast aktivity súvisí s postupným posilňovaním personálnych kapacít inštitúcie, ktorá má byť elitným pracoviskom Hlavného mesta SR Bratislavy.

Čítať viac

Detaily modernizácie Vajnorskej radiály sú známe

15.01.2020 10:55:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto napreduje v postupnej modernizácii svojich električkových tratí. Po ukončení prvej etapy modernizácie Dúbravsko-karloveskej radiály a uzavretí zmluvy s projektantom Ružinovskej radiály teraz predstavuje aj detaily k modernizácii Vajnorskej radiály. Strategicky dôležitú trať, ale aj jej bezprostredné okolie, čakajú výrazné zlepšenia.

Čítať viac

Hlavné mesto vybralo projektanta modernizácie Ružinovskej radiály

06.11.2019 10:45:00 Adrian Gubčo

Po modernizácii Karlovesko-dúbravskej radiály sa môže Bratislava čoskoro dočkať obnovy ďalších tratí. Ako som už spomínal v poslednom príspevku, Hlavné mesto podpísalo zmluvu s projektantom modernizácie trate do Ružinova, ktorým je spoločnosť Dopravoprojekt. Realizácia modernizácie sa očakáva v roku 2022. 

Čítať viac

Hlavné mesto plánuje masívny rozvoj koľajovej dopravy

24.08.2018 15:00:00 Adrian Gubčo

Bratislava - hlavné mesto SR dnes v rámci tlačového brífingu ohlásila plány, týkajúce sa rozvoja koľajovej dopravy v podobe električkových tratí. Primátor mesta Ivo Nesrovnal predstavil zámery, ktoré majú zväčšiť električkovú sieť a zlepšiť dopravnú situáciu v metropole.

Čítať viac

Bratislava potrebuje kvalitnú električkovú dopravu, robí pre to málo

01.08.2018 12:30:00 Adrian Gubčo

Už nejakú dobu je ako všeobecný fakt daný úzus, že nosným systémom verejnej dopravy (NS MHD) v Bratislave sú električky. To by sa malo odzrkadľovať v dynamickom rozvoji tohto dopravného systému a veľkú podporu rozvoju električkovej dopravy vyjadruje aj Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy. Aká je teda súčasná situácia v rozvoji električkovej dopravy a modernizovania tratí?

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube