Author photoAdrian Gubčo 06.03.2019 13:15

Cyklotrasa na Starohájskej je takmer dokončená

Pred dokončením je výstavba najnovšieho kúsku bratislavskej cykloinfraštruktúry – cyklotrasy R48 na Starohájskej ulici, ktorá je zároveň súčasťou jedného z tranzitných okruhov mestskej cyklosiete, nazvaného O4. Ide o jednu z mála (resp. o jedinú) segregovanú cyklotrasu, ktorú Hlavné mesto v poslednej dobe vybudovalo.

Nový úsek sa začína v blízkosti križovania s cyklotrasou R18, ktorá vedie popri Chorvátskom ramene, prechádza cez Námestie hraničiarov a pokračuje na Starohájsku. V úseku medzi Chorvátskym ramenom a križovatkou s Osuského je v prevažnej miere vedená na samostatnom telese (s výnimkou úseku popri supermarkete Billa), od Osuského na chodníku so zdieľaným pohybom chodcov a cyklistov. Celková dĺžka novej alebo opravenej cyklotrasy je 1.163 metrov.

Projekt bol spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie (viac tu), ktoré sa na celkovom rozpočte projektu 357-tisíc eur podieľali z 95%. Realizácia mala prebehnúť medzi augustom až októbrom 2018, no ani dnes ešte nie cyklotrasa úplne dokončená a odovzdaná do prevádzky.

K chýbajúcim častiam projektu patrí napríklad opravenie prístupu na prechod cez cestu pri výjazde z parkoviska na Námestí hraničiarov, vybudovanie úseku takisto na tomto námestí, kde mu aktuálne bráni stánok PNS, úprava prechodu pre cyklistov na križovatke s Osuského ulicou, úsek okolo stromu zasahujúceho do trasy pred internátom Ekonomickej univerzity na Starohájskej, a samozrejme, namaľovanie značenia. To všetko bráni tomu, aby bola cyklotrasa plne využiteľná.

Hlavné mesto, ktoré je investorom projektu, tak čaká dotiahnutie týchto nemálo významných detailov a prebratie diela. Z letmej prehliadky je zrejmé, že sa tu vyskytlo viacero zlých riešení, ktoré treba reklamovať. V prípade pohotovej reakcie to však nemôže byť otázka viac ako niekoľkých týždňov.

 

Na cyklotrase ešte ostáva doriešiť niekoľko problematických úsekov

 

Sprevádzkovanie tejto cyklotrasy zjednoduší spojenie medzi centrálnymi časťami sídliska Petržalka a mimoriadne populárnou dunajskou hrádzou, jednou z obľúbených rekreačných lokalít miestnych obyvateľov. Cyklotrasa má však okrem rekreačného aj tranzitný potenciál, pre ľudí žijúcich v jej blízkosti zlepší podmienky pre cestovanie do práce v centre mesta, a to vďaka nie ideálnemu, no na bratislavské pomery veľmi kvalitnému prepojeniu na ľavobrežnú časť metropoly.

Petržalka vo všeobecnosti poskytuje mimoriadne dobré podmienky pre rozvoj cyklodopravy. Celá mestská časť je nížinatá a rozvoľnený spôsob výstavby ponecháva dostatok priestoru pre výstavbu komfortných, segregovaných koridorov. Jedna z kľúčových cyklotrás by skutočne mala vzniknúť už v dohľadnej dobe – prvá skutočná cyklodiaľnica v Bratislave vznikne okolo električkovej trate, ktorá vznikne v území tzv. Centrálneho rozvojového koridoru.

To však bude pravdepodobne až okolo roku 2023, dovtedy bude nutné spoľahnúť sa na iné projekty, samozrejme, za predpokladu, že sa výraznejšie nezmení kurz zo strany Magistrátu Hl. mesta SR Bratislavy a lokálnych samospráv. Napríklad za rok 2018 sa realizovali len dve verejné cyklotrasy – okrem Starohájskej ešte krátky úsek na Blumentálskej ulici.

K tomu sa pripája niekoľko kratších segregovaných úsekov realizovaných v rámci developerských projektov – napríklad na Račianskej popri Urban Residence, na Košickej popri Landererovej 12, na Karadžičovej pri Twin City Tower alebo postupne vznikajúca cyklotrasa v Slnečniciach. Hoci je pravda, že aj v iných mestách takýmto spôsobom vznikla nakoniec ucelená cyklosieť, na mesto veľkosti Bratislavy je to mimoriadne málo a takýmto tempom to potrvá ešte veľmi dlho.

Od Hlavného mesta si to vyžaduje silnejšie nasadenie a aktívnu projektovú prípravu a finančnú podporu. Určitou nádejou je, že s výmenou vedenia mesta na jeseň došlo aj k príchodu ľudí z cykloaktivistického prostredia do riadiacich štruktúr. Prvé reálne výstupy však ešte neprišli, hoci je pravdepodobne príliš skoro niečo očakávať. Na hodnotenie si tak treba ešte nejakú dobu počkať.

 

Fotografie z 28.2.2019. 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Začiatok cyklotrasy neďaleko Chorvátskeho ramena
  • Pri supermarkete Billa cyklotrasa využíva existujúci chodník
  • Na Námestí hraničiarov sú ešte nedorobky, napríklad tieto betónové zábrany
  • Ďalším problémom je stánok PNS blokujúci časť cyklotrasy
  • Pozitívom je vybudovanie vyvýšených prahov pre cyklistov a chodcov na úkor áut
  • Križovatka s Osuského nemá vyznačené cykopriechody
  • Nový povrch chodníka na Starohájskej, ktorý bude zdieľaný medzi chodcami a cyklistami
  • Problematický strom na Starohájskej, ktorého korene zasahujú pod chodník
  • Prechod pri projekte Nový Háj tiež nie je v ideálnom stave
  • Opravený chodník na Starohájskej

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube