YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 14.12.2020 11:48

Trať na Americkom námestí je dokončená

V priebehu uplynulého víkendu bola oficiálne odovzdaná do užívania zrekonštruovaná električková trať na Americkom námestí v centrálnej časti mesta. O tejto modernizácii som písal už viackrát – okrem zlepšenia stavu trate priniesli práce aj estetizáciu priestoru. Práve na zásahy do verejných priestranstiev v okolí trate sa oplatí v tomto prípade pozrieť bližšie.

Úvodom treba pripomenúť, že obnova trate na Americkom námestí priniesla rekonštrukciu jedného z najzanedbanejších úsekov tratí v Bratislave. Naposledy bola rekonštruovaná v roku 1977, jej doterajší stav bol tak už havarijný a ohrozoval bezpečnosť a kvalitu električkovej premávky. Modernizáciou sa úroveň výrazne zvýšila.

Išlo o komplexnú opravu, prebudovaný tak bol električkový spodok aj zvršok, nainštalované boli nové koľaje, vybudovalo sa nové trakčné vedenie, zrealizované boli nové zastávky a doplnili sa o doteraz chýbajúce vybavenie. Stav zastávky bol daný do súladu s existujúcimi princípmi tvorby nových električkových zastávok, podľa ktorých musia byť všetky bezbariérové a vybavené prístreškami či elektronickou tabuľou. Náklady na rekonštrukciu aj s priľahlým úsekom na Radlinského vyšli na 3,125 miliónov eur.

Nido

Ide o jednu z viacerých rekonštrukcií, ktoré Hlavné mesto, resp. Dopravný podnik Bratislavy, zrealizovalo v uplynulých rokoch. Americké námestie priamo nadväzuje na opravený úsek trate na Špitálskej ulici, ktorý bol zrealizovaný v roku 2017. V priebehu rokov 2019 a 2020 sa pracovalo na modernizácii karloveskej a staromestskej časti Dúbravsko-karloveskej radiály (dúbravská sa zmodernizovala v roku 2014) a opravil sa krátky úsek trate v Záhumeniciach. Rekonštrukcia Amerického námestia je posledným projektom v rámci tohto roka.

Jednotlivé projekty ukazujú evolúciu, ktorou prechádza navrhovanie nových či rekonštruovaných električkových tratí. Kým úroveň prác v Dúbravke je pomerne nízka a nepriniesla radikálne vyššiu kvalitu v súlade so súčasným prístupom k tvorbe električkových tratí, v Karlovej Vsi či v Rači už je situácia omnoho lepšia. Obnova tratí bola poňatá ako podnet k výraznejšiemu zlepšeniu mestského priestoru, preto boli trate zazelenané a zastávky vybavené dizajnovými prístreškami.

Medzičasom v Starom Meste sa rekonštrukcia Špitálskej takýmto katalyzátorom premeny celej ulice nestala. Hoci úroveň zastávok išla výrazne hore, väčšinou boli zvolené lacnejšie materiály a teleso trate bolo len vyasfaltované. Uvažovaný presun zastávky Mariánska v smere do centra nenastal za veľmi zvláštnych okolností a nezmenila sa ani poloha trate, o čom sa v prípade tejto ulice v dopravných kruhoch diskutovalo. Americké námestie je, našťastie, odlišný príbeh.

V tomto prípade došlo k určitej zmene geometrie trate, takže bolo možné predĺžiť zastávku v smere do centra a rozšíriť chodník, ktorý bol predtým absurdne úzky. Električkový zvršok bol vydláždený kamennou dlažbou, ktorá umožní prechod sanitiek. Aj zastávky dostali povrch z kamennej dlažby – zlepšenie oproti pôvodne uvažovanej betónovej a v staromestskom prostredí omnoho vhodnejšie riešenie.

Došlo aj k miernemu rozšíreniu parku na Americkom námestí (hoci na úkor chodníka, čo je diskutabilné riešenie) a k odstráneniu reklamy na oplotení Univerzitnej nemocnice (s výnimkou dvojice billboardov, ktoré majú byť odstránené neskôr), kde pribudla výsadba popínavých rastlín. Dojem z priestoru je tak úplne iný.

Americké námestie ukazuje presne ten štandard, ktorý sa od električkových tratí v Starom Meste – po odstránení určitých chýb, najmä v osadení nesprávnych prístreškov s reklamnými panelmi na zlej strane – očakáva. Ak by boli všetky zastávky na danej úrovni, zmenil by sa nielen komfort dopravy, ale aj celkové vnímanie verejnej dopravy a mesta zároveň. Niektoré princípy, uplatnené na Americkom námestí, by bolo vhodné uplatniť celomestsky.

K týmto princípom patrí predovšetkým využívanie kvalitnejších materiálov – v tomto prípade najmä žulovej dlažby, pri ktorej je veľkou škodou, že sa neobjavila napríklad na Palisádoch po tohtoročnej rekonštrukcii – ďalej redukcia bariér pre peších (zjednotenie elektronickej tabule a označníka, presunutie stĺpov trakčného vedenia či košov do jednej línie), masívna redukcia vonkajšej reklamy alebo rozširovanie priestoru pre peších. Na niečo z toho odpovedá vznikajúci Manuál tvorby verejných priestranstiev, nie však na všetko.

Na budúce projekty v réžii mesta tak budú kladené vyššie nároky. Na druhej strane, ak sa ich podarí splniť, výsledkom bude výrazne príťažlivejšia a lepšia Bratislava.

 

Priestor nádvoria Univerzitnej nemocnice by sa patrilo otvoriť a prepojiť tak preistor medzi Radinského a Americkým námestím

 

Medzičasom, ukončenie rekonštrukcie trate a relatívne malá úprava priestoru ukazuje, že celé Americké námestie by mohlo byť v prípade rozsiahlejších zásahov ďaleko atraktívnejším verejným priestorom. Výzvou je nielen revitalizácia pomerne nepekného parčíku, ale aj redukcia plôch pre dynamickú aj statickú dopravu a – predovšetkým – otvorenie len minimálne využívaného priestoru, patriaceho do areálu Univerzitnej nemocnice.

Prípadné otvorenie územia, zlepšenie peších ťahov, prepojenie s priestorom Floriánskeho námestia, úprava Radlinského a nadviazanie na okolie zastávky Blumentál, dobudovanie cykloinfraštruktúry, odstránenie povrchového parkovania, vybudovanie prestupného terminálu medzi električkami a trolejbusmi a zmenšenie dopravného priestoru pri styku Krížnej a Záhradníckej by dalo Bratislave „ikonický“ verejný priestor. Ikonickosť by bola daná kvalitou a polohou v rámci mesta, čo by viedlo k prepojeniu viacerých významných urbanistckých osí.

Okrem viacerých radiál by to bola najmä Priečna os (viac tu, str. 172), resp. jej posledný realizovateľný zvyšok. Priečnou osou je nazývaný uvažovaný mestský bulvár či trieda, ktorý mal podľa predstáv urbanistov v povojnovom období prepojiť Hlavnú stanicu s novým uvažovaným centrom na nábreží Dunaja, pričom by bol obklopený veľkolepými verejnými stavbami a parkami. V rámci tejto vízie sa vybudovala napríklad budova Slovenského rozhlasu, centrálny kampus STU alebo električková trať na Ulici Imricha Karvaša (a neskôr aj NBS). Na opačnom konci bolo postavené nové Slovenské národné divadlo.

Koncepcia Priečnej osi narazila pri téme prebudovania Ondrejského cintorína – vzácne historické pohrebisko, kde boli pochovaní viacerí významní Bratislavčania, malo byť nahradené parkom a preťaté bulvárom. To vyvolalo aj v tej dobe odpor (ktorého výsledkom bola publikácia Bratislava/nahlas) a realizáciu plánov odsunulo. Dnes je už vznik Priečnej osi v celej celistvosti nemožný (čo je dobre), jej vyústenie do Amerického námestia by však ale mohlo vzniknúť – čo by bolo tiež správne.

Nanešťastie je ale realizácia takejto veľkorysejšej urbanistickej vízie v súčasnej Bratislave len málo pravdepodobná, keďže si to vyžaduje koordináciu medzi príliš veľkým počtom aktérov a za otáznej politickej a finančnej podpory. Skupina architektov predložila v roku 2018 víziu revitalizácie Floriánskeho námestia, no po prvotnej podpore (s prípravou rekonštrukcie Floriánskeho aj Amerického námestia sa malo začať v roku 2019 pod vedením novozaloženého MIBu) sa aktivita utlmila a mesto uprednostnilo iné zámery. Určité zmeny prinesie modernizácia Ružinovskej radiály, bez súťaže na celý priestor od Radlinského po Záhradnícku sa ale riskuje fragmentovanosť a nedostatočná koordinovanosť jednotlivých projektov.

Zlé riešenie by bolo premrhanou šancou na aktiváciu veľmi dôležitého verejného priestoru, ktoré by vytvorilo ďalšie ťažisko života v rámci vnútornej Bratislavy. Daná lokalita je výnimočná koncentráciou rozličných funkcií, verejných aj komerčných, rezidenčných aj administratívnych. Okrem toho by mohla mať do istej miery aj reprezentatívne využitie a potvrdiť metropolitný status Bratislavy. Jej špičková úroveň by preto mala byť prioritou pri rozvoji verejného priestoru v najbližšom období.

 

Fotografie z 13.12.2020. Pozrite si rekonštrukcie bratislavských tratí vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

Súvisiace články

Cestovanie bude kvalitnejšie. Opravami prejde viac zastávok

28.10.2022 14:03:52 Andrej Sárközi

Račianska električková radiála prejde ďalšími zmenami. V uplynulom období na nej pribudli nové prístrešky a frekventované zastávky sa stali kultúrnejšími. Viditeľné zlepšenie zarezonovalo u verejnosti pozitívne, Dopravný podnik Bratislavy (DPB) tak ohlasuje ďalšie plány. Určitý postup nastal aj pri modernizácii Vajnorskej radiály.

Čítať viac

Dlhá cesta k definitívnej podobe: Gaštanový hájik sa zlepšil, od dobrého stavu má ďaleko

22.09.2022 10:37:47 Adrian Gubčo

Račianska električková radiála je jednou z najvýznamnejších a najvyťaženejších bratislavských tratí. Jej úroveň je však nelichotivá. Naostatok, Račianska radiála nebola ani zaradená medzi vlnu modernizácií, ktorými mali prejsť iné trate v meste. Hlavné mesto a Dopravný podnik Bratislavy preto vykonali počas uplynulého obdobia aspoň provizórne úpravy, v rámci ktorej zlepšili stav zastávok. Jednou z nich mal byť aj Gaštanový hájik.

Čítať viac

Obnova prvých zastávok na Račianskej radiále je dokončená, ďalšie sa chystajú

12.07.2022 17:27:27 Adrian Gubčo

Hlavné mesto a Dopravný podnik Bratislavy (DPB) dokončili rekonštrukciu prvej série električkových zastávok na Račianskej električkovej radiále. Za relatívne krátku dobu sa tak čiastočne zvýšila úroveň vyčkávacích priestorov pre cestujúcu verejnosť. Úspech projektu mesto podnietil k príprave aj ďalších opráv.

Čítať viac

Mesto opravuje zastávky na Račianskej radiále, definitívna rekonštrukcia Račianskeho mýta sa odsúva

13.06.2022 14:14:47 Adrian Gubčo

Hlavné mesto a Dopravný podnik Bratislavy (DPB) pristúpili k čiastočnej rekonštrukcii viacerých zastávok na Račianskej električkovej radiále. Tieto sa nesú v podobnom duchu ako minuloročná provizórna obnova zastávky na Račianskom mýte. Výsledkom je zlepšenie stavu vyčkávacieho priestoru pre cestujúcich. Skutočná modernizácia zastávok je však hudbou budúcnosti.

Čítať viac

Aké sú ďalšie plány rozvoja električkovej siete v Bratislave?

03.12.2021 17:57:36 Adrian Gubčo

Hlavné mesto konečne rozbehlo výstavbu predĺženia Petržalskej električkovej radiály, vďaka čomu dostane najväčšie sídlisko v krajine svoju nosnú dopravnú líniu. Spustenie realizácie projektu zároveň otvorilo otázku, ako sú na tom iné zámery rozvoja električkovej siete v metropole. Po roku od posledného obdobného článku prinášam aktualizovaný prehľad známych a plánovaných projektov.

Čítať viac

Hlavné mesto definitívne ukončilo obnovu zastávky na Račianskom mýte a ohlásilo veľkú obnovu prístreškov

21.09.2021 14:13:43 Adrian Gubčo

Hlavné mesto SR Bratislava dnes oficiálne ukončilo provizórnu rekonštrukciu električkovej zastávky na Račianskom mýte. Bodkou za opravou bolo nainštalovanie zastávkových prístreškov a elektronickej tabule, čím získal priestor relatívne slušnú úroveň. V obdobnom zvyšovaní kvality zastávok plánuje Magistrát a DPB pokračovať – v dohľadnej dobe by sa malo v meste nainštalovať 200 ďalších prístreškov.

Čítať viac

Úpravy na Račianskom mýte sú pred dokončením

31.08.2021 15:31:00 Adrian Gubčo

V týchto dňoch sa chýlia k záveru rekonštrukčné práce na Račianskom mýte, ktorých cieľom bolo zlepšenie úrovne električkovej zastávky a prechádzania cez rušnú križovatku. Mesto tým reagovalo na doterajší desivý stav priestoru, nehodný súčasných požiadaviek na modernú verejnú dopravu. Magistrát a Dopravný podnik sľubujú, že zastávku aj upravené časti križovatky odovzdajú 2. septembra do plného užívania.

Čítať viac

Mesto spúšťa čiastočnú obnovu Račianskeho mýta

09.08.2021 09:00:00 Adrian Gubčo

Magistrát spoločne s Dopravným podnikom Bratislava rozbehnú v priebehu tohto týždňa čiastočnú rekonštrukciu zastávky električiek na Račianskom mýte. Ďalšie zmeny sa dotknú ostrovčekov a priechodov, čím sa prechádzanie križovatky stane pre chodcov pohodlnejšie. Ide zatiaľ len o provizórne úpravy, mesto má v úmysle zrealizovať aj komplexnejšiu rekonštrukciu.

Čítať viac

Trať na Americkom námestí je poškodená, premávka bude na mesiac vylúčená

28.04.2021 15:00:56 Adrian Gubčo

V decembri bola po niekoľkomesačnej rekonštrukcii obnovená premávka električiek na Americkom námestí. Hlavné mesto a Dopravný podnik sa vtedy netajili spokojnosťou s výsledkom prác, ktoré nepriniesli len zlepšenie stavu koľají, ale aj zvýšenie kvality verejného priestoru. Po necelom polroku sa však trať na mesiac uzavrie. Dôvodom sú konštrukčné chyby trate.

Čítať viac

Dopravný podnik hľadá projektanta na rozšírenie električkovej zastávky na Račianskom mýte

11.03.2021 11:30:29 Adrian Gubčo

Dopravný podnik Bratislava vyhlásil v priebehu včerajška zákazku na obstaranie projektovej dokumentácie pre električkové zastávky na Račianskom mýte. Predmetom zákazky je rozšírenie zastávok a doplnenie mobiliáru, vrátane nových prístreškov. Dnes ide o zastávku v asi najhoršom stave v rámci celej bratislavskej električkovej siete.

Čítať viac

Rekonštrukcia električkovej trate na Americkom námestí ide do finále

01.12.2020 11:10:00 Adrian Gubčo

Práce na električkovej trati na Americkom námestí sa blížia k dokončeniu. Trať už má prakticky finálnu podobu, na ktorú nadväzujú úpravy okolitého verejného priestoru. Premávka bude obnovená ešte pred koncom roka, čím bude sprevádzkovaná celá bratislavská električková sieť. Rekonštrukciu pripravil Dopravný podnik Bratislavy v spolupráci s Magistrátom Hlavného mesta SR Bratislava.

Čítať viac

Rekonštrukcia trate na Americkom námestí ide do ďalšej fázy

16.11.2020 16:19:00 Adrian Gubčo

Dnešok je v bratislavskej doprave v znamení veľkých noviniek. Po viac ako roku a pol sa otvárajú Mlynské nivy, čo prispeje k výrazným zmenám v organizácii verejnej dopravy. Po určitej dobe sa dnes spúšťa aj iná dôležitá súčasť dopravnej infraštruktúry mesta: zastávka Blumentál, čo znamená, že obnova trate na Americkom námestí vstupuje do svojej záverečnej fázy.

Čítať viac

Ďalšie dopravné projekty sa blížia k dokončeniu

30.10.2020 18:40:13 Adrian Gubčo

Po minulotýždňovom slávnostnom predstavení a sprevádzkovaní zmodernizovanej Karloveskej radiály sa čoskoro dokončia aj ďalšie dopravné projekty: onedlho by mohla byť otvorená Radlinského ulica, kde sa rekonštruuje časť električkovej trate smerujúca na Americké námestie, a na začiatku novembra sa konečne spustí premávka aj na Mlynských nivách.

Čítať viac

Rekonštrukcia električkovej trate na Americkom námestí sa naplno rozbehla

21.09.2020 14:47:00 Adrian Gubčo

Na Americkom námestí, Floriánskom námestí a v uzle Blumentál už naplno prebiehajú stavebné práce na rekonštrukcii električkovej trate, ktorá patrila k najstarším a najzanedbanejším v meste. Poslednou opravou prešla v roku 1977. Aktuálne práce prinesú nielen zlepšenie jej prevádzkových vlastností, ale aj zlepšenie priľahlého verejného priestoru.

Čítať viac

Rekonštrukcia električkovej trate na Americkom námestí sa spustí 7. septembra

31.08.2020 14:33:00 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL DOPLNENÝ Po dokončení obnovy trate v Rači – Záhumeniciach štartuje Dopravný podnik druhý dôležitý projekt modernizácie električkovej infraštruktúry pre tento rok. V centre mesta, na Americkom námestí, sa 7. septembra spustí rekonštrukcia zanedbanej trate v úseku od integrovanej zastávky Blumentál po zrekonštruovaný úsek trate na Špitálskej. V ten istý deň sa obnoví aj premávka električiek v Rači.

Čítať viac

Rekonštrukcia električkovej trate v Rači je takmer dokončená, Karlova Ves dostala nový termín

24.08.2020 11:10:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto by malo v dohľadnej dobe dokončiť obnovu dvojice úsekov električkových tratí. Prvou z nich bude relatívne krátky úsek v Rači, kde bola rekonštrukcia vykonaná v dôsledku havarijného stavu trate, ohrozujúcom premávku. Ako druhý bude dokončený veľký projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály, ktorý čelí viacerým problémom, vrátane meškania.

Čítať viac

Práce na električkovej trati v Rači postúpili

29.07.2020 09:38:00 Adrian Gubčo

Od posledného update stavu prác na obnove električkovej trate v Rači – Záhumeniciach uplynul len mesiac, realizácia však za tú dobu výrazne pokročila. Zhotoviteľ rekonštrukcie, spoločnosť TSS Grade, by za daného tempa prác mohol skutočne stihnúť odovzdanie stavby v druhej polovici augusta. Obyvatelia a tranzitujúci cez Raču by tak čoskoro mohli využívať už napohľad kvalitnejšiu trať.

Čítať viac

Rekonštrukcia trate v Rači sa spustila, projekt prešiel zlepšeniami

02.07.2020 11:50:00 Adrian Gubčo

Po viacerých odkladoch sa konečne naštartovali práce na rekonštrukcii električkovej trate v Záhumeniciach v Rači. Práce sú reakciou na predchádzajúci havarijný stav, po aktuálnych úpravách sa však zvýši nielen technická úroveň trate, ale aj komfort cestujúcej verejnosti. Dopomôžu k tomu aj najnovšie zmeny, ktoré boli do projektu zapracované.

Čítať viac

Rekonštrukcia električkovej trate v Rači sa začne na budúci týždeň

09.06.2020 16:35:00 Adrian Gubčo

Po určitých odkladoch sa v priebehu budúceho pondelka konečne spustí rekonštrukcia trate v Záhumeniciach v mestskej časti Rača. Ide o reakciu na havarijný stav, ktorý už vážne narúšal prevádzkyschopnosť trate aj kvalitu bývania v jej blízkosti. Počas rekonštrukcie bude zmenená organizácia verejnej dopravy.

Čítať viac

Práce na modernizácii a opravách električkových tratí budú pokračovať napriek pandémii

01.04.2020 11:21:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto si na tento rok naplánovalo viacero investícií do skvalitnenia električkovej dopravy – okrem dokončenia modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály sa mali zrekonštruovať aj dva úseky tratí v Starom Meste na Americkom námestí a v Rači. Ako vyzerajú tieto plány vo svetle aktuálnej situácie?

Čítať viac

Zhotoviteľ rekonštrukcie trate na Americkom námestí je známy

30.01.2020 16:30:00 Adrian Gubčo

Po uzavretí verejného obstarávania na rekonštrukciu trate v račianskych Záhumeniciach je ukončené aj obstarávanie na obnovu trate na Americkom námestí v centre mesta. Aj tu sa stal víťazom TSS Grade, ktorý zrealizuje práce za 2 milióny 845-tisíc eur. Presné termíny potvrdené neboli. O novinke informoval portál iMHD.sk.

Čítať viac

Zmluva na rekonštrukciu električkovej trate v Záhumeniciach je konečne podpísaná

27.01.2020 10:27:03 Adrian Gubčo

Odkladaná rekonštrukcia električkovej trate v Záhumeniciach v Rači sa konečne priblížila. Dopravný podnik Bratislava podpísal zmluvu o dielo so spoločnosťou TSS Grade. Presný termín spustenia prác nie je známy, ich dĺžka by však po spustení mala byť maximálne 60 dní. O tejto správe informoval portál iMHD.sk.

Čítať viac

Oprava električkovej trate na Americkom námestí ide opäť do súťaže

04.12.2019 09:43:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto pôvodne plánovalo opraviť počas tohto roka okrem Karlovesko-dúbravskej radiály aj dve ďalšie trate – v Rači a na Americkom námestí v centre. Obe rekonštrukcie však výrazne meškajú. V prípade druhej menovanej sa až teraz opätovne spúšťa súťaž na zhotoviteľa, potom, ako bola prvá pre prekročenie plánovaného rozpočtu zo strany uchádzačov zrušená.

Čítať viac

Rekonštrukcie električkových tratí na Americkom námestí aj v Rači budú meškať

30.09.2019 10:00:00 Adrian Gubčo

Okrem masívnej modernizácie električkovej radiály v Karlovej Vsi a Dúbravke sa mali už v blízkej dobe rozbehnúť aj ďalšie rekonštrukcie s cieľom zlepšiť stav niektorých úsekov v bratislavskej električkovej sieti. Konkrétne ide o najhoršie úseky na Americkom námestí a v Rači, aktuálne sa však termín spustenia prác posúva, pričom nie je známe, kedy sa presne naštartujú.

Čítať viac

Hlavné mesto tento rok opraví ďalšie dva úseky električkových tratí

23.07.2019 09:45:00 Adrian Gubčo

Okrem veľkej modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály by počas tohto roka mali prebehnúť dve rekonštrukcie električkových tratí, týkajúce sa najviac poškodených úsekov v bratislavskej električkovej sieti. Prvá z nich sa nachádza na Americkom námestí, druhá v mestskej časti Rača.

Čítať viac

Hlavné mesto plánuje masívny rozvoj koľajovej dopravy

24.08.2018 15:00:00 Adrian Gubčo

Bratislava - hlavné mesto SR dnes v rámci tlačového brífingu ohlásila plány, týkajúce sa rozvoja koľajovej dopravy v podobe električkových tratí. Primátor mesta Ivo Nesrovnal predstavil zámery, ktoré majú zväčšiť električkovú sieť a zlepšiť dopravnú situáciu v metropole.

Čítať viac

Nová zastávka na Špitálskej je vo finále

17.08.2018 13:30:00 Adrian Gubčo

V týchto dňoch sa dokončuje električková zastávka na Špitálskej ulici, ktorá sa nevybudovala v rámci minuloročnej rekonštrukcie úseku trate po tejto ulici. Projekt realizuje Bratislava - hlavné mesto SR prostredníctvom svojej podriadenej firmy Dopravný podnik Bratislava.

Čítať viac

Bratislava potrebuje kvalitnú električkovú dopravu, robí pre to málo

01.08.2018 12:30:00 Adrian Gubčo

Už nejakú dobu je ako všeobecný fakt daný úzus, že nosným systémom verejnej dopravy (NS MHD) v Bratislave sú električky. To by sa malo odzrkadľovať v dynamickom rozvoji tohto dopravného systému a veľkú podporu rozvoju električkovej dopravy vyjadruje aj Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy. Aká je teda súčasná situácia v rozvoji električkovej dopravy a modernizovania tratí?

Čítať viac

Intenzívne práce na Špitálskej

07.11.2017 14:00:00 Adrian Gubčo

Na Špitálskej ulici sa tvrdo pracuje, aby sa čo najskôr spustila prevádzka električiek. Obnova trate bola reakciou na jej katastrofálny stav. Bratislava - hlavné mesto SR však nevyužilo príležitosť na kvalitatívnu transformáciu celej ulice a realizuje sa len na samotnej trati.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube