Author photoAdrian Gubčo 08.03.2021 12:12

Hlavné mesto chce rozvíjať trolejbusovú dopravu

Dopravný podnik Bratislava vyhlásil v uplynulých dňoch verejné obstarávanie na projekčné práce na 16 kilometrov nových trolejbusových tratí a modernizáciu už existujúcich 10 kilometrov tratí. Cieľom je tak posilniť význam ekologickej a bezemisnej dopravy v meste a nahradenie niektorých autobusových liniek. V prípade realizácie bude financovanie zabezpečené z fondov EÚ.

Zdroj: Dopravný podnik Bratislava

Zdroj: Dopravný podnik Bratislava

Ako uvádza Dopravný podnik, predmetom zákazky je „poskytovanie služby súvisiacej s prípravou stavby, vypracovaním a dodaním projektovej dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti projektanta na stavbu trolejbusových tratí“. V princípe tak DPB hľadá projektanta, ktorý pripraví na realizáciu štyri nové alebo modernizované trate v rámci mesta. Cena projekčných prác by mala byť na úrovni 3,3 milióna eur.

Výrazné rozšírenie trolejbusovej dopravy je podľa vedenia mesta aj DPB ekologickejšia aj efektívnejšia forma využitia verejnej dopravy. DPB by totiž nasadzovalo aj tzv. hybridné trolejbusy. „Ako sme avizovali pri jesenných testoch hybridných trolejbusov, jedným z našich cieľov je rozšírenie trolejbusovej trate do viacerých častí Bratislavy, na ktoré by sme nasadili aj hybridné trolejbusy, ktoré by jazdili časť trate pod trolejovým vedením a časť na trakčné batérie,“ povedal predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský. „Okrem zefektívnenia prevádzky MHD od projektu očakávame zlepšenie dostupnosti významných cieľov ciest obyvateľov v dotknutých lokalitách a zároveň zníženie dopadu na životné prostredie, nakoľko by na týchto miestach trolejbusy nahradili autobusy“.

DPB pripomína, že v rámci projektu sa už ráta s prevádzkou 24-metrových trojčlánkových trolejbusov, ktoré tu boli na jeseň minulého roka na skúške. Okrem toho predstavilo aj štvoricu úsekov, ktorých by sa mali nové projekty týkať. Pôjde o prepojenie Hlavnej stanice cez Kramáre a Mlynskú dolinu s Riviérou, spojenie Trenčianskej cez Hraničnú s Grófskou nivou, prepojenie Stanice Nivy s Novým SND alebo predĺženie trate z Bulharskej na Galvaniho. Ide väčšinou o dlhodobé zámery, ktoré sa skloňujú už niekoľko rokov.

Prvý projekt prinesie veľmi dôležité prepojenie trolejbusových tratí v oblasti Patrónky s Riviérou, kde je izolovaná trať smerujúca na Dlhé Diely. Tá sa tak napojí na trolejbusovú sieť. Okrem toho projekt prinesie modernizáciu existujúcej trate z Patrónky na Hlavnú stanicu. Realizácia zámeru umožní nahradiť linku 32 trolejbusmi, po spojení s linkou 204 sa zintenzívni obsluha Kramárov a vybuduje sa niekoľko trolejových spojok, ktoré podľa portálu iMHD.sk umožnia variabilnejšie vedenie trolejbusov (Vlárska – Pod Krásnou hôrkou, Stromová – Pražská, Šancová – Hlavná stanica a Lovinského – Pri Habánskom mlyne – Mlynská dolina). DPB pripomína aj zlepšenie obsluhy Hlavnej stanice trolejbusmi. Celkové investičné náklady majú byť 21,08 miliónov eur, zmodernizovaných či vybudovaných bude 17,35 kilometrov tratí. Dĺžka prípravy a realizácie by mala dosiahnuť 28 mesiacov.

Druhý projekt bude predstavovať trať od súčasnej konečnej trolejbusov na Trenčianskej, vedúcu po Bajkalskej, Prievozskej, po novej trati na Hraničnej a bude smerovať k novej zastávke Grófska niva (pri projekte Nuppu) a do rozvojového územia v jej okolí, kde vznikne aj nové obratisko (pri areáli Doprastavu). Predĺžená sem bude linka 209, tieto územia tak budú mať spojenie s nemocničnými oblasťami na Kramároch či s Trnavským mýtom. Dĺžka stavby je 3,5 kilometra, odhadované celkové náklady na realizáciu projektu sú 5,82 milióna eur a predpokladaná doba realizácie projektu 24 mesiacov.

Tretí zámer prinesie novú trať na Karadžičovej ulici, ide tak v podstate o zatrolejovanie linky 210. Portál iMHD.sk dopĺňa, že plánovaná je aj výstavba trolejovej stopy z Pribinovej cez Olejkársku, Landererovu na Karadžičovu, ktorá by v prípade predĺženia linky 210 pod Most SNP umožnila obojsmernú premávku hybridných trolejbusov okolo Nového SND. DPB tu plánuje zriadiť linku 40, ktorá bude viesť po vnútromestskom okruhu od Hlavnej stanice po Most SNP.

S touto traťou je paralelne riešený aj štvrtý projekt, ktorý prinesie novú trať z Bulharskej a cez Galvaniho na Ivanskú cestu k nákupnému centru Avion Shopping Park. Po trati by mala premávať podľa DPB linka 61, kde sa majú nasadiť hybridné trolejbusy, ktoré budú zachádzať na Trnávku. Predpokladaná dĺžka novej trate je 2,80 kilometra, zmodernizuje sa aj 950 metrov existujúcej trate na Rádiovej. Spoločná cena oboch zmieňovaných projektov má byť 7 miliónov eur, odhadovaná doba ich realizácie 16 mesiacov.

Dopravný podnik ešte pripomína určité zlepšenia na trati na Kramároch a zastávke ZOO v smere na Patrónku, kde majú pribudnúť elektronické odchodové tabule a na zastávke ZOO aj nový, osemmetrový prístrešok. Portál iMHD.sk ku všetkým tratiam doplnil aj informácie o súvisiacich nových, modernizovaných alebo rozšírených meniarňach.

Riadiaci výbor Operačného programu Integrovaná infraštruktúra už tieto zámery schválil, projekty tak majú požehnanie aj od EÚ.

 

Nová zastávka Grófska Niva pri projekte Nuppu bude obsluhovaná aj trolejbusmi. Zdroj: YIT Slovakia

 

Rozvoj nových trolejbusových tratí je dlhodobou víziou Hlavného mesta a je pozitívom, že sa začínajú hýbať prvé projekty. „V šuflíku“ ležali dlhé roky spoločne s mnohými ďalšími, pričom ich príprava spala pravdepodobne kvôli financiám – hoci úlohu mohli zohrať aj nedostatočné manažérske zručnosti v minulosti, ktoré z obdobných plánov robili skutočne len nápady. Nové trate pomôžu k ekologizácii bratislavskej verejnej dopravy, v ktorej hrajú trolejbusy významnú úlohu. Táto sa teraz ešte viac posilní.

S ohľadom na zdroj financovania je azda škoda, že sa aspoň projektovo nepripravia aj iné podobné dlhodobé zámery. Spomenúť by sa dalo predĺženie tratí popri Tescu Lamač do Lamača, realizácia trate Pražská – Brnianska – Patrónka, trať z Tesca Lamač do Dúbravky (čo by sa mohlo „zviezť“ s rozšírením Harmincovej ulice), zatrolejovanie Trnavskej po Súhvezdnú, zatrolejovanie Drotárskej cesty alebo dlho skloňovanie potiahnutie siete trolejbusov do petržalského Ovsišťa. Zatiaľ nie je známe, či sa uvažuje s predĺžením liniek 202 a 205 tak, aby sa neotáčali na Rajskej (Nemocnica sv. Michala), ale pokračovali na Námestie SNP, kde by boli zabezpečené prestupy s električkami.

Potenciál pre vznik týchto tratí predstavuje Fond obnovy a dokument Plán obnovy Slovenska, ktorý predpokladá podporu nízkoemisnej verejnej dopravy. Väčšina týchto financií sa má týkať železníc a ich elektrifikácie, podpora trolejbusovej dopravy by však mala citeľné benefity. V prípade realizácie väčšiny týchto projektov a v kombinácii s električkami by bola bezemisnou verejnou dopravou obslúžená väčšina (obyvateľstva) Bratislavy. To by malo byť podnetom k zvýšeniu dynamiky aj pri príprave iných zámerov.

Trolejbusová doprava nie je tak exponovaná ako električková, čo je pochopiteľné. Napriek tomu má pre mesto veľký význam a v prípade niektorých častí mesta – napríklad Vrakune či Podunajských Biskupíc, Trnávky, Kramárov alebo Prievozu – dokonca tvorí nosný systém verejnej dopravy. Na postupný rozvoj siete jej rozširovaním či modernizovaním by sa popri električkách nemalo zabúdať. Išlo by o rovnakú chybu, aká nastala v minulosti pri električkovej sieti, ktorá sa zanedbala v dôsledku čakania na metro. Električky nemôžu viesť všade, a práve tam je kľúčová rola trolejbusov.

Hoci má bratislavská verejná doprava mnoho problémov a zatiaľ nedosahuje kvalitu niektorých systémov v niektorých blízkych metropolách, aj vďaka trolejbusom je až prekvapivo ekologická. Zároveň je aj na pomerne dobrej úrovni – skoro všetky prevádzkované trolejbusy sú nízkopodlažné a klimatizované, čo platí aj o 31% električiek a až 97,7% (nízkopodlažnosť), resp. 74,2% (klimatizácia) autobusov. S pripravovanými nákupmi nových vozidiel sa tieto štatistiky ešte zlepšia. V blízkych rokoch sa očakáva aj výrazné zlepšenie stavu električkovej siete a teoreticky aj lepšie využitie vlakov vo verejnej doprave.

Bratislava tak má už dnes verejnú dopravu na relatívne dobrej úrovni a v blízkej budúcnosti sa táto ešte zvýši. Aspoň v tomto parametri príprav na budúcnosť sa robia neprehliadnuteľné pokroky. Vysoká kvalita MHD patrí k významným predpokladom pre vysokú kvalitu života miest, čo je dobrým dôvodom pre vysokú mieru investícií do dopravy. Vždy sa dá robiť viac a lepšie, faktom ale je, že s každým rokom sa vytrácajú dôvody preto, aby bol kľúčovou formou mestskej mobility pre väčšinu populácie osobný automobil.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube