Author photoAdrian Gubčo 02.06.2020 17:37

Príprava modernizácie Železničného uzla Bratislava sa spúšťa

Modernizácia bratislavského železničného uzla je jedným z najvýznamnejších dopravných projektov nielen v Bratislave, ale aj na Slovensku. Železničná doprava má byť v budúcnosti súčasťou tzv. nosného systému verejnej dopravy v Hlavnom meste, bude však potrebovať významné investície. Príprava prvých zámerov v jednotlivých častiach mesta sa začína.

Ako na sociálnej sieti informovala stránka Nosný dopravný systém v Bratislave, v Centrálnom registri zmlúv boli zverejnené zmluvy medzi Železnicami Slovenskej republiky a spoločnosťou Reming Consult. Predmetom zakázok je vypracovanie dokumentácie pre proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) pre projekt Modernizácie železničného uzla Bratislava – vetvy Západ aj vetvy Východ. Materiály budú založené na štúdii realizovateľnosti, ktorá bola zverejnená približne pred rokom.

Reming musí dodať zámery s variantnými riešeniami navrhovanej činnosti, vrátane alternatívnych riešení posudzovaných tratí. Okrem toho vykoná Reming aj inžiniersku činnosť. Celková cena za dielo je 81-tisíc eur s DPH v prípade vetvy Západ, pri vetve Východ je to 103,2-tisíc eur. Pri vetve Západ musí zhotoviteľ zrealizovať dielo za štyri mesiace od konania vstupnej porady, ktorú zorganizuje ŽSR v dohľadnej dobe, inžinierska činnosť má trvať ďalšie dva mesiace od doručenia písomnej výzvy na jej začatie. Pri vetve Východ ide o osem mesiacov pri diele a tri mesiace pri inžinierskej činnosti.

Predmetom zmlúv je vypracovanie dokumentácií, ktorých cieľom je lepšia využiteľnosť železničných tratí v meste, čo znamená zlepšenie priepustnosti tratí, skvalitnenie obsluhy mesta aj metropolitného regiónu alebo zabezpečenie lepšieho spojenia naprieč širším regiónom. Zóna, ktorej sa týka zmluva pre vetvu Západ, je na východe ohraničená mostom nad Sliačskou ulicou a na západe stanicou Devínska Nová Ves, vetva Východ je na západe ohraničená mostom na Sliačskej a na východe ŽST Rača. Z juhu je vymedzená ŽST Nové Mesto, ŽST Filiálka je samostatnou témou. 

 

Štúdia budúceho Terminálu integrovanej osobnej prepravy Bory. Zdroj: Dopravoprojekt

 

Súčasťou modernizácie západnej časti bratislavského uzla bude prestavba železničnej infraštruktúry v ŽST Bratislava – Hlavná stanica (teda predĺženie nástupíšť alebo zmena smerového vedenia koľají), vybudovanie tretej traťovej koľaje v úseku ŽST Bratislava hl.st. - ŽST Bratislava Lamač – ŽST Devínska Nová Ves, prestavba infraštruktúry v ŽST Lamač tak, aby sa zlepšila jej vybavenosť aj použiteľnosť, podobná prestavba v ŽST Devínska Nová Ves tak, aby bolo možné zdvojkoľajnenie trate smerom na Marchegg, modernizácia železničného zvršku, spodku, trakčného vedenia, vybudovanie nových informačných a dohliadacích systémov, výmena zabezpečovacích zariadení a odstránenie úrovňových krížení pozemných komunikácií so železničnou traťou.

Výpis nezmieňuje tému nových terminálov integrovanej osobnej prepravy (TIOPov), ktoré by sa mali nachádzať na Patrónke, resp. Železnej studničke, v Boroch (Lamačská brána) alebo teoreticky v Devínskej Novej Vsi. Tieto sú však predmetom samostatných projektov. TIOP Bory už má územné rozhodnutie a dokončený by mal byť do konca roka 2023, Patrónka, resp. Železná studienka na správoplatnenie čaká. ŽSR projekty údajne koordinuje s Hlavným mestom tak, aby mali akú-takú architektonickú úroveň.

Modernizácia vetvy Východ sa bude týkať prestavieb, príp. komplexných rekonštrukcií železničných staníc a zastávok, vybudovania druhej traťovej koľaje v úseku ŽST Bratislava Hlavná stanica – ŽST Bratislava Nové Mesto, vypracovania návrhu zhlavia ŽST Predmestie, aby bolo v budúcnosti možné napojiť stanicu Bratislava – Filiálka, a opäť aj modernizácie železničného zvršku, spodku, trakčného vedenia, vybudovania nových informačných a dohliadacích systémov, výmeny zabezpečovacích zariadení a odstránenia úrovňových krížení pozemných komunikácií so železničnou traťou.

Aj tu pri TIOPoch – ktoré však, aby som bol presný, nie sú súčasťou vetvy Východ – platí, že sú predmetom samostatných projektov. V príprave je TIOP Ružinov a TIOP Vrakuňa. Prvý z nich prechádza projekciou, keďže sa menilo usporiadanie zastávky, Vrakuňa sa bude realizovať podľa žltého FIDICu (naprojektuj-postav). Realizácia Ružinova by mala prebehnúť do konca roka 2023, Vrakune v roku 2022.

 

Skutočná rekonštrukcia Hlavnej stanice, vrátane železničnej infraštruktúry, vyzerá o niečo reálnejšie

 

Zmieňované plány znejú veľmi sľubne a ich realizácia by nepochybne prispela k masívnemu skvalitneniu a výrazne lepšej využiteľnosti železničnej dopravy naprieč mestom. Hoci Bratislava na svojom území disponuje pomerne slušným rozsahom železničnej siete, infrštruktúra je zastaraná a nezohľadňuje súčasné požiadavky na kvalitu prevádzky. K mimoriadne pozitívnym správam patrí napríklad strojkoľajnenie trate smerom do Devínskej Novej Vsi alebo uvažovaná rekonštrukcia staníc, ktorá by najviac pomohla pravdepodobne ŽST Vinohrady.

Špeciálne miesto má v tomto kontexte samozrejme Hlavná stanica, ktorá je témou debát už desaťročia. Otázka jej umiestnenia sa pôvodnou štúdiou Železničného uzla pravdepodobne definitívne uzavrela, cesta k tak potrebným investíciám je teda otvorená. Okrem zlepšení infraštruktúry je témou prebudovanie staničnej budovy a predstaničného priestoru. Podľa náznakov zo strany ŽSR Hlavné mesto už túto tému intenzívne rieši, hoci s prerušením počas pandémie koronavírusu COVID-19.

Vypracovanie projektu na EIA každopádne neznamená, že implementácia zmieňovaných opatrení prebehne tak skoro, tieto budú navyše rozložené na jednotlivé projekty a realizované postupne. Napriek tomu je pokrokom, že sa už aspoň spúšťa projektový a následne aj povoľovací proces. Prvé výsledky pravdepodobne uvidíme na začiatku druhej polovice tejto dekády.

Práve výrazné zvýšenie úrovne železničnej dopravy spoločne s rozsiahlou modernizáciou a rozšírením električkovej siete je spôsob, ako zásadne skvalitniť mobilitu v rámci Bratislavy. Tieto módy spolu s doplnkovou autobusovou či trolejbusovou dopravou a cyklotrasami dokážu vytvoriť viac než použiteľnú alternatívu voči individuálnej automobilovej doprave pre veľkú väčšinu populácie. Ide o kľúčový krok na ceste k udržateľnejšiemu, čistejšiemu, zdravšiemu a lepšiemu mestu.  

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube