YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 11.03.2021 11:30

Dopravný podnik hľadá projektanta na rozšírenie električkovej zastávky na Račianskom mýte

Dopravný podnik Bratislava vyhlásil v priebehu včerajška zákazku na obstaranie projektovej dokumentácie pre električkové zastávky na Račianskom mýte. Predmetom zákazky je rozšírenie zastávok a doplnenie mobiliáru, vrátane nových prístreškov. Dnes ide o zastávku v asi najhoršom stave v rámci celej bratislavskej električkovej siete.

O nutnosti prestavby tejto dôležitej električkovej zastávky v dotyku s dopravným uzlom na Račianskom mýte sa hovorí dlhé roky – už v roku 2012 prišla Občianska iniciatíva Lepšia doprava s návrhom zlepšenia podmienok pre peších a cyklistov. Hoci si vízia získala vo vedení mesta formálnu podporu a v roku 2013 sa dostala aj do Koncepcie rozvoja MHD, nikdy to neviedlo ku konkrétnym krokom. Konečne sa až teraz dostal tento zásah do poradovníka projektov, pripravovaných Dopravným podnikom.

Sám Dopravný podnik prostredníctvom projektanta zo spoločnosti Prokos konštatuje, že súčasná električková zastávka je mimoriadne nebezpečná v dôsledku mimoriadne úzkych nástupíšť a malých ostrovčekov. Chodci sa tak tlačia v tesnej blízkosti prechádzajúcich električiek či automobilovej dopravy. Nástupištia sú široké len 1,8, resp. 1,5 metra (kvôli zábradliu) a nie sú vyvýšené, čo je proti normám. Chýbajú tu prístrešky či miesto pre sedenie. Na druhej strane, akékoľvek zásahy znamenajú nutnosť narábať s individuálnou automobilovou dopravou. Prvé opatrenie – zrušenie odbočenia zo Šancovej na Račiansku – sa stretlo s intenzívnou kritikou verejnosti.

To všetko by sa teraz malo zmeniť. Na základe dopravných prieskumov bolo rozhodnuté o rozšírení električkovej zastávky na úkor jazdných pruhov pre IAD, no bez zásahu do priľahlých chodníkov pre peších. Počet jazdných pruhov sa tak zníži o jeden v každom smere, čím sa čiastočne zníži priepustnosť križovatky (pri smere do centra na Mýtnu o 34%). Na druhej strane to ale umožní vytvorenie nástupíšť s výrazným priestorovým zlepšením. V smere z centra bude šírka nástupišťa 3,36 metra, v smere do centra až 4,7 metra, čo je už vcelku komfortná šírka. K menšej úprave dôjde na križovatke Radlinského – Šancová, kde bude na koľaji zriadený vyhradený pruh pre autobusy a pruh pre odbočenie na Legionársku bude premenený na pruh pre priamy smer aj odbočenie.

Na zastávke bude zrekonštruovaná trať, pričom dostane kryt z cementobetónu tak, aby mohla byť pojazďovaná autobusmi a vznikol tu prestup na hrane. Nástupištia ostanú v podstate v rovnakej polohe, budú mať dĺžku 66 metrov, nástupiskové hrany budú z kameňa a vo výške 250 milimetrov. Povrch nástupišťa bude z betónovej dlažby. Vybavené budú prístreškami (2 v smere do centra, 3 do Rače), lavičkami, automatmi či elektronickými informačnými tabuľami. Projekt si vyžiada aj rekonštrukciu a debarierizáciu ostrovčekov, teda pri odbočovacom pruhu zo Šancovej na Račiansku, alebo posun ostrovčeka na križovatke Radlinského – Legionárska.

Otázkou ostáva postup realizácie projektu, ktorý sa navrhuje v troch alternatívach. Prvá predpokladá vylúčenie električkovej dopravy v rekonštruovanom úseku, pričom obojstranné električky budú premávať z Rače po Kominársku, resp. z Petržalky po Radlinského. Tento postup by bol najrýchlejší. Druhá alternatíva ráta s premávkou obojsmernými električkami len na jednej koľaji, kým na druhej bude realizovaná rekonštrukcia. Zastávka by slúžila pre električky z oboch strán. Postup by tu bol pomalší a dlhšie by trvala najmä výstavba objektov v blízkosti trate. Napokon, podľa tretej alternatívy sa opäť ráta s vylúčením dopravy v mieste zastávky a zriadením dočasných zastávok, táto alternatíva ale predpokladá častejšie víkendové výluky, kým sa budú postupne zhotovovať jednotlivé prvky trate.

Rozšírenie zastávky Račianske mýto možno brať ako prvú etapu úpravy križovatky Račianske mýto. Uchádzači o vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie majú čas do 17.3.2021 na predkladanie ponúk. Realizácia sa predpokladá pravdepodobne už tento rok – podľa rozpočtu bude na tento zámer pridelených 120-tisíc eur, v minuloročnom rozpočte bolo na projekt alokovaných 350-tisíc eur. Druhá cifra znie pravdepodobnejšie.

V druhej etape by mohla byť doplnená cyklotrasa z Radlinského na Račiansku. Aktuálny projekt s ňou už podľa všetkého počíta, čomu nasvedčuje rozšírený priechod pre chodcov a plochy ostrovčekov.

 

Výrez zo situácie. Zdroj: PROKOS / DPB

 

Hoci sa pandémia koronavírusu COVID-19 výrazne podpísala na rozpočte Dopravného podniku aj Hlavného mesta, tento projekt snáď bude zrealizovaný – súčasný stav je nielen hanebný, ale aj nebezpečný, preto by sa mal stať čo najskôr minulosťou. Zámeru, ako je predložený, možno vyčítať drobnosti – v prípade prestupného uzlu by bolo príjemné použiť rovnakú dlažbu, ako na Americkom námestí, alebo veľkokapacitné prístrešky, ako v Záhumeniciach v Rači – inak však ide o veľmi citeľné zlepšenie. Obnovenie odbočenia zo Šancovej na Račiansku nakoniec poteší aj vodičov.

Potešiteľné, aspoň do určitej miery, budú aj iné zásahy. Pripravovaná je údajne revitalizácia nárožia Šancová – Račianska (detaily nie sú známe), vytvorenie parčíku na Legionárskej pod patronátom Metropolitného inštitútu Bratislavy, alebo vybudovanie zmieňovanej cyklotrasy. Na tej by mal spolupracovať aj developer Corwin. Ani v tomto prípade nie sú detaily známe, v minulosti sa však uvažovalo nad obojsmerným vedením po západnej strane Radlinského, čím by bola zrušená individuálna automobilová doprava v smere do centra na tej ulici. Projekt rozšírenia električkových zastávok je v tomto smere potrebné skoordinovať.

Iné projekty pravdepodobne už v priebehu tohto roka čakať nemožno. Diskutovalo sa o možnosti rekonštrukcie električkovej trati v Rači v úseku od Záhumeníc po Komisárky, to by však bol na rozpočet DPB finančne mimoriadne náročný projekt. Na obnovu čaká aj trať na nábreží. Samozrejme, v príprave sú modernizácie električkových tratí, tie sú však ešte od výstavby ďaleko. Výstavba úplne novej trate v Petržalke má zabezpečené financovanie z fondov Európskej únie a v súčasnosti prebieha výber zhotoviteľa.

Aj napriek problémom v dôsledku pandémie bude premena tejto zastávky výraznou zmenou a ďalším signálom, že sa už postupne začína meniť prístup k mestskej mobilite: uprednostnenie priestoru pre peších a verejnú dopravu pred automobilmi nie je v Bratislave stále bežná vec (aj napriek znovuobnoveniu odbočenia zo Šancovej). Atraktivita verejnej dopravy sa tým môže zvýšiť, pričom mentálny dosah projektu bude možno výraznejší, ako reálny. Po dokončení druhej fázy sa môže navyše odstrániť aj veľká bariéra pre cyklistov, čím sa môže posilniť cyklomobilita pozdĺž Račianskej, kde kúsok po kúsku pribúdajú úseky cyklotrás.

V rozvoji alternatívnych spôsobov dopravy robí Bratislava postupné pokroky, najmä v prípade električiek – pri cyklodoprave je to slabšie. Každopádne sa však zdá, že metropola smeruje k tomu, aby mala skutočne kvalitný systém verejnej dopravy, čo je pre jej rozvoj dôležité. Zapracovať však bude musieť aj v iných oblastiach, ak je skutočne úprimným zámerom vytvoriť mesto so špičkovou úrovňou života.

 

Fotografie zo 7.3.2021.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Súčasný stav zastávky
  • Chodci majú k dispozícii mimoriadne úzky priestor
  • Výrez zo situácie. Zdroj: PROKOS / DPB

Súvisiace články

Zásadný krok vpred: Projekcia električky do Borov začína

10.01.2023 18:14:42 Adrian Gubčo

Postupne rastúce Bory na severozápadnom okraji Bratislavy budú v budúcnosti významnou časťou Bratislavy. Malo by ísť o štvrť, kde bude žiť možno až päťciferný počet obyvateľov, nachádza sa tu veľké nákupné centrum a už onedlho aj veľká nemocnica. Napriek tomu dnes chýba kvalitnejšie napojenie na verejnú dopravu. To sa však má zmeniť.

Čítať viac

Cestovanie bude kvalitnejšie. Opravami prejde viac zastávok

28.10.2022 14:03:52 Andrej Sárközi

Račianska električková radiála prejde ďalšími zmenami. V uplynulom období na nej pribudli nové prístrešky a frekventované zastávky sa stali kultúrnejšími. Viditeľné zlepšenie zarezonovalo u verejnosti pozitívne, Dopravný podnik Bratislavy (DPB) tak ohlasuje ďalšie plány. Určitý postup nastal aj pri modernizácii Vajnorskej radiály.

Čítať viac

Dlhá cesta k definitívnej podobe: Gaštanový hájik sa zlepšil, od dobrého stavu má ďaleko

22.09.2022 10:37:47 Adrian Gubčo

Račianska električková radiála je jednou z najvýznamnejších a najvyťaženejších bratislavských tratí. Jej úroveň je však nelichotivá. Naostatok, Račianska radiála nebola ani zaradená medzi vlnu modernizácií, ktorými mali prejsť iné trate v meste. Hlavné mesto a Dopravný podnik Bratislavy preto vykonali počas uplynulého obdobia aspoň provizórne úpravy, v rámci ktorej zlepšili stav zastávok. Jednou z nich mal byť aj Gaštanový hájik.

Čítať viac

Obnova prvých zastávok na Račianskej radiále je dokončená, ďalšie sa chystajú

12.07.2022 17:27:27 Adrian Gubčo

Hlavné mesto a Dopravný podnik Bratislavy (DPB) dokončili rekonštrukciu prvej série električkových zastávok na Račianskej električkovej radiále. Za relatívne krátku dobu sa tak čiastočne zvýšila úroveň vyčkávacích priestorov pre cestujúcu verejnosť. Úspech projektu mesto podnietil k príprave aj ďalších opráv.

Čítať viac

Mesto opravuje zastávky na Račianskej radiále, definitívna rekonštrukcia Račianskeho mýta sa odsúva

13.06.2022 14:14:47 Adrian Gubčo

Hlavné mesto a Dopravný podnik Bratislavy (DPB) pristúpili k čiastočnej rekonštrukcii viacerých zastávok na Račianskej električkovej radiále. Tieto sa nesú v podobnom duchu ako minuloročná provizórna obnova zastávky na Račianskom mýte. Výsledkom je zlepšenie stavu vyčkávacieho priestoru pre cestujúcich. Skutočná modernizácia zastávok je však hudbou budúcnosti.

Čítať viac

Aké sú ďalšie plány rozvoja električkovej siete v Bratislave?

03.12.2021 17:57:36 Adrian Gubčo

Hlavné mesto konečne rozbehlo výstavbu predĺženia Petržalskej električkovej radiály, vďaka čomu dostane najväčšie sídlisko v krajine svoju nosnú dopravnú líniu. Spustenie realizácie projektu zároveň otvorilo otázku, ako sú na tom iné zámery rozvoja električkovej siete v metropole. Po roku od posledného obdobného článku prinášam aktualizovaný prehľad známych a plánovaných projektov.

Čítať viac

Hlavné mesto definitívne ukončilo obnovu zastávky na Račianskom mýte a ohlásilo veľkú obnovu prístreškov

21.09.2021 14:13:43 Adrian Gubčo

Hlavné mesto SR Bratislava dnes oficiálne ukončilo provizórnu rekonštrukciu električkovej zastávky na Račianskom mýte. Bodkou za opravou bolo nainštalovanie zastávkových prístreškov a elektronickej tabule, čím získal priestor relatívne slušnú úroveň. V obdobnom zvyšovaní kvality zastávok plánuje Magistrát a DPB pokračovať – v dohľadnej dobe by sa malo v meste nainštalovať 200 ďalších prístreškov.

Čítať viac

Úpravy na Račianskom mýte sú pred dokončením

31.08.2021 15:31:00 Adrian Gubčo

V týchto dňoch sa chýlia k záveru rekonštrukčné práce na Račianskom mýte, ktorých cieľom bolo zlepšenie úrovne električkovej zastávky a prechádzania cez rušnú križovatku. Mesto tým reagovalo na doterajší desivý stav priestoru, nehodný súčasných požiadaviek na modernú verejnú dopravu. Magistrát a Dopravný podnik sľubujú, že zastávku aj upravené časti križovatky odovzdajú 2. septembra do plného užívania.

Čítať viac

Mesto spúšťa čiastočnú obnovu Račianskeho mýta

09.08.2021 09:00:00 Adrian Gubčo

Magistrát spoločne s Dopravným podnikom Bratislava rozbehnú v priebehu tohto týždňa čiastočnú rekonštrukciu zastávky električiek na Račianskom mýte. Ďalšie zmeny sa dotknú ostrovčekov a priechodov, čím sa prechádzanie križovatky stane pre chodcov pohodlnejšie. Ide zatiaľ len o provizórne úpravy, mesto má v úmysle zrealizovať aj komplexnejšiu rekonštrukciu.

Čítať viac

Trať na Americkom námestí je poškodená, premávka bude na mesiac vylúčená

28.04.2021 15:00:56 Adrian Gubčo

V decembri bola po niekoľkomesačnej rekonštrukcii obnovená premávka električiek na Americkom námestí. Hlavné mesto a Dopravný podnik sa vtedy netajili spokojnosťou s výsledkom prác, ktoré nepriniesli len zlepšenie stavu koľají, ale aj zvýšenie kvality verejného priestoru. Po necelom polroku sa však trať na mesiac uzavrie. Dôvodom sú konštrukčné chyby trate.

Čítať viac

Trať na Americkom námestí je dokončená

14.12.2020 11:48:48 Adrian Gubčo

V priebehu uplynulého víkendu bola oficiálne odovzdaná do užívania zrekonštruovaná električková trať na Americkom námestí v centrálnej časti mesta. O tejto modernizácii som písal už viackrát – okrem zlepšenia stavu trate priniesli práce aj estetizáciu priestoru. Práve na zásahy do verejných priestranstiev v okolí trate sa oplatí v tomto prípade pozrieť bližšie.

Čítať viac

Rekonštrukcia električkovej trate na Americkom námestí ide do finále

01.12.2020 11:10:00 Adrian Gubčo

Práce na električkovej trati na Americkom námestí sa blížia k dokončeniu. Trať už má prakticky finálnu podobu, na ktorú nadväzujú úpravy okolitého verejného priestoru. Premávka bude obnovená ešte pred koncom roka, čím bude sprevádzkovaná celá bratislavská električková sieť. Rekonštrukciu pripravil Dopravný podnik Bratislavy v spolupráci s Magistrátom Hlavného mesta SR Bratislava.

Čítať viac

Rekonštrukcia trate na Americkom námestí ide do ďalšej fázy

16.11.2020 16:19:00 Adrian Gubčo

Dnešok je v bratislavskej doprave v znamení veľkých noviniek. Po viac ako roku a pol sa otvárajú Mlynské nivy, čo prispeje k výrazným zmenám v organizácii verejnej dopravy. Po určitej dobe sa dnes spúšťa aj iná dôležitá súčasť dopravnej infraštruktúry mesta: zastávka Blumentál, čo znamená, že obnova trate na Americkom námestí vstupuje do svojej záverečnej fázy.

Čítať viac

Ďalšie dopravné projekty sa blížia k dokončeniu

30.10.2020 18:40:13 Adrian Gubčo

Po minulotýždňovom slávnostnom predstavení a sprevádzkovaní zmodernizovanej Karloveskej radiály sa čoskoro dokončia aj ďalšie dopravné projekty: onedlho by mohla byť otvorená Radlinského ulica, kde sa rekonštruuje časť električkovej trate smerujúca na Americké námestie, a na začiatku novembra sa konečne spustí premávka aj na Mlynských nivách.

Čítať viac

Rekonštrukcia električkovej trate na Americkom námestí sa naplno rozbehla

21.09.2020 14:47:00 Adrian Gubčo

Na Americkom námestí, Floriánskom námestí a v uzle Blumentál už naplno prebiehajú stavebné práce na rekonštrukcii električkovej trate, ktorá patrila k najstarším a najzanedbanejším v meste. Poslednou opravou prešla v roku 1977. Aktuálne práce prinesú nielen zlepšenie jej prevádzkových vlastností, ale aj zlepšenie priľahlého verejného priestoru.

Čítať viac

Rekonštrukcia električkovej trate na Americkom námestí sa spustí 7. septembra

31.08.2020 14:33:00 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL DOPLNENÝ Po dokončení obnovy trate v Rači – Záhumeniciach štartuje Dopravný podnik druhý dôležitý projekt modernizácie električkovej infraštruktúry pre tento rok. V centre mesta, na Americkom námestí, sa 7. septembra spustí rekonštrukcia zanedbanej trate v úseku od integrovanej zastávky Blumentál po zrekonštruovaný úsek trate na Špitálskej. V ten istý deň sa obnoví aj premávka električiek v Rači.

Čítať viac

Rekonštrukcia električkovej trate v Rači je takmer dokončená, Karlova Ves dostala nový termín

24.08.2020 11:10:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto by malo v dohľadnej dobe dokončiť obnovu dvojice úsekov električkových tratí. Prvou z nich bude relatívne krátky úsek v Rači, kde bola rekonštrukcia vykonaná v dôsledku havarijného stavu trate, ohrozujúcom premávku. Ako druhý bude dokončený veľký projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály, ktorý čelí viacerým problémom, vrátane meškania.

Čítať viac

Práce na električkovej trati v Rači postúpili

29.07.2020 09:38:00 Adrian Gubčo

Od posledného update stavu prác na obnove električkovej trate v Rači – Záhumeniciach uplynul len mesiac, realizácia však za tú dobu výrazne pokročila. Zhotoviteľ rekonštrukcie, spoločnosť TSS Grade, by za daného tempa prác mohol skutočne stihnúť odovzdanie stavby v druhej polovici augusta. Obyvatelia a tranzitujúci cez Raču by tak čoskoro mohli využívať už napohľad kvalitnejšiu trať.

Čítať viac

Rekonštrukcia trate v Rači sa spustila, projekt prešiel zlepšeniami

02.07.2020 11:50:00 Adrian Gubčo

Po viacerých odkladoch sa konečne naštartovali práce na rekonštrukcii električkovej trate v Záhumeniciach v Rači. Práce sú reakciou na predchádzajúci havarijný stav, po aktuálnych úpravách sa však zvýši nielen technická úroveň trate, ale aj komfort cestujúcej verejnosti. Dopomôžu k tomu aj najnovšie zmeny, ktoré boli do projektu zapracované.

Čítať viac

Rekonštrukcia električkovej trate v Rači sa začne na budúci týždeň

09.06.2020 16:35:00 Adrian Gubčo

Po určitých odkladoch sa v priebehu budúceho pondelka konečne spustí rekonštrukcia trate v Záhumeniciach v mestskej časti Rača. Ide o reakciu na havarijný stav, ktorý už vážne narúšal prevádzkyschopnosť trate aj kvalitu bývania v jej blízkosti. Počas rekonštrukcie bude zmenená organizácia verejnej dopravy.

Čítať viac

Práce na modernizácii a opravách električkových tratí budú pokračovať napriek pandémii

01.04.2020 11:21:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto si na tento rok naplánovalo viacero investícií do skvalitnenia električkovej dopravy – okrem dokončenia modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály sa mali zrekonštruovať aj dva úseky tratí v Starom Meste na Americkom námestí a v Rači. Ako vyzerajú tieto plány vo svetle aktuálnej situácie?

Čítať viac

Zhotoviteľ rekonštrukcie trate na Americkom námestí je známy

30.01.2020 16:30:00 Adrian Gubčo

Po uzavretí verejného obstarávania na rekonštrukciu trate v račianskych Záhumeniciach je ukončené aj obstarávanie na obnovu trate na Americkom námestí v centre mesta. Aj tu sa stal víťazom TSS Grade, ktorý zrealizuje práce za 2 milióny 845-tisíc eur. Presné termíny potvrdené neboli. O novinke informoval portál iMHD.sk.

Čítať viac

Zmluva na rekonštrukciu električkovej trate v Záhumeniciach je konečne podpísaná

27.01.2020 10:27:03 Adrian Gubčo

Odkladaná rekonštrukcia električkovej trate v Záhumeniciach v Rači sa konečne priblížila. Dopravný podnik Bratislava podpísal zmluvu o dielo so spoločnosťou TSS Grade. Presný termín spustenia prác nie je známy, ich dĺžka by však po spustení mala byť maximálne 60 dní. O tejto správe informoval portál iMHD.sk.

Čítať viac

Oprava električkovej trate na Americkom námestí ide opäť do súťaže

04.12.2019 09:43:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto pôvodne plánovalo opraviť počas tohto roka okrem Karlovesko-dúbravskej radiály aj dve ďalšie trate – v Rači a na Americkom námestí v centre. Obe rekonštrukcie však výrazne meškajú. V prípade druhej menovanej sa až teraz opätovne spúšťa súťaž na zhotoviteľa, potom, ako bola prvá pre prekročenie plánovaného rozpočtu zo strany uchádzačov zrušená.

Čítať viac

Rekonštrukcie električkových tratí na Americkom námestí aj v Rači budú meškať

30.09.2019 10:00:00 Adrian Gubčo

Okrem masívnej modernizácie električkovej radiály v Karlovej Vsi a Dúbravke sa mali už v blízkej dobe rozbehnúť aj ďalšie rekonštrukcie s cieľom zlepšiť stav niektorých úsekov v bratislavskej električkovej sieti. Konkrétne ide o najhoršie úseky na Americkom námestí a v Rači, aktuálne sa však termín spustenia prác posúva, pričom nie je známe, kedy sa presne naštartujú.

Čítať viac

Hlavné mesto tento rok opraví ďalšie dva úseky električkových tratí

23.07.2019 09:45:00 Adrian Gubčo

Okrem veľkej modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály by počas tohto roka mali prebehnúť dve rekonštrukcie električkových tratí, týkajúce sa najviac poškodených úsekov v bratislavskej električkovej sieti. Prvá z nich sa nachádza na Americkom námestí, druhá v mestskej časti Rača.

Čítať viac

Hlavné mesto plánuje masívny rozvoj koľajovej dopravy

24.08.2018 15:00:00 Adrian Gubčo

Bratislava - hlavné mesto SR dnes v rámci tlačového brífingu ohlásila plány, týkajúce sa rozvoja koľajovej dopravy v podobe električkových tratí. Primátor mesta Ivo Nesrovnal predstavil zámery, ktoré majú zväčšiť električkovú sieť a zlepšiť dopravnú situáciu v metropole.

Čítať viac

Nová zastávka na Špitálskej je vo finále

17.08.2018 13:30:00 Adrian Gubčo

V týchto dňoch sa dokončuje električková zastávka na Špitálskej ulici, ktorá sa nevybudovala v rámci minuloročnej rekonštrukcie úseku trate po tejto ulici. Projekt realizuje Bratislava - hlavné mesto SR prostredníctvom svojej podriadenej firmy Dopravný podnik Bratislava.

Čítať viac

Bratislava potrebuje kvalitnú električkovú dopravu, robí pre to málo

01.08.2018 12:30:00 Adrian Gubčo

Už nejakú dobu je ako všeobecný fakt daný úzus, že nosným systémom verejnej dopravy (NS MHD) v Bratislave sú električky. To by sa malo odzrkadľovať v dynamickom rozvoji tohto dopravného systému a veľkú podporu rozvoju električkovej dopravy vyjadruje aj Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy. Aká je teda súčasná situácia v rozvoji električkovej dopravy a modernizovania tratí?

Čítať viac

Intenzívne práce na Špitálskej

07.11.2017 14:00:00 Adrian Gubčo

Na Špitálskej ulici sa tvrdo pracuje, aby sa čo najskôr spustila prevádzka električiek. Obnova trate bola reakciou na jej katastrofálny stav. Bratislava - hlavné mesto SR však nevyužilo príležitosť na kvalitatívnu transformáciu celej ulice a realizuje sa len na samotnej trati.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube