Author photoAdrian Gubčo 11.03.2021 11:30

Dopravný podnik hľadá projektanta na rozšírenie električkovej zastávky na Račianskom mýte

Dopravný podnik Bratislava vyhlásil v priebehu včerajška zákazku na obstaranie projektovej dokumentácie pre električkové zastávky na Račianskom mýte. Predmetom zákazky je rozšírenie zastávok a doplnenie mobiliáru, vrátane nových prístreškov. Dnes ide o zastávku v asi najhoršom stave v rámci celej bratislavskej električkovej siete.

O nutnosti prestavby tejto dôležitej električkovej zastávky v dotyku s dopravným uzlom na Račianskom mýte sa hovorí dlhé roky – už v roku 2012 prišla Občianska iniciatíva Lepšia doprava s návrhom zlepšenia podmienok pre peších a cyklistov. Hoci si vízia získala vo vedení mesta formálnu podporu a v roku 2013 sa dostala aj do Koncepcie rozvoja MHD, nikdy to neviedlo ku konkrétnym krokom. Konečne sa až teraz dostal tento zásah do poradovníka projektov, pripravovaných Dopravným podnikom.

Sám Dopravný podnik prostredníctvom projektanta zo spoločnosti Prokos konštatuje, že súčasná električková zastávka je mimoriadne nebezpečná v dôsledku mimoriadne úzkych nástupíšť a malých ostrovčekov. Chodci sa tak tlačia v tesnej blízkosti prechádzajúcich električiek či automobilovej dopravy. Nástupištia sú široké len 1,8, resp. 1,5 metra (kvôli zábradliu) a nie sú vyvýšené, čo je proti normám. Chýbajú tu prístrešky či miesto pre sedenie. Na druhej strane, akékoľvek zásahy znamenajú nutnosť narábať s individuálnou automobilovou dopravou. Prvé opatrenie – zrušenie odbočenia zo Šancovej na Račiansku – sa stretlo s intenzívnou kritikou verejnosti.

To všetko by sa teraz malo zmeniť. Na základe dopravných prieskumov bolo rozhodnuté o rozšírení električkovej zastávky na úkor jazdných pruhov pre IAD, no bez zásahu do priľahlých chodníkov pre peších. Počet jazdných pruhov sa tak zníži o jeden v každom smere, čím sa čiastočne zníži priepustnosť križovatky (pri smere do centra na Mýtnu o 34%). Na druhej strane to ale umožní vytvorenie nástupíšť s výrazným priestorovým zlepšením. V smere z centra bude šírka nástupišťa 3,36 metra, v smere do centra až 4,7 metra, čo je už vcelku komfortná šírka. K menšej úprave dôjde na križovatke Radlinského – Šancová, kde bude na koľaji zriadený vyhradený pruh pre autobusy a pruh pre odbočenie na Legionársku bude premenený na pruh pre priamy smer aj odbočenie.

Na zastávke bude zrekonštruovaná trať, pričom dostane kryt z cementobetónu tak, aby mohla byť pojazďovaná autobusmi a vznikol tu prestup na hrane. Nástupištia ostanú v podstate v rovnakej polohe, budú mať dĺžku 66 metrov, nástupiskové hrany budú z kameňa a vo výške 250 milimetrov. Povrch nástupišťa bude z betónovej dlažby. Vybavené budú prístreškami (2 v smere do centra, 3 do Rače), lavičkami, automatmi či elektronickými informačnými tabuľami. Projekt si vyžiada aj rekonštrukciu a debarierizáciu ostrovčekov, teda pri odbočovacom pruhu zo Šancovej na Račiansku, alebo posun ostrovčeka na križovatke Radlinského – Legionárska.

Otázkou ostáva postup realizácie projektu, ktorý sa navrhuje v troch alternatívach. Prvá predpokladá vylúčenie električkovej dopravy v rekonštruovanom úseku, pričom obojstranné električky budú premávať z Rače po Kominársku, resp. z Petržalky po Radlinského. Tento postup by bol najrýchlejší. Druhá alternatíva ráta s premávkou obojsmernými električkami len na jednej koľaji, kým na druhej bude realizovaná rekonštrukcia. Zastávka by slúžila pre električky z oboch strán. Postup by tu bol pomalší a dlhšie by trvala najmä výstavba objektov v blízkosti trate. Napokon, podľa tretej alternatívy sa opäť ráta s vylúčením dopravy v mieste zastávky a zriadením dočasných zastávok, táto alternatíva ale predpokladá častejšie víkendové výluky, kým sa budú postupne zhotovovať jednotlivé prvky trate.

Rozšírenie zastávky Račianske mýto možno brať ako prvú etapu úpravy križovatky Račianske mýto. Uchádzači o vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie majú čas do 17.3.2021 na predkladanie ponúk. Realizácia sa predpokladá pravdepodobne už tento rok – podľa rozpočtu bude na tento zámer pridelených 120-tisíc eur, v minuloročnom rozpočte bolo na projekt alokovaných 350-tisíc eur. Druhá cifra znie pravdepodobnejšie.

V druhej etape by mohla byť doplnená cyklotrasa z Radlinského na Račiansku. Aktuálny projekt s ňou už podľa všetkého počíta, čomu nasvedčuje rozšírený priechod pre chodcov a plochy ostrovčekov.

 

Výrez zo situácie. Zdroj: PROKOS / DPB

 

Hoci sa pandémia koronavírusu COVID-19 výrazne podpísala na rozpočte Dopravného podniku aj Hlavného mesta, tento projekt snáď bude zrealizovaný – súčasný stav je nielen hanebný, ale aj nebezpečný, preto by sa mal stať čo najskôr minulosťou. Zámeru, ako je predložený, možno vyčítať drobnosti – v prípade prestupného uzlu by bolo príjemné použiť rovnakú dlažbu, ako na Americkom námestí, alebo veľkokapacitné prístrešky, ako v Záhumeniciach v Rači – inak však ide o veľmi citeľné zlepšenie. Obnovenie odbočenia zo Šancovej na Račiansku nakoniec poteší aj vodičov.

Potešiteľné, aspoň do určitej miery, budú aj iné zásahy. Pripravovaná je údajne revitalizácia nárožia Šancová – Račianska (detaily nie sú známe), vytvorenie parčíku na Legionárskej pod patronátom Metropolitného inštitútu Bratislavy, alebo vybudovanie zmieňovanej cyklotrasy. Na tej by mal spolupracovať aj developer Corwin. Ani v tomto prípade nie sú detaily známe, v minulosti sa však uvažovalo nad obojsmerným vedením po západnej strane Radlinského, čím by bola zrušená individuálna automobilová doprava v smere do centra na tej ulici. Projekt rozšírenia električkových zastávok je v tomto smere potrebné skoordinovať.

Iné projekty pravdepodobne už v priebehu tohto roka čakať nemožno. Diskutovalo sa o možnosti rekonštrukcie električkovej trati v Rači v úseku od Záhumeníc po Komisárky, to by však bol na rozpočet DPB finančne mimoriadne náročný projekt. Na obnovu čaká aj trať na nábreží. Samozrejme, v príprave sú modernizácie električkových tratí, tie sú však ešte od výstavby ďaleko. Výstavba úplne novej trate v Petržalke má zabezpečené financovanie z fondov Európskej únie a v súčasnosti prebieha výber zhotoviteľa.

Aj napriek problémom v dôsledku pandémie bude premena tejto zastávky výraznou zmenou a ďalším signálom, že sa už postupne začína meniť prístup k mestskej mobilite: uprednostnenie priestoru pre peších a verejnú dopravu pred automobilmi nie je v Bratislave stále bežná vec (aj napriek znovuobnoveniu odbočenia zo Šancovej). Atraktivita verejnej dopravy sa tým môže zvýšiť, pričom mentálny dosah projektu bude možno výraznejší, ako reálny. Po dokončení druhej fázy sa môže navyše odstrániť aj veľká bariéra pre cyklistov, čím sa môže posilniť cyklomobilita pozdĺž Račianskej, kde kúsok po kúsku pribúdajú úseky cyklotrás.

V rozvoji alternatívnych spôsobov dopravy robí Bratislava postupné pokroky, najmä v prípade električiek – pri cyklodoprave je to slabšie. Každopádne sa však zdá, že metropola smeruje k tomu, aby mala skutočne kvalitný systém verejnej dopravy, čo je pre jej rozvoj dôležité. Zapracovať však bude musieť aj v iných oblastiach, ak je skutočne úprimným zámerom vytvoriť mesto so špičkovou úrovňou života.

 

Fotografie zo 7.3.2021.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Súčasný stav zastávky
  • Chodci majú k dispozícii mimoriadne úzky priestor
  • Výrez zo situácie. Zdroj: PROKOS / DPB

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube