Author photoAdrian Gubčo 11.11.2020 10:28

Hlavné mesto konečne oznámilo termín spustenia Mlynských nív

Po necelých dvoch rokoch od uzatvorenia ulice je konečne známy definitívny termín otvorenia Mlynských nív medzi Karadžičovou a Košickou. Hlavné mesto a Dopravný podnik Bratislavy ohlásili, že verejná doprava sa na tejto dôležitej mestskej triede obnoví v pondelok, 16. novembra 2020. Prestavba súvisí s výstavbou projektu Stanica Nivy a zóny Nové Nivy od developera HB Reavis.

Tento termín bol potvrdený po niekoľkých odkladoch. V čase uzatvárania ulice, teda vo februári 2019, sa očakávalo, že obmedzenia pre verejnú dopravu budú trvať približne pol roka a pre individuálnu automobilovú dopravu rok. V lete 2019 však došlo k oznámeniu, že sa Hlavné mesto rozhodlo projekt značne upraviť, aby sa stala ulica priateľskejšou pre chodcov a cyklistov. To si vyžiadalo odklad do jesene 2020.

V čase, kedy sa začal približovať aj tento termín, padli aj prvé dátumy. Prvým bol koniec septembra, ako sa však čoskoro ukázalo, išlo o pochybenie zo strany Magistrátu. Ten termín otvorenia posunul na začiatok novembra. Ani v tomto prípade sa však nepodarilo v uvažovaný dátum 7. novembra prevádzku spustiť.

Nido

Tentokrát by ale nemalo otvoreniu ulice zabrániť nič. Dopravný podnik predstavil schému obnoveného vedenia liniek verejnej dopravy, ktoré doteraz premávali po obchádzkových trasách. Autobusy a trolejbusy budú využívať zrekonštruované zastávky na Svätoplukovej, Mlynských nivách a Páričkovej (pri VÚB). Z ulice sa tak opäť stane dôležitá mestská trieda a zásadná súčasť dopravnej kostry Bratislavy.

K zlepšeniam z pohľadu cestujúcej verejnosti patrí zriadenie buspruhov, ktoré zvýšia rýchlosť a spoľahlivosť verejnej dopravy, ich úprava z cementobetónu, čo zvýši trvanlivosť vozovky, upravené zastávky s novými prístreškami alebo elektronické odchodové tabule. Pri riešení označníkov bol už využitý nový dizajn, ktorý mesto prvýkrát využilo počas uplynulého roka pri rekonštrukcii električkovej trate v Račimodernizácii Dúbravsko-karloveskej radiály.

O niečo neskôr budú z dokončenia prestavby ulice profitovať cyklisti. Pôvodne uvažované riešenie v podobe cyklopruhov na vozovke bolo nahradené segregovanou obojsmernou cyklotrasou na severnej strane ulice. Jej dokončenie je však ešte otázkou niekoľkých týždňov mesiacov a závisí od postupu prác na fasáde a najvyššom podlaží Stanice Nivy. Po dokončení chodníka a cyklotrasy v tomto priestore sa však bratislavská infraštruktúra rozšíri o nový úsek, spolu s prepojením na Páričkovu, kde má v určitom čase vzniknúť ďalšia cyklotrasa. Zriadené boli aj nové cyklopriechody.

Mesto a zhotoviteľ využili prestavbu ulice a jej okolia na otestovanie niekoľkých v Bratislave nových konceptov. Cyklotrasa má napríklad podobný dizajn stredových čiar, ako majú cyklotrasy v Holandsku. Prvýkrát bolo v meste zriadené aj parkovanie pre cyklistov v podobe cykloveže. Veľkou novinkou je vybudovanie podzemného kruhového objazdu v stredovom páse, ktorý bude autá distribuovať do Stanice Nivy, Twin City, alebo do výhľadových developmentov na južnej strane ulice.

Otvorenie Mlynských nív by malo priniesť veľkú úľavu viacerým častiam mesta, ktoré boli v dôsledku ich uzávery bol veľkým tlakom zo strany presmerovanej dopravy. Upokojiť by sa mohli najmä Svätoplukova a Záhradnícka, čiastočne Košická alebo Landererova. Centrálne časti metropoly by mali byť vo všeobecnosti priechodnejšie – minimálne do času, kedy začne novú dopravu generovať otvorená Stanica Nivy. To by malo nastať pravdepodobne na jeseň roku 2021.

Hlavné mesto tak ukončuje ďalší veľký dopravný projekt, hoci realizáciu aj financovanie projektu zabezpečoval súkromný investor. Aj keď nie je ulica bez chýb – a jej prirovnanie k bulváru je prehnané – jej výsledná podoba je v konečnom dôsledku výrazným zlepšením oproti minulosti aj pôvodným plánom. Mlynské nivy sú jedným z prvých výrazných pokusov o tzv. kompletnú ulicu a snáď aj medzistupňom k tomu, ako by mohli v budúcnosti vyzerať niektoré mestské triedy. Ide zároveň o ďalší výrazný prvok, spoluvytvárajúci nový bratislavský downtown.

 

"Holandská" cyklotrasa na Mlynských nivách

 

Do budúcna bude samozrejme potrebné nastavený štandard ešte zlepšiť. Nástrojom k tomu môže byť Manuál verejných priestorov, pripravovaný dokument, realizovaný Metropolitným inštitútom Bratislavy. V tomto momente je zrejmé, že bratislavský manuál nejde cestou pražského, kde sú definované vzorové profily ulíc aj mestských tried, vyjadrenie k takémuto typu priestorov by však malo zaznieť.

Ak chce totiž Bratislava získať skutočné bulváre, bude musieť zmeniť mnoho prvkov, ktoré sú momentálne slabými stránkami Mlynských nív: v prvom rade by mali byť súčasťou bulváru stromoradia na oboch stranách ulice, čo si bude vyžadovať rozšírenie chodníkov a ich vhodnú konštrukciu. Technická infraštruktúra bude musieť byť vedená v koridoroch (kolektoroch) tak, aby nebránila zakoreňovaniu stromov.

K iným podmienkam patrí redukcia prvkov, patriacich skôr na diaľnice, ako sú rozličné návestidlá a smerové tabule. Pruhy pre automobily by mali mať triezvu šírku, aby nútili dodržiavať vhodnú rýchlosť. Segregované cyklotrasy by mohli viesť po oboch stranách ulice, prípadne dosahovať parametre cyklodiaľnice (šírka 4 metre). Úplne vylúčené by mali byť mimoúrovňové križovania. V neposlednom rade, významu ulice by mala zodpovedať aj zástavba a kontakt s verejným priestorom (aktívny parter).

Mnohé z týchto podmienok znejú ako banality, v dopravnom plánovaní sú však stále prítomné. Ide o dôsledok nedorozumenia medzi technickým prístupom, ktorý zdôrazňuje dopravné aspekty riešenia podobných koridorov, a dizajnovo-architektonickým, hľadiacim na estetiku ulice. V danom kontexte – v centre mesta s vysokou koncentráciou funkcií s mestským či nadmestským významom a pohybom obyvateľstva – však musí viac prevažovať mestotvorné riešenie.

Bratislava bude mať šancu už čoskoro ukázať, či si nový prístup k tvorbe verejného priestoru ulíc a bulvárov osvojila: prestavbou má totiž v horizonte niekoľkých rokov prejsť aj časť Mlynských nív medzi Košickou a Bajkalskou. Vzniká tu príležitosť pre vznik vzorovej mestskej triedy, obklopenej (aj) kvalitnou súčasnou architektúrou. Jej realizácia bude predpokladom pre ďalšiu expanziu nového centra metropoly.

 

Fotografie z 7.11.2020. Pozrite si prestavbu ulice Mlynské nivy a výstavbu Stanice Nivy vo fotogalérii

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: HB Reavis

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube