Author photoAdrian Gubčo 02.10.2020 11:45

Mesto odhaľuje termín otvorenia Mlynských nív

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Po viacerých odkladoch, obmedzeniach, úpravách a vyše dvoch rokoch prác sa konečne odhaľuje pravdepodobne definitívny termín otvorenia ulice Mlynské nivy. Ako prezradil primátor Bratislavy Matúš Vallo, ulica by mala byť daná do prevádzky v priebehu novembra. Pôvodne sa hovorilo o konci septembra, Magistrát však pozmenil znenie príslušnej zmluvy.

Primátor ohlásil otvorenie ulice v reakcii na rastúcu nespokojnosť verejnosti s aktuálnymi dopravnými obmedzeniami, ktoré negatívne ovplyvňujú život v podstatnej časti Bratislavy. Hoci doprava sa od začiatku roka 2019, kedy boli Mlynské nivy uzavreté pre verejnú aj individuálnu dopravu, prispôsobila, opätovné sprístupnene významnej mestskej triedy zlepší situáciu v centre mesta. Najväčším benefitom bude otvorenie pre verejnú dopravu, ktorá sa vráti na svoje pôvodné trasy.

V tomto smere sa už v okolí Stanice Nivy pracuje na osádzaní zastávkových označníkov, kde sú uvedené konkrétne čísla liniek (vrátane nových označení, keďže Dopravný podnik ide meniť číslovanie uvažoval nad zmenou číslovania trolejbusov), nainštalované sú všetky zastávkové prístrešky, pripravuje sa výsadba stromov na zastávke medzi Stanicou Nivy a výškovou budovou VÚB a viacmenej dokončená je aj svetelná signalizácia na križovatkách, priechodoch pre chodcov a cyklopriechodoch. Dokončiť tak ostáva prakticky už len dopravné značenie a nástupný priestor do Stanice Nivy od centra mesta, spolu s priľahlým úsekom cyklotrasy a zeleňou.

Nido

Aj preto primátor a Hlavné mesto začalo otvorene komunikovať termín spustenia premávky. „Otvorenie samotného bulváru pre automobilovú dopravu, hromadnú dopravu, cyklistov aj peších očakávame začiatkom novembra,“ hovorí Katarína Rajčanová, hovorkyňa Magistrátu.

Napriek tomu, spokojnosť nemôže byť celkom namieste, keďže Hlavné mesto ako stavebník prestavby ulice s developerom HB Reavis, ktorý je zhotoviteľom projektu, podpísalo Dodatok o zmluve k spolupráci (č. 5), podľa ktorého bol zmluvný termín ukončenia uzávery ulice 30.9.2020. Pri pohľade do dokumentácie mesta dnes však zistíme, že pôvodná zmluva bola stiahnutá a nahradená novou, kde bol tento dátum prepísaný na 31.12.2020, a to bez uzavretia nového dodatku. Pôvodný dokument má YIM.BA k dispozícii

S otázkou na dátum spustenia premávky verejnej dopravy, dôvodov omeškania a príčiny nahradenia dodatku som oslovil Dopravný podnik aj Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy. Dopravný podnik odkázal na Hlavné mesto, ktoré vysvetlilo, že išlo o chybu. „Išlo o chybu zamestnankyne, ktorá v septembri zverejnila nesprávny súbor,“ hovorí Katarína Rajčanová. „Správny je dátum 31.12., preto hneď po zistení chybne zverejneného dokumentu bol nahradený správnym.“ Daná chyba sa vyskytla aj v inom dokumente, s autorstvom inej zamestnankyne

Daný postup mesta napriek tomu vyvoláva minimálne pochybnosti o férovosti jednania a mal by byť otvorene vysvetlený v rámci samostatného stanoviska. Verejnosť v dôsledku údajnej chyby očakávala, že ulicu už bude mať k dispozícii. Napriek odkazovaniu mesta na pandémiu koronavírusu COVID-19, charakter stavebných prác nebol tak náročný, aby závisel od špecializovaných firiem zo zahraničia. Inštalovanie dopravného značenia dokáže mesto či zhotoviteľ zrealizovať za pomoci iných partnerov, ktorí realizovali podobné projekty naprieč mestom počas celého tohtoročného leta. Preto bol septembrový termín reálny.  

Popri týchto problémoch zaniká radosť zo zlepšení, ktoré prispeli k úprave ulice z akejsi mestskej diaľnice na štandardnú mestskú triedu. Prezentovanie Mlynských nív ako bulváru je prehnané, rozšírenie chodníkov, presun a segregácia cyklotrasy či dodatočné rozšírenie zelených plôch je však nesporným pozitívom. Ani tieto úpravy však nie sú dôvodom k tomu, aby otvorenie ulice natoľko meškalo.

 

 

Medzičasom, popri prestavbe ulice pomaly napreduje aj výstavba Stanice Nivy. Developer HB Reavis sa teraz sústredí na práce na streche a na najvyššom podlaží nákupného centra, kde vznikne masívny foodcourt a farmárska tržnica. Táto bude s exteriérovým priestorom priamo prepojená a má tak vytvoriť netradičnú kombináciu komerčného a rekreačného priestoru v novom centre mesta. Štart výsadby sa očakáva už v týchto týždňoch.

Okrem toho sa realizujú práce aj na juhozápadnom vstupe do nákupného centra, kde sa dokončuje markíza, zasklenie získavajú „okruhliaky“, teda nad ulicu vysunuté priestory reštaurácií, na Páričkovej sa začalo pracovať na príprave konštrukcie pre budúcu cyklovežu a v okolí Nivy Tower sa objavil nový orientačný systém. Detaily tohto systému odhalila kancelária Spaceagency, ktorá spracúva orientáciu aj v rámci budúcej autobusovej stanice.

Detaily systému ukazujú, že Stanica Nivy by mala mať príťažlivý a prehľadný systém tak pre autobusovú stanicu, ako aj pre podzemný parking. Optimálne riešenie orientácie je kritické, keďže prepojenie nákupného centra a autobusovej stanice vytvára nároky na zabezpečenie čo najrýchlejšieho spojenia so želaným miestom návštevy. Dôležitou informáciou je aj vytvorenie samostatného východu, ktorý bude určený na prístup z a do autobusovej stanice mimo prevádzkových hodín nákupného centra.

Napriek tomu, na plánovanom otvorení komplexu sa nič nemení, tento by sa tak mal do života mesta zapojiť až na jeseň 2021. Posun otvorenia Stanice Nivy pozmenil plány developera, ktorý chcel po spustení autobusovej stanice dočasnú zrušiť a rozbehnúť transformáciu pozemkov, na ktorých sa nachádza. Prvým projektom malo byť „Nivy Depo“, parkovací dom, ktorý by doplnil kapacity pre zónu Nové Nivy a bol prístupný aj z podzemného kruhového objazdu pod Mlynskými nivami.

Pre nový parking už bolo vydané stavebné povolenie, developer však musí výstavbu posunúť. Realizovať stavebné práce totiž nie je reálne, pokiaľ sa v dotyku s priestorom nachádza aktívny dopravný terminál. V dôsledku posunu otvorenia nákupného centra sa odsúva aj asanácia Centra Bottova, na ktorého mieste má vzniknúť kancelárska výšková budova B7.

Nové Nivy, ambiciózna vízia HB Reavisu, v rámci ktorej má v bratislavskom downtowne vzniknúť príťažlivá a ekologická kancelársko-komerčná zóna, tak budú realitou v plnom rozsahu o niečo neskôr. Druhou otázkou je ich úspešnosť, keďže ich kľúčová časť – Stanica Nivy – sa nemusí v bratislavskom prostredí, zvlášť v období po koronakríze, ukázať aj vhodný koncept, ktorý by pritiahol potrebné desaťtisíce návštevníkov z iných bratislavských nákupných centier.

 

 

Otvorenie Mlynských nív každopádne výrazne ovplyvní fungovanie mesta, a to k lepšiemu. Obnovenie verejnej dopravy v pôvodných trasách zrýchli spojenie významných častí mesta s centrom a prinesie aj úspory pre rozpočet DPB. Otvorenie cyklotrasy na Mlynských nivách bude asi najvýznamnejšou zmenou v cyklodoprave počas tohto roka a sprístupnením ulice pre IAD sa zas uvoľní situácia na Svätoplukovej alebo Záhradníckej.

Po plnom dokončení okolitých projektov bude tento úsek Mlynských nív jednou z najatraktívnejších častí Bratislavy, viac pripomínajúcou moderné centrá európskych a amerických (a azda aj ázijských) veľkomiest, ako tradičné stredoeurópske mesto. Pre návštevníkov Bratislavy vznikne ďaleko reprezentatívnejšia vstupná brána a pozitívnejší prvý dojem oproti minulosti, pre užívateľov z radov obyvateľov mesta zas funkčnejší a bezpečnejší verejný priestor.

Vysoký dôraz vedenia mesta na detaily a kvalitu priestranstiev v poslednom období je veľmi žiaducou zmenou oproti minulosti. Implementácia daných opatrení by však nemala viesť k takmer neznesiteľným odkladom. V Bratislave sú totiž aj projekty, kde by tento prístup a posúvanie realizácie či jej dokončenia mohol viesť k fatálnym dôsledkom. Modernizácia Mlynských nív by mala byť poučením, vedúcim k zlepšeniu projektovej prípravy aj manažmentu stavieb do budúcna.

 

AKTUALIZÁCIA: Magistrát Hlavného mesta SR Bratislava doposlal k chybe v dokumentácii rozšírené stanovisko, ktoré zvrejňujem v plnom znení: 

V súvislosti s termínom ukončenia uzávery ulice Mlynské Nivy bol dokument s termínom 30.09. 2020 staršou pracovnou verziou. Definitívne však bol podpísaný dodatok s termínom do 31.12. 2020. Pri zverejňovaní dokumentu došlo k chybe zamestnankyne magistrátu, ktorá vybrala nesprávny súbor s termínom do konca septembra 2020. Tento dodatok s termínom 30.09.2020 však nikdy nenadobudol platnosť, nakoľko nikdy nebol fyzicky podpísaný zmluvnými stranami. Ihneď po zistení chyby, bola zverejnená správna a jediná podpísaná a platná verzia dodatku s termínom do 31.12.2020. Za nesprávne zverejnený dokument sa ospravedlňujeme. Preverujeme, ako došlo k tomuto pochybeniu, aby sa v budúcnosti neopakovalo.

Druhý dokument, na ktorý v texte poukazujete, je povolenie Cestného správneho orgánu z leta 2019 na uzáveru do konca septembra 2020. Cestný správny orgán vydal v termíne ukončenia platnosti pôvodného povolenia, nové povolenie do 31.12.2020. Toto povolenie je už platné, aj keď zatiaľ nie je zverejnené, nakoľko si ho ešte neprevzal žiadateľ.

 

Fotografie z 27.9.2020. Pozrite si výstavbu Stanice Nivy vo fotoalbumoch.  

Sledujte YIM.BA na Instagrame

Sledujte YIM.BA na YouTube

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: HB Reavis

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube