Author photoSimona Schreinerová 12.01.2024 13:42

Dôležitý detail pre kvalitnejšiu dopravu. Nivy čakajú na odchodové tabule, nie sú jediné

Verejná doprava v Bratislave aj v celom regióne sa rozvíja a skvalitňuje. Najviac pozornosti sa logicky sústreďuje na výstavbu a modernizáciu električkových tratí alebo TIOPov. Vyššiu kvalitu a pohodlie pri cestovaní hromadnou dopravou však prinášajú aj detaily, ako sú dobre vybavené zastávky s elektronickými informačnými tabuľami.

Autori: Nino Belovič, Adrian Gubčo / YIM.BA

Autori: Nino Belovič, Adrian Gubčo / YIM.BA

Mnohé zastávky ju majú, na autobusovej stanici chýbajú

V posledných rokoch sa v Bratislave zlepšili podmienky pre cestujúcich, resp. čakajúcich na zastávkach. Prispeli k tomu nielen rekonštrukcie samotných zastávok, ale aj osadenie elektronických informačných tabúľ. Týchto tabúľ je už viac ako 120 a okrem aktuálnych odchodov liniek zo zastávky informujú aj o type vozidla či informáciách z dopravného dispečingu.

Ako uvádza Dopravný podnik Bratislava (DPB), cez technológie sa vedia dopravní dispečeri spojiť s cestujúcimi na zastávke aj zvukovo. Tabuľa je vybavená kamerovým systémom, ktorý už neraz pomohol pri objasňovaní priestupkov, a tiež akustickým hlásením pre slabozrakých a nevidiacich. Projekt bol zrealizovaný vďaka financiám z európskych fondov z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

V okolí komplexu Nivy však táto vymoženosť stále chýba, hoci nová autobusová stanica aj nákupné centrum sú otvorené už viac ako dva roky. Priestor bol pritom intenzívne využívaný aj pred výstavbou masívneho developmentu od HB Reavis.

Hlavný autobusový terminál v meste má dobrú polohu a pomerne kvalitné prepojenie s MHD, pričom jednotlivé linky smerujú na Hlavnú stanicu, do centra mesta aj do viacerých rezidenčných štvrtí. S rozvojom downtownu ďalej pribúdajú ľudia, ktorí v lokalite bývajú, pracujú alebo tu trávia voľný čas. Vyťaženosť verejnej dopravy sa tak zvyšuje a tento trend bude zrejme pokračovať aj nasledujúcom období.

Peter Bubla z Oddelenia komunikácie a marketingu Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy tvrdí, že s ich osadením sa v budúcnosti počíta a robia sa aj konkrétne kroky. „Na osadení elektronických informačných tabúľ na predmetné zastávky spolupracujeme spoločne s dopravným podnikom aj s externým partnerom. Elektronické informačné tabule sú objednané, čaká sa na ich výrobu a dodávku. Následne sa bude riešiť ich osadenie. V súčasnosti presnejšie termíny nevieme uviesť,“ konštatuje Bubla.

Cestujúci na zastávkach pri autobusovej stanici si musia zatiaľ vystačiť s označníkom, ktorý informuje o názve zastávky, na nej zastavujúcich linkách a odchodoch v papierovej forme. S ohľadom na frekventovanosť tohto miesta, ale aj prítomnosť množstva návštevníkov Bratislavy, ktorí sa nevedia ešte tak orientovať, ide o vážny nedostatok. 

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že úroveň verejnej prepravy v Bratislave stúpa. V uplynulých rokoch sa zrekonštruovalo viacero zastávok, napríklad na Račianskej električkovej radiále, Americkom námestí či Chatam Sófer blízko centra mesta. Cieľom bola nielen obnova zanedbaného stavu, ale aj zvýšenie bezpečnosti či zlepšenie prístupu pre cestujúcich so zhoršenou mobilitou.

V rámci rekonštrukcie Karlovesko-dúbravskej radiály zas vznikli na dvoch prestupných bodoch integrované zastávky, ktoré umožňujú jednoduchší prestup z električkovej do autobusovej a trolejbusovej dopravy. K výraznejším zásahom patrila aj úprava zastávky a časti križovatky na Račianskom mýte. Opomenúť nemožno ani fakt, že DPB vypravuje moderné a nízkopodlažné vozidlá.

Napriek tomu ostáva niekoľko frekventovaných zastávok, kde chýbajú elektronické tabule. Okrem Nív je to napríklad aj Hodžovo námestie v smere do Petržalky alebo zastávky na električkových radiálach, ktoré čakajú na modernizáciu. Nainštalované zatiaľ neboli ani na zastávke Stanica Petržalka, ktorá nedávno prešla obnovou. 

 

Na Račianskej radiále sa štandardne zrealizovala len ľahká obnova zastávok. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Mesto plánuje ďalší rozvoj

Popri týchto „drobných" projektoch sú v príprave aj veľké. Asi najhorúcejšími aktuálnymi témami sú výstavba Petržalskej radiály a príprava električkovej vetvy Košická. V prvom prípade je pokrok do istej miery badateľný, nakoľko sa na budúcej trati objavujú prvé metre koľajníc. Realizácia predĺženia električkovej trate v Petržalke začala na konci roka 2021, ukončená by mala byť oficiálne do konca septembra tohto roka.

Druhá etapa Petržalskej radiály bude po dokončení 3,9 kilometrov dlhá dvojkoľajná trať so siedmimi zastávkami a štyrmi mostami. Okrem toho sa v rámci projektu opraví aj 490 metrov existujúcej trate od Bosákovej po Jungmannovu.

Vybuduje sa deväť križovatiek riadených dopravnou signalizáciou a šesť kilometrov dlhá segregovaná cyklotrasa s parametrami cyklodiaľnice. Pridruženou súčasťou projektu sú štyri nové premostenia Chorvátskeho ramena pre chodcov a cyklistov. Mesto by mala táto stavba vyjsť okolo 90 miliónov eur.

Realizáciu električkovej vetvy Košická, ktorá by mala priviesť koľajovú dopravu do downtownu, brzdí najmä odpor verejnosti aj kultúrnych inštitúcií. Dôvodom je trasovanie popred budovu Slovenského národného divadla. Divadlo aj Ministerstvo kultúry SR sa obávajú najmä hluku a vibrácií, ktoré by rušili počas predstavení a skúšok. Mesto však považuje prepojenie Petržalskej a Ružinovskej radiály s vedením po Pribinovej a Košickej za najoptimálnejšie.

Aktuálne magistrát disponuje štúdiou realizovateľnosti, ktorá by mala tieto obavy vyvrátiť, alebo naopak potvrdiť. Verejnosť zatiaľ výsledky nepozná, pretože mesto ich chce najskôr odprezentovať SND a rezortu kultúry.

Koncom minulého roka prebehla modernizácia Vajnorskej radiály v úseku po Kuchajdu. Zhotoviteľovi, ktorým je spoločnosť TSS Grade, sa podarilo stavbu zrealizovať v dobrom tempe a v podstate načas. Stavebníkom je DPB. V tomto prípade však išlo najmä o riešenie havarijného stavu trate.

Modernizácia je rozdelená na dve etapy. Prvá sa zamerala na úsek medzi Kuchajdou a Vozovňou Jurajov dvor, pričom jej súčasťou bola aj oprava električkového obratiska na Zlatých pieskoch. Druhá etapa prinesie opravu zvyšku trate a mala by byť hotová toto leto.

Samostatnou témou sú terminály integrovanej osobnej prepravy (TIOP), ktoré sú dôležitou súčasťou rozvoja verejnej dopravy v Bratislave aj v celom kraji. Výstavba TIOP Vrakuňa je v realizácií, ďalšia dva sa pripravujú.

Ako druhý v poradí sa pravdepodobne začne realizovať TIOP Ružinov, železnice predpokladajú začiatok výstavby tento rok. Najočakávanejší je zrejme TIOP Bory, ktorý sa už mal podľa pôvodných plánov blížiť k dokončeniu. TIOP však súvisí aj s predĺžením Saratovskej ulice v Dúbravke, ktoré ešte mesto nezačalo realizovať.

Infraštruktúra verejnej dopravy Bratislave sa väčšími aj menšími projektmi postupne zlepšuje. TIOPy, predĺženia električkových trás či modernizácie tratí nepochybne prispejú k zlepšeniu súčasnej dopravnej situácie. Netreba ale zabúdať, že kvalitná verejná doprava je aj o zdanlivých detailoch, akými sú v tomto prípade elektronické odchodové tabule. Na rušných zastávkach by mala byť ich prítomnosť samozrejmosťou. 

 

Pozrite si výstavbu Nív vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube