Author photoSimona Schreinerová 04.01.2024 16:37

Koľajnice v Petržalke pribúdajú. Výstavba predĺženia električkovej trate napreduje, dokončená má byť o necelý rok

Druhá etapa výstavby Nosného systému MHD v Bratislave, teda pokračovania Petržalskej radiály, je ostro sledovaný projekt. Okrem zlepšenia dopravnej situácie by mal prispieť k rozvoju centrálnej zóny najväčšieho bratislavského sídliska. Podľa pôvodného plánu mala byť v tomto období stavba dokončená. Teraz sa hovorí o septembrovom termíne, neistý je však aj ten.

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Realizácia predĺženia električkovej trate v Petržalke začala na konci roka 2021. Čiastočné dokončenie a sprevádzkovanie malo prísť o dva roky neskôr, no už v lete 2022 bolo viacmenej jasné, že zhotoviteľ nedokončí trať v stanovenom termíne. Práce sa začali postupne utlmovať a napokon takmer úplne ustali.

Dôvodom boli rastúce ceny stavebných materiálov a neschopnosť Hlavného mesta garantovať vyplatenie potrebných peňazí na realizáciu. Vzhľadom na tieto okolnosti bolo potrebné prijať novú zmluvu so zhotoviteľom, ktorá by zohľadňovala infláciu a meniace sa ceny stavebných materiálov. Práce sa začali obnovovať na jeseň 2022. Mesto sa so zhotoviteľom zároveň dohodlo na nových termínoch, ktoré však predstavilo až v priebehu roka 2023. 

Tempo sa každopádne viditeľne zvýšilo a začali sa realizovať aj náročnejšie časti stavby, predovšetkým premostenia Chorvátskeho ramena. Nová trať už má dnes jasné kontúry a napriek pochybnostiam o dodržaní termínu dokončenia je pokrok viditeľný.

Galéria

  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Podľa Hlavného mesta aktuálne prebiehajú práce na viacerých úsekoch stavby. V časti Janíkov dvor prebieha navážanie a inštalácia generátorov a rozvodných skríň do meniarní. Práce v tejto časti zahŕňajú tiež rezanie betónových stien pod mostom Panónska, montáže oceľovej konštrukcie na hale dennej kontroly a ošetrenia a odkopávanie obratiska v rámci prác na električkovom spodku.

Podľa nového harmonogramu sa električkový spodok v obratisku Janíkov Dvor mal začať realizovať 12.7.2023 a trvaním približne deväť mesiacov. Hala dennej kontroly a ošetrenia sa mala začať budovať 19.9.2023, avšak výstavba začala s miernym oneskorením 3.10.2023.

V úseku pri Romanovej ulici sa realizuje výstavba dažďovej kanalizácie. V časti Jantárovej cesty medzi Lietavskou a Betliarskou sa realizujú základy a stožiare svetelnej signalizácie. Prebiehajú aj úpravy zeminy pre ďalšie práce a osádzanie obrubníkov. V tomto úseku boli v uplynulých týždňoch zrealizované konštrukcie pre káblové trasy, na križovatke s Betliarskou aj kasselské obrubníky.

Na Jantárovej ceste pri Pajštúnskej ulici sa realizoval test systému zavesenia a betonáž koľajníc do hornej dosky pevnej jazdnej dráhy. Po úspešných výsledkoch geodetických meraní sa bude v pokladaní koľají pokračovať. 

Mesto informovalo o dodávke prvých koľajníc v dĺžke 600 metrov len v novembri. Na začiatku júna minulého roka pritom Magistrát tvrdil, že už v júli alebo auguste 2023 by sa mohli začať inštalovať prvé koľaje. Oneskorenie je teda zrejmé. Koľajnice sa betónujú spoločne s hornou doskou pevnej jazdnej dráhy po tmelení špár, položení antivibračnej rohože a armovaní a debnení horných dosiek.

Spodných dosiek pevnej jazdnej dráhy bolo koncom novembra vybetónovaných takmer tri kilometre. Na združenom moste na Rusovskej ceste prebieha debnenie nosnej konštrukcie tretieho dilatačného celku. 

 

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Aj keď sa nová trať stáva realitou, tempo sa nedá označiť za rýchle. Či sa sľubovaný termín stihne, ostáva otázkou. K pochybovačom patrí napríklad starosta Petržalky Ján Hrčka. Podľa jeho názoru bude električka po trati premávať najskôr v roku 2025 a aktuálne nie je možné vylúčiť, že sa jeho obavy potvrdia.

Podľa harmonogramu by mali byť práce dokončené do 30. septembra 2024. Aktuálny termín ukončenia výstavby bol stanovený s ohľadom na doterajšie komplikácie – zásah vyššej moci (vojna a nedostatok materiálu) alebo nemožnosť preloženia vedenia vysokého napätia. Pre Petržalku je každé omeškanie problémom. Električková trať tu chýba už dlho, čo sa negatívne podpisuje na dopravnej situácii v mestskej časti, predovšetkým na nadužívaní automobilov.

Desaťtisíce obyvateľov Petržalky majú pre spojenie s centrom mesta k dispozícii okrem áut len autobusy, teda menej spoľahlivý a pomalší spôsob prepravy. Projekt je dôležitý aj z pohľadu chodcov a cyklistov. Vďaka plánovaným prestupným autobusovým zastávkam alebo cyklotrase sa majú zlepšiť podmienky aj pre tieto druhy mobility. Dobrá dizajnová úroveň a výsadba kvalitnej zelene má navyše zlepšiť verejný priestor, ktorý bol doteraz v mnohých lokalitách v katastrofálnom stave. 

Absencia trate navyše limituje rozvoj Petržalky. Celý centrálny koridor, ktorý je dnes nezastavaný, bol pôvodne určený ako priestorová rezerva pre budúce centrum mestskej časti. Po jej dokončení by sa mala lokalita otvoriť pre výstavbu. Už dnes tu vzniká Bytový dom Topoľčianska od VI Group, veľkým zámerom je SOHO Petržalka od Iuris-u. V dohľadnej dobe tak môže vzniknúť nové srdce Petržalky s novými typmi bývania, námestím, veľkým centrálnym líniovým parkom či vybavenosťou. 

 

Budúca križovatka pri Lietavskej. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Druhá etapa Petržalskej radiály bude po dokončení 3,9 kilometrov dlhá dvojkoľajná trať so siedmimi zastávkami a štyrmi mostami. Okrem toho sa v rámci projektu opraví aj 490 metrov existujúcej trate od Bosákovej po Jungmannovu. Vybuduje sa deväť križovatiek riadených dopravnou signalizáciou a šesť kilometrov dlhá segregovaná cyklotrasa s parametrami cyklodiaľnice. Pridruženou súčasťou projektu sú štyri nové premostenia Chorvátskeho ramena pre chodcov a cyklistov.

Vďaka novej trati s preferenciou pre električky na križovatkách sa užívatelia dostanú z Janíkovho dvora do centra mesta za 12 minút, prepravná kapacita by mala byť 30.000 cestujúcich v každom smere denne. V dopravnej špičke obslúži zastávky spoj každé 2 až 3 minúty. Plánované náklady boli 78,5 miliónov eur, pričom väčšina zdrojov pochádza z eurofondov. Podľa imhd.sk má zhotoviteľ postaviť trať za 89 503 193 eur s DPH.

Druhá etapa Nosného systému verejnej dopravy je najväčší projekt tohto typu v metropole. Ide o vyústenie dlhodobých snáh mesta o vybudovanie hlavnej dopravnej osi v Petržalke. Pôvodne sa uvažovalo o rýchlodráhe, resp. metre, neskôr sa technológia a koncepcia postupne menila. Napriek tomu pôjde o zásadnú zmenu. Ak sa naozaj podarí dokončiť trať v priebehu tohto roka, Petržalka prejde veľkou dopravnou, ale aj mentálnou zmenou - až v roku 2024 sa stane skutočne plnohodnotnou súčasťou Bratislavy. 

 

Fotografie z 27.12.2023. Pozrite si výstavbu druhej etapy Petržalskej radiály vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube