Author photoAdrian Gubčo 15.02.2019 13:00

Veľké dopravné obmedzenia sa začínajú

Dnešným dňom sa spúšťajú jedny z najvýraznejších dlhodobých dopravných obmedzení v nedávnej histórii Bratislavy. V súvislosti s uzávierkou niekoľkých zjazdov z Prístavného mosta v dôsledku výstavby Rýchlostnej cesty R7 a uzávierky ulice Mlynské nivy sa predpovedá dopravný kolaps, Hlavné mesto sa však k problému postavilo otvorene a pripravilo viacero náhradných opatrení.

Zdroj: HB Reavis

Zdroj: HB Reavis

Ako vysvetlilo vedenie mesta spoločne s vedením zasiahnutých mestských častí na nedávnej tlačovej konferencii, také rozsiahle obmedzenia sú dôsledkom odkladania týchto opatrení v minulosti. Kým uzávera výjazdov na križovatke Prievoz sa posunula o niekoľko mesiacov, kompletná uzávera Mlynských nív o takmer dva roky.

Dnes sa ukázalo, že ďalšie odkladanie už nie je možné, preto mesto pristúpilo k uzáverám, zároveň však pripravilo rozsiahly súbor náhradných opatrení, ktoré majú tlak na dopravu zmierniť. Čo je v prístupe Hlavného mesta dosiaľ netradičné, je fakt, že jednoznačne stavilo na preferenciu verejnej dopravy, čo môže mať z dlhodobého hľadiska pozitívny účinok.

Hlavné mesto spojilo uzávery s graficky silnou kampaňou, ktorá prezentuje jednotlivé opatrenia a odporúča náhradné formy dopravy a obchádzky, pričom na tejto kampani participovali aj dotknutí stavebníci – teda konzorcium Združenie Obchvat Nula a developer HB Reavis.

Spoločne s nimi boli pripravené také opatrenia, ktoré majú – podľa mesta – minimalizovať vplyv na chodcov či cestujúcich verejnou dopravou. Najmä v prípade Mlynských nív to je problematické, keďže napriek už dlhodobým obmedzeniam je táto ulica významným dopravným cieľom vďaka existencii autobusovej stanice, centrálnej polohe a rastúcej koncentrácii praocvných miest.

 

Kampaň Hlavného mesta je vizuálne atraktívna, jej efekt sa čoskoro ukáže. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Mlynské nivy

Podľa mestskej koncepcie bude na Mlynských nivách kompletne uzavretá premávka tak pre individuálnu automobilovú dopravu, ako aj pre MHD v dôsledku výstavby podzemného kruhového objazdu a vjazdov doň, cez ktorý bude prístupná Stanica Nivy. Ombedzenia pre IAD budú trvať asi rok, pre MHD približne polroka.

Medzičasom bude MHD premávať obchádzkami. Linky L50, L205, LX72 a N61 budú premávať po Páričkovej ulici, ktorá bude len pre verejnú dopravu a s vylúčením parkovania, kým linky L50, L70 a L88 po Košickej a Landererovej ulici. L202 a L212 budú premávať tak ako teraz. Ombedzená bude aj pešia doprava, avšak nie oveľa viac ako v súčasnosti.

Vďaka kompletnej uzávere sa má celá ulica zrekonštruovať výrazne rýchlejšie. HB Reavis síce už realizuje prvú a druhú etapu rekonštrukcie budúceho „bulváru Nivy“, avšak v obmedzených podmienkach. Developer modernizuje ulicu komplexne a preto vykonáva veľké množstvo prác.

„Od leta prebieha prvá etapa budovania podzemného kruhového objazdu na južnej strane ulice (Twin City) a aktuálne sa nachádzame vo fáze budovanie základovej dosky a zvislých konštrukcií,“ vypočítava developer. „Do konca roka je v pláne budovanie stropnej dosky, trámov a izolácií. Popri tom sa práce presúvajú do druhej etapy, ktorá v sebe zahŕňa obdobné práce na severnej časti ulice. Okrem vyššie spomínaných prác na ulici stále prebiehajú práce, akými sú napr. prekládky koordinačných, komunikačných a optických káblov, elektrických prípojok, ochranné opatrenia a značenia v zóne či rekonštrukcia verejného osvetlenia a trolejového vedenia. Od leta prebieha druhá etapa rekonštrukcie verejného vodovodu a plynovodu. Nutná je aj výmena sútokovej komory pod Križovatkou Mlynské nivy – Karadžičova. Tá sa nachádza presne v strede križovatky a na jej rekonštrukcii budeme pracovať počas plnej prevádzky zberačov. Okrem toho sa budú postupne realizovať aj povrchy na južnej strane.“

 

Aktuálne práce na ulici Mlynské nivy: výstavba podzemného kruhového objazdu

 

Výsledkom modernizácie má byť jednoznačné presunutie technickej infraštruktúry na okraje ulice namiesto stredu a zjednotenie do jasne vedených a známych koridorov. Z hľadiska budúcej údržby ulice to je veľký benefit. Zároveň sa má podľa developera výrazne zvýšiť pobytová kvalita ulice, pribudnú má buspruh (obojsmerne), cyklopruhy a zeleň. Developer neupresnil, či po zmene vedenia Hlavného mesta nastali nejaké zmeny v projekte, lebo „bulvár Nivy“ bude mať napriek modernizácii stále úzke chodníky a zle riešenú cyklotrasu.

Rekonštrukciou prejdú aj ulice Svätoplukova, Páričkova a Šagátova a čiastočne Karadžičova, Továrenská, Chalúpkova a Košická, ktoré s rekonštrukciou takisto súvisia. Celkové náklady developer odhaduje na 40 miliónov eur.

 

Križovatka Prievoz

Postup prác na výstavbe Rýchlostnej cesty R7 sa dostal do bodu, kedy sú už nutné uzávery, aby bolo možné prebudovať križovatku s diaľnicou D1 Prievoz. Aj v tomto prípade budú práce trvať takmer rok, hoci vo fázach, ktoré majú situáciu postupne uľahčovať. Najnáročnejšia bude práve prvá fáza s plnými obmedzeniami.

Uzavreté budú výjazdy na Slovnaftskú a Prístavnú ulicu, čo zhorší dopravnú dostupnosť z juhovýchodnej časti metropoly, vrátane predmestí v smere na Žitný ostrov. Predpokladá sa, že dopravná záťaž sa vo zvýšenej miere prenesie na Gagarinovu a Ulicu Svornosti, a preto Hlavné mesto pristúpilo k vytvoreniu bus-pruhov na Gagarinovej ulici obojsmerne, ako aj k zriadeniu záchytných parkovísk pri Cintoríne Vrakuňa a na Baltskej ulici. Preventívnym opatrením je aj dočasná verejná doprava zadarmo na najviac postihnutých linkách (L75, LX72, L201, L202 a L212).

Niektoré zo zásahov (buspruhy na Gagarinovej) sú v bratislavských pomeroch radikálne, hoci o ich potrebe sa hovorí už veľmi dlho a ich efektivita je potvrdená aj dátami. Kritická situácia konečne primäla mesto k ich prijatiu. Rok trvajúce obmedzenia by mali byť dostatočnou dobou na privyknutie si vodičov na novú situáciu, preto je nanajvýš žiaduce, aby sa dané nastavenie ulice stalo trvalým.

 

Zmeny na križovatke Prievoz. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Dôsledky

Komentátori zvyknú hovoriť len o samotných opatreniach a zhoršenej dopravnej situácii, alebo rovno strašiť dopravným kolapsom, menej už o tom, ako môžu tieto obmedzenia prispieť k zmene fungovania mesta po ich doznení.

Od dneška a predovšetkým od pondelka sa bude musieť zásadne zmeniť správanie významnej časti vodičov, tranzitujúcich po Bratislave. Hoci oba projekty, kvôli ktorým tieto obmedzenia vznikajú, sú prioritne určené pre zlepšenie individuálnej automobilovej dopravy, čo vo výsledku povedie k celkovému zhoršeniu predpokladov pre zlepšenie dopravnej situácie v Bratislave, rok trvajúce uzávery vytvárajú široký priestor pre to, aby mesto otestovalo reakciu ľudí na ďalšie zásahy smerujúce k trvalému obmedzeniu IAD.

Tieto zásahy alebo testy by mali smerovať predovšetkým k zlepšeniu úrovne verejnej dopravy na úsekoch, u ktorých sa spočiatku predpokladá uľahčenie dopravnej situácie po dobudovaní zmieňovaných projektov (Gagarinova a Ulica Svornosti), ako aj tam, kde je možné predpokladať jej okamžité masívne zhoršenie (okolie Mlynských nív). To si bude vyžadovať zriadenie nových a trvalých buspruhov, ako aj úplné vylúčenie IAD v niektorých častiach mesta.

Očakávanie zhoršenia situácie vyplýva z predpokladu, že narastie dopyt po cestovaní automobilmi. Ako som zmieňoval už v minulotýždňovom článku o doprave, v dôsledku zlepšovania infraštruktúry väčšinou nedochádza k zlepšeniu plynulosti dopravy, ale k presnému opaku – keďže lepšia ponuka generuje vyšší dopyt. Tento jav je známy ako dopravná indukcia a je dokladovaný z väčšiny miest sveta – ale aj z Bratislavy (viď postupné zhoršovanie situácie v záhorskej časti mesta, napriek existencii diaľnice D2).

Moment, kedy teda bude mnoho ľudí motivovaných využívať verejnú dopravu namiesto IAD, treba teda využiť na súbor väčšieho počtu zásahov, ktoré prispejú k lepšej deľbe prepravnej práce (teda podiely jednotlivých typov dopravy na celkovej mobilite) oproti súčasnosti. Už teraz existuje mnoho podnetov, z ktorých viaceré sú pripravené a relatívne nenáročné: uzávera časti Mickiewiczovej ulice, buspruhy na Štefánikovej ulici alebo vylúčenie IAD z prestupnej zastávky Blumental. To všetko by zlepšilo spoľahlivosť a rýchlosť MHD.

O tom, že to je verejný záujem, azda netreba diskutovať, hoci Bratislava stále trpí na to, že tu je hlasná skupina ľudí, ktorá považuje osobné pohodlie (alebo to, čo si myslia, že je osobné pohodlie) za dôležitejšie, ako dobré fungovanie mesta či kvalitnejšie životné prostredie. Ľudia so zodpovednosťou by však nemali na nič také pristať a mali by konať s ohľadom na všeobecný záujem spoločnosti.

 

Bulvár Nivy po dokončení. Zdroj: HB Reavis

 

Záver

Už v týchto dňoch sa teda spustí zaťažkávacia skúška pre bratislavskú dopravu. Hoci osobne nepredpokladám, že dôjde k dopravnej katastrofe, nepochybne nastanú veľké zmeny vo fungovaní celej metropoly.

Dôležité je, aby opatrenia, ktoré bude mesto musieť prekonať, nevyšli navnivoč po dokončení prestavby Mlynských nív aj Rýchlostnej cesty R7. Kroky, ktoré majú dočasne zlepšiť plynulosť verejnej dopravy, sa musia stať trvalými, takisto ako by mali pribudnúť kompenzačné opatrenia, ktoré vyvážia nárast kapacít pre individuálnu automobilovú dopravu.

Inak hrozí, že o niekoľko rokov budú bratislavské cesty ešte viac zaplnené, kongescie budú trvať oveľa dlhšie, verejná doprava bude menej spoľahlivá a správa mesta oveľa drahšia. Ak to má byť dôsledok takých rozsiahlych investícii – Mlynské nivy za 40 miliónov eur a D4 a R7 celkovo za skoro dve miliardy – tak to budú tie najmenej efektívne využité peniaze v dejinách krajiny.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Pešie obchádzky počas uzávery Mlynský nív. Zdroj: HB Reavis
  • Režim v križovatke Svätoplukova / Páričkova. Zdroj: HB Reavis
  • Režim v križovatke Karadžičova / Mlynské nivy. Zdroj: HB Reavis
  • Režim v križovatke Košická / Mlynské nivy. Zdroj: HB Reavis
  • Aktuálny stav prác na ulici Mlynské nivy, 11.2.2019
  • Aktuálny stav prác na ulici Mlynské nivy, 11.2.2019
  • Aktuálny stav prác na ulici Mlynské nivy, 11.2.2019
  • Aktuálny stav prác na ulici Mlynské nivy, 11.2.2019
  • Obmedzenia v križovatke Prievoz. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube