Author photoAdrian Gubčo 24.01.2022 18:00

Hlavné mesto napreduje v príprave vyhliadky na Kamzíku

Bratislavský lesopark a rekreačné územia v jeho okolí predstavujú jedno z ťažísk rozvojových aktivít Hlavného mesta v poslednom období. V príprave aj realizácii je tu niekoľko projektov. Bližšie k výstavbe sa teraz posunul jeden z najatraktívnejších z nich – vybudovanie „promenády Kamzík“, spojené so vznikom vyhliadkovej plošiny. Zmení sa tak okolie populárnej Cvičnej lúky.

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy / FlyingArchitecture

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy / FlyingArchitecture

Hlavné mesto sa v spolupráci s Mestskými lesmi v Bratislave (MLB) a Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) začalo Bratislavskému lesoparku venovať intenzívnejšie ako kedykoľvek predtým. Naplánované je veľké množstvo projektov, ktoré prinesú zlepšenie existujúcej alebo doplnenie novej infraštruktúry pre návštevníkov. Pribudnúť majú upravené verejné priestory, niektoré lokality sa majú debarierizovať, doplní sa vybavenosť a existujúca dostane kvalitnejší rámec.

Jedným z mimoriadne populárnych miest je okolie Cvičnej lúky, veľkého otvorené priestoru na Kamzíku a v blízkosti televíznej veže. Okrem lesných porastov sa tu nachádza množstvo bufetov, reštaurácie a atrakcie pre deti. Významnými nedávnymi vstupmi sú nové verejné toalety alebo výstavba Centra ekovýchovy, resp. infocentra, ktoré je súčasťou medzinárodného projektu City Nature. Do rekreačnej zóny bola zavedená obsluha verejnou dopravou a postupne sa vyvíjajú snahy, smerujúce k lepšej regulácii a organizácii parkovania.

To je dôležité, keďže je veľmi pravdepodobné, že sa atraktivita miesta zvýši čoskoro ešte viac. Hlavné mesto totiž postupne napreduje v príprave projektu Revitalizácia promenády Kamzík. Riešené územie sa týka plochy od konečnej autobusov verejnej dopravy až po objekt EXPO Koliba, teda asi 315 metrov dlhého úseku, ktorý prejde úpravou a zlepšením kvality pre pobyt a trávenie voľného času. Projekt pozostáva z dvoch častí, pričom prvá sa týka verejného priestoru promenády a druhá objektu nového odpočívadla na Cvičnou lúkou s vyhliadkou.

Odpočívadlo bude mať dve úrovne a nepravidelný pôdorys, pripomínajúci písmeno U. Na nižšej úrovni, teda v podstate na prvom podzemnom podlaží, bude umiestnené občerstvenie, kým na vyššej úrovni bude lávka, priamo prístupná z pešej a cyklistickej komunikácie. V strede konštrukcie bude átrium s dreveným sedením amfiteátrového typu. Umiestnený tu bude aj vstup do bufetu. Vznikne tak multifunkčný priestor, určený pre posedenie, občerstvenie v gastronomickej prevádzke, ale aj pre posedenie s netradičným stolovaním na terase a s priestorom pre voľnočasové spoločenské aktivity. Dominujúcimi materiálmi bude oceľ (na konštrukcii vyhliadky) a drevo.

V prípade verejného priestoru sa zlepšia možnosti otáčania prostriedkov MHD a utlmená bude možnosť vstupu automobilov do územia s výnimkou zásobovania a obsluhy. Pozdĺž existujúcej asfaltovej cesty sa zrealizujú nové chodníky a oddychové plochy, pri hoteli Expo sa spraví úprava v prospech otáčania hasičských áut. Podľa MIBu sa odstráni aj vizuálny smog, bariéry, preusporiadajú sa prvky a vytvorí centrálne stojisko na odpad. Skvalitniť sa má osvetlenie, v lese pribudnú drevené chodníky a osvetliť koruny stromov v ich blízkosti, zrealizujú vodozádržné opatrenia a upraví sa aj zastávka MHD.

MLB, MIB a mesto na projekte spolupracujú s architektonickou kanceláriou Pantograph. Táto má v portfóliu viaceré zaujímavé projekty, tak zrealizované, ako aj pripravované. Všetky sa vyznačujú vysokou úrovňou architektúry a inak by tomu nemalo byť ani teraz. Jediná známa vizualizácia pôsobí veľmi príťažlivo a moderne.

Projekt získal záväzné stanovisko, je teda v súlade s Územným plánom mesta. Teraz sa musí posunúť na územné a stavebné konanie, keďže však nejde o náročnú stavbu, povolenia by mohol získať skôr ako štandardné projekty. Výstavbu predpokladám v priebehu budúceho roka.

 

Na Kamzíku sa pracuje aj na výstavbe infocentra od architektonickej kancelárie Spacio. Zdroj: Mestské lesy v Bratislave

 

Vznikom novej vyhliadky a promenády, ale aj ďalšími vyššie zmienenými zásahmi, získa okolie Cvičnej lúky veľmi vysokú úroveň nielen z hľadiska rekreačného vybavenia, ale aj dizajnu. Bratislavský lesopark je považovaný za jeden zo špičkových mestských lesoparkov aj v medzinárodnom meradle a podobné zásahy mu na kvalite výrazne pridávajú. Cvičná lúka je možno po areáli Železnej studničky druhým najnavštevovanejším miestom, úpravy si tak vychutnajú desaťtisíce návštevníkov.

Organizácie už medzičasom dokončili niekoľko architektonicky príťažlivých zásahov. Nedávno sprístupnená bola pozorovňa zvierat pri Pánovej lúke vyššie v kopcoch, altánok na Malom Slavíne a úpravou prechádza areál muničných skladov nad Peknou cestou. V dohľadnej dobe sa očakáva vznik promenády na Železnej studničke, samotná Železná studnička sa rekonštruuje a čiastočne obnovené budú objekty bývalých Minerálnych kúpeľov. Na Partizánskej lúke by sa malo upraviť okolie bufetu pri amfiteátri.

Mesto tak vyniká aktivitou, hoci netreba zabúdať, že s rastom kvality lesoparku sa bude zvyšovať aj jeho návštevnosť. To si bude vyžadovať zabezpečenie vhodnej dopravnej obsluhy. Rozvoj verejnej dopravy je vhodný, nemožno však očakávať, že to bude stačiť a že verejnú dopravu budú využívať všetci. Preto sú potrebné aj parkovacie kapacity. Aspoň v prípade Železnej studničky by mal byť nápomocný ESET, ktorý vybuduje parking v rámci svojho budúceho kampusu a možno aj urýchli vznik železničného terminálu. Dostupnosť areálu sa tak výrazne zlepší.

Dlhodobo to ale fungovať nemôže, keďže aj malokarpatské lesy majú svoju kapacitu – zvlášť keď tu bude onedlho vyhlásená Prírodná rezervácia Vydrica. Vhodná by tak mohla byť aktivácia a využitie iných lesných areálov v rámci Bratislavy a ich využitie pre rekreačné aktivity. Návštevnosť by sa mohla rozložiť, aby neboli zaťažované dve-tri lokality. Nemusí ísť pritom len o lesy v horskom teréne, ale aj lužné lesy, ktoré ostávajú v metropole pre tento účel absolútne nevyužité.

Prvou lastovičkou môže byť iniciatíva Bratislavského dunajského parku, ktorá chce využiť a sprístupniť Dunaj širšiemu okruhu návštevníkov. Séria nenáročných zásahov má umožniť, aby brehy Dunaja pôsobili prirodzenejšie a verejnosť mohla napríklad pozorovať riečne a brehové procesy alebo vodné vtáctvo v prirodzenom režime. Výhľadovo sa uvažuje aj nad sprietočnením niektorých zanesených dunajských ramien, predovšetkým Ovsišťského, prípadne nad obnovou kúpaliska Lido. Zlepšiť by sa mohli podmienky pre vodáctvo. Z dlhodobého hľadiska sa uvažuje nad nadviazaním na Národný park Dunajské luhy v Rakúsku.

V dotyku s územím, spadajúcim pod Bratislavský dunajský park, sa taktiež nachádza veľké lesné územie v okolí Malého a Veľkého Draždiaka. Žiadna iná plocha v Bratislave nemá vyšší potenciál pre vznik skutočného bratislavského „central parku“ – vynikajúco dostupného, vybaveného a nádherného územia celomestského významu, ktorý by bol hlavnou rekreačnou časťou mesta. To je však už téma pre samostatný článok.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube