Author photoAdrian Gubčo 04.06.2020 17:50

Mestské lesy vybudujú na Kamzíku Centrum ekovýchovy

V bratislavských Mestských lesoch by mohla pribudnúť ďalšia novinka: v areáli Kamzíku plánuje mestská organizácia vybudovať Centrum ekovýchovy, zamerané na prehlbovanie vzťahu k prírode u detí aj dospelých. Bratislava na zámere spolupracuje s mestom Viedeň.

Zdroj: Spacio / MLB

Zdroj: Spacio / MLB

Ako sa vyjadrili Mestské lesy na sociálnej sieti, vzdelávanie verejnosti spojené so zlepšovaním vzťahu k prírode a podpore biodiverzity patrí k ich najdôležitejším činnostiam. Cieľom je podchytiť tisíce detí, ktoré by mali prejsť výchovnými kurzami, a to v atraktívnom a príjemnom prostredí moderného eko-centra, ktoré vznikne priamo v mestských lesoch.

Pre umiestnenie eko-centra bol vybratý priestor na Kamzíku, na mieste starej chaty pod areálom Expo Koliba. Vzniknúť by tu mala novostavba, pozostávajúca z trojice prepojených objektov, súčasťou ktorých bude zázemie s prednáškovými miestnosťami, ako aj infocentrum pre návštevníkov lesoparku. Objekty budú mať maximálne dve podlažia, dizajn má byť v súlade s prírodným prostredím. Za návrhom stojí architektonická kancelária Spacio.

V eko-centre by mali následne prebiehať rozličné kurzy, školenia či odborné stretnutia v oblasti ochrany prírody a udržateľného rozvoja. Keďže mesto spolupracuje na projekte s Viedňou, kurzy bude poskytovať v slovenčine, nemčine a angličtine. Určené budú pre širokú odbornú a laickú verejnosť, najmä však pre zmieňované školopovinné deti.

V rámci projektu by sa mali realizovať aj komplexné opatrenia na podporu biodiverzity na lúkach v lesoparku. Cielenými zmenami sa má dosiahnuť väčšia rozmanitosť rastlín a živočíchov, čo je cieľom projektu CITY NATURE. Veľmi dôležitou súčasťou zámeru je preto obnova a sprístupnenie arboréta, ktoré bolo založené na pozemku v blízkosti križovatky ciest na Kamzík a na lanovku. Verejnosť tak bude mať už čoskoro možnosť spoznať vzácne druhy stromov.

Projekt bude financovaný z eurofondov, konkrétne z programu cezhraničnej spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom. Rozpočet na celý zámer, ktorý však pokrýva aj výskum, workshopy, rekultiváciu lúk a ďalšie aktivity, je 1,7 milióna eur, z čoho Mestské lesy preinvestujú takmer 900-tisíc eur. Hoci spustenie testovacej prevádzky infocentra sa predpokladá už na prelome rokov 2020/2021, Mestské lesy skôr očakávajú plnú prevádzku centra v roku 2022.

 

Zdroj: Spacio / MLB

 

Eko-centrum a infocentrum na Kamzíku je ďalším z rady projektov, ktoré realizujú Mestské lesy, prípadne pripravuje Hlavné mesto a mestská časť Bratislava – Nové Mesto v Bratislavskom lesoparku. Investície sa sústredia nielen na najnavštevovanejšiu Železnú studienku, ale aj na areál na Kamzíku. Zrealizované tu bolo napríklad „šantisko“ pre deti, čoskoro sa má opraviť parkovisko, v rámci ktorého sa obnoví vozovka, pribudnú chodníky a koridor pre cyklistov a opraví zastávka verejnej dopravy.

Väčšie projekty sú zatiaľ len v príprave. Najreálnejšie vyzerá úprava promenády na Železnej studničke v časti medzi bývalými minerálnymi kúpeľmi až po Snežienku, ktorá bola predmetom architektonickej súťaže. Víťazom sa stali kancelárie What architects v spolupráci s 3:0 LANDSCHAFT ARCHITEKTUR + PROKOS. Realizácia sa predpokladá už v priebehu budúceho roka. Ešte predtým by Hlavné mesto rado zrealizovalo niekoľko úprav na Partizánskej lúke, najmä opravu bufetu, kým súkromný investor dlhodobo plánuje obnovu kúpeľov (ako reštaurácie) a Labutieho pavilónu. 

Problematickým môže byť zámer rekonštrukcie Snežienky, ktorý bol taktiež predmetom architektonickej súťaže, tentokrát organizovanej Novým Mestom. Víťazom sa stali architekti Kuklica + Smerek v spolupráci s Jurajom Hubinským, ktorí navrhli atraktívnu stavbu s výletnou reštauráciou, info-pointom, požičovňou bicyklov, multifunkčnou halou, čitárňou či detským kútikom. Upraviť sa má aj okolie objektu. Zámer však vyvoláva pochybnosti ohľadne realizovateľnosti, keďže sa predpokladá vysoká finančná náročnosť.

Čo sa týka eko-centier, ešte jedno by v dohľadnej dobe malo v Bratislave pribudnúť – Bratislavský samosprávny kraj totiž pripravuje obdobný projekt v Čunove, kde prejde rekonštrukciou zanedbaný kaštieľ a susedná sýpka. Zámer má byť taktiež financovaný z eurofondov, realizovaný bude v dvoch etapách a len na prvú (opravu kaštieľa) má byť určených viac ako tri milióny eur.

Atraktivita prírodných území v Bratislave tak postupne rastie a pribúdajú nové atrakcie či kvalitnejšie verejné priestranstvá – čo potvrdzuje aj práve realizovaná rozhľadňa na Devínskej Kobyle. Ide o pozitívny trend, keďže sa zdá, že s rastom kvality území rastie aj ich popularita. Popri tom, prirodzene, nemožno zabudnúť na ochranu prírody, avšak aj v tomto smere nastali pokroky, smerujúce k zníženiu ťažby a zonácii Bratislavského lesoparku.

V blízkej budúcnosti očakávam predstavenie ďalších projektov a zámerov, ktorých cieľom bude ďalšie skvalitňovanie nielen Bratislavského lesoparku, ale aj ďalších území prírodného charakteru v meste a jeho bezprostrednom okolí. Ide o potvrdenie a rozvinutie statusu slovenskej metropoly ako mimoriadne zeleného mesta, osadeného v nádhernej prírodnej krajine.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Spacio / MLB
  • Zdroj: Spacio / MLB
  • Zdroj: Spacio / MLB
  • Zdroj: Spacio / MLB

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube