Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Ďalšie informácie  

YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 17.01.2020 17:06

Rekonštrukcia kaštieľa v Rusovciach sa blíži, obnovený bude aj kaštieľ v Čunove

Projekt rekonštrukcie kaštieľa v Rusovciach, spojený s mimoriadnymi kontroverziami, sa posúva. Úrad vlády SR vypísal tesne pred Vianocami súťaž na zhotoviteľa rekonštrukcie, napriek kritike architektov, že na projekt sa nekonala riadna architektonická súťaž. Medzičasom, Bratislavský samosprávny kraj oznámil, že v dohľadnej dobe zrekonštruuje zanedbaný kaštieľ v Čunove.

Article Big

Rytiersky sál. Zdroj: Úrad vlády SR

Podklady k súťaži sa objavili na portáli E.LENA, ktorý je databázou aktuálnych verejných obstarávaní. Súťaž bola vypísaná 20. decembra 2019 a uzavretá má byť už 31. januára 2020. Pri predpokladaných nákladoch 71.351.790,93 eur a mimoriadnej komplexnosti projektu by lehota mohla byť azda aj o niečo dlhšia.

Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii Národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľ a park Rusovce vrátane objektu čeľadníka. Kaštieľ samotný je dvojposchodová dvojkrídlová budova v tvare písmena U, postavená v novogotickom štýle. Podľa Úradu vlády SR je pohyb v jeho blízkosti životu nebezpečný, v jednom krídle sú narušené stropné konštrukcie, kadiaľ sa do budovy dostávala voda a spôsobila narušenie statiky. Popri obnove kaštieľa sa majú odstrániť viaceré objekty na nádvorí, napríklad staršie zariadenie staveniska alebo garáže. Preložiť sa má vedenie vysokého napätia, ktoré prechádza cez areál.

V rámci areálu sa nachádza ešte čeľadník a park, ktoré taktiež prejdú obnovou. Čeľadník je tvorený uzavretým objektom s nádvorím a s vjazdom do nádvoria z Balkánskej cesty a z parku v severnom nároží. Park má podobu anglického krajinného parku, jeho súčasťou je 1.680 stromov alebo vodojem, vybudovaný ešte na začiatku 20. storočia, aj s pôvodným technickým vybavením. V parku aktuálne prebieha arboristická obnova.

Víťaz obstarávania vykoná stavebné práce na budove kaštieľa, pozostávajúce z pamiatkovej obnovy budovy, sanácie a zreštaurovania, čím bude uvedený do prevádzkyschopného stavu. Časť priestorov bude musieť prísne dodržiavať historický výraz miestností, iné budú dotvárané podľa potreby aj moderným nábytkom. Súčasťou rekonštrukcie však nie sú interiéry ani vybavenie kaštieľa, čo bude predmetom samostatného obstarávania. Obnovená však bude vrátnica, kde vznikne aj nový vstupný pavilón, oplotenie s cimburím, a známa socha leva na nádvorí. Medzi kaštieľom a záhradou vznikne presklené oplotenie.

Po ukončení rekonštrukcie, ktorá bude prebiehať približne 54 mesiacov, ako aj vybavení interiérov, bude kaštieľ slúžiť pre reprezentačné,stravovacie a ubytovacie účely pre štátne podujatia na najvyššej úrovni, významné medzinárodné návštevy a organizáciu seminárov za účasti najvyšších ústavných činiteľov. Súčasťou kaštieľa tak budú prezidentský a kráľovský apartmán, niekoľko ďalších apartmánov pre doprovody, reprezentačné miestnosti, ako sala terrena alebo Rytierska sieň, salóniky a konferenčné miestnosti, miestnosti pre prekladateľov alebo ochranku, vináreň, lobby bar, relaxačné priestory a i.

Čo sa týka čeľadníka, ten bude obnovený do pôvodnej podoby, avšak s novými funkciami, ku ktorým patrí reštaurácia s kaviarňou, komunitné priestory pre účely mestskej časti (obradná sieň, výstavné priestory a priestory pre záujmové skupiny) a miestnosti potrebné pre správu parku. Park bude obnovený s prihliadnutím na pamiatkové hodnoty, spevnené povrchy budú nahradené mlatom.

Všetky súčasti rekonštrukcie kaštieľa, vrátane čeľadníka a parku, už majú k dispozícii stavebné povolenia, čo znamená, že ak sa podarí úspešne ukončiť verejné obstarávanie, rekonštrukčné práce by sa mohli spustiť už v priebehu tohto roka. Obnova tak bude dokončená ku koncu roka 2024. Po skončení prác kaštieľ verejne prístupný nebude, nanajvýš počas špeciálnych príležitostí. Otvorený bude len čeľadník a obnovený park.

 

Kaštieľ bude slúžiť na stretnutia na najvyššej úrovni, preto je očakávaná špičková kvalita vybavenia. Zdroj: Úrad vlády SR

 

Rekonštrukcia kaštieľa a k nej prezentované materiály sa stali mohutným terčom kritiky zo strany odbornej aj laickej obce. Postup, pri ktorom Úrad vlády SR nezrealizoval ešte pred súťažou na zhotoviteľa architektonickú súťaž, ktorej víťaz by následne vypracoval projektovú dokumentáciu, je s ohľadom na význam a rozsah zákazky nedôstojný. Projekt bol priamo zadaný architektovi Jaroslavovi Mehešovi z Dopravoprojektu.

Kontroverzný však bol nielen postup, ale aj prezentovaná podoba kaštieľa po rekonštrukcii. Zastaralý dizajn, ktorý vizualizácie zobrazovali, pôsobili skôr ako palác gýčového podnikateľa z 90-tych rokov 20. storočia, ako budova slúžiaca pre tie najreprezentatívnejšie podujatia v krajine. Na posúdenie otrasnej úrovne predstáv o budúcnosti kaštieľa nebolo treba žiadne architektonické vzdelanie, už pri ich prvom predstavení zaznievali medzi novinármi, ktorí o projekte informovali, rozpaky.

Na kritiku reagoval Predseda vlády, ktorý prisľúbil, že architektonická súťaž sa bude konať aspoň na interiér a vybavenie kaštieľa. Prezentované materiály boli údajne len ilustračné a nemali zobrazovať reálnu podobu priestorov. Dokumentácia našťastie potvrdzuje, že táto investícia bude naozaj predmetom samostatného obstarávania, snáď po Slovenskou komorou architektov overenej architektonickej súťaži.

Stále tu však ostáva pachuť z toho, že jedna z navonok najdôležitejších investícií Slovenskej republiky v poslednom období, ktorá mohla tým najlepším spôsobom prezentovať vysokú úroveň slovenskej architektúry, kultúry či umenia, je spojená s pochybnosťami a odôvodneným odporom – teda pomerne bežný scenár pri projektoch realizovaných verejným sektorom. Slovami klasika, chceli sme to najlepšie, ako sa dalo, dopadlo to ako vždy.

 

Aktuálny stav kaštieľa v Čunove. Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

 

Dobrá správa medzičasom prišla z mestskej časti Čunovo, kde sa nachádza zanedbaný kaštieľ z 18. storočia s barokovo-klasicistickou architektúrou. Pôvodnými majiteľmi boli Szapáryovci, ktorí tu zriadili aj záhradu s prírodno-krajinárskou úpravou, táto však medzičasom zanikla. Súčasťou areálu je aj rovnako schátraná sýpka, ktorá vznikla možno už v 16. storočí.

Bratislavský samosprávny kraj teraz po dlhšej príprave oznámil, že už v priebehu leta tohto roka plánuje spustiť komplexnú pamiatkovú obnovu kaštieľa, po ktorej by tu malo vzniknúť ekocentrum, ktoré bude mať výchovno-vzdelávaciu funkciu a bude slúžiť domácim aj zahraničným návštevníkom.

„V regióne absentuje takéto environmentálno-vzdelávacie centrum ako aj podpora environmentálneho povedomia obyvateľov. Preto sme si vznik Ekocentra vytýčili aj v Programovom vyhlásení BSK. Bude plniť nadnárodnú funkciu a stať sa hlavným ekoturistickým centrom regiónu a rozvíjať cezhraničnú spoluprácu inštitúcií a organizácií v oblasti ochrany prírody, prírodného turizmu a ekoturistických služieb,“ povedal bratislavský župan Juraj Droba.

Realizácia rekonštrukcie má prebiehať v troch fázach, v prvej sa obnoví kaštieľ, v druhej park a v tretej sýpka. Na prvú z nich už prebieha súťaž na zhotoviteľa. V priestoroch kaštieľa vznikne interaktívna expozícia, zameraná na rôzne zložky prírodného dedičstva regiónu (Delta Dunaja, Lužné lesy), spolu s tvorivými dielňami a multifunkčnou sálou, samotná budova má byť vybavená technológiami zvyšujúcimi jej udržateľnosť. V objekte sa budú taktiež prezentovať ekoturistické atrakcie regiónu, bude tu prebiehať výuka tematicky blízkych predmetov, organizovať krúžky a kurzy, podujatia pre širokú verejnosť a bude priestorom pre spoluprácu s partnermi z Rakúska či Maďarska.

Celkový rozpočet na prvú etapu budovania Ekocentra je 3.183.000 eur a hradený je prevažne z európskych peňazí. 85% je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10% zo štátneho rozpočtu SR a spolufinancovanie BSK je 5%.

Čo sa týka druhej etapy, BSK už požiadal o finančné prostriedky na projekt, ktorého súčasťou je vybudovanie biotopového jazierka, fontány, veľkého vtáčieho hniezda, hracích prvkov, záchrannej stanice pre poranené živočíchy a dovybavenie dvoch miestností v kaštieli interaktívnou výstavou prezentujúcou biotopy lúk a polí. V poslednej etape sa zrekonštruuje sýpka, kde vznikne kultúrno-výstavný priestor. O externé zdroje EÚ na jej financovanie sa bude BSK uchádzať v novom programovom období po roku 2021. 

Ani na tento projekt neprebehla architektonická súťaž, na druhej strane, jeho exponovanosť je ďaleko menšia. Do budúcnosti by už ale malo platiť, že každá výraznejšia investícia – a už prvá etapa revitalizácie areálu Čunovského kaštieľa takou je – by mala byť výsledkom súťaže. Dobrý príklad predstavuje aktuálny prístup Hlavného mesta SR, ktoré má v pláne na najbližšie roky vyše 40 súťaží a štyri už vyhlásilo.

Každopádne, revitalizácia kaštieľa v Čunove je jednoznačne pozitívna iniciatíva, ktorá výrazne zvýši turistickú atraktivitu mestskej časti, kde sa už nachádza známa galéria Danubiana (Meulensteen Art Museum) alebo areál Divoká voda. V dotyku s Čunovom sa nachádza Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy a prechádzajú tadiaľto významné cyklotrasy. Ekocentrum v takejto polohe je ideálnou funkciou.

Bratislavský samosprávny kraj plánuje v realizácii podobných centier pokračovať naprieč celým regiónom. Snáď čunovský projekt nastaví vysokú kvalitatívnu latku a ostatné centrá prinesú takisto nielen novú formu vzdelávania a zvyšovanie povedomia, ale aj rekonštrukcie pamiatok a verejných priestranstiev. Výsledkom bude celkové zlepšenie kvality života v Bratislave aj jej zázemí.

Galéria

 • Rytiersky sál. Zdroj: Úrad vlády SR
 • Sala terrena. Zdroj: Úrad vlády SR
 • Slávnostné schodisko. Zdroj: Úrad vlády SR
 • Knižnica. Zdroj: Úrad vlády SR
 • Zdroj: Úrad vlády SR
 • Červený salónik. Zdroj: Úrad vlády SR
 • Čajový salónik. Zdroj: Úrad vlády SR
 • Súčasný stav kaštieľa a sýpky. Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
 • Ekocentrum. Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
 • Ekocentrum. Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

Súvisiace články

Divadlo Aréna prejde rekonštrukciou

20.07.2020 10:05:00 Adrian Gubčo

Divadlo Aréna, historický objekt na pravobrežnom nábreží Dunaja, čaká rekonštrukcia. Bratislavský samosprávny kraj, ktorý je jeho zriaďovateľom, získal stavebné povolenie na obnovu a začal hľadať zhotoviteľa prác. Po ukončení projektu by malo divadlo získať svoju pôvodnú podobu, premeniť sa na jeden z najmodernejších kultúrnych stánkov v metropole a priniesť revitalizáciu okolia.

Čítať viac

Ako ďalej s kaštieľom v Rusovciach?

10.07.2020 09:17:00 Adrian Gubčo

Rekonštrukcia novogotického kaštieľa v mestskej časti Rusovce mala patriť k veľkým projektom bývalej vlády. Po jej výmene sa zámer dostal na stôl novej garnitúry, ktorá sa až teraz so zámerom bližšie oboznámila. Po prehliadke areálu zo strany viacerých členov vlády, vrátane Predsedu vlády, sa však pôvodné plány prehodnocujú.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Známe sú výsledky ďalšej architektonickej súťaže: takto bude vyzerať Komenského námestie podľa návrhu štúdia @totalstudio.eu

Results of another architectural competition were revealed: this is the future look of Komenského sq by Totalstudio.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #square #publicspace #park #urbanism #city #architecture #competition #sutaz
Spoločnosť Unimed Pharma si v Rači vybuduje novú centrálu.

Unimed Pharma will build its new HQ in Rača.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #development #realestate #office #work #hq #headquarters #architecture #modernarchitecture #contemporaryarchitecture #expoline #cubedesign #raca #rača
V Dúbravke bola dokončená druhá etapa príjemného projektu Pekná Vyhliadka, v rámci ktorého vznikol aj príťažlivý verejný priestor s vybavenosťou.

In Dúbravka, a lovely new development called Pekná Vyhliadka (Pleasant View) was completed, containing attractive public space and retail section.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #development #realestate #housing #living #home #city #peknavyhliadka #dubravka #architecture #modernarchitecture #contemporaryarchitecture @archikod
Pred Stanicou Nivy bola dokončená nová trolejbusová trať. 

New trolleybus track in front of Stanica Nivy.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #bratislavadowntown #development #realestate #stanicanivy #novenivy #nivy #street #city #downtown #architecture #modernarchitecture #publicspace #urbanism @hbreavis @sieberttalas
Tento týždeň sme videli novú podobu električkovej trate v Rači a otvorenie prvej časti parku v Sky Parku. V Petržalke sa robí Územný plán zóny Kapitulské pole, kde môže žiť vyše 8-tisíc ľudí, development napreduje v Záhorskej Bystrici aj v downtowne. Bratislava sa mení každým dňom.

This week we have seen the new look of tramway track in Rača and opening of the first part of park in Sky Park. In Petržalka, masterplan for Kapitulské pole area with potential population of 8k residents is being made and development is advancing in Záhorská Bystrica as well as in downtown. Bratislava is changing every day.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #bratislavadowntown #development #realestate #skypark #highrise #tower #city #downtown #petrzalka #architecture #modernarchitecture #raca #zahorskabystrica
Elegantný Ganz House má stavebné povolenie a už o niekoľko rokov dotvorí rozvíjajúcu sa zónu @euroveacity

Elegant Ganz House received construction permit and in a few years it will become a vital part of Eurovea City neighborhood.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #bratislavadowntown #development #realestate #eurovea #euroveacity #riverfront #downtown #city #architecture #modernarchitecture @jtre_sk @compassarchitekti
Pozrieť viac

YouTube