YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 03.02.2020 10:02

Súťaž na novú podobu Snežienky má víťaza

Lokalita Snežienka v Bratislavskom lesoparku sa už čoskoro zmení. Ruina bývalej výletnej reštaurácie, ktorá už ohrozovala okoloidúcich, bude čoskoro odstránená. Na jej mieste by mohla vyrásť nová Snežienka, ktorej možnú budúcu podobu naznačila architektonická súťaž, ktorej výsledky boli v uplynulých dňoch predstavené.

Zdroj: Kuklica Smerek Architekti + Juraj Hubinský

Zdroj: Kuklica Smerek Architekti + Juraj Hubinský

Výletná reštaurácia Snežienka vznikla v roku 1975 a v nasledujúcich rokoch bola veľmi populárnym miestom vychádzok, ako aj spoločenských podujatí. Po roku 1990 sa však aktivita utlmila a zmenu neprinieslo ani oživenie lanovky na Kamzík, ktorej dolná stanica sa nachádza v dotyku so stavbou. Oboje sú v správe mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

Hľadanie novej vízie pre lokalitu bolo dlho spojené s možnosťou výstavby úplne nového objektu hotelového typu. V roku 2006 miestne zastupiteľstvo priestor prenajalo spoločnosti Snowdrop, ktorá tu údajne plánovala vybudovať wellness hotel, tento zámer sa však nestretol s pochopením verejnosti ani samosprávy. V roku 2014 bola zmluva vypovedaná.

Po rokoch debát nakoniec zastupitelia mestskej časti rozhodli o asanácii objektu, hoci pre mestskú časť ide o finančne pomerne náročnú operáciu, odhadovanú na 180-tisíc eur. Namiesto toho tu má vzniknúť nová Snežienka v podobe výletného zariadenia s vybavenosťou, zároveň sa má upraviť bezprostredné okolie objektu. Pre tento plán bola v októbri 2019 vyhlásená jednokolová ideová architektonická súťaž, overená Slovenskou komorou architektov.

Súťažné podmienky si vyzdvihlo 47 záujemcov, z ktorých 13 reálne vypracovalo a odovzdalo súťažný návrh. V tejto konkurencii bol porotou za najlepší označený návrh architektov Martina Smereka, Petra Kuklicu a Juraja Hubinského. Porota odporučila vyhlasovateľovi súťaže, teda mestskej časti Nové Mesto, aby víťaza vyzval na ďalšiu spoluprácu.

Vo víťaznom návrhu porota ocenila predovšetkým mimoriadnu urbanistickú a architektonickú kvalitu návrhu s potenciálom vzniku „ikonického“ riešenia, ktoré však citlivo reaguje na blízku dolnú stanicu lanovky a integruje ju do jedného celku. Porota ocenila aj riešenie objektu ako drevostavby, vďaka čomu sa môže v podstate doviezť už na miesto vo forme „skladačky“, čím sa eliminujú negatívne vplyvy na okolie počas výstavby. Jedinou obavou sú zvýšené náklady na toto riešenie.

Mestská časť má v ďalšom kroku vyhlásiť súťaž na koncesionára na vypracovanie projektovej dokumentácie, realizáciu a prevádzku novej Snežienky. Ideové návrhy majú byť podkladom pre zadanie spracovania projektovej dokumentácie.

 

Zdroj: Kuklica Smerek Architekti + Juraj Hubinský

 

Súťaž na Snežienku je jednou z prvých ukončených verejných architektonický súťaží v aktuálnom volebnom období a prvou v Novom Meste od súťaže na park Jama. Výber akurát tohto objektu korešponduje s postupne rastúcim záujmom o Bratislavský lesopark a rekreačnú lokalitu Železná studienka, ktorá je mimoriadne populárna. Priestor čakajú čoskoro ďalšie investície zo strany Hlavného mesta, Mestských lesov aj súkromného investora (Labutí pavilón a Minerálne kúpele).

V prípade Snežienky sa dá stotožniť s názorom poroty, že vybrala najpríťažlivejšie a najikonickejšie dielo, ktoré dá územiu jednoznačnú identitu, ako aj prinesie výrazné skvalitnenie trávenia voľného času v tejto časti rekreačnej lokality. Achitekti navrhli v novej dvojpodlažnej budove vytvorenie reštaurácie, info-pointu, požičovne bicyklov, multifunkčnej haly, čitárne či detského kútika. V kontakte s objektom vznikajú terasy a detské ihrisko, zároveň sa zlepšuje prístup do lesa. Terasy na úrovni druhého podlažia prispievajú k tvorbe atraktívneho priestoru pre pobyt a slnenie s výhľadom do okolia.

Napriek nespornej kvalite návrhu sa ozývajú pochybnosti, či je realizovateľný v danej podobe a či súťaž nebola do istej miery zbytočná, keďže jej výsledok „pôjde do šuflíka“. Finančná náročnosť bude údajne tak obrovská, že mestská časť nebude mať nikdy na projekt financie, resp. nenájde koncesionára, ktorý by objekt vybudoval a prevádzkoval. Túto diskusiu však neotvorili laici či bežní obyvatelia, t.j. pre hodnotenie súťaže ide o irelevantné názory, ale priamo miestni poslanci, vrátane jedného z členov poroty.

Dané hodnotenie je však hrubým nepochopením ideových súťaží (a v podstate aj architektonických súťaží ako takých), kde je prioritou najlepšie riešenie prihliadajúce predovšetkým na kvalitu architektonického či urbanistického konceptu, finančná náročnosť mala v celkovom hodnotení váhu len 10%. Tieto podmienky boli definované na základe úzkej spolupráce mestskej časti a Slovenskej komory architektov a nepochybne odrážali požiadavky Nového Mesta. Okrem toho, reálny odhad finančnej náročnosti neexistuje.

Medzi návrhmi sa skutočne objavili koncepty, ktorých realizácia by bola na prvý pohľad lacnejšia. Na druhej strane, odborná porota z veľmi zrejmých dôvodov udelila takýmto návrhom nanajvýš odmenu, pretože by nepriniesli očakávané zvýšenie úrovne lokality, ale len jej obyčajné doplnenie v podobe funkčného, ale nezapamätateľného objektu. Jeden z takýchto návrhov navyše neriešil ani jeho okolie.

 

Zdroj: Kuklica Smerek Architekti + Juraj Hubinský

 

Je namieste pýtať sa, či je cieľom zásahov v lesoparku maximálne zvýšenie jeho rekreačného potenciálu a kvality, alebo len zásahy, ktoré budú nástrojom v predvolebnej kampani. Nový návrh Snežienky konečne prináša do bratislavského lesoparku návrh „rakúskej“ kvality (mysliac vysokú úroveň verejných priestorov a vybavenosti u susedov), ktorý by bol v súlade s proklamovaným tvrdením, že bratislavské Mestské lesy patria k najlepším na svete. Odpor časti poslancov však ukazuje, že o toto najlepšie riešenie nie je záujem.

Odvolávať sa pritom na financie je okrem toho v súčasnosti nezmyselné. V uplynulom roku sa Bratislave konečne podarilo získať zvýšené prostriedky zo strany Vlády SR, ktoré pôjdu aj na projektovú dokumentáciu k asanácii a následnú asanáciu Snežienky. Vláda potvrdila, že má záujem mesto a bratislavské mestské časti naďalej podporovať, a to dokonca v ešte zvýšenej miere – pričom sa podporujú konkrétne projekty. Ďalší nový zdroj financií sa objavil v súvislosti s pripravovaným spustením parkovacej politiky, z ktorej majú mestské časti čerpať nemalé prostriedky.

Nakoniec, Hlavné mesto zvyšuje dane z nehnuteľností, pričom výnosy plánuje investovať do verejných priestranstiev. Popritom otvorene hovorí o spolupráci, v čom sa vytvára pre Nové Mesto možnosť, ako prenastaviť správu územia tak, aby bola možná podpora zo strany mesta (tak, ako napr. Petržalka zverila do rúk mesta Sad Janka Kráľa). Pre Magistrát by to bolo v súlade s jeho ideou zlepšovať kvalitu Mestských lesov, samo realizuje súťaž na promenádu na Železnej studienke a bude tu realizovať aj prvý architektonický zásah od partnerského ateliéru – bufet na Partizánskej lúke.

Tvrdiť teda, že daný projekt sa určite nezrealizuje je nezodpovedné a negovať celý zmysel súťaže je navyše aj neúctivé voči vysoko odbornej porote či súťažiacim, ktorí sa jej zúčastnili. Fakt, že sa konečne stávajú architektonické súťaže štandardom, treba maximálne oceniť a výsledky napriek preferencii iného návrhu či vzhľadu rešpektovať. Ďalší postup je predmetom diskusie, ktorá sa v skutočnosti ešte ani nezačala.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Kuklica Smerek Architekti + Juraj Hubinský
  • Zdroj: Kuklica Smerek Architekti + Juraj Hubinský
  • Zdroj: Kuklica Smerek Architekti + Juraj Hubinský
  • Zdroj: Kuklica Smerek Architekti + Juraj Hubinský
  • Zdroj: Kuklica Smerek Architekti + Juraj Hubinský
  • Situácia. Zdroj: Kuklica Smerek Architekti + Juraj Hubinský

Súvisiace články

Konečne pred otvorením. Mestské lesy získali moderné infocentrum

03.01.2023 17:58:03 Adrian Gubčo

V Infocentre v rekreačnom areáli Kamzík v bratislavských mestských lesoch, ktoré má slúžiť ako zázemie pre kurzy ekovýchovy, prebiehajú posledné dokončovacie práce, otvoriť pre verejnosť by sa malo tento rok. Informovala o tom projektová a PR manažérka Daphne – Inštitútu aplikovanej ekológie Martina Brinzíková Badidová.

Čítať viac

Bratislavský unikát má pol storočia. Lanovka na Kamzík sa obnovuje, oproti svetu máme medzery

02.11.2022 09:28:01 Andrej Sárközi

Takmer kilometer dlhá a 50 rokov stará lanovka s prepravnou kapacitou 342 osôb za hodinu získava späť svoj zašlý vzhľad. Sedačková lanovka Železná studnička – Koliba po skončení tohtoročnej letnej sezóny opäť pokračuje vo svojej obnove. Rekonštrukcia prebehla ešte koncom minulého roka, v máji bola lanovka opäť spustená a od septembra sa v obnove pokračuje.

Čítať viac

Bratislavský lesopark sa mení k lepšiemu, ďalšie projekty sa blížia k dokončeniu

08.08.2022 13:40:43 Adrian Gubčo

Bratislavský lesopark je bez veľkého preháňania pokladom metropoly. Za lesopark sa označujú časti Malých Karpát, spravované organizáciou Mestské lesy v Bratislave (MLB). Ide o kľúčové rekreačné územie, ktoré zažíva v posledných rokoch rastúcu popularitu. V súvislosti s tým sa rozvíjajú verejné priestory, doplnené o vybavenosť edukačného aj rekreačného charakteru.

Čítať viac

Hlavné mesto napreduje v príprave vyhliadky na Kamzíku

24.01.2022 18:00:00 Adrian Gubčo

Bratislavský lesopark a rekreačné územia v jeho okolí predstavujú jedno z ťažísk rozvojových aktivít Hlavného mesta v poslednom období. V príprave aj realizácii je tu niekoľko projektov. Bližšie k výstavbe sa teraz posunul jeden z najatraktívnejších z nich – vybudovanie „promenády Kamzík“, spojené so vznikom vyhliadkovej plošiny. Zmení sa tak okolie populárnej Cvičnej lúky.

Čítať viac

V lesoparku vznikla pozorovňa zvierat, pribudnú aj ďalšie zásahy

19.11.2021 17:14:52 Adrian Gubčo

V bratislavskom lesoparku bol dokončený prvý zo zásahov v rámci Živých miest, série menších úprav, ktorých cieľom je oživiť prehliadané priestranstvá. Na turistickej trase medzi Račou a Mariankou vyrástol drevený objekt, určený na pozorovanie zvierat. Pozorovňa zvierat Vydrica je prvým dokončeným z väčšieho počtu zásahov, ktoré zvýšia úroveň a rekreačný potenciál bratislavských lesov.

Čítať viac

Obnova Záhradnej reštaurácie a Labutieho pavilónu na Železnej studničke začína

23.07.2021 12:50:00 Adrian Gubčo

Na Železnej studničke v Bratislavskom lesoparku sa rozbieha stavebný ruch. Do realizácie ide niekoľko rokov pripravovaný projekt výstavby budovy Záhradnej reštaurácie a Labutieho pavilónu, na mieste kedysi populárneho výletného miesta obyvateľov Bratislavy. Pôvodné objekty boli zasanované v 70-tych rokoch, dnes ich po mnohých problémoch čiastočne obnovuje rodina politika Alojza Hlinu.

Čítať viac

Bratislavský lesopark prejde ďalšími zmenami

25.11.2020 11:46:56 Adrian Gubčo

Bratislavský lesopark je čoraz obľúbenejšou rekreačnou oblasťou, na čo Hlavné mesto v poslednom období reaguje zvýšeným záujmom o jeho postupnú revitalizáciu. Popularitu lokality chcú využiť aj súkromní podnikatelia. Výsledkom sú ďalšie projekty, ktoré sa pohli dopredu a už čoskoro obohatia ponuku atrakcií v malokarpatských lesoch.

Čítať viac

Hlavné mesto obnoví horáreň na Peknej ceste a pripravuje v lesoparku ďalšie projekty

21.07.2020 15:18:16 Adrian Gubčo

Hlavné mesto v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy plánuje zrekonštruovať jeden z objektov v areáli bývalých muničných skladov na Peknej ceste v Rači – horáreň, ktorá sa má stať zázemím pre turistiku v oblasti. Ide o ďalší z rastúceho počtu projektov, ktorý má prispieť k revitalizácii Mestských lesov a posilniť ich turistický potenciál.

Čítať viac

Záhradná reštaurácia a Labutí pavilón na Železnej studničke konečne bližšie k výstavbe

30.06.2020 17:02:00 Adrian Gubčo

Už niekoľko rokov sa na mieste niekdajších minerálnych kúpeľov a Labutieho paviónu na Železnej studničke nachádza okrem prenosného bufetu (v kontajneri) aj ohradená plocha, kde sa na oplotení dočítame o vízii obnovenia tejto pamiatky. Investor projektu tvrdí, že stavba je zámerne zdržiavaná. Teraz však konečne nastal posun a projekt obnovy zaniknutých objektov ide do stavebného konania.

Čítať viac

Mestské lesy vybudujú na Kamzíku Centrum ekovýchovy

04.06.2020 17:50:00 Adrian Gubčo

V bratislavských Mestských lesoch by mohla pribudnúť ďalšia novinka: v areáli Kamzíku plánuje mestská organizácia vybudovať Centrum ekovýchovy, zamerané na prehlbovanie vzťahu k prírode u detí aj dospelých. Bratislava na zámere spolupracuje s mestom Viedeň.

Čítať viac

Výsledky súťaže na promenádu na Železnej studničke sú známe

30.04.2020 15:47:00 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy po včerajšom vyhlásení súťaže na Komenského námestie dnes odhalil výsledky súťaže na promenádu v rekreačnej lokalite Železná studnička. MIB na súťaži spolupracoval s Mestskými lesmi, pričom hľadal citlivé zlepšenie verejného priestoru v okolí dvojice rybníkov a v okolí Drieňovskej lúky. Víťazom je kolektív WHAT?! Architects v spolupráci s 3:0 LANDSCHAFT ARCHITEKTUR + PROKOS.

Čítať viac

Hlavné mesto vyhlasuje ďalšiu architektonickú súťaž, našlo už architekta na menšie zadania

28.11.2019 13:30:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto spoločne s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) a Generálnym investorom Bratislavy (GIB) vyhlasuje ďalšiu architektonickú súťaž, ktorá zlepší kvalitu promenády v lokalite Železná studienka. Medzičasom bola vyhodnotená iná súťaž, v ktorej sa hľadali architekti pre menšie zadania. Ide o ďalšie kroky smerujúce ku skvalitneniu verejných priestranstiev v metropole.

Čítať viac

Hlavné mesto vyhlasuje ďalšiu architektonickú súťaž, našlo už architekta na menšie zadania

28.11.2019 13:30:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto spoločne s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) a Generálnym investorom Bratislavy (GIB) vyhlasuje ďalšiu architektonickú súťaž, ktorá zlepší kvalitu promenády v lokalite Železná studienka. Medzičasom bola vyhodnotená iná súťaž, v ktorej sa hľadali architekti pre menšie zadania. Ide o ďalšie kroky smerujúce ku skvalitneniu verejných priestranstiev v metropole.

Čítať viac

Bratislava je jedno z najzelenších miest sveta

26.04.2018 14:00:00 Adrian Gubčo

Od niektorých ľudí často počuť, aká je Bratislava málo zelená a ako by všade mala byť zeleň, ktorej sú niekedy pripisované až magické účinky. Proti podobným nárekom však hovoria fakty, podľa ktorých je Bratislava jedno z najzelenších miest sveta.

Čítať viac

Aké projekty chystá Hlavné mesto na rok 2020?

02.01.2020 13:33:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto vstupuje do roku 2020 už so schváleným rozpočtom, ktorý definuje ciele Bratislavy pre najbližšie obdobie. Finálnu podobu rozpočtu ovplyvnil očakávaný nižší rast príjmov, nárast mzdových a prevádzkových nákladov a snaha udržať zadĺženie mesta v prijateľnej úrovni, nezohľadňuje však ešte zvýšenie dane z nehnuteľností. Každopádne, dané nastavenie umožňuje financovať viacero projektov, ktorými bude mesto žiť v najbližšom období.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube