Author photoAdrian Gubčo 30.04.2020 15:47

Výsledky súťaže na promenádu na Železnej studničke sú známe

Metropolitný inštitút Bratislavy po včerajšom vyhlásení súťaže na Komenského námestie dnes odhalil výsledky súťaže na promenádu v rekreačnej lokalite Železná studnička. MIB na súťaži spolupracoval s Mestskými lesmi, pričom hľadal citlivé zlepšenie verejného priestoru v okolí dvojice rybníkov a v okolí Drieňovskej lúky. Víťazom je kolektív WHAT?! Architects v spolupráci s 3:0 LANDSCHAFT ARCHITEKTUR + PROKOS.

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Zadanie sa týkalo predĺženia promenády na Železnej studničke od bývalých Ferdinandových kúpeľov, okolo dvojice rybníkov, cez Drieňovské lúky až po územie v blízkosti Snežienky. Dĺžka samotnej cesty, ktorej sa architektonicko-krajinársky návrh týka, je 1,4 kilometra a celková plocha riešeného územia, bez vodnej plochy, je 31.000 m2

Súťaž bola dvojetapová, pričom v prvej etape tímy predkladali referencie, na základe ktorých boli vybraní traja postupujúci. Podľa odbornej poroty najvhodnejší návrh riešenia predložil účastník súťaže What architects s.r.o. v  tímovej spolupráci s 3:0 LANDSCHAFT ARCHITEKTUR + PROKOS, s.r.o., návrh zároveň najlepšie odrážal požiadavky Mestských lesov na skvalitnenie prostredia s prihliadnutím na ochranu prírody.

V rámci projektu vzniknú nové móla pozdĺž oboch rybníkov, zlepší sa možnosť pozorovať rastliny a živočíchy v mokraďových častiach jazier vďaka lávkam a premosteniam, ktoré však do nich nebudú zasahovať, ale vznikne aj možnosť člnkovania sa alebo zážitkového rybolovu, príp. edukatívne trávenie času v priestoroch určených pre rodiny s deťmi.

Nido

MIB ďalej pripomína, že riešenie počíta aj s bezbariérovým prístupom k hladinám rybníkov. Zvodidlá, nový mobiliár a zastávky MHD sú plánované z prírodných materiálov. Návrh verejného osvetlenie odkazuje na historický kontext územia.

V rámci vegetácie víťazný návrh veľmi jemne narába s existujúcou prírodou, rieši najmä úpravy jestvujúcej vegetácie, a jej kreatívnu údržbu, kde jednoduchými zásahmi, ako vyvetvovanie stromov, vytváranie pauzy v hustom poraste pre návštevníkov „odhaľujú“ zaujímavosti lokality, čo rozširuje možnosti pozorovania krajiny. Počíta sa s citlivou výsadbou nových drevín na Drieňovských lúkach.

Návrh počíta s obnovou cestnej komunikácie  pozdĺž celého riešeného územia, rovnako s preriešením chodníkov pre chodcov a cyklochodníkov, A to tak, aby sa všetci užívatelia komunikácií cítili bezpečne.  Pre cyklistov zvyšuje komfort aj vytvorením nových cyklostojísk, ktoré doteraz v celom riešenom území chýbali.

V rámci návrhu architekti rovnako riešia bezpečné prechádzanie obojživelníkov cez cestnú komunikáciu z lesa do jazier pomocou priepustov  - žabochodov zapustených vo vozovke.

Mesto zatiaľ neprezradilo ďalší postup, vrátane možného dátumu realizácie. V súčasnej situácii sa však dá predpokladať, že úpravy verejného priestoru na Železnej studienke nebudú realitou skôr ako v roku 2021.

 

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

 

Výsledky súťaže prinášajú nepochybne kvalitný koncept, ktorý výrazne obohatí a skvalitní možnosti trávenia voľného času na Železnej studienke. Popularita tohto rekreačného územia je už teraz extrémne vysoká, s pripravovanými investíciami a úpravami sa ešte zväčší. V celom priestore medzi Cestou na Červený most až po vrchné partie údolia Vydrice sa totiž pripravujú projekty, ktoré obohatia súčasné rekreačné možnosti.

Prvou zásadnou zmenou bude centrála spoločnosti ESET, ktorá by mala vzniknúť na mieste niekdajšej Vojenskej nemocnice na Patrónke a ktorá je aktuálne predmetom prestížnej architektonickej súťaže. Vo finálnom výbere troch tímov sú špičkové svetové kancelárie, súčasťou zadania je aj vznik auditória či veľkého parkovacieho domu, čo zlepší a doplní vybavenosť v území.

Ďalším priestorom je Partizánska lúka, kde sa malo tento rok realizovať nové klzisko pri amfiteátri a bezbariérový vstup z parkoviska, upravovať breh potoka a byť doplnený hracími prvkami, vybudovať nový altánok a rekonštruovať bufet. Tento bufet mal byť zároveň prvým projektom, zrealizovaným tzv. zmluvnými architektmi MIBu, kanceláriou Plusminusarchitects.

Ďalším priestorom sú Ferdinandove kúpele, kde sa už dlhodobo chystá čiastočná obnova kúpeľov a priliehajúceho Labutieho pavilónu. Pôvodné historické kúpele boli zbytočne asanované v 70-tych rokoch 20. storočia, po novom by mali slúžiť ako gastronomické zariadenie. O rozbehnutie výstavby sa už niekoľko rokov usiluje známy podnikateľ a politik Alojz Hlina.

Posledným projektom je Snežienka, ktorá bola taktiež predmetom architektonickej súťaže zo strany mestskej časti Nové Mesto. Víťazom sa stala kancelária Kuklica + Smerek spoločne s Jurajom Hubinským, ktorá tu navrhla vybudovanie výletného zariadenia s reštauráciou, infopointom, požičovne bicykla, čitárne, detského kútika a multifunkčnej haly. Návrh bol však zároveň kritizovaný za svoju finančnú náročnosť, čo je ešte vážnejšie v kontexte koronakrízy. Osud novej Snežienky je tak momentálne neistý.

Každopádne, všetky tieto plány ukazujú, nakoľko významná Železná studienka pre mesto je a ako sa zvyšuje záujem o rekreáciu v Mestských lesoch. S podobnými projektami, ktoré sú výsledkom architektonickej súťaže a citlivo vstupujú do prírodného prostredia, sa z bratislavských lesov môže stať po všetkých stránkach príťažlivé a príjemné miesto pre oddych či športovanie na európskej úrovni.

V dobre naštartovanom trende súťaží treba aj naďalej pokračovať a pristúpiť k realizáciám. Zároveň prichádza čas pre skvalitňovanie aj ďalších lokalít a prístupov, aby sa všetci návštevníci nesústredili len v jednej lokalite. Ďalšie plány by sa mali sústrediť práve na tieto nové oblasti. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube