Author photoAdrian Gubčo 03.02.2020 10:02

Súťaž na novú podobu Snežienky má víťaza

Lokalita Snežienka v Bratislavskom lesoparku sa už čoskoro zmení. Ruina bývalej výletnej reštaurácie, ktorá už ohrozovala okoloidúcich, bude čoskoro odstránená. Na jej mieste by mohla vyrásť nová Snežienka, ktorej možnú budúcu podobu naznačila architektonická súťaž, ktorej výsledky boli v uplynulých dňoch predstavené.

Zdroj: Kuklica Smerek Architekti + Juraj Hubinský

Zdroj: Kuklica Smerek Architekti + Juraj Hubinský

Výletná reštaurácia Snežienka vznikla v roku 1975 a v nasledujúcich rokoch bola veľmi populárnym miestom vychádzok, ako aj spoločenských podujatí. Po roku 1990 sa však aktivita utlmila a zmenu neprinieslo ani oživenie lanovky na Kamzík, ktorej dolná stanica sa nachádza v dotyku so stavbou. Oboje sú v správe mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

Hľadanie novej vízie pre lokalitu bolo dlho spojené s možnosťou výstavby úplne nového objektu hotelového typu. V roku 2006 miestne zastupiteľstvo priestor prenajalo spoločnosti Snowdrop, ktorá tu údajne plánovala vybudovať wellness hotel, tento zámer sa však nestretol s pochopením verejnosti ani samosprávy. V roku 2014 bola zmluva vypovedaná.

Po rokoch debát nakoniec zastupitelia mestskej časti rozhodli o asanácii objektu, hoci pre mestskú časť ide o finančne pomerne náročnú operáciu, odhadovanú na 180-tisíc eur. Namiesto toho tu má vzniknúť nová Snežienka v podobe výletného zariadenia s vybavenosťou, zároveň sa má upraviť bezprostredné okolie objektu. Pre tento plán bola v októbri 2019 vyhlásená jednokolová ideová architektonická súťaž, overená Slovenskou komorou architektov.

Súťažné podmienky si vyzdvihlo 47 záujemcov, z ktorých 13 reálne vypracovalo a odovzdalo súťažný návrh. V tejto konkurencii bol porotou za najlepší označený návrh architektov Martina Smereka, Petra Kuklicu a Juraja Hubinského. Porota odporučila vyhlasovateľovi súťaže, teda mestskej časti Nové Mesto, aby víťaza vyzval na ďalšiu spoluprácu.

Vo víťaznom návrhu porota ocenila predovšetkým mimoriadnu urbanistickú a architektonickú kvalitu návrhu s potenciálom vzniku „ikonického“ riešenia, ktoré však citlivo reaguje na blízku dolnú stanicu lanovky a integruje ju do jedného celku. Porota ocenila aj riešenie objektu ako drevostavby, vďaka čomu sa môže v podstate doviezť už na miesto vo forme „skladačky“, čím sa eliminujú negatívne vplyvy na okolie počas výstavby. Jedinou obavou sú zvýšené náklady na toto riešenie.

Mestská časť má v ďalšom kroku vyhlásiť súťaž na koncesionára na vypracovanie projektovej dokumentácie, realizáciu a prevádzku novej Snežienky. Ideové návrhy majú byť podkladom pre zadanie spracovania projektovej dokumentácie.

 

Zdroj: Kuklica Smerek Architekti + Juraj Hubinský

 

Súťaž na Snežienku je jednou z prvých ukončených verejných architektonický súťaží v aktuálnom volebnom období a prvou v Novom Meste od súťaže na park Jama. Výber akurát tohto objektu korešponduje s postupne rastúcim záujmom o Bratislavský lesopark a rekreačnú lokalitu Železná studienka, ktorá je mimoriadne populárna. Priestor čakajú čoskoro ďalšie investície zo strany Hlavného mesta, Mestských lesov aj súkromného investora (Labutí pavilón a Minerálne kúpele).

V prípade Snežienky sa dá stotožniť s názorom poroty, že vybrala najpríťažlivejšie a najikonickejšie dielo, ktoré dá územiu jednoznačnú identitu, ako aj prinesie výrazné skvalitnenie trávenia voľného času v tejto časti rekreačnej lokality. Achitekti navrhli v novej dvojpodlažnej budove vytvorenie reštaurácie, info-pointu, požičovne bicyklov, multifunkčnej haly, čitárne či detského kútika. V kontakte s objektom vznikajú terasy a detské ihrisko, zároveň sa zlepšuje prístup do lesa. Terasy na úrovni druhého podlažia prispievajú k tvorbe atraktívneho priestoru pre pobyt a slnenie s výhľadom do okolia.

Napriek nespornej kvalite návrhu sa ozývajú pochybnosti, či je realizovateľný v danej podobe a či súťaž nebola do istej miery zbytočná, keďže jej výsledok „pôjde do šuflíka“. Finančná náročnosť bude údajne tak obrovská, že mestská časť nebude mať nikdy na projekt financie, resp. nenájde koncesionára, ktorý by objekt vybudoval a prevádzkoval. Túto diskusiu však neotvorili laici či bežní obyvatelia, t.j. pre hodnotenie súťaže ide o irelevantné názory, ale priamo miestni poslanci, vrátane jedného z členov poroty.

Dané hodnotenie je však hrubým nepochopením ideových súťaží (a v podstate aj architektonických súťaží ako takých), kde je prioritou najlepšie riešenie prihliadajúce predovšetkým na kvalitu architektonického či urbanistického konceptu, finančná náročnosť mala v celkovom hodnotení váhu len 10%. Tieto podmienky boli definované na základe úzkej spolupráce mestskej časti a Slovenskej komory architektov a nepochybne odrážali požiadavky Nového Mesta. Okrem toho, reálny odhad finančnej náročnosti neexistuje.

Medzi návrhmi sa skutočne objavili koncepty, ktorých realizácia by bola na prvý pohľad lacnejšia. Na druhej strane, odborná porota z veľmi zrejmých dôvodov udelila takýmto návrhom nanajvýš odmenu, pretože by nepriniesli očakávané zvýšenie úrovne lokality, ale len jej obyčajné doplnenie v podobe funkčného, ale nezapamätateľného objektu. Jeden z takýchto návrhov navyše neriešil ani jeho okolie.

 

Zdroj: Kuklica Smerek Architekti + Juraj Hubinský

 

Je namieste pýtať sa, či je cieľom zásahov v lesoparku maximálne zvýšenie jeho rekreačného potenciálu a kvality, alebo len zásahy, ktoré budú nástrojom v predvolebnej kampani. Nový návrh Snežienky konečne prináša do bratislavského lesoparku návrh „rakúskej“ kvality (mysliac vysokú úroveň verejných priestorov a vybavenosti u susedov), ktorý by bol v súlade s proklamovaným tvrdením, že bratislavské Mestské lesy patria k najlepším na svete. Odpor časti poslancov však ukazuje, že o toto najlepšie riešenie nie je záujem.

Odvolávať sa pritom na financie je okrem toho v súčasnosti nezmyselné. V uplynulom roku sa Bratislave konečne podarilo získať zvýšené prostriedky zo strany Vlády SR, ktoré pôjdu aj na projektovú dokumentáciu k asanácii a následnú asanáciu Snežienky. Vláda potvrdila, že má záujem mesto a bratislavské mestské časti naďalej podporovať, a to dokonca v ešte zvýšenej miere – pričom sa podporujú konkrétne projekty. Ďalší nový zdroj financií sa objavil v súvislosti s pripravovaným spustením parkovacej politiky, z ktorej majú mestské časti čerpať nemalé prostriedky.

Nakoniec, Hlavné mesto zvyšuje dane z nehnuteľností, pričom výnosy plánuje investovať do verejných priestranstiev. Popritom otvorene hovorí o spolupráci, v čom sa vytvára pre Nové Mesto možnosť, ako prenastaviť správu územia tak, aby bola možná podpora zo strany mesta (tak, ako napr. Petržalka zverila do rúk mesta Sad Janka Kráľa). Pre Magistrát by to bolo v súlade s jeho ideou zlepšovať kvalitu Mestských lesov, samo realizuje súťaž na promenádu na Železnej studienke a bude tu realizovať aj prvý architektonický zásah od partnerského ateliéru – bufet na Partizánskej lúke.

Tvrdiť teda, že daný projekt sa určite nezrealizuje je nezodpovedné a negovať celý zmysel súťaže je navyše aj neúctivé voči vysoko odbornej porote či súťažiacim, ktorí sa jej zúčastnili. Fakt, že sa konečne stávajú architektonické súťaže štandardom, treba maximálne oceniť a výsledky napriek preferencii iného návrhu či vzhľadu rešpektovať. Ďalší postup je predmetom diskusie, ktorá sa v skutočnosti ešte ani nezačala.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Kuklica Smerek Architekti + Juraj Hubinský
  • Zdroj: Kuklica Smerek Architekti + Juraj Hubinský
  • Zdroj: Kuklica Smerek Architekti + Juraj Hubinský
  • Zdroj: Kuklica Smerek Architekti + Juraj Hubinský
  • Zdroj: Kuklica Smerek Architekti + Juraj Hubinský
  • Situácia. Zdroj: Kuklica Smerek Architekti + Juraj Hubinský

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube