Author photoAdrian Gubčo 19.11.2021 17:14

V lesoparku vznikla pozorovňa zvierat, pribudnú aj ďalšie zásahy

V bratislavskom lesoparku bol dokončený prvý zo zásahov v rámci Živých miest, série menších úprav, ktorých cieľom je oživiť prehliadané priestranstvá. Na turistickej trase medzi Račou a Mariankou vyrástol drevený objekt, určený na pozorovanie zvierat. Pozorovňa zvierat Vydrica je prvým dokončeným z väčšieho počtu zásahov, ktoré zvýšia úroveň a rekreačný potenciál bratislavských lesov.

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR / Marek Velček

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR / Marek Velček

Jednoduchý objekt sa nachádza v pramennej oblasti potoku Vydrica, na trase medzi Račou a Mariankou. Hlavné mesto presnú polohu nespresnilo, čím chce ľudí motivovať k osobnej návšteve. V blízkosti sa nachádzajú aj iné populárne body a rekreačné miesta, napríklad Pánova lúka, Studnička Zbojníčka a Malý Slavín. Lokalita ponúka dobré možnosti pre pozorovanie okolitej prírody aj zveri, keďže sa tu nachádza čistina, ktorá vznikla po vetrovej kalamite. Tvorená je nepokosenými lúkami, pňami bývalých vzrastlých stromov, popadanými stromami a krovím.

Samotná pozorovňa je pomerne drobná, má 13 metrov štvorcových a vojde sa do nej menšia skupina ľudí. Jej drevená konštrukcia má chrániť pred vetrom i dažďom počas nepriaznivých podmienok. „Návštevníka privedie do objektu zdvíhajúca sa lávka a cez úzky vstup príde do krytého priestoru s terasovitým sedením a výhľadom na prírodu,“ popisuje riešenie Marcel Dzurilla, riaditeľ sekcie tvorby mestských priestorov z Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB). „Celý objekt je osadený na oceľových vrutoch a navrhnutý z jedného typu smrekovcových hranolov, čo umožnilo využiť lokálny materiál na výstavbu.”

Pozorovňu svojpomocne postavili zamestnanci Mestských lesov v Bratislave, pričom využili červený smrek priamo z lesoparku (dokonca priamo z oblasti z kalamitného dreva). Podoba objektu vychádza z pera ateliéru Office 110. Podľa architekta Martina Hörmanna z kancelárie je drobná drevostavba navrhnutá ako pozorovňa zvierat, no poslúži aj ako posedenie pre okoloidúcich, na občerstvenie alebo ako úkryt pred nečasom. Okrem toho poskytuje výhľady na vežu na Kamzíku alebo na Devínsku Kobylu.

Mestské lesy odporúčajú návštevu skoro ráno pri východe slnka, alebo neskoro večer pri západe. Pozorovať sa tu dajú najmä daniele, muflóny, diviaky, líšky alebo bažanty. „Nenápadná vyhliadka, ktorá je citlivo zasadená do prostredia, dáva návštevníkom možnosť vychutnať si v pokoji výhľad na lesopark,“ dodáva Matej Dobšovič, riaditeľ Mestských lesov v Bratislave. „Z Vydrice možno pozorovať nielen zvieratá, ale aj postupnú premenu lesa po veternej kalamite na prirodzený les. Zároveň chcem poprosiť návštevníkov, aby pristupovali k tomuto miestu s rešpektom a zver neplašili.“

V budúcnosti sa predpokladá zaradenie lokality do Národnej prírodnej rezervácie Pramene Vydrice. V súčasnosti je v zmysle zonácie Bratislavského lesoparku súčasťou do tzv. zóny kľudu bez hospodárskej ťažby dreva. Vznik pozorovne zvierat tak dobre podčiarkuje proces zmeny funkcie Bratislavského lesoparku, kde sa utlmuje ťažobná aktivita v prospech rekreácie v prírodnom prostredí.

 

V realizácii je aktuálne aj oprava muničných skladov na Peknej ceste. Vznikne tu altán pripomínajúci zaniknutú horáreň. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

 

Vznik pozorovne zvierat Vydrica je jednou z väčšieho počtu aktivít, zameraných na zatraktívnenie Bratislavského lesoparku – hoci jednou z prvých dokončených nad rámec opráv ciest, chodníčkov a parkovísk. K ďalším, ktoré sú aktuálne v realizácii, patrí obnova areálu Malý Slavín, kde vzniká nový altán, alebo rekonštrukcia muničných skladov na Peknej ceste. Aj tu bude umiestnený nový altán, pripomínajúci pôvodnú horáreň, doplnený o vínnu pivnicu alebo miesto pre loptové hry.

Väčším projektom, aktuálne v realizácii, je vznik Centra ekovýchovy na Kamzíku. Ide o projekt Mestských lesov, ktoré chcú vybudovať miesto pre vzdelávanie verejnosti, zvlášť detí, spojené so zázemím s prednáškovými miestnosťami, ako aj infocentrom pre návštevníkov lesoparku. Centrum bude tvorené novostavbou, pozostávajúcej z trojice prepojených objektov s maximálne dvomi podlažiami a prírodným dizajnom. Autorom je architektonická kancelária Spacio. Projekt je financovaný z eurofondov, konkrétne z programu cezhraničnej spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom. Náklady na celý projekt (aj s ďalšími aktivitami) je 1,7 milióna eur.

K plánovaným projektom patrí vybudovanie vyhliadky na Kamzíku, doplnenej o revitalizáciu rekreačnej lokality (redukcia spevnených plôch, nové lávky, mobiliár, osvetlenie a informačný systém, odstránenie vizuálneho smogu), pričom návrh spracovala kancelária Pantograph. Na populárnej Partizánskej lúke sa zas upraví bufet, ktorý dostane prestrešenie, a v jeho susedstve bude zriadené klzisko. Mesto a MIB tu plánujú vybudovať aj lávku, ktorá zabezpečí bezbariérové spojenie medzi parkoviskom a rekreačným areálom.

Vyššie proti prúdu Vydrice sa zas plánuje zriadenie pobytových schodov a lávky na brehu IV. rybníka, čím sa má zlepšiť kontakt verejnosti s vodou. Navyše, v úseku medzi bývalými Ferdinandovými kúpeľmi (teda Železnou studničkou) a areálom Snežienka má vzniknúť promenáda, ktorej promenáda je výsledkom architektonickej súťaže. Víťazi z What Architects, 3:0 LANDSCHAFT ARCHITEKTUR a PROKOS tu navrhli skvalitnenie verejného priestoru a úpravu brehov dvojice rybníkov tak, aby bol zabezpečený prístup takmer priamo k vodnej hladine, ako aj k potoku Vydrica.

K aktivitám Hlavného mesta, Mestských lesov a MIBu sa pridávajú aktivity mestskej časti, ktorá zasanovala ruinu Snežienky s uvažovanou výstavbou novej, alebo súkromného investora. Spoločnosť Orava-Stav, spojená so známym podnikateľom a politikom Alojzom Hlinom, aktuálne pracuje na čiastočnej obnove Ferdinandových kúpeľov a susedného Labutieho pavilónu. Po dokončení by tu mala byť zriadená výletná reštaurácia.

Bratislavský lesopark tak v najbližšej dobe čakajú výrazné zmeny. Všetky nové úpravy, revitalizácie a vytvorenie nových atrakcií z neho spravia ešte lákavejšie miesto pre prechádzky, športovanie, turistiku alebo oddych. Pre mesto v jeho susedstve ide o vzácny poklad, ktorého hodnota takto ešte narastie.

 

Na realizáciu, pravdepodobne v budúcom roku, čaká promenáda pri rybníkoch nad Železnou studničkou. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

 

V prípade nových zásahov je potrebné oceniť, že sú realizované na dobrej architektonickej úrovni, čo je oproti minulosti nóvum. Areál na Partizánskej lúke bol predmetom rozsiahlej rekonštrukcie aj v nedávnej minulosti, nedá sa však povedať, že by išlo o architektonicky špičkovú obnovu (hoci ide o príjemné miesto). V súčasnosti sa však berie ohľad aj na túto stránku zásahov, vďaka čomu sú rekreačné lokality o to príťažlivejšie.

Bratislavský lesopark by sa tak mohol opäť stať jedným z najlepších miest pre dovolenku v lese – ako svojho času napísali britské noviny Daily Telegraph. Hoci tieto noviny netreba považovať za objektívneho experta, fakt, že sa lesopark dostal do prehľadu lesných destinácií, svedčí o jeho veľkom potenciáli. Pokračujúce aktivity mesta i mestských organizácií v kombinácii s ich dobrou úrovňou, skvalitňujúca sa infraštruktúra a zlepšujúce sa napojenie v prípade vzniku železničného terminálu na Patrónke alebo Železnej studničke, budú predpokladom pre rozvoj aj v budúcnosti.

Popri tom ale netreba zabúdať, že ide o prírodné územie, ktoré treba rozvíjať veľmi pozorne a komplexne – teda bez toho, aby došlo k preťaženiu lesoparku alebo niektorých jeho lokalít. Týka sa to najmä Partizánskej lúky, ktorá je počas pekných víkendov mimoriadne frekventovaná. Popri úspešných zásahoch by tak mala teraz prísť ďalšia etapa vývoja lesoparku: vytvoriť by sa mal strategický plán, ako ďalej, a to aj v koordinácii so štátnymi lesmi, aby sa podarilo vhodne nastaviť budúcnosť Sitiny či Devínskej Kobyly.

Kvalitný koncepčný plán a jeho postupné napĺňanie, spolu s obdobnými plánmi pre Bratislavský dunajský park a iné prírodné lokality, by mohol priniesť potvrdenie toho, v čom slovenská metropola vyniká: v mimoriadnej kráse a kvalite prírodného prostredia, do ktorého je zasadená. Ak už v ničom inom, tak v tomto je výnimočná v rámci celej Európy. Túto hodnotu treba strážiť a citlivo rozvíjať.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR / Marek Velček
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR / Marek Velček
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR / Marek Velček
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR / Marek Velček
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR / Marek Velček

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube