Author photoAdrian Gubčo 02.03.2023 16:00

Peniaze zabezpečené: Bratislava podpísala zmluvu o poskytnutí prostriedkov pre Petržalskú radiálu

Bratislava definitívne získala potrebné prostriedky pre dokončenie výstavby druhej etapy nosného systému MHD v Bratislave, teda Petržalskej električkovej radiály. Zástupcovia hlavného mesta a Ministerstva dopravy SR dnes podpísali zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Hrozby o prepadnutí peňazí na realizáciu sa tým rozplývajú.

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Mestu sa podarilo zabezpečiť si financovanie výstavby jedného z najdôležitejších infraštruktúrnych projektov v meste – druhej etapy Petržalskej radiály. Podpisom zmluvy nastáva čerpanie eurofondov vo výške celkových oprávnených výdavkov v hodnote 86 miliónov eur. Všetky práce realizované do konca roka 2023 budú financované z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Ako uvádza Hlavné mesto, podpisu zmluvy predchádzala príprava žiadosti a následne proces jej posudzovania. Na priebehu zabezpečenia eurofondov sa podieľalo viacero inštitúcií - Magistrát, Ministerstvo dopravy SR ako riadiaci orgán a jednotlivé orgány Európskej komisie - JASPERS. Príprava žiadosti a jej schválenie prebiehali v riadnom režime počas niekoľkých mesiacov.

Ako Magistrát upozorňuje, je úplne bežné, že sa žiadosti procesujú aj po začatí prác. V tomto momente nastáva čerpanie eurofondov z Kohézneho fondu, z ktorého bude výstavba električkovej trate v prevažnej miere financovaná. Z týchto európskych zdrojov si mesto refinancuje doposiaľ zaplatené faktúry zhotoviteľovi - Združeniu NS MHD Petržalka (spoločnosti Aldesa Construcciones Polska a Aldesa Construcciones) - a bude financovať tie nasledujúce, ktoré sa budú vzťahovať na práce realizované do konca roka 2023.

Galéria

  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: iMHD.sk

Pre výstavbu je to dôležitý krok, keďže zhotoviteľ dostane vyššie záruky, že mu budú práce riadne preplatené. „Som rád, že sa tento projekt opäť posunul o kúsok vpred,“ povedal na margo podpisu minister dopravy Andrej Doležal. „Verím, že výstavba naberie vyššie tempo a prví cestujúci sa novou traťou odvezú v budúcom roku.“ Projekt novej električkovej trate označil za kľúčovú stavbu.

Jeho slová potvrdzuje aj primátor Bratislavy Matúš Vallo. „Predĺženie električkovej trate na koniec Petržalky je pre nás jeden z najdôležitejších dopravných projektov,“ tvrdí primátor. „Robíme všetko preto, aby stavba napredovala. Som veľmi rád, že máme schválené financovanie a potvrdený príjem eurofondov.“ Ministerstvu aj pracovníkom Magistrátu ďakuje za spoluprácu.

Magistrát pripomína, že financie z tohto programového obdobia, ktoré sa v tomto roku nevyužijú na Petržalskú radiálu, môžu byť použité na ďalšie dopravné projekty v Bratislave, ktoré sú s Dopravným podnikom pripravené. Ide napríklad o modernizáciu elektrických meniarní pre električky a trolejbusy alebo opravu časti koľajníc a nástupísk na Vajnorskej radiále. Zvyšné práce, v ktorých bude zhotoviteľ pokračovať v roku 2024, budú financované z nového programového obdobia.  

Kľúčovou súvisiacou otázkou je aktualizovaný harmonogram výstavby trate. Hlavné mesto zdôrazňuje, že postup prác podľa tohto harmonogramu má dať predpoklad na to, aby sa doprava po električkovej trati mohla spustiť v predstihu počas roka 2024, ešte pred samotným ukončením stavby. Ide o posun oproti predtým komunikovanému sprevádzkovaniu trate na konci roka 2023. Z niektorých strán počuť výhrady, že reálne nemusí byť dokončenie ani v roku 2024.

 

Zdroj: iMHD.sk

 

Mesto každopádne konštatuje, že na trati sa intenzívne pracuje. V jej koridore prebiehajú zemné práce - upravuje sa podložie systémom kladenia geodosky a budujú sa násypy. V najbližšej dobe sa bude pracovať aj na odstraňovaní násypu pôvodnej komunikácie a premostení Chorvátskeho ramena na Rusovskej ceste. V realizácii je aj most pri Pápežskej lúke, kde sa budú práce sústrediť na armovanie a betonáž podpier.

V prípade mosta pri Technopole sa začína realizovať hĺbkové zakladanie, ktoré tvoria veľkopriemerové pilóty, na ktoré je potrebná špeciálna veľká vŕtacia súprava. V krátkom čase sa tiež začnú práce na stavebnej častí meniarní, ktoré budú slúžiť na napájanie trolejových vedení elektrickým prúdom. Napokon, pokračuje sa aj v prekládkach inžinierskych sietí, teda plynu, elektriny, prípojok, vedení optických káblov a i.

Postupne sa tak realitou stáva projekt, ktorý má zmeniť dopravu v celej Petržalke. Tvorený je 3,9 kilometrov dlhou novou dvojkoľajnou traťou so siedmimi zastávkami a štyrmi mostami. Opraví sa aj 490 metrov existujúcej trate od Bosákovej po Jungmannovu, vybuduje sa deväť križovatiek riadených dopravnou signalizáciou alebo šesť kilometrov dlhá segregovaná cyklotrasa s parametrami cyklodiaľnice. Pridruženou súčasťou projektu sú štyri nové premostenia Chorvátskeho ramena pre chodcov a cyklistov. Mimoriadna pozornosť má byť venovaná zeleni.

Vďaka novej trati s preferenciou pre električky na križovatkách sa užívatelia dostanú z Janíkovho dvora do centra mesta za 12 minút, prepravná kapacita by mala byť 30.000 cestujúcich v každom smere denne. V dopravnej špičke obslúži zastávky spoj každé 2 až 3 minúty.

Projekt je spojený s kontroverziami, za čo môžu najmä neustále meškania a odklady. Trať mala byť pôvodne dokončená už v roku 2020, nakoniec sa však termín posunul až na rok 2023. Ani to sa však nepodarí splniť, keďže významnú časť roka 2022 boli práce úplne utlmené. Postup nastal až na konci leta, kedy sa mesto dohodlo so zhotoviteľom na modeli financovania, berúcim do úvahy rast cien stavebných materiálov alebo infláciu.

Petržalská radiála bola témou aj na poslednom zasadaní Mestského zastupiteľstva. Starosta Petržalky Ján Hrčka prišiel s iniciatívou, na základe ktorej má mesto zlepšiť informovanie o projekte, a to na dennej báze. Žiada napríklad o zverejňovanie počtu pracovníkov na stavbe či publikovanie nových vizualizácií. Hoci primátor nepovažuje zvýšenú administratívnu záťaž za prospešnú, Mestské zastupiteľstvo návrh starostu podporilo.

Na prvý pohľad pomalá výstavba trate je oprávnene predmetom záujmu verejnosti. Aktuálny podpis zmluvy snáď bude predpokladom k zvýšeniu tempa stavebných prác, čo uvidia aj obyvatelia. Petržalská radiála je kľúčový a v skutočnosti o niekoľko desaťročí oneskorený projekt. V dohľadnej dobe sa však môže stať naozaj realitou.

 

(TS, YIM.BA)

Pozrite si výstavbu Petržalskej radiály vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube