YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 02.12.2022 19:26

Príjemné prekvapenie: Modernizácia Vajnorskej radiály môže začať skôr

Bratislava dlhodobo plánuje komplexnú modernizáciu svojich električkových radiál. Po Dúbravsko-karloveskej mali prísť na rad Ružinovská a Vajnorská. Pri ich projekcii sa však vyskytli zmeny a komplikácie, ktoré odsunuli ich realizáciu o niekoľko mesiacov až rokov. Preto je prekvapením, že už onedlho by sa mohla čiastočne spustiť premena druhá z nich.

Ilustračný záber. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Ilustračný záber. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Ako informuje portál o verejnej doprave iMHD.sk, Dopravný podnik Bratislavy (DPB) už v tomto roku plánoval zrealizovať lokálne opravy najopotrebovanejších úsekov Vajnorskej električkovej radiály. V lete sa však zrušilo obstarávanie na zhotoviteľa týchto opráv. Namiesto toho sa DPB rozhodol pristúpiť priamo k modernizácii. Nepôjde o realizáciu celého projektu, ale len jeho časti. Získať by na ňu mohol nenávratný finančný príspevok z eurofondov ešte z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII).

Podľa portálu DPB zamýšľa obnoviť trate v úsekoch Kuchajda – Zlaté piesky a Kuchajda – Stanica Nové Mesto. Cituje pritom hovorcu Dopravného podniku Martina Chlebovca, podľa ktorého by mali práce na úseku medzi Kuchajdou a Zlatými pieskami prebehnúť už v priebehu budúceho roka. Kuchajda – Stanica Nové Mesto by nasledovali o rok neskôr. „DPB zamýšľa začať práce na spomínanom úseku už v 2. kvartáli budúceho roka, pričom úsek po Zlaté Piesky plánuje dokončiť do konca roku 2023 a úsek po Stn. Nové Mesto by mohol byť hotový do júna 2024," spresnil. Začiatku modernizácie bude predchádzať obstarávanie zhotoviteľa prác.

Opravia sa tak trate v dĺžke 5 kilometrov. Medzi Kuchajdou a Stanicou Nové Mesto sa počíta s komplexnou modernizáciou koľajového spodku a zvršku s vybudovaním trate v podobe pevnej jazdnej dráhy s možnosťou pojazďovania trate autobusovou dopravou. Medzi Kuchajdou a Zlatými pieskami má byť otvorený koľajový zvršok so štrkovým lôžkom v kombinácii s pevnou jazdnou dráhou na priecestiach a v obratisku. Medzi Jurajovým dvorom a Zlatými pieskami by mala byť podľa zámeru realizovaná „súvislá oprava trate“.

Súčasťou modernizácie bude oprava zastávok a ich mobiliáru. S ohľadom na štandard nedávnych úprav na Dúbravsko-karloveskej a Račianskej radiále možno očakávať riešenie v podobe betónovej dlažby, moderných prístreškov, bezbariérových úprav, ale aj elektronických odchodových tabúľ. Celkové náklady sú však odhadované na 17 miliónov eur, čo nie je až tak veľa.

Významnou otázkou je zabezpečenie prístupu do vozovne Jurajov dvor – nachádzajú sa tu totiž ústredné električkové dielne, preto by úplné vyradenie radiály ohrozovalo prevádzku bratislavskej električkovej siete. Podľa iMHD prichádza do úvahy vybudovanie dočasnej preložky električkovej trate. „Ide o jednu z alternatív, ktorú momentálne podnik rieši s projektantom. Ďalšou môžu byť napríklad plné víkendové výluky. Aspekty oboch variantov v súčasnosti DPB vyhodnocuje, aby boli dopady na komfort cestovania minimalizované," reaguje DPB.

Zámer je súčasťou série projektov, pre ktoré sa DPB uchádza o príspevok na preplatenie z eurofondov. Takto by chcel prefinancovať viacero nedávnych zlepšení verejnej dopravy (rekonštrukcií električkových tratí), keďže mu to umožňuje nastavenie programového obdobia. Modernizácie električkových tratí však majú byť oprávneným nákladom aj z pohľadu ďalšieho programového obdobia 2021 – 2027. V rámci OPII by sa mohla ešte prefinancovať ďalšia fáza modernizácie údržbovej základne – vozovňa Krasňany, kde sú odhadované náklady vo výške 58 miliónov eur.

 

Mapa modernizácie. Opravovať sa bude trať medzi zastávkou Zátišie a Zlaté Piesky. Zdroj: iMHD.sk

 

Oznámenie o množnom skoršom spustení aspoň čiastočnej modernizácie Vajnorskej radiály je dobrou správou. DPB logicky postupuje v súlade s možnosťami, ktoré mu dáva nastavenie eurofondov. Blížiaci sa koniec obdobia je vždy spojený s kumuláciou nevyčerpaných prostriedkov na nepripravené projekty, ktoré sa môžu následne preložiť na tie pripravené. V takomto stave by mala byť aj zmieňovaná časť modernizácie Vajnorskej radiály.

Inak je to s úsekom medzi Trnavským mýtom a Kuchajdou. Tu projektová dokumentácia ešte nie je pripravená, keďže staronové vedenie mesta sa namiesto jednoduchej rekonštrukcie trate rozhodlo pre úpravu celej ulice od fasády k fasáde. Meniť sa tak bude profil chodníkov, jazdných pruhov, šírka zastávok, pribudnú cyklopruhy a upravia aj povrchy. Z Vajnorskej ulice by sa mal stať atraktívny mestský bulvár. Odrazí sa to však na oneskorenom štarte stavebných prác.

Ten sa doteraz odhadoval na január 2025 až august 2028. Fakt, že výrazná časť radiály sa zlepší už v priebehu budúceho roka, resp. roka po tom, asi prispeje k prehodnoteniu tohto harmonogramu. Vajnorská ulica od Trnavského mýta po Kuchajdu sa asi naozaj začne opravovať až v roku 2025. Projekt sa totiž musí prispôsobiť aj modernizácii Ružinovskej radiály (marec 2024 – október 2025), keďže Bratislava si nemôže dovoliť tak radikálne obmedziť dopravu na dvoch významných tratiach naraz. Ako celok však môže byť dokončená skôr.

Hlavné mesto sa tak blíži k tomu, aby získalo kvalitné električkové trate na súčasnej úrovni. Ak sa podarí pohnúť aj s Račianskou radiálou, ešte v priebehu tohto desaťročia by mohlo mať všetky zastávky bezbariérové, estetické, s informačným systémom a spojené spoľahlivo premávajúcimi električkami, pričom na mnohých úsekoch po zelených tratiach. Ak sa k tomu podarí upraviť aj ulice a zriadiť napríklad kvalitné cyklotrasy, podstatná časť Bratislavy sa stane omnoho lepším a použiteľnejším mestom.

Popri modernizácii existujúcej infraštruktúry však netreba zabúdať na budovanie novej. V tomto má mesto (s výnimkou rozostavanej trate v Petržalke) nanešťastie aj naďalej rezervy. Prudko sa rozvíjajúca metropola potrebuje nové spojenia, prestupné body a predĺženia, ktoré dodajú kvalitu aj novým alebo pripravovaným štvrtiam.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Zlepšenie verejnej dopravy sa blíži. Mesto žiada o financie na modernizáciu Vajnorskej radiály

12.03.2023 13:00:00 Andrej Sárközi

Pre Hlavné mesto je modernizácia a rozvoj električkových tratí prioritou už roky. Pri niektorých projektoch sa však vyskytli problémy pri projekcii či priamo pri výstavbe, čo oddialilo termíny a nakoniec aj narušilo ich financovanie. Týka sa to najmä Petržalskej radiály, ako sa však zdá, peniaze nielenže neprepadnú, ale využijú sa na iné projekty.

Čítať viac

Cestovanie bude kvalitnejšie. Opravami prejde viac zastávok

28.10.2022 14:03:52 Andrej Sárközi

Račianska električková radiála prejde ďalšími zmenami. V uplynulom období na nej pribudli nové prístrešky a frekventované zastávky sa stali kultúrnejšími. Viditeľné zlepšenie zarezonovalo u verejnosti pozitívne, Dopravný podnik Bratislavy (DPB) tak ohlasuje ďalšie plány. Určitý postup nastal aj pri modernizácii Vajnorskej radiály.

Čítať viac

Modernizácie Ružinovskej a Vajnorskej radiály sa omeškajú

25.03.2022 13:25:35 Adrian Gubčo

Hlavné mesto už dlhodobo plánuje výrazne zlepšenie úrovne verejnej dopravy v Bratislavy. Prostriedkom k tomu má byť rozvoj dopravnej infraštruktúry, vrátane komplexných modernizácií električkových radiál. Po ako-tak dokončenej úprave trate v Karlovej Vsi mali už čoskoro prísť na rad Ružinovská a Vajnorská radiála. Ako sa však ukazuje, oba projekty budú meškať. Informoval o tom portál iMHD.sk.

Čítať viac

Aké sú ďalšie plány rozvoja električkovej siete v Bratislave?

03.12.2021 17:57:36 Adrian Gubčo

Hlavné mesto konečne rozbehlo výstavbu predĺženia Petržalskej električkovej radiály, vďaka čomu dostane najväčšie sídlisko v krajine svoju nosnú dopravnú líniu. Spustenie realizácie projektu zároveň otvorilo otázku, ako sú na tom iné zámery rozvoja električkovej siete v metropole. Po roku od posledného obdobného článku prinášam aktualizovaný prehľad známych a plánovaných projektov.

Čítať viac

Projekty modernizácií električkových radiál napredujú

15.05.2020 12:15:00 Adrian Gubčo

Bratislava aj naďalej pracuje na projektoch modernizácií jednotlivých električkových radiál – Karlovesko-dúbravskej, Vajnorskej aj Ružinovskej. V prípade prvej z nich sa spustila záverečná etapa stavebných prác, pri druhej sa podpísala zmluva o dielo s projektantom. Ružinovská radiála by mala byť taktiež tesne pred podpisom.

Čítať viac

Detaily modernizácie Vajnorskej radiály sú známe

15.01.2020 10:55:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto napreduje v postupnej modernizácii svojich električkových tratí. Po ukončení prvej etapy modernizácie Dúbravsko-karloveskej radiály a uzavretí zmluvy s projektantom Ružinovskej radiály teraz predstavuje aj detaily k modernizácii Vajnorskej radiály. Strategicky dôležitú trať, ale aj jej bezprostredné okolie, čakajú výrazné zlepšenia.

Čítať viac

Hlavné mesto plánuje masívny rozvoj koľajovej dopravy

24.08.2018 15:00:00 Adrian Gubčo

Bratislava - hlavné mesto SR dnes v rámci tlačového brífingu ohlásila plány, týkajúce sa rozvoja koľajovej dopravy v podobe električkových tratí. Primátor mesta Ivo Nesrovnal predstavil zámery, ktoré majú zväčšiť električkovú sieť a zlepšiť dopravnú situáciu v metropole.

Čítať viac

Bratislava potrebuje kvalitnú električkovú dopravu, robí pre to málo

01.08.2018 12:30:00 Adrian Gubčo

Už nejakú dobu je ako všeobecný fakt daný úzus, že nosným systémom verejnej dopravy (NS MHD) v Bratislave sú električky. To by sa malo odzrkadľovať v dynamickom rozvoji tohto dopravného systému a veľkú podporu rozvoju električkovej dopravy vyjadruje aj Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy. Aká je teda súčasná situácia v rozvoji električkovej dopravy a modernizovania tratí?

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube