Author photoAdrian Gubčo 02.12.2022 19:26

Príjemné prekvapenie: Modernizácia Vajnorskej radiály môže začať skôr

Bratislava dlhodobo plánuje komplexnú modernizáciu svojich električkových radiál. Po Dúbravsko-karloveskej mali prísť na rad Ružinovská a Vajnorská. Pri ich projekcii sa však vyskytli zmeny a komplikácie, ktoré odsunuli ich realizáciu o niekoľko mesiacov až rokov. Preto je prekvapením, že už onedlho by sa mohla čiastočne spustiť premena druhá z nich.

Ilustračný záber. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Ilustračný záber. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Ako informuje portál o verejnej doprave iMHD.sk, Dopravný podnik Bratislavy (DPB) už v tomto roku plánoval zrealizovať lokálne opravy najopotrebovanejších úsekov Vajnorskej električkovej radiály. V lete sa však zrušilo obstarávanie na zhotoviteľa týchto opráv. Namiesto toho sa DPB rozhodol pristúpiť priamo k modernizácii. Nepôjde o realizáciu celého projektu, ale len jeho časti. Získať by na ňu mohol nenávratný finančný príspevok z eurofondov ešte z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII).

Podľa portálu DPB zamýšľa obnoviť trate v úsekoch Kuchajda – Zlaté piesky a Kuchajda – Stanica Nové Mesto. Cituje pritom hovorcu Dopravného podniku Martina Chlebovca, podľa ktorého by mali práce na úseku medzi Kuchajdou a Zlatými pieskami prebehnúť už v priebehu budúceho roka. Kuchajda – Stanica Nové Mesto by nasledovali o rok neskôr. „DPB zamýšľa začať práce na spomínanom úseku už v 2. kvartáli budúceho roka, pričom úsek po Zlaté Piesky plánuje dokončiť do konca roku 2023 a úsek po Stn. Nové Mesto by mohol byť hotový do júna 2024," spresnil. Začiatku modernizácie bude predchádzať obstarávanie zhotoviteľa prác.

Opravia sa tak trate v dĺžke 5 kilometrov. Medzi Kuchajdou a Stanicou Nové Mesto sa počíta s komplexnou modernizáciou koľajového spodku a zvršku s vybudovaním trate v podobe pevnej jazdnej dráhy s možnosťou pojazďovania trate autobusovou dopravou. Medzi Kuchajdou a Zlatými pieskami má byť otvorený koľajový zvršok so štrkovým lôžkom v kombinácii s pevnou jazdnou dráhou na priecestiach a v obratisku. Medzi Jurajovým dvorom a Zlatými pieskami by mala byť podľa zámeru realizovaná „súvislá oprava trate“.

Súčasťou modernizácie bude oprava zastávok a ich mobiliáru. S ohľadom na štandard nedávnych úprav na Dúbravsko-karloveskej a Račianskej radiále možno očakávať riešenie v podobe betónovej dlažby, moderných prístreškov, bezbariérových úprav, ale aj elektronických odchodových tabúľ. Celkové náklady sú však odhadované na 17 miliónov eur, čo nie je až tak veľa.

Významnou otázkou je zabezpečenie prístupu do vozovne Jurajov dvor – nachádzajú sa tu totiž ústredné električkové dielne, preto by úplné vyradenie radiály ohrozovalo prevádzku bratislavskej električkovej siete. Podľa iMHD prichádza do úvahy vybudovanie dočasnej preložky električkovej trate. „Ide o jednu z alternatív, ktorú momentálne podnik rieši s projektantom. Ďalšou môžu byť napríklad plné víkendové výluky. Aspekty oboch variantov v súčasnosti DPB vyhodnocuje, aby boli dopady na komfort cestovania minimalizované," reaguje DPB.

Zámer je súčasťou série projektov, pre ktoré sa DPB uchádza o príspevok na preplatenie z eurofondov. Takto by chcel prefinancovať viacero nedávnych zlepšení verejnej dopravy (rekonštrukcií električkových tratí), keďže mu to umožňuje nastavenie programového obdobia. Modernizácie električkových tratí však majú byť oprávneným nákladom aj z pohľadu ďalšieho programového obdobia 2021 – 2027. V rámci OPII by sa mohla ešte prefinancovať ďalšia fáza modernizácie údržbovej základne – vozovňa Krasňany, kde sú odhadované náklady vo výške 58 miliónov eur.

 

Mapa modernizácie. Opravovať sa bude trať medzi zastávkou Zátišie a Zlaté Piesky. Zdroj: iMHD.sk

 

Oznámenie o množnom skoršom spustení aspoň čiastočnej modernizácie Vajnorskej radiály je dobrou správou. DPB logicky postupuje v súlade s možnosťami, ktoré mu dáva nastavenie eurofondov. Blížiaci sa koniec obdobia je vždy spojený s kumuláciou nevyčerpaných prostriedkov na nepripravené projekty, ktoré sa môžu následne preložiť na tie pripravené. V takomto stave by mala byť aj zmieňovaná časť modernizácie Vajnorskej radiály.

Inak je to s úsekom medzi Trnavským mýtom a Kuchajdou. Tu projektová dokumentácia ešte nie je pripravená, keďže staronové vedenie mesta sa namiesto jednoduchej rekonštrukcie trate rozhodlo pre úpravu celej ulice od fasády k fasáde. Meniť sa tak bude profil chodníkov, jazdných pruhov, šírka zastávok, pribudnú cyklopruhy a upravia aj povrchy. Z Vajnorskej ulice by sa mal stať atraktívny mestský bulvár. Odrazí sa to však na oneskorenom štarte stavebných prác.

Ten sa doteraz odhadoval na január 2025 až august 2028. Fakt, že výrazná časť radiály sa zlepší už v priebehu budúceho roka, resp. roka po tom, asi prispeje k prehodnoteniu tohto harmonogramu. Vajnorská ulica od Trnavského mýta po Kuchajdu sa asi naozaj začne opravovať až v roku 2025. Projekt sa totiž musí prispôsobiť aj modernizácii Ružinovskej radiály (marec 2024 – október 2025), keďže Bratislava si nemôže dovoliť tak radikálne obmedziť dopravu na dvoch významných tratiach naraz. Ako celok však môže byť dokončená skôr.

Hlavné mesto sa tak blíži k tomu, aby získalo kvalitné električkové trate na súčasnej úrovni. Ak sa podarí pohnúť aj s Račianskou radiálou, ešte v priebehu tohto desaťročia by mohlo mať všetky zastávky bezbariérové, estetické, s informačným systémom a spojené spoľahlivo premávajúcimi električkami, pričom na mnohých úsekoch po zelených tratiach. Ak sa k tomu podarí upraviť aj ulice a zriadiť napríklad kvalitné cyklotrasy, podstatná časť Bratislavy sa stane omnoho lepším a použiteľnejším mestom.

Popri modernizácii existujúcej infraštruktúry však netreba zabúdať na budovanie novej. V tomto má mesto (s výnimkou rozostavanej trate v Petržalke) nanešťastie aj naďalej rezervy. Prudko sa rozvíjajúca metropola potrebuje nové spojenia, prestupné body a predĺženia, ktoré dodajú kvalitu aj novým alebo pripravovaným štvrtiam.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube