Author photoAdrian Gubčo 22.06.2024 17:20

Zeleň aj na zastávky. Bratislava má prvý prístrešok MHD so zelenou strechou, bude ich viac

V posledných rokoch sa zvyšuje tlak na maximalizáciu plôch zelene v mestách. Zelené prvky sa tak objavujú aj na miestach, kde boli donedávna nemysliteľné – napríklad na strechách prístreškov na zastávkach verejnej dopravy. Po viacerých zahraničných mestách má prvý takýto prístrešok aj Bratislava. Jej ambície sú väčšie.

Zdroj: Martin Rybanský / FB

Zdroj: Martin Rybanský / FB

Slovenské hlavné mesto má záujem na rozširovaní zelene. Hoci už teraz je pomerne zelené, v budúcnosti sa má tento charakter ešte zvýrazniť, keďže posilňovanie prírodnej zložky v mestskom prostredí je jedným z hlavných nástrojov pre zvyšovanie udržateľnosti. Popri výsadbe stromov či zazeleňovaní ostrovčekov sa tak majú začať realizovať zelené strechy prístreškov MHD.

Prvý takýto prístrešok sa objavil na električkovej zastávke Zlaté Piesky. Ide o súčasť čiastočnej modernizácie Vajnorskej radiály, ktorá priniesla zvýšenie úrovne trate medzi Kuchajdou (Zátiším) a Zlatými Pieskami. Keďže sa na tejto zastávke nachádza významný prestupný bod medzi električkami, autobusmi bratislavskej verejnej dopravy a prímestskej dopravy, vybudovaný tu bol aj mohutnejší prístrešok.

Plocha strechy tohto prístrešku je dostatočná na to, aby sa oplatilo zriadiť tu zelenú strechu. Jej dokončením sa pochválil výkonný riaditeľ Dopravného podniku Martin Rybanský na sociálnej sieti. Podľa všetkého ide len o extenzívnu a málo náročnú zeleň v podobe rozchodníkov, napriek tomu ide o netradičnú a príťažlivú novinku v kontexte celého mesta.

Zastávka na Zlatých Pieskoch by nemala zostať jedinou – aj samotný Rybanský hovorí len o prvom takomto prístrešku. Vo väčšom rozsahu sa majú objaviť v Petržalke. V rámci výstavby druhej etapy Petržalskej radiály sa majú zelené strechy vybudovať prakticky na každej zastávke, ktorých bude celkovo sedem – to znamená 14 zelených striech na prístreškoch. Zastávky na Petržalskej radiále budú unikátne v kontexte bratislavskej električkovej siete.

Dané riešenie sa pridá k iným zeleným opatreniam, zrealizovaným v rámci tohto projektu. Kostru vegetačných úprav bude tvoriť 1.512 nových vzrastlých stromov vysadených v stromoradiach, ktoré budú lemovať električkovú trať, cyklistické či pešie chodníky, ale sadiť sa budú aj v skupinových výsadbách vo vybraných lokalitách. Stromy budú lokálne integrované aj do nových plôch nástupísk. V okolí novej trate pribudne tiež 9.925 m2 kríkov, 2.637 m2 trvaliek, 9.114 m2 lúčnych porastov, 180.228 m2 trávnikov a v priestore koľajísk sa vysadí 22.755 m2 rozchodníka.

Čo sa týka zelených striech, vo všeobecnosti je predpokladaný ich intenzívnejší rozvoj v nadchádzajúcich rokoch. Hlavné mesto chce k ich tvorbe podnietiť developerov, v dôsledku čoho prišlo s myšlienkou tzv. ekoindexu. Na rozdiel od dnes existujúceho indexu zelene, ktorý sa zaoberá objemom zelene na stavebnom pozemku bez ohľadu na jeho kvalitu, ekoindex viac postihuje práve tú.

V praxi by to mohlo viesť k výraznejšej implementácii zelených striech i fasád výmenou za mierne zvýšenie miery zástavby. Teoreticky by tak mohli zaniknúť úzke trávnaté pásy v susedstve budov, ktoré nemajú z environmentálneho hľadiska žiadnu hodnotu. Na druhej strane, posilniť by sa mal význam zelených vnútroblokov a striech, ktoré budú ideálne pre hmyz či vtáky.

Bratislava tak spravila malý, ale nie úplne nevýznamný krok na ceste k tomu, aby bola zelenším mestom. Pred sebou má ešte dlhú cestu, aby naozaj výrazne zlepšila svoju odolnosť voči klimatickým zmenám, zvýšila biodvierzitu, podarilo sa jej lepšie ochladzovať prostredie a zadržať viac zrážkových vôd. Je to však práve veľký počet takýchto „drobností“, ktoré spoločne povedú k udržateľnejšiemu aj príjemnejšiemu sídlu.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube